• Tehnoloogia

Häälotsingu tõus: Kuidas optimeerida oma veebisaiti häälassistentide jaoks

 • Carole
 • 5 min read
Häälotsingu tõus: Kuidas optimeerida oma veebisaiti häälassistentide jaoks

Intro

Viimastel aastatel on häälotsingu populaarsus kiiresti kasvanud, muutudes oluliseks tegijaks otsingumootorite maailmas. ComScore'i andmetel on 2022. aastaks 50% kõigist otsingutest häälotsingud. See muutus selles, kuidas inimesed teavet otsivad, on sundinud turundajaid ja veebisaitide omanikke optimeerima oma veebisaite häälotsingu jaoks. Selles artiklis uurime häälotsingu tõusu, selle mõju otsingumootori optimeerimisele (SEO) ja seda, kuidas optimeerida oma veebisaiti häälassistentide jaoks.

Häälotsingu kasv

Häälotsingu levik on tingitud selliste nutikõlarite nagu Amazoni Alexa, Google Home ja Apple'i HomePod populaarsuse kasvust. Need seadmed koos hääleassistentidega nagu Siri ja Google Assistant on teinud kasutajatele lihtsamaks tehnoloogiaga suhtlemise, lihtsalt rääkides sellega. Aastaks 2022 peaks 55% leibkondadest olema nutikõlarid.

Lisaks ei piirdu häälotsingu kasutamine ainult nutikõlaritega. See on muutunud üha populaarsemaks ka nutitelefonides. Google teatas, et 20% kõigist mobiilihangete otsingutest on häälotsingud. See suundumus peaks jätkuma, kuna inimesed hakkavad häälassistentide kasutamisega üha mugavamalt toime tulema ja tehnoloogia täiustub.

Häälotsingu mõju SEO-le

Hääleotsingu levik mõjutab oluliselt SEO-d. Traditsioonilised SEO strateegiad keskenduvad veebisaitide optimeerimisele konkreetsete märksõnade jaoks, mida kasutajad võivad otsingumootorisse sisestada. Häälotsingu puhul kasutavad kasutajad teabe otsimiseks pigem vestluskeelt. See tähendab, et veebisaidid peavad optimeerima loomulikus keeles tehtavaid päringuid, mis peegeldavad seda, kuidas inimesed igapäevastes vestlustes räägivad.

Häälotsingu päringud on tavaliselt pikemad kui tekstipõhised otsingud. Backlinko andmetel on keskmine häälotsingu tulemus 29 sõna. See tähendab, et veebisaidid peavad looma sisu, mis vastab küsimustele vestluslikul toonil ja annab kasutajatele väärtuslikku teavet.

Teine SEO aspekt, mida häälotsing mõjutab, on esilekerkivad tekstilõiked (featured snippets). Funktsioneeritud kokkuvõtted on lühikesed kokkuvõtted sisust, mis ilmuvad otsingumootori tulemuste lehekülgede (SERP) ülaosas. Häälotsingu puhul on esile tõstetud kokkuvõtted veelgi olulisemad, sest need annavad sageli vastuse kasutaja küsimusele.

The impact of Voice Search on SEO

Kuidas optimeerida oma veebisaiti häälotsingu jaoks

Nüüd, kui me oleme arutanud häälotsingu mõju SEO-le, vaatleme mõningaid strateegiaid oma veebisaidi optimeerimiseks häälassistentide jaoks.

