• Äristrateegia ja klientide kaasamine

Võitva kliendistrateegia loomine aastal 2023 - Pro nõuanded

  • Felix Rose-Collins
  • 5 min read
Võitva kliendistrateegia loomine aastal 2023 - Pro nõuanded

Intro

Kliendistrateegiasse investeerimine on võti klientide rahulolu, lojaalsuse ja kliendihoiu suurendamiseks, mis lõppkokkuvõttes viib tulude ja kasumlikkuse suurenemiseni. Rääkimata sellest, et ettevõtted, kes seavad oma kliente prioriteediks, on pikemas perspektiivis tõenäolisemalt edukad, sest klientide ootused ja eelistused arenevad pidevalt. \

Tänu täiustatud analüüsivahenditele ja kättesaadavate andmete rohkusele saavad ettevõtted oma suhtlust klientidega isikupärastada ja edastada sihipärasemaid turundussõnumeid. Aastal 2023 on kliendistrateegia ettevõtte edu salajane koostisosa. Nii et pange end kokku ja olge valmis õppima, kuidas oma kliente rõõmustada ja oma ettevõtet tippu viia!

Ehitage võitnud strateegia

Ettevõtted peavad 2023. aastal seadma prioriteediks kliendistrateegia, keskendudes sellistele olulistele valdkondadele nagu kliendikogemuse parandamine, hindamatu väärtusega kliendiandmete kasutamine, kõikehõlmava turunduse esikohale seadmine, automatiseerimise ja tehisintellekti rakendamine ning pikaajalise kliendilojaalsuse kasvatamine. Ettevõtted saavad välja töötada võitnud strateegia, keskendudes nendele komponentidele, mis mitte ainult ei paku erakordseid kogemusi, vaid soodustavad ka tulude kasvu ja edendavad pikaajalisi kliendisuhteid.

'' Ärge leidke kliente oma toodete jaoks, leidke tooteid oma klientide jaoks.'' - Seth Godin

Ettevõtted peavad jätkuvalt keskenduma oma klientide vajadustele ja eelistustele. Ettevõtted peavad oma kliente sügavamalt mõistma, kui nad tahavad tänapäeva konkurentsitihedas ärimaailmas edu saavutada. See tähendab, et tuleb mõista nende hoiakuid, maitseid ja motivatsiooni ning kasutada seda hindamatut teavet kogu ettevõtte strateegiliste otsuste tegemiseks.

Ettevõtted saavad pakkuda kaupu ja teenuseid, mis on täpselt kohandatud klientide erisoovidele ja eelistustele, kui nad panevad sellele suurt rõhku. Selline kliendikeskne strateegia soodustab suuremat rahulolu, mis omakorda kasvatab püsivat kliendilojaalsust, korduvat äritegevust ja positiivsete suusõnaliste soovituste võrgustikku, mis lõppkokkuvõttes viib ettevõtte pikaajalise edu poole.

Professionaalsete teenuste pakkumine

Professionaalsete teenuste pakkumine klientidele võib olla suurepärane võimalus lisada oma ettevõttele väärtust ja luua klientidega pikaajalisi suhteid. Professionaalseid teenuseid pakkudes on samuti oluline tagada, et teil on kvaliteetsete teenuste osutamiseks vajalikud teadmised ja ressursid. See võib hõlmata kogenud spetsialistide palkamist, näiteks kõnekeskuse konsultatsiooniteenuseid, või koostööd teiste ettevõtetega, et pakkuda eriteenuseid. Erialased teenused võivad hõlmata kõike alates konsultatsiooni- ja nõustamisteenustest kuni koolituse ja väljaõppeni.

Kliendikogemuse näitajad

Kliendikogemuse näitajate jälgimine on oluline, sest see annab hindamatuid teadmisi, mis võimaldavad ettevõtetel hinnata, kui hästi nende kliendikogemuse strateegiad toimivad. Tänu sellele andmepõhisele strateegiale võivad ettevõtted parandada ja optimeerida oma menetlusi, et suurendada klientide rahulolu ja lojaalsust. Kliendikogemuse mõõdikute jälgimine on oluline aspekt üldise kliendikogemuse mõistmisel ja parandamisel.

Klientide arvamused ja rahulolu on tänapäeva konkurentsitihedas ärikeskkonnas väga olulised. Ettevõtted kasutavad mitmesuguseid meetmeid, et saada teavet klientide meeleolu ja lojaalsuse kohta. Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Score (CSAT), Customer Effort Score (CES), Customer Retention Rate (CRR) ja Churn Rate on viis peamist mõõdikut, mis paistavad selles kontekstis silma. Vaatame allpool läbi kõik need mõõdikud:

  • NPS (Net Promoter Score)

Üldkasutatav statistika mõõdab tarbijate poolehoidu ja lojaalsust. Selle keskmes on lihtne küsimus: "Kui tõenäoline on, et te soovitate meie ettevõtet teistele?" Edendajad (hinded 9-10), Passiivsed (hinded 7-8) ja Mittesoovitajad (hinded 0-6) on kolm vastajate rühma. Skoor vahemikus -100 kuni 100 saadakse, kui NPSi arvutamisel lahutatakse Promotors'i protsendist Detractors'i protsent. Kõrgem NPS näitab rohkem rahulolevaid ja pühendunud kliente, mis peegeldab üldist rahulolu ja lojaalsust kaubamärgi kaupade või teenustega.

