• Финансиране на малкия бизнес и стратегии за спестяване

Как малките предприятия могат да спестяват със специални спестовни сметки

 • Felix Rose-Collins
 • 8 min read
Как малките предприятия могат да спестяват със специални спестовни сметки

Въведение

Собственик на малък бизнес, който се опитва да спести повече пари? Помислете за откриване на специална спестовна сметка. Тази специална сметка може да ви помогне да се подготвите за непредвидени разходи и да планирате бъдещо разширяване.

Чрез отделяне на средствата за бизнеса можете да създадете защитна мрежа и да си осигурите финансова стабилност. Това е интелигентен начин да защитите бизнеса си и да продължите да го развивате.

Нека разгледаме по-подробно предимствата на използването на специални спестовни сметки за малки предприятия. Започнете да спестявате разумно сега, за да осигурите финансовото си бъдеще!

Предимства на специалните спестовни сметки за бизнеса

По-високата годишна процентна доходност на специалните спестовни сметки за бизнеса позволява на собствениците на фирми да печелят повече лихви върху натрупаните средства, което увеличава общите им спестявания.

Депозирайки парите си в тези сметки, собствениците на фирми могат да се възползват от конкурентните лихвени проценти, предлагани от различни финансови институции като Live Oak Bank, Prime Alliance и First Internet Bank.

Това означава, че парите на бизнеса могат да нарастват по-бързо с течение на времето в сравнение със съхраняването им в обикновена разплащателна сметка.

Наред с получаването на по-висока лихва, специалните бизнес спестовни сметки могат да помогнат на фирмите да избегнат прекомерните такси за транзакции.

Запознайте се с Ranktracker

Универсалната платформа за ефективна SEO оптимизация

Зад всеки успешен бизнес стои силна SEO кампания. Но с безбройните инструменти и техники за оптимизация, от които можете да избирате, може да е трудно да разберете откъде да започнете. Е, не се страхувайте повече, защото имам точно това, което ще ви помогне. Представяме ви платформата Ranktracker "всичко в едно" за ефективна SEO оптимизация

Най-накрая отворихме регистрацията за Ranktracker напълно безплатно!

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

Бизнес спестовните сметки обикновено имат по-високи изисквания за салдо в сравнение с разплащателните сметки, което може да възпре честите тегления и ненужните транзакции, за които могат да бъдат начислени такси.

Освен това тези сметки могат да предотвратят таксите за овърдрафт, като изискват поддържане на минимално салдо, за да се гарантира, че фирмите няма да прекалят случайно с разходите и да понесат санкции.

Избор на най-добрите бизнес спестовни сметки

При избора на бизнес спестовна сметка собствениците на фирми трябва да вземат предвид:

 • Лихвени проценти
 • Месечни такси
 • Изисквания за минимален баланс
 • Начални суми на депозитите

Проучете различни финансови институции, за да намерите най-високите лихви и най-ниските такси.

Репутацията на банката е важна за надеждността и стабилността.

Достъпът до банкомат може да не е необходим, тъй като привилегиите за онлайн банкиране или чекиране могат да бъдат алтернативни.

Преценете характеристиките и предимствата, за да изберете сметката, която отговаря на финансовите ви нужди.

Фактори, които трябва да вземете предвид при откриване на бизнес спестовна сметка

При откриването на бизнес спестовна сметка собствениците на предприятия трябва да вземат предвид няколко фактора, за да вземат информирано решение.

Първо, те трябва да се информират за годишния процент на доходност (APY), предлаган от сметката. Това определя лихвата, получавана върху баланса им.

Запознайте се с Ranktracker

Универсалната платформа за ефективна SEO оптимизация

Зад всеки успешен бизнес стои силна SEO кампания. Но с безбройните инструменти и техники за оптимизация, от които можете да избирате, може да е трудно да разберете откъде да започнете. Е, не се страхувайте повече, защото имам точно това, което ще ви помогне. Представяме ви платформата Ranktracker "всичко в едно" за ефективна SEO оптимизация

Най-накрая отворихме регистрацията за Ranktracker напълно безплатно!

