• Digitaalne turundus ja meeskonna juhtimine

Edu kasvatamine: Digitaalse turundusmeeskonna loomise kunst: The Art of Building a Thriving Digital Marketing Team

  • Jonathan Buffard
  • 7 min read
Edu kasvatamine: Digitaalse turundusmeeskonna loomise kunst: The Art of Building a Thriving Digital Marketing Team

Intro

Autorist: Jonathan Buffard

Jonathan Buffard on Bottom Line Marketing Agency asutaja ja direktor. Tänu oma sügavale arusaamisele digitaalse turunduse dünaamikast ja pühendumisele andmepõhistele strateegiatele on Jonathan olnud teerajaja selles valdkonnas, eriti sotsiaalmeedia turunduse emotsionaalse reklaamtekstide valdkonnas. Bottom Line Marketingis rakendab Jonathan oma akadeemilisi teadmisi ja tööstuskogemusi, et aidata brändidel üle maailma optimeerida oma digitaalset kohalolekut ja saavutada märkimisväärset kasvu.

alt_text

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonathanbuffard/

alt_text

Edu kasvatamine: Digitaalse turundusmeeskonna loomise kunst: The Art of Building a Thriving Digital Marketing Team

Intro

Kas teie digitaalne turundusmeeskond saavutab oma täieliku potentsiaali? Võti ei pruugi peituda mitte ainult nende oskustes või strateegiates, vaid ka kultuuris, mida te meeskonnas kasvatate. Turundusmeeskonnad seisavad silmitsi ainulaadsete väljakutsetega, seega nõuab nende juhtimine ainulaadset lähenemist. Tuginedes oma ulatuslikule kogemusele digitaalse turunduse meeskondade juhtimisel, olen avastanud, et usaldusel, vastutusel ja vigade aktsepteerimisel põhineva kultuuri edendamine võib märkimisväärselt suurendada innovatsiooni ja saavutada märkimisväärseid tulemusi.

Digitaalse turunduse ainulaadsel maastikul, kus väljakutsed on sama dünaamilised kui lahendused ise, ei ole õige meeskonnakultuuri arendamine mitte ainult kasulik, vaid ka oluline jätkusuutliku edu saavutamiseks. Selleks on vaja ainulaadset lähenemisviisi, mis tasakaalustab emotsionaalset intelligentsust ja erialaseid teadmisi ning soodustab loovust ja kohanemisvõimet soodustavat meeskonnakeskkonda.

Selles postituses uurime, kuidas seda kultuuri luua, miks see on teie meeskonna edu jaoks ülioluline ja milline on selle muutev mõju teie digitaalturunduse tulemustele.

Usalduse ja vastutuse tähtsus

Usaldus ja vastutus ei ole lihtsalt moesõnad, vaid need on eduka digitaalse turundusmeeskonna alustalad. Nagu on öelnud Center for Creative Leadership, on usaldus töökohal hädavajalik, et lõhkuda silosid, edendada koostööd, süvendada meeskonnatööd ja juhtida muutusi. Kui usaldus on olemas, koonduvad meeskonnaliikmed ühise eesmärgi ümber, võtavad riske, mõtlevad loovalt ja suhtlevad avalikult. Vastupidi, usalduse puudumine toob kaasa konkurentsile orienteeritud, siilostunud keskkonna, mis takistab innovatsiooni ja tõhusust.

Meet Ranktracker

Kõik-ühes platvorm tõhusaks SEO-ks

Iga eduka ettevõtte taga on tugev SEO-kampaania. Kuid kuna on olemas lugematu hulk optimeerimisvahendeid ja -tehnikaid, mille hulgast valida, võib olla raske teada, kust alustada. Noh, ärge kartke enam, sest mul on just see, mis aitab. Tutvustan Ranktracker'i kõik-ühes platvormi tõhusaks SEO-ks.

Oleme lõpuks avanud registreerimise Ranktracker täiesti tasuta!

Loo tasuta konto

Või logi sisse oma volituste abil

Siiski võib usalduse kasvatamine meeskonnas, eriti kiire kasvu või muutuste ajal või virtuaalses keskkonnas, olla keeruline. Digitaalses turunduses on ainuke püsivus muutused, seega on usalduse kasvatamine eriti oluline. See on dünaamiline protsess, kus usaldust luuakse ja mõnikord ka rikutakse, mis rõhutab vajadust usaldussuhete pideva kasvatamise järele.

