• E-handel

6 KPI'er, som e-handelsvirksomheder skal følge i 2023

  • Sonu Yadav
  • 8 min read
6 KPI'er, som e-handelsvirksomheder skal følge i 2023

Introduktion

I nutidens hurtige digitale tidsalder skal e-handelsvirksomheder holde et vågent øje med deres præstationer for at holde sig foran konkurrenterne. Derfor er det vigtigt at holde øje med key performance indicators (KPI'er). Disse målinger kan hjælpe dig med at måle fremskridt, identificere tendenser og afsløre forbedringsområder på tværs af dine aktiviteter. I 2023 er der 6 vigtige KPI'er, som du bør overvåge.

Alle disse målinger spiller en afgørende rolle for at forstå, hvor godt din e-handelsbutik klarer sig økonomisk, samt for at give kunderne den bedst mulige oplevelse, når de bruger den. Det er værd at bemærke, at hver KPI har sin unikke betydning, afhængigt af hvad du vil have ud af din virksomhed. Men alle skal spores regelmæssigt for virkelig at trives blandt konkurrenterne!

1. Konverteringsfrekvens

Konverteringsraten angiver, hvor godt du konverterer besøgende på din hjemmeside til betalende kunder. Den fortæller dig, hvor stor en procentdel af besøgene, der bliver til ordrer, hvilket giver en god indikation af, hvor effektive dine marketingkampagner er til at skabe salg.

Kort sagt henviser konverteringsfrekvens til den procentdel af besøgende, der gennemfører en ønsket handling på din hjemmeside eller app.

Hvis f.eks. 100 personer besøger din webshop, og fem ender med at købe, har du opnået en konverteringsrate på 5%. Nu hvor vi har fundet ud af, hvad det betyder, kan vi diskutere, hvordan man måler denne rate. Formlen til at beregne den er ligetil: divider de samlede konverteringer med de samlede besøg på webstedet ganget med 100%.

Dette vil resultere i et letforståeligt procenttal, der viser, hvor effektivt din platform tiltrækker målrettede handlinger fra brugerne. Nu hvor vi har været inde på målinger, kan vi fokusere på forbedringsstrategier, da ikke kun bedre forståelse, men også løbende forbedring af performance er afgørende for succes i forretningsforetagender i nutidens digitale miljø. Der findes et utal af værktøjer og teknikker til at sikre optimering, men den mindste modstands vej er stadig afgørende.

Begynd med at foretage en grundig revision af brugeroplevelsen (UX) på både stationære og mobile enheder. Det indebærer at vurdere designkompatibilitet, responsivitet, indlæsningstider og indholdsrelevans. Det næste er A/B-test, hvor forskellige versioner af websider sammenlignes med hinanden for at identificere elementer som overskrifter eller opfordringer til handling, der giver højere konverteringer.

Mød Ranktracker

Alt-i-en-platformen til effektiv SEO

Bag enhver succesfuld virksomhed ligger en stærk SEO-kampagne. Men med utallige optimeringsværktøjer og -teknikker at vælge imellem kan det være svært at vide, hvor man skal starte. Nå, frygt ikke mere, for jeg har lige det, der kan hjælpe dig. Jeg præsenterer Ranktracker alt-i-en platformen til effektiv SEO

Vi har endelig åbnet for gratis registrering til Ranktracker!

Opret en gratis konto

Eller logge ind med dine legitimationsoplysninger

Evaluer og test konsekvent forskellige tilgange, indtil du finder dem, der giver de bedste resultater. Flere faktorer bidrager til høje eller lave rater, og derfor er det vigtigt at identificere de områder, der har størst indflydelse, for at forstå vigtigheden og omsætte bevidstheden til handling. Det kræver en detaljeret analyse og en omfattende plan, som i sidste ende hjælper med at øge engagementet og tilfredsheden og dermed øge indtægterne og maksimere potentialet for fremtidige vækstmuligheder.

2. Andel af afbrudte indkøb

Cart abandonment rate (CAR) måler, hvor ofte kunder lægger varer i deres indkøbsvogne, men forlader dem, før de betaler. Denne måling indikerer, om kunderne finder værdi på en hjemmeside eller forlader den uden at vende tilbage. Hvis din butik har en høj CAR-procent, betyder det, at du mister potentielt salg på grund af mislykkede kunderejser.