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

Разбирането на изискванията за минимален депозит е от решаващо значение. За откриването на някои сметки може да е необходима определена сума.

Бизнес спестовните сметки могат да предоставят специални промоции или оферти за нови титуляри на сметки. Те могат да включват въвеждащи лихвени проценти или освобождаване от такси за ограничен период от време.

Помислете за месечните такси, свързани със сметката, и дали те могат да бъдат отменени при поддържане на минимално салдо.

Важно е да следите за предлаганите лихвени проценти. По-високите лихвени проценти могат да помогнат на собствениците на предприятия да спечелят повече от своите спестявания.

И накрая, сравняването на различни финансови институции, онлайн банки, кредитни съюзи и традиционни банки като Prime Alliance, First Internet Bank или NBKC Bank може да помогне за намирането на най-добрата бизнес спестовна сметка, която да отговаря на техните нужди.

Сравняване на таксите на бизнес спестовни сметки

Типичните такси, свързани с бизнес спестовните сметки, са:

 • Месечни такси за поддръжка
 • Такси за транзакции при надвишаване на лимита за теглене
 • Изисквания за минимален баланс

Когато сравнявате таксите на различни бизнес спестовни сметки, вземете предвид:

 • Такси за поддръжка на сметка
 • Транзакционни такси за всяко теглене или трансфер
 • Минимално салдо, за да избегнете допълнителни такси

Някои бизнес спестовни сметки могат да предлагат:

 • Отстъпки за собственици на предприятия
 • Промоции като освобождаване от месечни такси при поддържане на определен баланс
 • По-ниски такси за транзакции за притежателите на бизнес чекови сметки

Собствениците на малък бизнес трябва внимателно да прегледат структурата на таксите на бизнес спестовните сметки в банки, онлайн банки, кредитни съюзи и финансови институции, за да изберат това, което най-добре отговаря на финансовите им нужди.

Предимства на бизнес спестовните сметки

По-висока годишна процентна доходност

Факторите, които помагат на бизнес спестовните сметки да печелят повече лихви, включват конкурентни лихвени проценти, по-ниски такси и благоприятни изисквания за баланс. Изборът на сметки с високи лихвени проценти от онлайн банки или кредитни съюзи може да увеличи приходите от лихви.

Сметките с висок годишен процент на доходност могат да доведат до значително нарастване на спестяванията с течение на времето. Те осигуряват както финансов резерв за спешни случаи, така и възможности за бъдещи инвестиции.

Съчетаването на спестовна сметка с висок APY с бизнес разплащателна сметка може да предложи привилегии при разплащанията, като същевременно увеличи максимално лихвата върху допълнителните средства. Тази конфигурация може да подобри финансовото здраве на малкия бизнес, като накара парите му да работят по-усилено, без да се жертва достъпността или стабилността.

По-ниски изисквания за минимален депозит

Намаляването на изискванията за минимален депозит за спестовни сметки за бизнеса има няколко предимства за собствениците на фирми. То намалява първоначалната сума, необходима за откриване на сметка, като улеснява достъпа на малките предприятия до важни инструменти за спестяване. Тази достъпност позволява на бизнеса да печели лихва върху парите си и да поддържа по-голям дневен баланс.

По-ниските изисквания за минимален депозит също предлагат гъвкавост. Те позволяват на собствениците на фирми лесно да прехвърлят средства между спестовните и разплащателните си сметки. Освен това те подобряват достъпността, като улесняват бизнеса да се възползва от по-високите лихвени проценти, предоставяни от онлайн банките и кредитните съюзи.

Специални оферти за бизнес спестовни сметки

Бизнес спестовните сметки могат да предлагат специални предимства, за да помогнат на бизнеса да спести пари. Тези предимства могат да включват по-високи лихвени проценти, по-ниски такси или бонуси за откриване на сметка. Като се възползват от тези оферти, предприятията могат да повишат финансовото си благосъстояние.

За да изберат подходящата бизнес спестовна сметка със специални оферти, собствениците на фирми трябва да вземат предвид фактори като минимално изискуем депозит, месечни такси, лихвени проценти и изисквания за баланс. От съществено значение е да се сравняват различни възможности от различни финансови институции, като например онлайн банки, традиционни банки, кредитни съюзи или банки с привилегии за бизнес разплащателни сметки.

