• Уеб анализ и управление на данни

Google Анализ въвежда директно експортиране в Google Sheets

 • Felix Rose-Collins
 • 2 min read
Google Анализ въвежда директно експортиране в Google Sheets

Въведение

Google Анализ представи нова функция, която позволява на потребителите да експортират данни директно в Google Sheets, което значително подобрява анализа на данни и сътрудничеството в екип.

Оптимизиране на анализа на данни

С новата функционалност "Експортиране в Google Sheets" потребителите могат безпроблемно да прехвърлят данни от Google Analytics в Google Sheets. Тази актуализация опростява процеса на провеждане на по-задълбочени анализи и улеснява сътрудничеството между екипите.

За да експортирате отчет в Google Sheets, следвайте следните стъпки:

 1. Щракнете върху "Споделяне на този отчет" в горния десен ъгъл на отчета.

 2. Изберете "Изтегляне на файл".

 3. Изберете "Експортиране в Google Sheets".

Експортираният файл може да съдържа до 5000 реда данни, което го прави надежден вариант за работа с обширни набори от данни. За допълнителна помощ потребителите могат да се обърнат към страницата за помощ на Google.

Подобряване на сътрудничеството и споделянето

В допълнение към експортирането на данни в Google Sheets потребителите могат да споделят отчети чрез връзка. Тази функция позволява на членовете на екипа и заинтересованите страни да имат лесен достъп до отчетите. За да споделят връзка към отчет, потребителите трябва да имат ролята Viewer (Наблюдател) на ниво собственост. След като връзката е генерирана, тя може да бъде копирана и споделена с други лица.

Разширени опции за експортиране

Google Анализ поддържа поддръжка на други формати за експортиране, включително PDF и CSV. Потребителите могат също така да свържат Google Analytics с Looker Studio, за да споделят данни от отчети, или да използват API за данни на Analytics за по-разширени възможности за експортиране.

Защо това е важно

Функцията за директно експортиране в Google Sheets преодолява разстоянието между събирането на данни и анализа. Чрез рационализиране на процеса на експортиране Google премахва необходимостта от ръчно прехвърляне на данни и сложни обходни пътища. Това подобрение спестява ценно време и ресурси, като позволява на екипите да се съсредоточат върху извличането на значими прозрения и вземането на решения, основани на данни.

Основни предимства

За маркетолози:

 • Безпроблемна интеграция на данни: Улеснява по-задълбочения анализ чрез интегриране на данните в познат формат на електронна таблица.

 • Засилено сътрудничество: Улеснява сътрудничеството с членовете на екипа, като предоставя връзка, която може да се споделя.

 • Ефективност: Елиминира се необходимостта от ръчно прехвърляне на данни, като се спестява време и се намаляват грешките.

Други опции за експортиране:

 • PDF и CSV формати: Традиционни формати за лесно споделяне и отпечатване на отчети.

 • Интеграция на Looker Studio: За усъвършенствана визуализация и споделяне на данни.

 • API за аналитични данни: Предлага разширени възможности за експортиране на персонализирани решения за данни.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как маркетолозите могат да експортират отчети от Google Analytics в Google Sheets?

 1. Щракнете върху "Споделяне на този отчет" в горния десен ъгъл на отчета.

 2. Изберете "Изтегляне на файл".

 3. Изберете "Експортиране в Google Sheets".

Какви са предимствата на експортирането на данни от Google Анализ в Google Sheets?

 • Улеснява по-задълбочения анализ чрез интегриране на данните в познат формат на електронна таблица.

 • Позволява по-лесно сътрудничество между членовете на екипа чрез предоставяне на връзка за споделяне.

 • Премахва необходимостта от ръчно прехвърляне на данни, като спестява време и намалява броя на грешките.

Какви други опции за експортиране са налични в Google Analytics освен Google Sheets?

 • PDF

 • CSV

 • Свързване с Looker Studio за споделяне на данни от отчети

 • Използване на API за аналитични данни за разширени възможности за експортиране

Заключение

Тази нова функция в Google Анализ представлява значителна стъпка към подобряване на обработката на данни и сътрудничеството, като улеснява потребителите да получават информация и да я споделят ефективно. Тъй като дигиталният пейзаж продължава да се развива, подобни подобрения са от решаващо значение за запазване на преднината при вземането на решения, основани на данни.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Започнете да използвате Ranktracker... безплатно!

Разберете какво възпрепятства класирането на уебсайта ви.

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

Different views of Ranktracker app