• Цифров маркетинг и достъпност на уебсайтове

Уеб достъпност: Защо е от решаващо значение за вашата стратегия за цифров маркетинг

 • Moshe Ben Haim
 • 9 min read
Уеб достъпност: Защо е от решаващо значение за вашата стратегия за цифров маркетинг

Въведение

В днешния дигитален пейзаж гарантирането на уеб достъпност не е само въпрос на законово съответствие - то е ключов компонент на цялостна стратегия за дигитален маркетинг.

Достъпният уебсайт гарантира, че всеки, включително хората с увреждания, може лесно да навигира и да взаимодейства с вашето онлайн съдържание.

Това не само разширява обхвата на потенциалната ви аудитория, но и повишава репутацията ви на приобщаваща марка.

В тази статия ще се спрем на:

 • Значението на достъпността на уеб страниците
 • Как това е от полза за вашата стратегия за цифров маркетинг
 • Съвети за подобряване на достъпността на уебсайта ви
 • Полезни инструменти за уеб достъпност

Какво е уеб достъпност?

who

Достъпността на уеб се отнася до проектирането и разработването на цифрово съдържание, което е достъпно за всички хора, независимо от техните физически или когнитивни способности.

Това включва хора с увреждания като зрителни, слухови, двигателни и когнитивни увреждания.

Запознайте се с Ranktracker

Универсалната платформа за ефективна SEO оптимизация

Зад всеки успешен бизнес стои силна SEO кампания. Но с безбройните инструменти и техники за оптимизация, от които можете да избирате, може да е трудно да разберете откъде да започнете. Е, не се страхувайте повече, защото имам точно това, което ще ви помогне. Представяме ви платформата Ranktracker "всичко в едно" за ефективна SEO оптимизация

Най-накрая отворихме регистрацията за Ranktracker напълно безплатно!

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

По данни на Световната здравна организация (СЗО) около 16% от населението на света живее с някаква форма на увреждане.

Само в Съединените щати около 26% от възрастните имат увреждания, които оказват влияние върху ежедневните им дейности.

Това е значителна част от населението, която не бива да се пренебрегва при разработването на стратегия за цифров маркетинг.

Правни последици от уеб достъпността

Освен по етични и морални причини, достъпността на уеб страниците е и законово изискване за предприятията.

През последните години зачестиха съдебните дела относно достъпността на уебсайтовете съгласно Закона за американците с увреждания (ADA), който забранява дискриминацията срещу лица с увреждания във всички области на обществения живот.

Тези искове не само могат да доведат до големи глоби, но и да навредят на репутацията и имиджа на марката на компанията.

Ето защо е от решаващо значение предприятията да гарантират, че тяхното онлайн съдържание е достъпно за всички потребители, за да избегнат всякакви правни проблеми.

Уеб достъпност, цифров маркетинг и SEO

Осигуряването на достъпност на уебсайта ви не само е от полза за хората с увреждания, но има и положително въздействие върху усилията ви за цифров маркетинг.

Запознайте се с Ranktracker

Универсалната платформа за ефективна SEO оптимизация

Зад всеки успешен бизнес стои силна SEO кампания. Но с безбройните инструменти и техники за оптимизация, от които можете да избирате, може да е трудно да разберете откъде да започнете. Е, не се страхувайте повече, защото имам точно това, което ще ви помогне. Представяме ви платформата Ranktracker "всичко в едно" за ефективна SEO оптимизация

Най-накрая отворихме регистрацията за Ranktracker напълно безплатно!

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

Достъпните уебсайтове са по-лесни за навигация и разбиране, което може да доведе до по-добро потребителско изживяване и по-голяма ангажираност.

Това може да доведе и до подобряване на оптимизацията за търсачки (SEO), тъй като търсачките дават приоритет на достъпните уебсайтове.

Тези, които търсят професионални SEO услуги, трябва да се уверят, че доставчикът на услуги е запознат с уеб достъпността и спазва насоките за достъпност, за да избегне санкции за SEO.

Освен това наличието на достъпен уебсайт може да разшири аудиторията ви и потенциално да повиши конверсиите, тъй като хората с увреждания са ценен и често пренебрегван пазарен сегмент.

Приобщаващ дизайн за цифров маркетинг

Inclusive Design for Digital Marketing

Източник: RNID. Пример за уебсайт, който наистина разбира тънкостите на функционалността за мащабиране на текст

Уеб дизайнът и цифровият маркетинг трябва да вървят ръка за ръка, когато става въпрос за достъпност.

