• Teknologi

Hvordan vil teknologien forme shippingbranchen i 2023?

  • Oliver Thyra
  • 5 min read
Hvordan vil teknologien forme shippingbranchen i 2023?

Intro

Omkring 90 % af de varer, der handles, transporteres via søtransport på verdensplan. Det har været en integreret del af handelens vækst og velstand siden middelalderen. Og teknologien har været en integreret del af shippingindustriens vækst og velstand.

Hvert år bidrager nye teknologier til at gøre skibene større, hurtigere og mere effektive. Nedenfor er de innovationer, der vil diktere det globale skibsfartmarked i 2023.

Kunstig intelligens vil forbedre effektiviteten af driften

Skibsfartserhvervet anvender gradvist kunstig intelligens (AI) for at forbedre effektiviteten ... AI vil hjælpe med at skabe forudsigelige tidsplaner, organisere containere, planlægge rejser, optimere brændstofforbruget og meget mere.

Kunstig intelligens gør også søfartsindustrien mere sikker. Menneskelige fejl var årsag til 75 % af alle kollisioner til søs mellem 2014-2019. Mange skibe er ved at gå over til AI-assisteret navigation for at undgå ulykker. Store rederier som Stena Line og OOCL har allerede indført AI-løsninger i forskellige kapaciteter til deres skibe.

Artificial Intelligence will improve the Efficiency of Operations (kilde)

Anvendelserne af AI er ikke begrænset til skibe. Selv store havne bruger også AI til at styre driften. De bruger også AI til at håndtere forskellige dele af infrastrukturen autonomt.

Undersøgelsen af havnen i Valencia viste, at maskinlæring og AI kan styre skibs- og lastbilbesøg ganske godt. De brugte AI til at skabe fleksible arbejdstider for forskellige skibe. Resultatet viste, hvordan AI kan bidrage til at reducere overbelastningen i havnene.

Mød Ranktracker

Alt-i-en-platformen til effektiv SEO

Bag enhver succesfuld virksomhed ligger en stærk SEO-kampagne. Men med utallige optimeringsværktøjer og -teknikker at vælge imellem kan det være svært at vide, hvor man skal starte. Nå, frygt ikke mere, for jeg har lige det, der kan hjælpe dig. Jeg præsenterer Ranktracker alt-i-en platformen til effektiv SEO

Vi har endelig åbnet for gratis registrering til Ranktracker!

Opret en gratis konto

Eller logge ind med dine legitimationsoplysninger

Mange havne rundt om i verden bruger også AI i forskellige sammenhænge. Havnene i Singapore, Los Angeles og Rotterdam er gode eksempler på AI-drevet driftsledelse. Dette vil være meget nyttigt i forbindelse med håndteringen af den seneste tids overbelastning i havnene. Omkring 66 % af containerskibe blev forsinket i 2022. Den gennemsnitlige forsinkelse for containerskibe steg også fra 4 dage i 2019 til en uge i 2022.

Kunstig intelligens kan også identificere områder, hvor der kan spares omkostninger. Den kan også bidrage til at reducere spild af ressourcer. Efterhånden som AI optimerer skibe og havne, kan virksomheder over hele verden få gavn af de billigste internationale forsendelsespriser og hurtigere levering.

Robotteknologi vil yderligere mindske afhængigheden af arbejdskraft

Robotter erstatter allerede nu mennesker i adskillige skibsfarter. Hyundai Merchant Marine (HMM) bruger f.eks. undervandsrobotter til at rengøre skroget på deres skibe. Sådanne robotter kan arbejde under vanskelige forhold.

Robotter kan fungere mere effektivt under vandet end mennesker. De er også med til at reducere miljøskaderne under rengøringen. Disse robotter kan kontrollere giftige materialer, mens de gør rent og beskytter havet mod forurening.

På samme måde har flere virksomheder udviklet robotter til at rense olieudslip. Dette er igen et farligt arbejde for mennesker. Det indebærer håndtering af dampe, giftige kemikalier og brandeksplosioner. En robot kan rydde op i havet uden at bringe menneskeliv i fare.

Robotter er også ved at erstatte mennesker på flere andre områder, f.eks. ved inspektion og reparation af skibe. Det er en udfordring for mennesker at opdage skader eller korrosion på et skibs krop. Robotter kan bruge en række forskellige sensorer til at inspicere skibe. Disse sensorer hjælper med at identificere mindre revner og korrosion på et skib. De kan også forudsige alvoren af sådanne skader. I modsætning til mennesker kan disse robotter nemt rejse under vandet for at inspicere.