For at måle og forbedre denne kritiske metrik er det vigtigt at identificere de faktorer, der bidrager til, at indkøbskurven forlades i din onlinebutik. Ved at undersøge problemer relateret til webdesign, brugeroplevelse (UX), flow i checkout-processen, tilgængelighed af betalingsmuligheder eller gennemsigtighed i forsendelsesomkostninger, kan du begynde at adressere disse udfordringer strategisk.

For at beregne din hjemmesides abandonment rate konsekvent skal du dividere det samlede antal gennemførte køb med antallet af unikke indkøbsvogne, der er oprettet i løbet af en bestemt tidsperiode, og derefter trække resultatet fra 100%. Denne beregning forklarer, hvor effektivt din salgstragt navigerer købere gennem forskellige stadier, indtil de gennemfører en ordre.

Brug værktøjer som Google Analytics til at få et indgående indblik i kunderejsen og finde de sider, hvor flest brugere har tendens til at opgive deres indkøbsvogne. Implementering af heat maps er en anden effektiv strategi, der giver en visuel repræsentation af brugerinteraktioner på forskellige websider, hvilket hjælper med at opdage potentielle problemer, der påvirker konverteringer.

Overvej også at udføre brugervenlighedstests med faktiske kunder, der gennemgår købsprocessen, mens de bliver observeret eller optaget. Det vil hjælpe med at identificere specifikke elementer, der får folk til at forlade siden, før de har gennemført deres køb, og det giver mulighed for målrettede forbedringer, der kan sænke antallet af forladte indkøbskurve. Desuden kan du engagere kunderne i kritiske øjeblikke ved at bruge exit-intent pop-ups og live chat-supportsystemer, når de er ved at forlade siden uden at foretage et køb.

Alternativt kan du nå ud via opfølgende e-mails, når du har forladt ufuldstændige transaktioner.

3. Kundeanskaffelsesomkostninger

CAC er et kritisk mål, der hjælper med at beregne, hvor mange kræfter og omkostninger virksomheder investerer i at skaffe nye kunder - afgørende for virksomhedens vækst og succes. Det tager højde for alle investeringer, der foretages for at tiltrække potentielle kunder, såsom reklameudgifter eller produktgaver.

Mød Ranktracker

Alt-i-en-platformen til effektiv SEO

Bag enhver succesfuld virksomhed ligger en stærk SEO-kampagne. Men med utallige optimeringsværktøjer og -teknikker at vælge imellem kan det være svært at vide, hvor man skal starte. Nå, frygt ikke mere, for jeg har lige det, der kan hjælpe dig. Jeg præsenterer Ranktracker alt-i-en platformen til effektiv SEO

Vi har endelig åbnet for gratis registrering til Ranktracker!

Opret en gratis konto

Eller logge ind med dine legitimationsoplysninger

Det er afgørende at forstå customer acquisition cost for virksomheder, der ønsker at optimere deres marketing- og salgsstrategier på en bæredygtig måde. Når du har indsigt i din CAC, bliver det lettere at identificere områder, hvor udgifterne kan reduceres eller fordeles bedre, samtidig med at du opretholder et optimalt niveau af nye kunder.

Start med at beregne CAC ved hjælp af formlen: samlede marketingudgifter divideret med antallet af nye kunder, der er erhvervet i en bestemt periode. Når du har dette baseline-tal, kan du analysere, hvilke marketingkanaler der er mest effektive til at skaffe kunder.

alt_text (Kilde: KPIMax)

For at forbedre disse tal skal du fokusere på strategier til at reducere omkostningerne og samtidig opretholde eller øge konverteringsraten. Strømlin reklameindsatsen gennem bedre målretning, så du finder de potentielle kunder, der med størst sandsynlighed er interesserede i dit produkt eller din service, i stedet for at kaste et bredt net ud. Udforsk desuden forskellige væksttilgange, der stemmer overens med forretningens mål, og bliv ved med at eksperimentere, indtil du finder taktikker, der giver positive resultater.

Udvikling af stærke kunderelationer spiller også en afgørende rolle for at sænke CAC over tid, da loyale kunder kræver færre investeringer end nye erhvervelser.