 • Kasutage loomulikku keelt: Nagu me juba varem mainisime, on häälotsingu päringud sageli pikemad ja vestluslikumad kui tekstipõhised otsingud. Et optimeerida oma veebisaiti häälotsingu jaoks, on oluline kasutada loomulikku keelt kogu oma sisus. See tähendab, et kasutage täielikke lauseid ja vastake küsimustele vestluslikul toonil. Võite kasutada selliseid vahendeid nagu Answer The Public ja SEMrush, et leida teie valdkonnaga seotud sagedased küsimused ja luua nendele küsimustele vastavat sisu.
 • Optimeerige kohalikuks otsinguks: Paljud häälotsingud on suunatud kohalikele ettevõtetele või teenustele. Kohaliku otsingu jaoks optimeerimiseks veenduge, et teie veebisait sisaldab teie ettevõtte nime, aadressi ja telefoninumbrit (NAP) ühtses formaadis kõigil lehekülgedel. Samuti peaksite taotlema ja optimeerima oma Google My Business'i ja muude veebikataloogide nimekirja, et tagada teie ettevõtte ilmumine kohalikes otsingutulemustes.
 • Töötage koos usaldusväärse SEM-agentuuriga: Koostöö maineka SEM-agentuuriga, näiteks SEM Agency Dubai, võib pakkuda väärtuslikke teadmisi ja kogemusi oma veebisaidi optimeerimisel häälotsingu jaoks. Need spetsialistid saavad aidata teil kindlaks teha kõige tõhusamad strateegiad teie konkreetse tööstusharu ja sihtrühma jaoks, tagades, et teie veebisait jääb konkurentsivõimeliseks, kuna häälotsing kasvab üha populaarsemaks.
 • Parandage lehekülje kiirust: See võib mõjutada ka häälotsingu tulemusi. Kasutajad ootavad häälassistentide kasutamisel kiiret ja sujuvat kogemust. Veebilehe kiiruse parandamiseks saate kasutada selliseid vahendeid nagu Google PageSpeed Insights ja GTmetrix, et tuvastada ja parandada kõik probleemid, mis võivad teie veebilehte aeglustada.
 • Ehita kohalikke tagasilinkke: Kohalike tagasilinkide loomine on oluline aspekt teie veebisaidi optimeerimisel häälotsingu jaoks. Tagasilinkid kohalikelt veebisaitidelt aitavad otsingumootoritel tuvastada teie veebisaidi asjakohasust ja autoriteeti kohalikus piirkonnas. Kohalike tagasilinkide loomiseks kaaluge kohalike ettevõtete või organisatsioonide poole pöördumist koostöö ja sponsorluse eesmärgil. See võib hõlmata kohaliku ürituse sponsorlust, teise kohaliku ettevõtte klientidele allahindluse pakkumist või koostööd ühise turunduskampaania raames.
 • Keskenduge mobiilside optimeerimisele: Kuna enamik häälotsinguid tehakse mobiilseadmetes, on mobiilside optimeerimine väga oluline. Veenduge, et teie veebisait on mobiilisõbralik ja reageeriv disainiga. See tähendab, et teie veebisait peaks kohanema erinevate ekraanisuuruste ja -seadmetega. Saate kasutada Google'i mobiilisõbralikkuse testi, et kontrollida, kas teie veebisait on optimeeritud mobiilseadmetele.
 • Kasutage pika sabaga märksõnu: Pikaajalised märksõnad on fraasid, mis on spetsiifilisemad ja vähem levinud kui üldised märksõnad. Need kajastavad sageli häälotsingutes kasutatavaid loomuliku keele päringuid. Pikkade märksõnade optimeerimiseks kasutage selliseid vahendeid nagu Google'i märksõnaplaneerija ja SEMrush, et leida asjakohaseid, suure liiklusega märksõnu, mis on seotud teie ettevõtte või tööstusharuga.
 • Luua KKK leheküljed: KKK leheküljed on suurepärane võimalus oma veebisaidi optimeerimiseks häälotsingu jaoks. Need sisaldavad teie ettevõtte või tööstusharuga seotud küsimusi ja vastuseid, mida häälassistendid saavad hõlpsasti üles võtta. Veenduge, et kasutate loomulikku keelt ja vastate küsimustele vestluslikul toonil.
 • Optimeeri Rich Snippets jaoks: Rich snippets on täiustatud otsingutulemused, mis sisaldavad lisateavet, näiteks kommentaare, hinnanguid ja pilte. Optimeerimine rikkalike otsingumaterjalide jaoks aitab teie veebisaidil otsingutulemustes esile tõusta ja parandada läbilugemismäära. Võite kasutada skeemamärgistust, et lisada oma veebisaidile rich snippets.
 • Kasutage sisus vestluslikku tooni: Oluline on kasutada oma sisus vestluslikku tooni, et optimeerida oma veebisaiti häälotsingu jaoks. See tähendab, et kasutage täielikke lauseid ja loomulikku keelt. Samuti võite oma sisus kasutada küsimusi, mis aitavad häälassistentidel asjakohast teavet üles leida.
 • Testige oma veebisaiti: Lõpuks on oluline testida oma veebisaidi häälotsingu optimeerimist. Kasutage häälassistente nagu Alexa, Google Assistant ja Siri, et testida, kuidas teie veebisait toimib. Esitage kindlasti erinevaid küsimusi, mis on seotud teie ettevõtte või tööstusharuga, ja vaadake, kuidas teie veebisait reageerib.