Ud over rengøring har robotter en række forskellige anvendelsesmuligheder på skibe og havne. Mange havne anvender robotter til at læsse og losse gods fra skibe. Efterhånden som anvendelsesområdet øges, vil vi se flere robotter ansat i skibsindustrien i 2023.

Internet of Things vil hjælpe med at centralisere driften

Internet of Things (IoT) vil hjælpe med at forbinde forskellige maskiner og udstyr på skibet og hjælpe med at centralisere driften. IoT hjælper med at fjernstyre forskellige maskiner. Det mindsker derfor kravet om menneskelig indgriben i hvert enkelt trin.

Mød Ranktracker

Alt-i-en-platformen til effektiv SEO

Bag enhver succesfuld virksomhed ligger en stærk SEO-kampagne. Men med utallige optimeringsværktøjer og -teknikker at vælge imellem kan det være svært at vide, hvor man skal starte. Nå, frygt ikke mere, for jeg har lige det, der kan hjælpe dig. Jeg præsenterer Ranktracker alt-i-en platformen til effektiv SEO

Vi har endelig åbnet for gratis registrering til Ranktracker!

Opret en gratis konto

Eller logge ind med dine legitimationsoplysninger

Skibets kaptajn kan fjernstyre forskellige dele af skibet. Det kan også gøre det muligt for besætningen på land at tage kontrol over skibet, når det er nødvendigt. IoT giver også større fleksibilitet i forhold til manuel styring.

Hvis kaptajnen f.eks. ønsker at lukke flere operationer ned på samme tid. Det kan de gøre med et enkelt klik på en knap. På den anden side, hvis skibet er helt manuelt. Kaptajnen skal sende nogen ud til forskellige dele af skibet for at lukke forskellige maskiner ned.

IoT-netværket genererer også en masse data. Disse data kan hjælpe skibskaptajnerne med at træffe bedre navigationsbeslutninger. De er også med til at forbedre skibets driftseffektivitet. Dataene kan identificere områder, der kan forbedres og spild reduceres. Realtidsdataene vil også holde operatørerne ajour med skibets tilstand.

I et simuleringsforsøg blev der anvendt flere IoT-teknologier på et containerskib. Resultaterne viste, hvordan IoT kan hjælpe skibets besætning. IoT-netværket kunne opdage sårbarheder i skibet, generere indsigt til optimering af ydeevnen og endda identificere den optimale lastvægt for at maksimere skibets nytteværdi.

Autonome køretøjer vil køre sammen med manuelle fartøjer.

Autonome skibe kræver ingen menneskelig indgriben. De kan navigere på havene, bestemme deres egne ruter, kontrollere lasten under transporten og lægge til i havnene.

Autonomous Vehicles will run Alongside Manual Vessels. (kilde)

I 2016 søsatte Kongsberg det første fuldt autonome skib. Dette skib kunne klare langdistancesejlads med kun lidt eller ingen besætning. I maj 2022 gennemførte det første autonome kommercielle fragtskib en 500-mile lang rejse med kun 1 % menneskelig indgriben. Under denne rejse formåede skibet på 750 bruttotons at undgå hundredvis af kollisioner.

Ved hjælp af sensorer og AI-navigation bevæger skibe sig hurtigt mod automatisering. Snart vil helt autonome køretøjer sejle gennem havene. Industrien for autonome køretøjer var på 35 millioner dollars i 2022 og vil stige til 92 millioner dollars i 2038.

I 2023 vil mange rederier have autonome køretøjer i deres flåder. Disse skibe vil dog stadig være under menneskeligt tilsyn.

Innovationer inden for grøn teknologi vil mindske miljøpåvirkningen.

Skibsfarten tegner sig for 3 % af de globale drivhusgasemissioner. Heldigvis planlægger de internationale tilsynsmyndigheder at reducere denne skade. Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har til hensigt at halvere deres kulstofemissioner inden 2050.

Innovations in Green Technology will reduce environmental impact

Kilde

Fossile brændstoffer er en af de største bidragydere til miljøskader. Skibsfarten tegner sig for ca. 300 mio. tons brændstofforbrug hvert år. Det svarer til ca. 5 % af den globale produktion af fossile brændstoffer. Mange skibe skifter til miljøvenlige brændstoffer for at reducere drivhusgasemissionerne.