Vastutus, mis on sama oluline, mõjutab otseselt organisatsiooni eesmärkide saavutamist. OECD maailmafoorumi uuringu kohaselt on aruandekultuur seotud 2,5 korda suurema tõenäosusega, et eesmärgid saavutatakse. Huvitav on, et 82% juhtidest ei oska teisi tõhusalt vastutusele võtta, mis rõhutab vajadust koolituse ja arengu järele selles valdkonnas. Lisaks sellele on kõrge aruandekohustusega organisatsioonides 50% madalam voolavus ja 10% kõrgemad kliendirahulolu hinnangud. See näitab selget seost vastutuse ja nii meeskonnasisese dünaamika kui ka klientide välise rahulolu vahel.

Õppimine vigadest, selle asemel, et inimesi nende tegemise eest karistada, on veel üks kõrgtehnoloogilise kultuuri nurgakivi. Nagu Thomas Edisoni 10 000 katset lambipirni leiutamiseks räägib, on ebaõnnestumiste aktsepteerimine avastuste ja innovatsiooni jaoks väga oluline.

Kahjuks karistavad paljud organisatsioonid vigade eest, mis viib riskikartlike ja loovust piiravate töötajateni. Kui teie digitaalne turundusmeeskond on riskikartlik, siis ei saa te iialgi uusi võimalusi kasutada. Te ei hakka kunagi uuendusi tegema. Te jääte maha. Ettevõtjad saavad vigadest õppimise julgustamisega edendada uuendus- ja kasvukultuuri. Seda toetavad neuroloogilised uuringud: on tõestatud, et vigade tegemine küpseb aju, mis viib tõhusamate sünapside ja muudetud neuronite tekkimiseni, muutes inimese tegelikult targemaks. Vigade omaksvõtmine võib suurendada töötajate enesekindlust, pidevat innovatsiooni ja suuremat rahulolu.

Digitaalse turunduse dünaamilises maailmas, kus pidevalt ilmnevad uued väljakutsed ja tehnoloogiad, ei ole usalduse, vastutuse ja vigadest õppimise kultuuri edendamine mitte ainult kasulik, vaid hädavajalik, et püsida kursis.

alt_text

Vigadest õppimine: Innovatsiooni võti

See punkt on nii oluline, et ma tahan seda täpsustada. Nagu Jeff Ocaya ütles: "Tee edule ei ole sirge joon, vaid teekond läbi lainete ja tõusude. Meie asi on seda kurssi juhtida." Edu ei ole lineaarne. See ei tähenda pidevat kasvu, vaid vigadest tagasipõrkamist. Oskus vigadest õppida ei ole lihtsalt eelis; see on hädavajalik. Innovatsioon areneb katse- ja eksimusprotsessist, mis on loomupäraselt täis eksimusi ja õppimisvõimalusi. Kõige edukamad digitaalsed turunduskampaaniad tekivad sageli katsete seeriast, millest mõned on edukad, teised mitte. Selle iteratiivse protsessi omaksvõtmine on konkurentsis püsima jäämise võti.

Meet Ranktracker

Kõik-ühes platvorm tõhusaks SEO-ks

Iga eduka ettevõtte taga on tugev SEO-kampaania. Kuid kuna on olemas lugematu hulk optimeerimisvahendeid ja -tehnikaid, mille hulgast valida, võib olla raske teada, kust alustada. Noh, ärge kartke enam, sest mul on just see, mis aitab. Tutvustan Ranktracker'i kõik-ühes platvormi tõhusaks SEO-ks.

Oleme lõpuks avanud registreerimise Ranktracker täiesti tasuta!

Loo tasuta konto

Või logi sisse oma volituste abil

Vigade tunnistamine ja nendest õppimine võimaldab meeskondadel kiiresti kohaneda ja pidevalt uuendusi teha. See protsess soodustab kasvumõtteviisi, kus probleeme nähakse kui võimalusi õppimiseks ja täiustamiseks. Nagu BusinessCollective rõhutas, võib vigade omaksvõtmine muuta aju põhjalikult, muutes selle tõhusamaks ja kohanemisvõimelisemaks. See neuroloogiline kasv tähendab ärikontekstis nutikamat otsuste tegemist ja loovamat probleemide lahendamist.