How to Optimize your Website For Voice Search

Hääleotsingu optimeerimise eeliste avamine

 • Paremad otsingurida: Kui kasutajad teevad häälotsinguid, kasutavad nad traditsiooniliste tekstipõhiste otsingutega võrreldes tõenäolisemalt loomulikku keelt ja pikemaid päringuid. See tähendab, et hääleotsingu jaoks optimeeritud veebisaitidel on suurem tõenäosus ilmuda häälotsingu tulemustes. Kui kasutate oma sisus loomulikku keelt ja pikemaid märksõnu, saate parandada oma võimalusi ilmuda häälotsingu tulemustes ja selle tulemusena parandada oma otsinguridu. Näiteks kui kasutaja sooritab häälotsingu "parim pizza minu lähedal", on veebisaidil, mis on optimeerinud oma sisu loomulikus keeles esitatud päringutele ja pika sabaga märksõnadele, suurem tõenäosus ilmuda otsingutulemustes võrreldes veebisaidiga, mis on optimeerinud oma sisu ainult üldisele märksõnale "pizza".
 • Suurenenud liiklus: Kui teie veebisaidi nähtavus häälotsingu tulemustes paraneb, võite oodata liikluse suurenemist häälotsingu kaudu. Häälotsing muutub üha populaarsemaks ja teie veebisaidi optimeerimine selle tehnoloogia jaoks võib aidata teil meelitada uusi kasutajaid, kes ei pruugi teie veebisaiti traditsiooniliste otsingumeetodite kaudu leida. BrightLocali uuringu kohaselt on 58% tarbijatest viimase aasta jooksul kasutanud häälotsingut kohaliku äriteabe leidmiseks. Kui optimeerite oma veebisaidi kohaliku otsingu jaoks ning kasutate loomulikku keelt ja pika sabaga märksõnu, saate parandada oma võimalusi esineda häälotsingu tulemustes ja meelitada oma veebisaidile rohkem liiklust.
 • Kõrgemad klikimismäärad: Featured snippets ja rich snippets kasutatakse sageli vastuste andmiseks häälotsingu päringutele. Kui optimeerite oma veebisaidi sellistele sõnumitele, saate parandada oma klikimismäära ja meelitada oma veebisaidile rohkem liiklust. Soovitatavad kokkuvõtted on lühikesed kokkuvõtted sisust, mis ilmuvad otsingutulemuste lehekülgede ülaosas. Andes lühikesi ja väärtuslikke vastuseid teie ettevõtte või tööstusharuga seotud küsimustele, saate parandada oma võimalusi ilmuda esilekerkinud kokkuvõtetes ja meelitada oma veebisaidile rohkem klikke. Rich snippets on täiustatud otsingutulemused, mis sisaldavad lisateavet, näiteks ülevaateid, hinnanguid ja pilte. Kasutades struktureeritud andmeid, et lisada oma veebisaidile rikkalikke nippe, saate oma otsingutulemused esile tõsta ja parandada klikimismäära.
 • Parem kasutajakogemus: Häälotsingu eesmärk on lihtsustada kasutajate jaoks vajaliku teabe kiiret ja lihtsat leidmist. Optimeerides oma veebisaiti häälotsingu jaoks, saate parandada kasutajakogemust ja suurendada tõenäosust, et kasutajad tulevad tulevikus teie veebisaidile tagasi. Näiteks, luues KKK-leheküljed ja kasutades oma sisus vestluslikku tooni, saate lihtsustada kasutajate jaoks vastuste leidmist oma küsimustele. Keskendudes mobiilside optimeerimisele ja lehekülje kiiruse parandamisele, saate pakkuda sujuvat kasutajakogemust kõigis seadmetes ja parandada oma veebisaidi üldist kasutajakogemust.
 • Konkurentsieelis: Kuna häälotsingu populaarsus kasvab jätkuvalt, võivad ettevõtted, kes on selle tehnoloogia kasutuselevõtuga aeglased, jääda konkurentidest maha. Rakendades häälotsingu optimeerimise strateegiaid, saate saavutada konkurentsieelise ja positsioneerida oma ettevõtte edule tulevikus. Näiteks kui teie konkurendid ei ole veel oma veebisaite häälotsingu jaoks optimeerinud, võite saada märkimisväärse eelise, kui olete üks esimesi ettevõtteid, kes seda teeb. Parandades oma nähtavust häälotsingu tulemustes ja meelitades rohkem liiklust oma veebisaidile, saate konkurentsieelise ja positsioneerida oma ettevõtte edule pikemas perspektiivis.

Kokkuvõttes võib häälotsingu optimeerimise strateegiate rakendamine avaldada märkimisväärset mõju teie veebisaidi nähtavusele, külastatavusele ja kasutajakogemusele. Kasutades loomulikku keelt, optimeerides kohalikku otsingut, kasutades struktureeritud andmeid, parandades lehekülje kiirust, keskendudes mobiilse optimeerimisele, kasutades pika sabaga märksõnu, luues KKK-lehekülgi, optimeerides rikkalike snippetite jaoks, kasutades vestluslikku tooni sisus ja testides oma veebisaiti, saate parandada oma võimalusi edule häälotsingu maailmas.

Carole

Carole

Content Writer, Blogger, and SEO Specialist

Carole is a skilled content writer, blogger, and SEO specialist with a knack for crafting engaging, informative content. She has a talent for researching and analyzing complex topics and distilling them into easily digestible pieces for readers. Carole's expertise spans various industries, including lifestyle, health and wellness, and business. In her leisure time, she enjoys hiking, reading, and exploring new cuisines.

Alusta Ranktracker'i kasutamist... Tasuta!

Uuri välja, mis takistab sinu veebisaidi edetabelisse paigutamist.

Loo tasuta konto

Või logi sisse oma volituste abil

Different views of Ranktracker app