Skibsindustrien anvender gradvist olie med lavt svovlindhold og flydende naturgas (LNG) som deres primære brændstof. Nogle skibe anvender også Sail & Kite-propulsionssystemer for at mindske belastningen på skibsmotoren.

Mange nye skibe kombinerer flere forskellige energikilder til fremdrift. Det drejer sig bl.a. om solceller, brændselsceller og batterisystemer. Rederierne anvender også grøn teknologi i forbindelse med bygning af skibe. I stedet for metal bygges mange skibe af miljøvenlige materialer.

Samlet set vil disse teknologier reducere skibsfartens miljøpåvirkning betydeligt.

Udsigterne for skibsfarten i 2023

Siden 2020 har shippingbranchen oplevet et yderligere pres som følge af den pludselige stigning i e-handelsbranchen. Dette er yderligere forværret af Amazon-effekten, som er virksomhedernes fokus på hurtig og billig levering. De mærker, der tilbyder sådanne tilbud, er meget populære blandt kunderne.

Hurtig forsendelse er en af de største faktorer, der har indflydelse på kundernes købsbeslutninger. Omkring 62 % af kunderne forventer, at produkterne ankommer inden for tre dage, selv når de vælger gratis forsendelse. Du kan også se indflydelsen af hurtig forsendelse på målgruppens søgeadfærd. Nedenstående graf viser stigningen i populariteten af søgeordet hurtig forsendelse i løbet af årene.

Outlook of the Shipping Industry in 2023

Mød Ranktracker

Alt-i-en-platformen til effektiv SEO

Bag enhver succesfuld virksomhed ligger en stærk SEO-kampagne. Men med utallige optimeringsværktøjer og -teknikker at vælge imellem kan det være svært at vide, hvor man skal starte. Nå, frygt ikke mere, for jeg har lige det, der kan hjælpe dig. Jeg præsenterer Ranktracker alt-i-en platformen til effektiv SEO

Vi har endelig åbnet for gratis registrering til Ranktracker!

Opret en gratis konto

Eller logge ind med dine legitimationsoplysninger

Ifølge en undersøgelse foretaget af Shopify fokuserer 39 % af brands meget på at minimere forsinkelser i forsendelserne. Desuden viser Freightos Baltic Index et fald i containerfragtpriserne. I 2021 var det globale gennemsnit for containerforsendelse 10.396 USD i 2021. Dette gennemsnit faldt til 3.429 dollars i begyndelsen af 2023.

Dette vil få direkte konsekvenser for flere industrier. Desuden kan forbrugerne nyde godt af hurtigere forsendelse til lavere priser.

Shippingindustrien vil blive mere effektiv i fremtiden

Teknologien vil få en enorm indvirkning på skibsfarten. Den vil bidrage til at gøre skibsfarten mere effektiv og mindre ressourcekrævende. Kunstig intelligens vil hjælpe rederierne med at træffe operationelle beslutninger. Den vil hjælpe med at optimere ressourcerne for at reducere spild.

Ved hjælp af robotteknologi og IoT vil shippingindustrien bevæge sig i retning af automatisering. Fra at begynde med dele af skibene vil automatiseringen overtage hele skibet. Autonome skibe har allerede vist sig at være en succes. I 2023 vil de tilføje nye resultater til deres portefølje.

Ud over fremskridt vil teknologien også bidrage til at mindske miljøskaderne. Grøn teknologi vil bidrage til at gøre den samlede industri mere omkostningseffektiv og energieffektiv.

Oliver Thyra

Oliver Thyra

Head SaaS copywriter and content strategist, Your Marketing Digest

Oliver Thyra is the head SaaS copywriter and content strategist at Your Marketing Digest. His intense passion for marketing and his engineering background in software engineering has made him a guy who understands how to sell software subscriptions with words. In his free time, Oliver enjoys quality time with his pets (he has got 4 golden retrievers!).

Link: Your Marketing Digest

Begynd at bruge Ranktracker... Gratis!

Find ud af, hvad der forhindrer dit websted i at blive placeret på ranglisten.

Opret en gratis konto

Eller logge ind med dine legitimationsoplysninger

Different views of Ranktracker app