Приобщаващият дизайн гарантира, че хората с увреждания имат достъп и могат да взаимодействат с вашето онлайн съдържание както всички останали.

Например:

 • Използването на цветови контраст, който отговаря на насоките на WCAG, е от полза не само за хората с цветна слепота, но и подобрява четимостта на съдържанието за всички потребители.
 • Използването на ясен и кратък език в съдържанието ви не само е от полза за хората с когнитивни увреждания, но и прави съдържанието ви по-удобно за ползване от всички.
 • Не използвайте твърде много анимации или мигащи ефекти, тъй като те могат да бъдат непосилни за хората със сензорни увреждания, а също така да разсейват всички потребители.
 • Добавянето на аудиоверсия на вашето съдържание - например подкаст или аудиоописание на видеоклипове - може да бъде от полза не само за хората със зрителни увреждания, но и за тези, които предпочитат да консумират съдържание чрез звук.

Важността на тестването на достъпността

The Importance of Accessibility Testing

Източник: perfecto.io

За да сте сигурни, че уебсайтът ви е наистина достъпен, е важно редовно да провеждате тестове за достъпност.

Това включва използването на помощни технологии, като например екранни четци или навигация само с клавиатура, за да се навигира в уебсайта ви и да се идентифицират всички бариери или проблеми, които може да съществуват.

Наемането на професионален специалист по тестване на достъпността или работата с агенция, специализирана в областта на достъпността, също може да предостави ценни сведения и да помогне да се гарантира, че уебсайтът ви е в съответствие с насоките на WCAG.

Тестването на достъпността е от полза не само за хората с увреждания, но може да подобри и цялостното потребителско изживяване за всички потребители.

Предимства на уеб достъпността в цифровия маркетинг

Освен че е законово изискване, включването на уеб достъпността в стратегията ви за цифров маркетинг има много предимства:

Увеличен обхват на аудиторията

Формулата е проста - колкото по-достъпен е уебсайтът ви, толкова по-голяма е потенциалната ви аудитория. Достъпните уебсайтове позволяват на хората с увреждания да имат достъп до вашето съдържание, което увеличава обхвата ви и потенциално привлича нови клиенти.

Създаване на приобщаващо общество

Creating an Inclusive Society

Източник: facebook.com

Насърчаването на уеб достъпността е от полза за обществото като цяло, тъй като създава приобщаваща онлайн среда за хората с увреждания. Групата за достъпност на WordPress във Facebook е чудесна общност, с която можете да се свържете и да научите повече за уеб достъпността и как можете да допринесете за превръщането на интернет в по-приобщаващо пространство.

Ползи от SEO

Тъй като достъпността и SEO вървят ръка за ръка, прилагането на практики за достъпност на уебсайтовете може да подобри и класирането на уебсайта ви в търсачките.

Google и Bing отчитат достъпността при класирането на уебсайтовете, така че осигуряването на достъпност на уебсайта ви може да подобри видимостта ви онлайн.

Подобрено потребителско изживяване

Функциите за достъпност, като например alt-text за изображенията и надписи за видеоклиповете, не само правят съдържанието ви по-достъпно, но и подобряват цялостното преживяване на потребителите. Това може да помогне за повишаване на удовлетвореността и задържането на клиентите.

Положителен имидж на марката

Осигурявайки достъпност на уебсайта си, вие показвате своя ангажимент за приобщаване и социална отговорност. Това може да създаде положителен имидж на марката и да подобри възприемането на бизнеса ви от клиентите.

Съответствие с международните стандарти

Спазването на насоките за достъпност на уебсайтовете гарантира не само съответствие с ADA, но и с международните стандарти, като например Насоките за достъпност на уебсъдържанието (WCAG).

Това може да помогне на бизнеса ви да достигне до глобална аудитория и да избегне потенциални правни проблеми в други държави.

Разходно ефективен

Внедряването на функции за уеб достъпност на етапа на проектиране и разработване на уебсайта е по-рентабилно, отколкото внасянето на промени на по-късен етап. То може също така да намали разходите за поддръжка и да предпази бизнеса ви от потенциални съдебни искове.

Мониторинг на маркетинговото ви присъствие

serp checker

След като се възползвате от горепосочените предимства, е важно постоянно да следите маркетинговото си присъствие, за да поддържате всеобхватност и достъпност.