Meet Ranktracker

Kõik-ühes platvorm tõhusaks SEO-ks

Iga eduka ettevõtte taga on tugev SEO-kampaania. Kuid kuna on olemas lugematu hulk optimeerimisvahendeid ja -tehnikaid, mille hulgast valida, võib olla raske teada, kust alustada. Noh, ärge kartke enam, sest mul on just see, mis aitab. Tutvustan Ranktracker'i kõik-ühes platvormi tõhusaks SEO-ks.

Oleme lõpuks avanud registreerimise Ranktracker täiesti tasuta!

Loo tasuta konto

Või logi sisse oma volituste abil

nps

  • Klientide rahulolu tulemus (CSAT)

CSAT on kasulik mõõdik, mille abil saab hinnata klientide rahulolu konkreetse suhtluse või kogemusega. Klientidel palutakse sageli hinnata oma rahulolu skaalal 1-5 või 1-7, kusjuures kõrgemad hinnangud, näiteks 5 või 7, tähistavad kõrgeimat rahulolu. CSAT on selge näitaja, mis näitab ettevõtte suutlikkust vastata klientide ootustele ja pakkuda rahuldust pakkuvat kogemust. See annab ettevõtetele võimaluse jälgida ja tõsta klientide rahulolu taset, aidates seeläbi kaasa nende üldise kliendikeskse strateegia ja tegevuse tõhususe arendamisele.

1-5

  • Klientide jõupingutuste tulemus (CES)

CES on mõõdik, mida kasutatakse selleks, et hinnata, kui lihtne või keeruline on klientide suhtlemine ettevõttega. Tavaliselt kasutatakse hindamisskaalat, et küsida, kui palju vaeva on vaja ülesande täitmiseks või probleemi lahendamiseks. Paremat kliendikogemust näitab madalam CES-skoor, mis tähistab sujuvat ja tõhusat suhtlemist. Ettevõtted saavad parandada klientide rahulolu ja lojaalsust, tuvastades valupunktid ja tõhustades oma tegevust CES-hindamise abil. Ettevõtete jaoks, kes soovivad pakkuda probleemivabu teenuseid ja luua oma klientidega pikaajalisi suhteid, on CESi jälgimine hädavajalik.

CES

  • Klientide säilitamise määr (CRR)

CRR on oluline näitaja klientide lojaalsuse hindamisel. Seda arvutatakse kui nende klientide osakaalu, kes jäävad ettevõttele lojaalseks teatud aja jooksul, näiteks kuu, kvartali või aasta jooksul. See näitaja on lakmuspaber, mis näitab, kui hästi ettevõte hoiab oma lojaalse kliendibaasi tähelepanu ja rahulolu. CRR toob esile ettevõtte taktika tõhususe pikaajaliste kliendisuhete arendamisel, usalduse loomisel ja lõpuks korduvklientide pidevate tulude tagamisel.

CRR

  • Katkestuse määr

Katkestuse määr on oluline näitaja, mis mõõdab nende klientide osakaalu, kes lõpetavad oma suhte ettevõttega teatud aja jooksul. Ettevõtte võib kannatada palju kõrge voolavuse määra all, mis on hoiatav märk kliendi rahulolematusest või lahkumisest. See rõhutab, kui oluline on ettevõtete jaoks lahendada probleemid, mis kliente ära suunavad, ja kui oluline on säilitada tugev kliendibaas, et tagada jätkusuutlikkus ja pikaajaline edu. Tugev ja elujõuline kliendiökosüsteem nõuab pidevat jälgimist ja voolavuse vähendamist.

CHURN

Need näitajad on olulised vahendid ettevõtetele, kes soovivad tugevdada kliendisuhteid ja edendada laienemist. Organisatsioonid saavad NPS-i, CSAT-i, CES-i, CRR-i ja Churn Rate'i hoolikalt jälgides kindlaks teha parandamist vajavad valdkonnad, tunnustada ja premeerida pühendunud kliente ning töötada välja tõhusad viisid klientide lahkumise vähendamiseks. Lõpuks annavad need näitajad organisatsioonidele võimaluse teha andmepõhiseid, hästi informeeritud otsuseid, mis suurendavad klientide rahulolu, lojaalsust ja pikaajalist edu, suurendades seeläbi nende konkurentsieelist turul.