Andes töötajatele vabaduse eksperimenteerida ja mitte karta ebaõnnestumist, oleme julgustanud loovamat ja ennetavat lähenemist digitaalsele turundusele. See on viinud murranguliste kampaaniate ja strateegiateni, mis ei oleks olnud võimalikud riskikartlikus keskkonnas. Kaimanisaarte ühe esmaklassilise digitaalse turunduse agentuuri asutajana on see lähenemine olnud meie edu tõeline võti.

Selline lähenemine on eriti oluline digitaalses turunduses, kus maastik areneb pidevalt uute tehnoloogiate ja tarbijate käitumise tõttu. Meeskond, kes ei karda proovida uusi asju, õppida sellest, mis ei tööta, ja täiustada seda, mis töötab, on meeskond, kes jääb eesrindlikuks. Küsimus on sellise kultuuri loomises, kus "ebaõnnestumisi" ei häbimärgistata, vaid nähakse neid edu saavutamiseks vajalike sammudena.

Seetõttu peaksid digitaalse turunduse juhid püüdma luua keskkonda, kus vigade tegemine ei ole mitte ainult aktsepteeritud, vaid seda julgustatakse kui osa õppimisprotsessist. Selline mõtteviis võib muuta seda, kuidas meeskonnad lähenevad väljakutsetele, mis toob kaasa uuenduslikumad lahendused ja lõppkokkuvõttes paremad tulemused klientide ja organisatsiooni jaoks.

alt_text

Emotsionaalne intelligentsus meeskonna juhtimises

Digitaalse turundusmeeskonna juhtimine nõuab enamat kui vaid tehnilist oskusteavet ja strateegilist taipu; see nõuab kõrgetasemelist emotsionaalset intelligentsust. Daniel Goleman, EI valdkonna teerajaja, väidab, et "igasuguste töökohtade puhul on emotsionaalne intelligentsus kaks korda tähtsam koostisosa silmapaistvate tulemuste saavutamiseks kui kognitiivsed võimed ja tehnilised oskused kokku". See on eriti oluline digitaalses turunduses, kus nii meeskonna kui ka tarbijate emotsionaalsete maastike mõistmine ja neis navigeerimine on ülioluline.

Emotsionaalne intelligentsus juhtimises hõlmab eneseteadlikkust, empaatiavõimet ja oskust juhtida mitte ainult enda, vaid ka meeskonna emotsioone. Nagu Goleman märgib, "empaatiline, emotsionaalselt intelligentne töökeskkond on näidanud, et see suurendab loovust, parandab probleemide lahendamist ja tõstab tootlikkust". Digitaalse turunduse kontekstis tähendab see sellise kultuuri loomist, kus meeskonnaliikmed tunnevad, et neid mõistetakse ja hinnatakse mitte ainult nende töötulemuste, vaid ka nende emotsionaalse panuse eest.

Näiteks, kui juhtides meeskonda läbi suure panusega kampaania, saab emotsionaalselt intelligentne juht hinnata meeskonna stressitaset ja astuda ennetavaid samme läbipõlemise leevendamiseks. See võib hõlmata väsimuse märkide äratundmist ja vajaliku toetuse või pauside pakkumist, tagades, et meeskond jääb motiveerituks ja produktiivseks.

Lisaks on emotsionaalne intelligentsus kriitilise tähtsusega kliendisuhete haldamisel. Klientide vajaduste ja ootuste emotsionaalsete aluste mõistmine võib viia tõhusama suhtluse ja paremate kampaaniatulemusten saavutamiseni. See tähendab, et tuleb osata lugeda ridade vahelt, mida klient ütleb ja mida ta tegelikult vajab või tunneb.

Emotsionaalse intelligentsuse lisamine oma juhtimisstiili ei tähenda andmete või ratsionaalse analüüsi hülgamist, vaid pigem nende elementide täiendamist inimlike tunnete sügavama mõistmisega. See tasakaal on eriti oluline digitaalses turunduses, kus andmepõhiseid otsuseid peavad edastama ja ellu viima erinevatest inimestest koosnevad meeskonnad, kellest igaühel on oma emotsionaalsed ajendid.

Tegelikkuses võiks EI edendamine digitaalse turunduse juhtimises hõlmata meeskonna regulaarseid kontrolle, et hinnata meeskonna moraali, emotsionaalse intelligentsuse koolitusi ning avatud kanalite loomist tagasiside ja emotsioonide väljendamiseks. Selline lähenemisviis mitte ainult ei suurenda meeskonna ühtekuuluvust, vaid soodustab ka innovatsiooni, kuna meeskonnaliikmed tunnevad end turvaliselt ja julgustatakse väljendama loomingulisi ideid ja võtma kalkuleeritud riske.

