• Hakukoneoptimointi (SEO) strategia

10 parasta käytäntöä uuden SEO-projektin aloittamiseen

 • Kudrat
 • 6 min read
10 parasta käytäntöä uuden SEO-projektin aloittamiseen

Intro

10 Best Practises For Starting a New SEO Project

Uuden hakukoneoptimointihankkeen aloittaminen edellyttää strategista lähestymistapaa digitaalisen näkyvyyden voiman hyödyntämiseksi. Onnistuneen matkan varmistamiseksi oikeiden SEO-projektinhallintakäytäntöjen omaksuminen alusta alkaen on ratkaisevan tärkeää.

Tässä kattavassa oppaassa esittelemme 10 tehokkainta SEO-projektinhallintakäytäntöä, joiden avulla voit käynnistää SEO-projektin oikealla jalalla. Selkeiden tavoitteiden määrittelystä ja kohdeyleisöjen tunnistamisesta huippuluokan projektinhallintatyökalun hyödyntämiseen ja algoritmimuutoksiin sopeutumiseen - artikkeli johdattaa sinut läpi hakukoneoptimoinnin dynaamisen maiseman.

Tilastot

75 prosenttia ihmisistä ei mene Googlen hakutulossivulla ensimmäistä hakutulossivua pidemmälle. Googlen saman sivun ensimmäinen orgaaninen hakutulos saa keskimäärin 31,24 % klikkauksia. 78 % markkinoijista sanoo käyttävänsä SEO-tietoa apuna sisältömarkkinoinnissa.

Lava on valmis; puretaan yhdessä SEO:n ja projektinhallinnan mestaruus käymällä läpi tämä opas SEO-tehtävien hallintaan ja projektinhallintaan, joka sisältää 10 parhaiten kuratoitua SEO-käytäntöä.

10 parasta kuratoitua SEO-käytäntöä

10 Best-Curated SEO Practices

1. Määrittele ja rakenna SEO-hankkeen liiketoiminta-ajatus2. SEO-projektin tiivistelmän laatiminen3. Luo SEO-projektisuunnitelma4. Kommunikoi selkeästi sidosryhmien kanssa5. Opi neuvottelemaan6. Toteuta riskienhallintasuunnitelma7. Käytä parasta projektinhallintaohjelmistoa8. Käytä tekoälyä luottavaisesti9. Dokumentoi, seuraa ja pidä jälkikäteiskokous10. Kerro aina totuus

1. Määrittele ja rakenna SEO-projektin liiketoiminta-ajatus.

Defining and building a business case for SEO projects

SEO-hankkeiden liiketoiminta-ajatuksen määrittelyyn ja rakentamiseen kuuluu tavoitteiden, kustannusten ja hyötyjen hahmottaminen, jotta voidaan varmistaa hankkeen strateginen linjaus, tehokas projektinhallinta ja onnistuminen.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Kuvitellaan esimerkiksi, että online-toimitusalusta nimeltä "Pro Editorial Inc. Company" kohtaa kovaa kilpailua verkossa. Lisätäkseen myyntiään heidän liiketoiminta-asiassaan on käytettävä käytäntöjä, joissa käytetään relevantteja avainsanoja ja parannetaan sivuston nopeutta. Tätä varten heidän on luotettava vahvasti orgaanisen liikenteen lisäämiseen, jotta he voivat houkutella kohdennettuja kävijöitä. Näin he saavat kunnon tuoton SEO-investoinneilleen ja ansaitsevat enemmän tuloja.

Ranktrackerin kaltaiset työkalut ovat parhaita hakukoneiden avainsanatutkimukseen ja -seurantaan, ja niitä on erittäin helppo käyttää.

2. Kehitä SEO-projektin lyhyt kuvaus

Creating a project brief for a new SEO endeavor

Uuden hakukoneoptimointihankkeen projektiselvityksen laatiminen edellyttää projektin tavoitteiden, kohderyhmän, haluttujen tulosten, laajuuden ja keskeisten tulosindikaattoreiden hahmottelua. Tällaiset perusasiakirjat ohjaavat projektin suuntaa ja varmistavat, että sidosryhmät ovat selvillä ja yksimielisiä sen tehokkaasta toteuttamisesta.

Näin ollen voiton kasvattamiseksi "Pro Editorial Inc. Company", anna tiimin jäsenille tiettyjä tehtäviä, kuten avainsanatutkimus, sivun optimointi, tekniset korjaukset ja sisällön luominen. Varmista, että määrittelet onnistumisen mittarit. Konsultoi markkinointitiimiä SEO-suunnittelun tässä vaiheessa.