Това може да включва редовен преглед на уебсайта ви за потенциални бариери или проблеми, включване на обратна връзка от потребители с увреждания и актуализиране на най-новите насоки за достъпност на уебсайтовете.

Например използването на SERP Checker (Search Engine Results Page Checker) също може да ви помогне да следите класирането на уебсайта си и да направите необходимите промени за подобряване на видимостта.

Освен това редовното провеждане на одити за достъпност на вашия уебсайт може да гарантира, че той отговаря на стандартите и е достъпен за всички потребители.

Съпоставете данните, предоставени от тези инструменти, с тези от Google Analytics и се уверете, че са обхванати всички други маркетингови канали, като например социалните медии, платените реклами и кампаниите за електронна поща.

Това не само ще ви помогне да поддържате всеобхватно онлайн присъствие, но и ще подобри цялостната ви стратегия за цифров маркетинг.

Практически стъпки за подобряване на уеб достъпността

 1. Извършване на одит на достъпността: Първата стъпка към подобряване на уеб достъпността е да извършите задълбочен одит на уебсайта си. Това може да ви помогне да идентифицирате всички съществуващи бариери пред достъпността и да определите приоритетните области за подобрение.
 2. Предоставяне на алтернативен текст: Включете алтернативен текст за всички изображения на уебсайта си, така че екранните четци да могат да ги описват на потребители със зрителни увреждания. adobe

** Източник: adobe.com**

 1. Добавяне на надписи към видеоклипове: Субтитрите не само правят видеоклиповете по-достъпни за глухите и слабочуващите потребители, но и подобряват потребителското изживяване за всички зрители. Уверете се, че предоставяте точни субтитри за всички видеоклипове на вашия уебсайт.
 2. Използване на навигация от клавиатурата: Много хора с увреждания разчитат на клавиатурна навигация вместо на мишка. Уверете се, че уебсайтът ви може лесно да се навигира само с помощта на клавиатурата.
 3. Внимателно избирайте цветовете: Цветната слепота е често срещано увреждане и някои цветови комбинации могат да затруднят тези потребители да различават елементите на вашия уебсайт. Избягвайте да използвате цветовете като единствено средство за предаване на информация и избирайте контрастни цветове, които са лесно различими.

Choose Colors Carefully

Запознайте се с Ranktracker

Универсалната платформа за ефективна SEO оптимизация

Зад всеки успешен бизнес стои силна SEO кампания. Но с безбройните инструменти и техники за оптимизация, от които можете да избирате, може да е трудно да разберете откъде да започнете. Е, не се страхувайте повече, защото имам точно това, което ще ви помогне. Представяме ви платформата Ranktracker "всичко в едно" за ефективна SEO оптимизация

Най-накрая отворихме регистрацията за Ranktracker напълно безплатно!

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

** Източник:** csun.edu

 1. Предоставяне на опции за промяна на размера на текста: Потребителите със зрителни увреждания може да се нуждаят от увеличаване на размера на шрифта, за да могат да го четат лесно. Осигурете опции за промяна на размера на текста на вашия уебсайт, така че потребителите да могат да го коригират според нуждите си.
 2. Осигурете правилна структура на заглавията: Заглавията помагат на потребителите да се ориентират в съдържанието на уебстраницата, особено на тези, които използват помощни технологии. Уверете се, че заглавията ви са структурирани логично и йерархично.
 3. Включете аудиоописания: За видеоклипове или друго мултимедийно съдържание, което включва визуална информация, осигурете аудио описание на случващото се на екрана за незрящи или слабовиждащи потребители.
 4. Използвайте етикети ARIA: Етикетите на ARIA (Accessible Rich Internet Applications) могат да се използват за описание на елементите на дадена уебстраница за потребители с увреждания. Използвайте ги, за да предоставите допълнителен контекст и информация за елементите на уебсайта си.
 5. Провеждайте редовни одити на достъпността: Важно е редовно да извършвате одит на уебсайта си за проблеми с достъпността и да правите необходимите подобрения. Това ще гарантира, че всички потребители, включително и тези с увреждания, имат лесен достъп до вашия уебсайт и могат да се ориентират в него. Можете също така да се консултирате с експерти или групи за защита на правата на хората с увреждания за обратна връзка относно начините за подобряване на достъпността на вашия уебсайт.
 6. Добавяне на транскрипции за мултимедийно съдържание: Осигурете транскрипции за аудио и видео съдържание на вашия уебсайт. Това ще го направи достъпно за потребители с увреден слух.