Digitaalse turunduse ainulaadsete väljakutsetega tegelemine

Kas olete kunagi töötanud Google'i reklaamikampaania kallal, kui saate teate, et värskendage lehte, sest platvormi on uuendatud? See on vaid üks näide sellest, kui kiiresti ja sageli meie tööstus muutub. Ükskõik, kas te töötate sotsiaalmeediaturunduse, SEO või millega iganes, digitaalturunduse muutuste kiirus on täiesti järeleandmatu ja see võib olla ausalt öeldes kurnav.

Digitaalne turundus esitab ainulaadse hulga väljakutseid, mis nõuavad meeskonnajuhtimisele teistsugust lähenemist. Seda valdkonda iseloomustab kiire tehnoloogiline areng, pidevalt muutuv tarbijakäitumine ja pidev vajadus innovatsiooni järele. Sellises dünaamilises keskkonnas jääb traditsiooniline, ülalt alla suunatud lähenemine juhtimisele sageli puudulikuks. Selle asemel on vaja paindlikumat, empaatilisemat ja emotsionaalselt intelligentsemat juhtimisstiili.

Üks peamisi väljakutseid digitaalturunduses on tehnoloogiliste muutustega sammu pidamine. Küsimus ei ole mitte ainult selles, et hoida end kursis uusimate vahendite ja suundumustega, vaid ka selles, et edendada kultuuri, mis toetab pidevat õppimist ja kohanemist. Seega ulatub juhi roll kaugemale pelgalt juhtimisest, muutudes mentoriks ja elukestva õppe edendajaks. Kui te palute mul nimetada kõige olulisemaid isiksuseomadusi, mis teevad hea turundaja, siis ütleksin, et intellektuaalne uudishimu ja võime kohaneda muutustega. Intellektuaalne uudishimu on seotud suutlikkuse ja sooviga pidevalt õppida. Muutustele avatus on seotud sellega, et olete nõus sellega, et see, mida olete õppinud, ei ole enam parim vastus.

Teine väljakutse on digitaalse turundusega kaasneva suure surve all oleva keskkonna haldamine. Kampaaniad on sageli ajaliselt tundlikud ja tulemustele orienteeritud, mis võib põhjustada stressi ja läbipõlemist. Juhid peavad olema selle survega kursis ja oskama seda juhtida, tagades meeskonna heaolu ja säilitades samal ajal kõrge tulemuslikkuse.

Nende väljakutsetega edukaks toimetulekuks peaksid juhid keskenduma paindliku, muutustele avatud ja paindliku meeskonnakultuuri loomisele. See hõlmab pideva õppimise julgustamist, avatud suhtluse edendamist ja toetava keskkonna loomist, kus meeskonnaliikmed saavad areneda tööstusharu surve all.

Kasvumõtte ja kohanemisvõime edendamine digitaalses turunduses

Tahad töötada digitaalturunduses, kuid kardad muutusi? Sul läheb halvasti! Kasvumõtteviis ja oskus muutustega kohaneda on ellujäämiseks ja edu saavutamiseks hädavajalik. Kasvumõtteviis - psühholoog Carol Dwecki poolt populariseeritud kontseptsioon - viitab veendumusele, et inimese võimeid ja intelligentsust saab aja jooksul arendada. Digitaalse turunduse kontekstis tähendab see, et meeskond õpib pidevalt, areneb ja on avatud uutele ideedele.

Meet Ranktracker

Kõik-ühes platvorm tõhusaks SEO-ks

Iga eduka ettevõtte taga on tugev SEO-kampaania. Kuid kuna on olemas lugematu hulk optimeerimisvahendeid ja -tehnikaid, mille hulgast valida, võib olla raske teada, kust alustada. Noh, ärge kartke enam, sest mul on just see, mis aitab. Tutvustan Ranktracker'i kõik-ühes platvormi tõhusaks SEO-ks.

Oleme lõpuks avanud registreerimise Ranktracker täiesti tasuta!