3. Luo SEO-projektisuunnitelma

allocating resources

Tähän vaiheeseen kuuluu aikataulujen asettaminen, resurssien jakaminen, tehtävien hahmottelu ja välitavoitteiden määrittely. Parhaat SEO-toimistot kehystävät tämäntyyppisen projektinhallinnan tärkeäksi osaksi jäsenneltyä etenemissuunnitelmaa, jolla varmistetaan organisoitu toteutus, oikea-aikainen eteneminen ja projektin onnistunut loppuunsaattaminen. Markkinointitiimillä on tässä tärkeä rooli seuraavalla tavalla:

 • Sosiaalisessa mediassa liiketoiminnan edistäminen on elintärkeää. Siksi parhaan ja laadukkaimman sisällön luominen on aloitettava tässä vaiheessa SEO-hankkeen hallintaa. Aiot esimerkiksi toteuttaa kampanjan, jossa vertaillaan Interstate vs. Duralast -autoparistoa sosiaalisessa mediassa, joten saatat haluta tutkia Interstate-autopariston yleisöä ja päinvastoin. Tämä tutkimus auttaa sinua kohdentamaan heidät, tuntemaan heidän kipupisteensä ja tietämään, miten aiot toteuttaa kampanjan, joka kohdistuu näihin autoparistoihin.
 • Hakukoneet ottavat huomioon käyttäjien käyttäytymisen ja ohjaavat näin käyttäjien sitoutumista. Nämä moottorit tutkivat käyttäjien käyttäytymistä sivustoja luokitellessaan, joten sitoutuneet käyttäjät voivat parantaa SEO-rankingia.

Varmistaaksesi sujuvan SEO-työnkulun, laadi projektisuunnitelma, jonka pitäisi näyttää suunnilleen tältä:

 1. Varmista, että koko tiimi on mukana. Tutki ja tunnista vilkkaasti käytetyt avainsanat ja kilpailijat ennen projektitehtävien jakamista ja SEO-tiimien muodostamista.
 2. Aloita sivun sisäinen optimointi päivittämällä metatagit, otsikot ja sisältö. Varmista, että SEO-tiimi luo takalinkkejä muilta maineikkailta verkkosivustoilta.
 3. Panosta oikeanlaiseen hakukoneoptimointiin parantamalla sivustoa teknisesti eli parantamalla sivuston nopeutta ja tekemällä siitä mobiiliystävällinen.
 4. Aloita informatiivisen sisällön luominen kohdeyleisöllesi. Varmista, että sivustolla on blogeja, lyhyitä viestejä ja informatiivisia auton akkuoppaita.
 5. SEO-tiimillä ja markkinointitiimillä on merkittävä rooli brändin rakentamisessa, joten varmista, että asiakkaat luottavat sinuun. Vasta sitten SEO-klikkausluvut vaikuttavat positiivisesti.
 6. Kun kaikki on verkossa, seuraa sijoituksia, liikennettä ja konversioita. Varmista, että myös toistuvista tehtävistä huolehditaan, sillä SEO-hankkeissa tapahtuu aina muutoksia, joten projektinhallintaryhmien on jatkuvasti toistettava, tarkistettava ja tarkistettava työtään.

4. Kommunikoi selkeästi sidosryhmien kanssa

Communicate Clearly with Stakeholders

Selkeään viestintään sidosryhmien kanssa uudessa hakukoneoptimointihankkeessa kuuluu tavoitteiden jakaminen, edistymispäivitykset ja huolenaiheiden käsittely. Näin varmistetaan ajatusten yhdenmukaisuus, rakennetaan luottamusta ja mahdollistetaan oikea-aikaiset mukautukset kaikenlaisessa projektiin liittyvässä työssä, mikä edistää yhteistyötä ja onnistunutta projektiympäristöä.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Viestinnän sidosryhmien kanssa on aina oltava avointa. Pidä heidät ajan tasalla mahdollisista hyödyistä, vaiheittaisesta prosessista, liikenteen kasvusta ja parantuneista konversioista, jotta voit esitellä "Pro Editorial Inc:n" vaikutuksen. Company".

