• Ръководство за A/B тестване на UI/UX

A/B тестване в дизайна на UI/UX: Пълно ръководство

 • Felix Rose-Collins
 • 8 min read
A/B тестване в дизайна на UI/UX: Пълно ръководство

Въведение

Представете си, че стартирате нова функция в уебсайта си, но след това я изгубите сред потребителите.

Това е неприятно, нали? Но не е задължително това да е вашата история. Вместо да разчитате на догадки или интуиция, има по-интелигентен начин да подходите към оптимизацията на уебсайта: A/B тестване.

A/B тестването в дизайна на UI/UX разкрива какво работи и какво трябва да се коригира въз основа на реални взаимодействия с потребителите. Благодарение на тези данни можете да настроите сайта си така, че да ангажирате по-добре аудиторията си и да увеличите конверсиите.

В това ръководство ще навлезем в детайлите на A/B тестването и ще ви покажем как да го използвате, за да оптимизирате потребителския си интерфейс.

Какво е A/B тестване?

A/B тестването е техника за сравняване на две версии на уеб страница или приложение, за да се види коя от тях работи по-добре.

Като разделите аудиторията си на две произволни групи, всяка от тях вижда различна версия (А или Б) на страницата. След това измервате ефективността на всяка версия въз основа на показатели като процент на кликвания, конверсия или ангажираност на потребителите. Печели версията с по-добри резултати.

Ролята на A/B тестването в дизайна на UI/UX

В своята същност A/B тестването преодолява разликата между намеренията на дизайнера и очакванията на потребителите. То насърчава процес, който е едновременно творчески и основан на данни, като дава възможност на дизайнерите на потребителски интерфейс/UX да създават решения, които са визуално привлекателни, високо функционални и ориентирани към потребителите.

Чрез представянето на две версии на даден дизайн на различни групи потребители събирате конкретни данни за това, какво предизвиква най-голям отзвук. Този подход, основан на данни, помага за усъвършенстване на потребителския опит въз основа на действителните предпочитания и поведение, а не на предположения.

Запознайте се с Ranktracker

Универсалната платформа за ефективна SEO оптимизация

Зад всеки успешен бизнес стои силна SEO кампания. Но с безбройните инструменти и техники за оптимизация, от които можете да избирате, може да е трудно да разберете откъде да започнете. Е, не се страхувайте повече, защото имам точно това, което ще ви помогне. Представяме ви платформата Ranktracker "всичко в едно" за ефективна SEO оптимизация

Най-накрая отворихме регистрацията за Ranktracker напълно безплатно!

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

Важно е да се отбележи, че A/B тестването е непрекъснат процес. Точно както шивачът непрекъснато усъвършенства занаята си, маркетолозите използват тези тестове, за да подобряват постоянно стратегиите си. Този итеративен подход гарантира, че продуктът се развива в съответствие с нуждите и предпочитанията на потребителите, което води до по-интуитивно, приятно и ефективно потребителско изживяване.

Чрез оптимизиране на процеса на A/B тестване и интегриране на инструменти, които рационализират създаването на тестове и анализа на данни, екипите могат значително да повишат производителността на разработчиците, като им позволят да се съсредоточат повече върху иновациите и по-малко върху ръчните задачи.

Как да използвате A/B тестване за оптимизиране на UI/UX

За да използвате ефективно A/B тестването за оптимизиране на UI/UX, трябва да следвате структуриран процес. Ето как изглежда това:

Определете целите на A/B теста

Преди да се впуснете в A/B тестване, изяснете какво искате да постигнете.

Стремите ли се да увеличите броя на кликванията, да намалите броя на отказите или да повишите удовлетвореността на потребителите? Поставянето на точни цели ще насочи усилията ви за тестване и ще гарантира, че резултатите са важни. Например, за да увеличите броя на регистрациите, трябва да се съсредоточите върху елементи като разположението на формуляра, бутоните за призив за действие (CTA) или оформлението на страницата.

💡Про съвет: Използвайте рамката SMART (Specific (конкретен), Measurable (измерим), Achievable (постижим), Relevant (релевантен), Time-bound (обвързан с времето), за да определите целите си при популяризирането на вашия уебсайт. Например: увеличете процента на регистрация с 15% в рамките на следващите 30 дни, като оптимизирате оформлението и копието на формуляра за регистрация.

Настройте своя A/B тест

След като сте определили целите си, следващата стъпка е да настроите A/B теста.

Първо създайте две версии на уеб страницата или елемента на приложението, които искате да тествате: Версия А (контролна) и Версия Б (вариант). Използвайте надежден инструмент за A/B тестване, за да разпределите на случаен принцип потребителите към една от тези версии. Уверете се, че тестът се провежда достатъчно дълго, за да се съберат значими данни.

Освен това се стремете към опростяване, като изолирате променливите. Това означава, че само един елемент трябва да се различава между двете версии, за да се види истинското му въздействие. Ако например тествате цветовете на бутоните, версия А може да има син бутон, а версия Б - зелен. Всичко останало трябва да остане непроменено, за да се определи точно ефектът от промяната на цвета.