Чрез проучване и сравняване собствениците на фирми могат да увеличат спестовния си потенциал и да си осигурят възможно най-високите лихви по своите спестовни сметки за фирми. Това в крайна сметка може да подобри цялостното финансово състояние на бизнеса.

Ограничени максимални транзакции

Бизнес спестовните сметки имат определен лимит на месечните транзакции. Разбирането на този лимит е важно за собствениците на малки фирми, за да избегнат допълнителни такси. Ако надвишите допустимия брой, обикновено около шест транзакции на месец, може да бъдете подложени на допълнителни такси. Тези такси могат да се различават при различните банки и да намалят приходите ви от лихви. Следенето на месечните операции по сметката ви е от ключово значение за спазване на лимитите и избягване на допълнителни разходи.

Като следите транзакциите си, можете да увеличите максимално ползите от бизнес спестовната си сметка и да предотвратите такси, които засягат финансите ви.

Избягване на прекомерни такси за транзакции

Когато управляват бизнес спестовна сметка, собствениците на фирми трябва да следват стратегии за избягване на прекомерни такси за транзакции. Ето няколко съвета за постигане на тази цел:

 • Консолидирайте транзакциите, за да намалите броя на тегленията и депозитите всеки месец.
 • Избягвайте често срещани грешки като намаляване на минималното салдо или превишаване на лимитите за транзакции.
 • Наблюдавайте отблизо движението по сметката и обмислете възможността да прехвърляте средства на по-големи суми от разплащателната към спестовната сметка, а не на по-малки и чести преводи.
 • Следете салдата по сметките, лихвените проценти и свързаните с тях такси, за да увеличите спестяванията си и да предотвратите ненужни такси от финансовите институции.

Избягване на такси за овърдрафт

За да избегнат таксите за овърдрафт по бизнес спестовните сметки, собствениците на фирми могат да предприемат няколко стъпки:

 • Настройте сигнали или известия чрез финансовата си институция. Тези сигнали могат да ги уведомят, когато балансът по сметката им достигне определен праг, като им помогнат да избегнат превишаване на лимита по сметката.
 • Редовно следи баланса и транзакциите по сметката си. Използването на инструменти като онлайн банкиране или мобилни приложения, предоставени от банката, може да помогне за проследяване на постъпващите и напускащите пари.
 • Някои институции предлагат услуги за защита от овърдрафт, които свързват бизнес спестовната сметка с разплащателна сметка, за да се гарантира, че винаги има достатъчно средства.

Като управляват проактивно сметката си и се информират за финансовото си състояние, собствениците на фирми могат да предотвратят скъпи такси за овърдрафт и да поддържат здравословно салдо по бизнес спестовната си сметка.

Избор на подходяща спестовна сметка за бизнеса

Разглеждане на репутацията на банката

Репутацията на банката е от решаващо значение за бизнес спестовните сметки.

Вземете предвид лихвените проценти, таксите и изискванията за минимално салдо.

Проверете и стабилността на банката.

Вижте историята на предлагане на конкурентни лихвени проценти по спестовни сметки и сметки на паричния пазар.

Лесното теглене и онлайн банкирането за разплащателни сметки са удобни.

Проучете различни финансови институции: онлайн банки, кредитни съюзи и традиционни банки.

Сравнете варианти като Prime Alliance, First Internet Bank, Live Oak Bank и NBKC Bank.

Запознайте се с Ranktracker

Универсалната платформа за ефективна SEO оптимизация

Зад всеки успешен бизнес стои силна SEO кампания. Но с безбройните инструменти и техники за оптимизация, от които можете да избирате, може да е трудно да разберете откъде да започнете. Е, не се страхувайте повече, защото имам точно това, което ще ви помогне. Представяме ви платформата Ranktracker "всичко в едно" за ефективна SEO оптимизация

Най-накрая отворихме регистрацията за Ranktracker напълно безплатно!

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

Факторите, които трябва да вземете предвид, включват APY, изисквания за дневен баланс и начални суми на депозитите.