Loo tasuta konto

Või logi sisse oma volituste abil

Meeskonnad, kellel on kasvumõtteviis, ei näe neid muutusi mitte takistustena, vaid õppimis- ja uuendusvõimalustena. Nad on rohkem valmis eksperimenteerima, võtma kalkuleeritud riske ning kasutama uusi tehnoloogiaid ja strateegiaid. Selline avatus õppimisele ja kohanemisele on väga oluline tööstusharus, kus eilsest tipptasemel kampaaniast võib kiiresti saada tänane aegunud lähenemisviis. Meil kõigil on olnud kolleege, kes on muutuste tõttu takerdunud ja ärritunud, et see, mis varem andis tulemusi, seda enam ei tee. Mida kiiremini suudab digitaalne turundaja sellest edasi liikuda, seda parem.

Oluline on ka kohanemisvõime. Meeskonnad, kes suudavad kiiresti ja tõhusalt reageerida uuele teabele või tagasisidele, suudavad suurema tõenäosusega pakkuda edukaid kampaaniaid, mis leiavad sihtrühmadele vastukaja. Kohanemisvõime soodustab ka vastupidavuse kultuuri, mis võimaldab meeskondadel tagasilöökidest taastuda ja käsitleda ebaõnnestumisi pigem väärtusliku õppimiskogemuse kui heidutavate takistuste näol. Võtame näiteks tehisintellekti tööriistade, näiteks tehisintellekti artiklikirjutaja levitamise. Digitaalse turundajana võite seda kas näha eksistentsiaalset ohtu ja sattuda paanikasse või minna vooluga kaasa ja kasutada seda kui kirjutamise assistenti.

Praktiline viis nende omaduste arendamiseks on pidev koolitus ja ametialase arengu võimalused. Kui julgustada meeskonnaliikmeid omandama uusi sertifikaate, osalema valdkonna konverentsidel või lihtsalt pühendama igal nädalal aega uute digitaalse turunduse suundumuste tundmaõppimisele, võib see soodustada kasvule orienteeritud keskkonda. Lisaks sellele julgustab avatud dialoogi ja ideede jagamise turvalise ruumi loomine meeskonnaliikmeid väljendama uusi kontseptsioone ja strateegiaid, kartmata kriitikat.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et õige meeskonnakultuuri kujundamine on iga digitaalse turundusmeeskonna edukuse seisukohalt ülioluline. Edendades usaldust, vastutust ja valmisolekut vigadest õppida, paneme aluse õitsvale töökeskkonnale, kus innovatsioon loomulikult õitseb. Emotsionaalse intelligentsuse kaasamine on selles protsessis keskse tähtsusega, sest see annab juhtidele võimaluse tulla osavalt toime digitaalturunduse ainulaadsete väljakutsetega, mis kaasnevad digitaalturunduse maastikuga. Lisaks sellele on väga oluline meeskonnaliikmete kasvumõtte ja kohanemisvõime juurutamine. Digitaalse turundusagentuuri omanikuna olen omal nahal õppinud, kui oluline on sellise töökultuuri juurutamine. Te ei saa kõike ise teha, seega tuleb lasta lahti ja usaldada oma meeskonda. Kui olete loonud õige keskkonna ja palganud inimesi, kellel on eespool käsitletud omadused, siis see toimib!

Need omadused võimaldavad meeskondadel liikuda pidevalt muutuvas digitaalses maailmas paindlikult ja paindlikult, muutes väljakutsed õppimis- ja kasvuvõimalusteks. Lõppkokkuvõttes suurendab õige meeskonnakultuur tulemuslikkust, edendades samal ajal rahuldust pakkuvat ja jätkusuutlikku töökeskkonda kõigile asjaosalistele. Meie eesmärk digitaalse turunduse juhtidena peaks ulatuma kaugemale kampaaniate edu saavutamisest; see peaks hõlmama ka meie meeskondade kasvatamist ja arendamist, varustades neid tulevaste väljakutsetega toimetulekuks ja uute võimaluste kasutamiseks enesekindlalt ja loovalt.

Jonathan Buffard

Jonathan Buffard

Director of Cayman’s Digital Marketing Agency

Jonathan Buffard, is the founder and director of Cayman’s Digital Marketing Agency Bottom Line Marketing. With his deep understanding of digital marketing dynamics and a commitment to data-driven strategies, Jonathan has been instrumental in pioneering research in the field, particularly in the area of emotional ad copy in social media marketing. At Bottom Line Marketing, Jonathan applies his academic insights and industry experience to help brands around the world optimize their digital presence and achieve substantial growth.

Alusta Ranktracker'i kasutamist... Tasuta!

Uuri välja, mis takistab sinu veebisaidi edetabelisse paigutamist.

Loo tasuta konto

Või logi sisse oma volituste abil

Different views of Ranktracker app