Анализирайте резултатите от A/B теста

След като тестът е приключил, е време да се запознаете с резултатите.

Запознайте се с Ranktracker

Универсалната платформа за ефективна SEO оптимизация

Зад всеки успешен бизнес стои силна SEO кампания. Но с безбройните инструменти и техники за оптимизация, от които можете да избирате, може да е трудно да разберете откъде да започнете. Е, не се страхувайте повече, защото имам точно това, което ще ви помогне. Представяме ви платформата Ranktracker "всичко в едно" за ефективна SEO оптимизация

Най-накрая отворихме регистрацията за Ranktracker напълно безплатно!

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

Съсредоточете се върху ключовите показатели, свързани с целите ви, за да определите коя версия се е представила по-добре. Излезте извън рамките на повърхностните резултати и оценете обратната връзка и моделите на поведение на потребителите, за да разберете наистина техните предпочитания.

Например, ако зеленият бутон във версия Б е довел до 25% увеличение на конверсиите, топлинните карти и записите на потребителските сесии може да покажат, че зеленият бутон се откроява повече на фона на страницата, което улеснява потребителите да го забележат и да кликнат върху него.

💡Про съвет: Сегментирайте данните си, за да видите дали различните демографски групи потребители реагират по различен начин на вариациите. Това може да осигури по-задълбочени прозрения и да насочи по-целенасочени оптимизации.

Използване на прозрения за решения, базирани на данни

С помощта на прозренията от A/B тестовете можете уверено да прилагате промени, които подобряват потребителското изживяване и постигат целите ви. Например, ако версия В със зеления CTA надмине версия А, въведете тази промяна в целия си сайт.

Освен това създайте хранилище, в което да документирате констатациите и обосновката си за бъдещи справки и за информиране на следващите тестове. Това помага да се избегнат излишни тестове и осигурява база от знания за разбиране на това кои промени са работили или са се провалили.

Използване на A/B тестване за непрекъснато подобряване

A/B тестването не е еднократна работа. Продължавайте да тествате различни елементи на сайта или приложението си за постоянна оптимизация. С развитието на предпочитанията на потребителите трябва да се развиват и вашите стратегии. Редовно преглеждайте и актуализирайте целите си за A/B тестване и прилагайте нови тестове, за да изпреварвате тенденциите.

**💡Про съвет: **Подкрепете културата на експериментиране във вашата организация. Насърчавайте екипите да предлагат хипотези и да проектират експерименти. Използвайте гъвкави методологии за внедряване и тестване на промените, като гарантирате, че сайтът или приложението ви се развиват в съответствие с обратната връзка от потребителите.

Съвети за проектиране на варианти за A/B тестване

 • Съсредоточете се върху елементи с голямо въздействие: Приоритетно тествайте елементи, които имат потенциал да повлияят на поведението на потребителите. Помислете за заглавия, бутони с призив за действие, изображения и формуляри. Промените в тези компоненти могат да доведат до значителни подобрения в ангажираността и конверсиите. Например, едно убедително заглавие може да привлече вниманието и да накара повече посетители да предприемат действия, което го прави критичен елемент за тестване.
 • Тествайте по една променлива в даден момент: Поддържайте нещата ясни и прости. Когато провеждате A/B тестове, променяйте само по едно нещо. Ако променяте няколко елемента едновременно, няма да разберете коя промяна е довела до разликата. Например, ако изпробвате нов дизайн за CTA бутона, оставете всичко останало както е. По този начин можете да видите как точно новият бутон влияе на поведението на потребителите.
 • Създайте ясни хипотези: Една солидна хипотеза очертава както очаквания резултат, така и основанията за него. Например: "Промяната на заглавието на целевата страница, така че да адресира директно болките на потребителите, ще увеличи броя на подадените формуляри, тъй като ще резонира в по-голяма степен с нуждите на посетителите." Тази яснота насочва процеса на тестване и помага за ефективното интерпретиране на резултатите.
 • Осигуряване на мобилна адаптивност: Тествайте как промените изглеждат и функционират при различни размери на екрана, за да осигурите последователно и оптимизирано изживяване за всички потребители. Вариация, която е отлична за десктоп, но се проваля за мобилни устройства, може да изкриви резултатите ви, така че мобилната адаптивност трябва да бъде ключов фактор при вашите A/B тестове.
 • Включете локализация на уебсайта: Локализацията на уебсайта означава адаптиране на съдържанието, дизайна и функционалността на уебсайта, така че да отговаря на културните, езиковите и регионалните предпочитания на различните сегменти потребители. Например, ако тествате публикация в блога, може не само да преведете текста, но и да коригирате примерите и препратките, за да бъдат подходящи от културна гледна точка. Този подход гарантира, че съдържанието ви ще намери отклик сред местната аудитория, което повишава ефективността на марката ви на различните пазари.