За повече информация посетете Forbes Advisor и Федералния резерв.

Наличност на бизнес чекираща сметка

При оценката на бизнес разплащателна сметка собствениците на предприятия трябва да вземат предвид:

 • Минималният депозит, необходим за откриване на сметката,
 • Месечни такси, свързани със сметката,
 • изисквания за минимален баланс и
 • Предлагани лихвени проценти.

Лесният достъп до банкоматните карти, свързани с разплащателната сметка, е от решаващо значение за удобното теглене на пари и извършване на транзакции. Някои сметки могат да имат ограничения като поддържане на дневно салдо или ограничения за месечните тегления.

Като сравняват възможностите на банки, онлайн банки, кредитни съюзи и институции като Live Oak Bank, Prime Alliance, First Internet Bank, Capital One и NBKC Bank, собствениците на фирми могат да намерят най-подходящия вариант. Forbes Advisor предлага да се вземат предвид лихвените проценти APY, привилегиите при проверка и репутацията на институцията, за да се вземе информирано решение за спестовни сметки за малък бизнес.

Достъп до карти ATM

Достъпът до банкоматните карти с бизнес спестовна сметка може да варира в зависимост от финансовата институция. Някои банки предоставят банкомати за бизнес спестовни сметки, за да можете лесно да теглите пари в брой от банкомати. Възможностите включват традиционни банки като Capital One или онлайн банки като First Internet Bank. По тези сметки се начислява месечна лихва въз основа на дневния баланс и може да има изисквания за баланс, за да се избегнат такси.

Институции като Live Oak Bank или Prime Alliance могат да предложат конкурентни лихвени проценти APY по бизнес спестовни сметки. Въпреки че личните спестовни сметки могат да предлагат по-високи лихви, бизнес спестовните сметки все пак позволяват на собствениците на фирми да печелят лихви върху средствата си. Важно е собствениците на малък бизнес да сравняват различните възможности, включително изискванията за минимално салдо и месечните такси, за да изберат най-подходящата сметка за своите нужди.

Резюме

Откриването на специална спестовна сметка може да помогне на малките предприятия:

 • Спестявайте пари и печелете лихви.
 • По-лесно проследяване на разходите.
 • Избягвайте да смесвате фондове.
 • Осигурете си финансов резерв за неочаквани разходи.
 • да управляват и развиват ефективно финансите си.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво представлява специална спестовна сметка за малки предприятия?

Специална спестовна сметка за малки предприятия е отделна сметка, която се използва специално за спестяване и управление на средства на предприятието, отделно от личните финанси. Примери за това са бизнес спестовните сметки на банки като Chase или Wells Fargo.

Защо малките предприятия трябва да обмислят откриването на специална спестовна сметка?

Малките предприятия трябва да открият специална спестовна сметка, за да разделят личните и бизнес финансите, да получават лихви върху неизползваните средства и да спестяват за неочаквани разходи или бъдещи инвестиции.

Какви са ползите от наличието на специална спестовна сметка за малък бизнес?

Наличието на специална спестовна сметка за малък бизнес помага да се разделят личните и бизнес финансите, да се печели лихва от неизползваните средства и да се подготвите за неочаквани разходи или възможности за растеж. Тя осигурява финансова стабилност и позволява лесно проследяване на бизнес разходите.

Как малките предприятия могат да спестят пари с помощта на специална спестовна сметка?

Малките предприятия могат да спестят пари със специална спестовна сметка, като заделят част от всяка продажба или печалба за натрупване на средства за спешни случаи или бъдещи инвестиции. Тази сметка трябва да има конкурентен лихвен процент и ниски такси за максимален потенциал за растеж.

Има ли някакви специфични характеристики, които трябва да се търсят при избора на специална спестовна сметка за малък бизнес?

Търсете сметки с конкурентни лихвени проценти, ниски такси, онлайн достъп и застраховка FDIC. Примери за това са сметки от онлайн банки като Ally Bank или Capital One Spark Business Savings.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Започнете да използвате Ranktracker... безплатно!

Разберете какво възпрепятства класирането на уебсайта ви.

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

Different views of Ranktracker app