Töötajate võimestamine

Ärimaailmas on sarnane vanasõna, millel on võrreldav kaal: "Õnnelikud töötajad, õnnelikud kliendid". See lihtne, kuid dramaatiline vaatenurga muutus rõhutab, kui oluline on anda oma meeskonnale volitusi. Alus töötajatele, kes ei ole mitte lihtsalt seaduskuulekad, vaid tegelikult entusiastlikud erakordse teenuse osutamisel, luuakse, kui arendate töökultuuri, mis mitte ainult ei tunnusta, vaid ka omaks võtab kliendikogemuse olulisuse.

Meet Ranktracker

Kõik-ühes platvorm tõhusaks SEO-ks

Iga eduka ettevõtte taga on tugev SEO-kampaania. Kuid kuna on olemas lugematu hulk optimeerimisvahendeid ja -tehnikaid, mille hulgast valida, võib olla raske teada, kust alustada. Noh, ärge kartke enam, sest mul on just see, mis aitab. Tutvustan Ranktracker'i kõik-ühes platvormi tõhusaks SEO-ks.

Oleme lõpuks avanud registreerimise Ranktracker täiesti tasuta!

Loo tasuta konto

Või logi sisse oma volituste abil

Selles kontekstis tähendab volituste andmine oma töötajatele vabadust, enesekindlust ja vahendeid, mida nad vajavad oma töös edukaks toimetulekuks. See tähendab enamat kui lihtsalt neile vajalike vahendite andmist; see tähendab, et nende tööle tuleb anda omanikutunne ja eesmärk. Töötajad on loomulikumalt motiveeritud ja pühendunumad, kui nad tunnevad, et nende arvamust tunnustatakse ja kuulatakse.

Lisaks on oluline investeerida põhjalikku klienditeeninduse koolitusse. Kui anda oma töötajatele oskused, teave ja vahendid, mida nad vajavad erakordsete kliendikogemuste pakkumiseks, võib see anda erakordseid tulemusi. Lisaks tehnilistele teadmistele peaks see koolitus hõlmama ka selliseid pehmeid oskusi nagu empaatia ja aktiivne kuulamine, mis on klientidega siirate suhete arendamiseks hädavajalikud.

Seetõttu on tänases ärikeskkonnas edu võti tagada, et teie töötajad tunneksid end väärtustatuna ja võimestatuna. Kui edendate töökeskkonda, kus mõlemat väärtustatakse, käivitate ahelreaktsiooni, mille tulemuseks on rahulolevad kliendid ja ettevõtte pikaajaline edu.

Meet Ranktracker

Kõik-ühes platvorm tõhusaks SEO-ks

Iga eduka ettevõtte taga on tugev SEO-kampaania. Kuid kuna on olemas lugematu hulk optimeerimisvahendeid ja -tehnikaid, mille hulgast valida, võib olla raske teada, kust alustada. Noh, ärge kartke enam, sest mul on just see, mis aitab. Tutvustan Ranktracker'i kõik-ühes platvormi tõhusaks SEO-ks.

Oleme lõpuks avanud registreerimise Ranktracker täiesti tasuta!

Loo tasuta konto

Või logi sisse oma volituste abil

Nii on ka tarbijatel nüüd tänu praeguse hüperkonkurentsiga turu märkimisväärsele muutusele lai valikuvõimalusi ja alternatiive. Kindlate kliendikesksete strateegiate koostamine sellises kliimas ei ole mitte ainult kasulik, vaid ka hädavajalik ellujäämiseks. Konkurentsi intensiivsus suureneb kiiresti, kuna tarbijate ootused muutuvad jätkuvalt, reageerides uuele tehnoloogiale ja muutuvatele kultuuritrendidele. Selle tulemusena on ettevõtetel, kes seavad kliendikogemuse oma tegevuse kõigis aspektides prioriteediks, paremad võimalused olla edukas selles väga konkurentsitihedas keskkonnas.

Kokkuvõte

Ettevõtluskeskkond aastal 2023 pakub nii seni tundmatuid võimalusi kui ka väljakutseid, mis rõhutab tugeva kliendistrateegia kriitilist vajadust. Kliendikesksete lähenemisviiside eelistamine ei ole enam vabatahtlik - see on tõsise konkurentsi ja tarbijate muutuvate ootuste tingimustes ellujäämiseks hädavajalik.

Mõõdikud näitavad ettevõtte pühendumust klientide soovide mõistmisele ja täitmisele, võimaldades andmepõhiseid otsuseid, mis suurendavad klientide rahulolu, brändi lojaalsust ja üldist edu. See strateegia tugevdab nende võimet konkureerida 2023. aasta keerulises kliimas. Lisaks tekitab töötajate võimaldamine ja toetamine suurepärase teeninduse pakkumisel positiivse tagasisideahela, kus rahulolevad töötajad toovad kaasa rahulolevad kliendid, mis kordab teed püsiva kasumlikkuse poole selles pidevalt muutuvas keskkonnas.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Alusta Ranktracker'i kasutamist... Tasuta!

Uuri välja, mis takistab sinu veebisaidi edetabelisse paigutamist.

Loo tasuta konto

Või logi sisse oma volituste abil

Different views of Ranktracker app