Как да определим статистическата значимост при A/B тестване

Статистическата значимост при A/B тестването ви помага да прецените дали разликите в производителността на тестовите варианти се дължат на направените от вас промени или са просто случайност. Тя гарантира, че резултатите ви са надеждни, което ви позволява да правите актуализации с увереност.

Ето как да определите статистическата значимост при A/B тестване:

 1. Задайте ниво на доверие: Обикновено се използва 95% ниво на достоверност. Това означава, че сте 95% сигурни, че резултатите не се дължат на случайни колебания.
 2. Изчислете размера на извадката: Изчислете колко потребители трябва да има във всяка група (А и Б), за да се получат надеждни резултати. Онлайн калкулаторите могат да ви помогнат в това отношение въз основа на очаквания размер на ефекта и нивото на доверие.
 3. Изпълнете теста: Разделете аудиторията си на случаен принцип на две групи. Група А вижда оригиналната версия, а група Б - вариацията. Уверете се, че тестът се провежда достатъчно дълго, за да се съберат достатъчно данни, обикновено поне един бизнес цикъл.
 4. Събиране на данни: Проследявайте показателите за ефективност, свързани с целите ви, като например процент на кликване или конверсия.
 5. Анализирайте резултатите: Използвайте статистически методи или онлайн инструменти, за да сравните двете групи. Тези инструменти ще изчислят p-стойността, която показва вероятността наблюдаваните разлики да са случайни.
 6. **Интерпретиране на р-стойността: **Ако р-стойността е по-малка от 0,05, резултатът е статистически значим, което означава, че вариацията вероятно е причинила наблюдаваната разлика. Ако обаче р-стойността е 0,05 или по-голяма, резултатът не е статистически значим, което предполага, че разликата може да се дължи на случайност.

Инструменти за A/B тестване

Optimizely

Optimizely

Optimizely се отличава със сложните си, но лесни за използване възможности за A/B тестване. Като маркетолог или дизайнер ще оцените мощния му визуален редактор, който ви позволява да създавате и променяте тестове без познания по кодиране.

Разширените възможности за таргетиране ви помагат да предоставяте персонализирани изживявания чрез сегментиране на потребителите въз основа на поведение, местоположение и други атрибути. Освен това Optimizely предлага анализи в реално време, така че можете бързо да оценявате въздействието на вариациите си и да вземате решения, основани на данни, за да подобрите потребителското изживяване и процента на реализациите.

VWO

VWO

VWO предлага цялостен пакет за A/B тестване, който е предназначен както за търговци, така и за дизайнери. Неговият визуален редактор улеснява създаването и прилагането на варианти на тестове, а силните опции за таргетиране ви позволяват да персонализирате тестовете за различни потребителски сегменти.

Запознайте се с Ranktracker

Универсалната платформа за ефективна SEO оптимизация

Зад всеки успешен бизнес стои силна SEO кампания. Но с безбройните инструменти и техники за оптимизация, от които можете да избирате, може да е трудно да разберете откъде да започнете. Е, не се страхувайте повече, защото имам точно това, което ще ви помогне. Представяме ви платформата Ranktracker "всичко в едно" за ефективна SEO оптимизация

Най-накрая отворихме регистрацията за Ranktracker напълно безплатно!

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

Задълбочените топлинни карти и записите на сесиите предоставят ценна информация за взаимодействията на потребителите, като ви помагат да разберете как промените влияят на поведението. Освен това VWO поддържа многовариантно тестване, което ви позволява да тествате едновременно няколко елемента, за да намерите най-добрата комбинация за вашия уебсайт.

Adobe Target

Adobe Target

С Adobe Target получавате усъвършенствано сегментиране на аудиторията за силно персонализирани експерименти. Неговите алгоритми за машинно обучение автоматично идентифицират най-добре представящите се варианти, като повишават ефективността на тестовете. Изчерпателното отчитане и анализите предоставят задълбочен поглед върху поведението на потребителите и резултатите от тестовете, което ви позволява да вземате информирани решения, които стимулират ангажираността и увеличават процента на реализациите.

💡Искате ли да се задълбочите? Ето кои са най-добрите инструменти за A/B тестване на пазара през 2024 г.

Заключение

Тестването A/B е мощен инструмент за оптимизиране на потребителския интерфейс и интерфейса на уебсайта ви, който позволява вземането на решения, основани на данни, които подобряват потребителското изживяване и стимулират конверсиите. Чрез дефиниране на цели, създаване на тестове, анализиране на резултатите и използване на прозренията за непрекъснато усъвършенстване можете да създадете превъзходно цифрово изживяване.

За повече информация за растежа и стратегически насоки, разгледайте Ranktracker. Като водещ инструмент за SEO, Ranktracker предоставя ценни данни и анализи за насочване на цифровата ви стратегия, като съгласува усилията ви за оптимизация с общите ви бизнес цели.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Започнете да използвате Ranktracker... безплатно!

Разберете какво възпрепятства класирането на уебсайта ви.

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

Different views of Ranktracker app