4. Gennemsnitlig ordreværdi (AOV)

AOV hjælper e-handelsvirksomheder med at identificere, hvor meget omsætning hver kundeordre genererer. Det fortæller dem også, hvilken slags varer kunderne køber og bruger på én gang, så de kan strategisere deres marketinginitiativer i overensstemmelse hermed.

For at beregne AOV skal du dividere den samlede omsætning, der er genereret i en bestemt periode, med antallet af ordrer, der er afgivet i den samme periode. Denne værdifulde måling giver indsigt i kundernes købsvaner og -mønstre, så du kan træffe informerede beslutninger om marketingstrategier, produktpriser og kampagnetilbud for at øge de samlede salgstal.

Hvis din virksomhed f.eks. tjener 20.000 dollars på 500 ordrer i løbet af en måned, vil din AOV være (20.000 dollars divideret med 500) = 40 dollars pr. ordre!

For at forbedre AOV effektivt skal du starte med at analysere kundernes købsadfærdsmønstre. Det giver mulighed for bedre målrettede strategier som mersalg eller krydssalg af relevante produkter til passende priser. Saml populære varer sammen og tilbyd dem som rabatterede pakker.

Det skaber ikke kun mere værdi i købernes bevidsthed, men det tilskynder også til yderligere køb i din butik. Tilbyd gratis fragt på ordrer, der overstiger en vis tærskel, men sørg for, at det kan lade sig gøre uden at gå på kompromis med rentabiliteten. En anden taktik er at oprette loyalitetsprogrammer, der belønner tilbagevendende kunder baseret på deres forbrugsvaner over tid.

Disse incitamenter skaber højere værdier på grund af den psykologiske motivation for at opnå belønningsmilepæle. Til sidst kan du overveje at tilbyde exceptionel live chat-support til øjeblikkelig hjælp under købsbeslutninger. Hurtig besvarelse af forespørgsler kan være med til at forhindre, at indkøbskurven bliver forladt, samtidig med at det giver yderligere muligheder for produktanbefalinger, der er skræddersyet til den enkelte brugers præferencer.

5. Kundens livstidsværdi (CLV)

CLV ser på den samlede værdi af en kunde over tid. Det gør det muligt for virksomheder at bestemme, hvor meget omsætning hver kunde vil give i det lange løb. Med denne viden kan virksomheder planlægge mere præcist.

Forståelse af customer lifetime value er afgørende for virksomheder, der ønsker at maksimere profitten, fastholde værdifulde kunder og formulere effektive marketingstrategier. CLV refererer til den forventede omsætning, som en kunde vil generere i løbet af sit forhold til din virksomhed. Ved at beregne dette tal får du indsigt i, hvilke segmenter der er mest lukrative for din virksomhed, samtidig med at du får mulighed for en mere effektiv fordeling af ressourcer til at tiltrække og fastholde kunder af høj værdi.

For at beregne CLV nøjagtigt skal du identificere de vigtigste komponenter: gennemsnitlig købsværdi, købsfrekvens og kundelevetid. Først skal du bestemme dine kunders gennemsnitlige købsbeløb pr. transaktion over en bestemt tidsperiode.

Dernæst skal du analysere, hvor ofte de køber ind i den samme periode for at fastslå deres indkøbsvaner. Til sidst skal du evaluere den typiske varighed af kunderelationer med din virksomhed, før du tager højde for frafald eller nedslidning. Når disse faktorer er fastlagt, skal du gange dem sammen i denne rækkefølge: Gennemsnitlig købsværdi x købsfrekvens x kundelevetid = CLV.

Det vil give dig en omfattende forståelse af, hvad den enkelte kunde bidrager med til din virksomheds omsætning i løbet af deres forhold til dig. Forbedringsstrategier, der er rettet mod at øge CLV, bør fokusere på at øge hver komponent uafhængigt, samtidig med at harmonien mellem alle tre aspekter opretholdes.

At forbedre dine kunders oplevelse er en effektiv strategi til at optimere og forbedre CLV. Ved at prioritere kundetilfredshed skaber du loyale, langvarige kunder, som bidrager væsentligt til din virksomheds vækst.