Полезни инструменти за уеб достъпност

Осигуряването на достъпност на уебсайтовете може да изглежда трудно, но има многобройни инструменти, които могат да ви помогнат при създаването на достъпен уебсайт. Тези инструменти могат да ви помогнат да идентифицирате потенциални проблеми с достъпността и да осигурят решения, за да направите уебсайта си по-приобщаващ.

 1. Инструменти за оценка на уеб достъпността: Тези инструменти сканират уебсайта ви за често срещани проблеми с достъпността и предоставят доклад с препоръки за подобрение. Някои популярни опции включват WAVE, AChecker и WebAIM's Wave.
 2. Контрастни пулове за цвят: Тези инструменти ви помагат да се уверите, че контрастът на цветовете на вашия уебсайт отговаря на стандартите за достъпност за потребители със слабо зрение или цветна слепота. Някои добре познати опции са Colorable и Contrast Checker.
 3. AI Article Writer: Използването на автор на статии с изкуствен интелект за генериране на съдържание може да бъде полезен инструмент, който гарантира, че езикът на вашия уебсайт е приобщаващ и лесен за разбиране от всички потребители, включително тези с когнитивни увреждания.

AI Article Writer

 1. Екранни четци: Екранните четци са помощни технологии, използвани от незрящи или слабовиждащи лица за достъп до уеб съдържание.

 2. Тестване на навигацията с клавиатурата: Навигацията с клавиатурата е от съществено значение за потребителите, които не могат да използват мишка или имат ограничени двигателни умения. Инструменти като NoMouse и симулатора за достъпност на клавиатурата на WAVE могат да ви помогнат да тествате достъпността на клавиатурата на вашия уебсайт.

 3. Проверки за достъпност на документи: Ако уебсайтът ви включва документи за изтегляне, е важно да се уверите, че те също са достъпни. Инструменти като Adobe Acrobat Pro и Microsoft Office Accessibility Checker могат да ви помогнат да оцените достъпността на вашите PDF файлове и други формати на документи. Accessibility Checkers for Documents

 4. Контролен списък на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG): WCAG е набор от насоки, разработени от World Wide Web Consortium (W3C) за създаване на достъпно уеб съдържание. Контролният списък на WCAG може да ви помогне да гарантирате, че вашият уебсайт отговаря на минималните изисквания за достъпност.

 5. Създател на надписите: Субтитрите са от съществено значение за осигуряване на достъп до видеоклипове за глухи или хора с увреден слух. Инструменти като Amara, функцията за автоматични надписи на YouTube, и CaptionSync могат да ви помогнат да създадете точни надписи за вашите видеоклипове.

 6. Генератори на Alt текст: Alt текстът се използва за описване на изображенията в уебсайта за лица, използващи екранни четци, или за лица със зрителни увреждания. Инструменти като и Alt Text Tester могат да ви помогнат да генерирате точен Alt Text за вашите изображения.

 7. Яснота на Microsoft: Този инструмент предоставя информация за поведението на потребителите и помага да се идентифицират областите за подобрение на достъпността. Той включва и режим на екранен четец, за да симулира работата на потребителите със зрителни увреждания.

Заключение

Осигуряването на достъпност за хората с увреждания е не само правно задължение, но и морална отговорност. Прилагането на горепосочените инструменти и съвети може значително да подобри достъпността на вашия уебсайт, като го направи приобщаващ за всички потребители.

Като следвате тези насоки, не само ще направите уебсайта си достъпен, но и ще подобрите потребителското му изживяване за по-широка аудитория.

Затова предприемете необходимите стъпки за осигуряване на достъпност и създайте по-приобщаващо онлайн пространство за всички.

Освен това е важно редовно да преглеждате и актуализирате функциите за достъпност на уебсайта си, за да сте сигурни, че той остава достъпен и удобен за ползване от всички хора.

Moshe Ben Haim

Moshe Ben Haim

founder of B.H Digital

Moshe Ben Haim is an SEO expert and the founder and CEO of B.H Digital. With over 7 years of experience in the field, Moshe has helped countless clients increase their visibility and reach potential customers online. Before founding B.H Digital, Moshe worked as an SEO specialist at top-notch companies like Wix and 888 Holdings.

Link: benhaimdigital.com

Започнете да използвате Ranktracker... безплатно!

Разберете какво възпрепятства класирането на уебсайта ви.

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

Different views of Ranktracker app