Start med at indsamle feedback fra eksisterende kunder gennem undersøgelser eller direkte samtaler; det vil hjælpe med at afsløre områder, der skal forbedres inden for produktkvalitet, servicelevering, prisstrategier og meget mere. Derudover kan du tilbyde personlige anbefalinger baseret på individuelle præferencer for produkter eller tjenester ved hjælp af datadrevet indsigt indsamlet fra deres tidligere interaktioner med dit brand. Implementering af belønningsprogrammer, såsom pointsystemer eller eksklusive medlemsfordele, er også effektivt til at opmuntre til gentagne køb. Det gavner begge parter, og forbrugerne får incitamenter til at blive ved med at vælge dig frem for konkurrenterne, samtidig med at de bidrager støt til øget indtjening.

6. Margin for nettooverskud

Nettofortjenstmargin er afgørende for, at virksomheder kan gå fra middelmådig succes til bemærkelsesværdige resultater. Denne KPI-metrik sporer og sammenligner nettofortjenesten med det samlede salg og hjælper dig med at forstå din rentabilitet bedre end nogensinde før. Forskellen mellem brutto- og nettomargin kan bruges som et benchmark, der indikerer, hvor effektivt din virksomheds drift fungerer sammen.

Hvis din virksomheds økonomi f.eks. er faldet drastisk over tid, men udgifterne er stabile eller endda stigende, kan det være et tegn på, at der er noget, der ikke er fordelt effektivt i blandingen. Måske har den brug for bedre lagerstyring eller nye marketingstrategier. Ved at identificere nøgleindikatorer som disse kan du se præcis, hvor der kan foretages forbedringer, så det fejlsikrede system effektivt kommer tilbage på sporet igen.

For at måle det skal du beregne din virksomheds nettofortjenstmargen ved hjælp af denne formel: nettofortjeneste divideret med samlet omsætning ganget med 100.

Mød Ranktracker

Alt-i-en-platformen til effektiv SEO

Bag enhver succesfuld virksomhed ligger en stærk SEO-kampagne. Men med utallige optimeringsværktøjer og -teknikker at vælge imellem kan det være svært at vide, hvor man skal starte. Nå, frygt ikke mere, for jeg har lige det, der kan hjælpe dig. Jeg præsenterer Ranktracker alt-i-en platformen til effektiv SEO

Vi har endelig åbnet for gratis registrering til Ranktracker!

Opret en gratis konto

Eller logge ind med dine legitimationsoplysninger

Det vil give dig en procentdel, der angiver, hvor meget faktisk overskud der genereres pr. omsat dollar. For at forbedre din nettofortjeneste skal du fokusere på strategiske tiltag som at øge salgsvolumen, justere prisstrategier eller reducere omkostninger uden at gå på kompromis med kvaliteten. Analysér komponenter som variable udgifter, råmaterialer og lønomkostninger sammen med faste udgifter som husleje og lønninger.

Identificer områder, hvor der kan skæres ned, samtidig med at driftseffektiviteten opretholdes. En anden tilgang er at optimere produktiviteten i din organisation ved at strømline processer, investere i teknologiske opgraderinger eller medarbejdertræningsprogrammer for at øge præstationsniveauet. Ved at forbedre den samlede arbejdseffektivitet kan mere output føre til forbedrede marginer over tid.

Overvåg branchens benchmarks for at måle, om din nuværende nettofortjeneste ligger inden for et acceptabelt område sammenlignet med konkurrenternes resultater. Overvågning af disse finansielle indikatorer kan afsløre værdifuld indsigt i potentielle forbedringsmuligheder, der venter på at blive implementeret. Endelig er det vigtigt at opstille klare mål for at øge rentabiliteten baseret på datadrevet beslutningstagning.

Med handlingsorienterede analyser drevet af relevante målinger, der spores frem til 2023 og derefter, bør smarte virksomheder ikke forsømme at spore disse seks KPI'er for at opretholde en sund økonomi, så e-handelsvirksomheder kan trives i morgen!

Sonu Yadav

Sonu Yadav

Certified Digital Marketing Manager at SEO Vendor

Sonu Yadav is a certified digital marketing manager at SEO Vendor. He has over eight years of experience in the field of digital marketing and has helped numerous businesses grow online. He is passionate about helping businesses succeed and enjoys seeing the results of his work.

Link: SEO Vendor

Begynd at bruge Ranktracker... Gratis!

Find ud af, hvad der forhindrer dit websted i at blive placeret på ranglisten.

Opret en gratis konto

Eller logge ind med dine legitimationsoplysninger

Different views of Ranktracker app