5. Opi neuvottelemaan

Learn to Negotiate

Asiakkaan hoitaminen voi olla työlästä. Siksi neuvottelutaitojen hiominen auttaa hallitsemaan asiakkaiden odotuksia, viestimään budjettirajoituksista ja jakamaan resursseja asianmukaisesti. Näin luodaan molempia osapuolia hyödyttäviä sopimuksia ja parannetaan projektin yleistä onnistumista.

Korosta tätä varten arvo "Pro Editorial Inc.". Company" huippuprojektipäällikkönä. Painota ROI:tä osoittamalla, että tulot voivat kasvaa paremmista sijoituksista, olemalla avoin kompromisseille, keskustelemalla aikatauluista ja jakamalla teknisiä tarkastuksia.

Räätälöi lähestymistapasi siten, että varmistat projektin onnistumisen kannalta tarpeelliset tiimiresurssit, muutat tehtävien hallinnan tavoitteita tarpeen mukaan, muutat SEO-tavoitteita ja otat käyttöön uusia SEO-työkaluja SEO-hallinnan parantamiseksi.

6. Riskinhallintasuunnitelman toteuttaminen

 Implement a Risk Mitigation Plan

Riskienhallintasuunnitelman toteuttaminen uudessa hakukoneoptimointihankkeessa edellyttää mahdollisten haasteiden tunnistamista, strategioiden laatimista niiden ratkaisemiseksi ja niiden vaikutusten minimoimista, jotta varmistetaan hankkeen sujuva eteneminen ja tulokset.

"Pro Editorial Inc. Company", tunnista mahdolliset haasteet, kuten äkillinen sijoituksen lasku. Voit estää tämän tilanteen, seurata terveys sivuston säännöllisesti pysyä tietoinen muutoksista alalla, ja ylläpitää projektin vauhtia.

7. Käytä parasta projektinhallintaohjelmistoa

Use the Best Project Management Software

Parhaiden projektinhallintaohjelmistojen hyödyntäminen uudessa hakukoneoptimointihankkeessa virtaviivaistaa tehtävien jakamista, monimutkaisia tehtäviä ja seuraa edistymistä ja yhteistyötä, mikä lisää tehokkuutta, koska hankkeen välitavoitteet saavutetaan tehokkaasti.

Esimerkiksi työntekijät, jotka työskentelevät yrityksessä "Pro Editorial Inc. Company" voivat tehostaa työnkulkua käyttämällä seuraavia SEO-projektinhallintatyökaluja ja -ohjelmistoja:

 • Monday.com: Monday: Tämä on muokattavissa oleva verkko- ja työnhallinta-alusta, joka on ihanteellinen tietojen visualisointiin, tiimien auttamiseen organisoitumaan toiminnan tehokkuuden avulla ja toimintojen automatisointiin.
 • Wrike: Asenna Wrike parempaan projektinhallintaan sujuvan yhteistyön varmistamiseksi. Tällaiset projektinhallinta-alustat tarjoavat malleja sujuvaan työnkulkuun, tehtävien hallintaan ja viestintään.
 • Ilmapöytä: Airtablen avulla voit seurata tiimin jäsenten määräaikoja, priorisoida tehtäviä ja hallita useita SEO-projekteja samanaikaisesti. Sovellus muistuttaa laskentataulukkoa, minkä ansiosta projektiaikataulujen laatiminen ja tarkastelu on erittäin helppoa.
 • Microsoft Teams: Microsoft Teams on paras ratkaisu etäryhmien ja muiden tiimin jäsenten väliseen kasvokkain tapahtuvaan viestintään. Tehokkaan SEO-strategian laatiminen parhaiden SEO-ammattilaisten kanssa jakamalla tiedostoja, pitämällä kokouksia ja sovelluksia livenä yhdessä on erittäin kätevää tässä yhdessä jaetussa työtilassa.
 • NiftyPM on yksi parhaista työkaluista projektin kehittämissykleissä, ja se voi jopa parantaa tiimin tuottavuutta luomalla tietopoolin. Tämä SEO-projektinhallintaohjelmisto sopii parhaiten niille projektipäälliköille, joiden on valvottava projekteja, jotka ovat välitavoitteisiin perustuvia, ja varmistettava, että organisaation tavoitteet noudattavat aikatauluja.

8. Ole varma tekoälyn käytöstä

Be Confident in Using AI

Tekoälytyökalujen ominaisuuksien ymmärtäminen SEO-projektin parissa työskennellessäsi, SEO-projektin asianmukaiseen hallintaan tarkoitettujen työkalujen kokeileminen ja niiden potentiaalin hyödyntäminen voivat parantaa tietojen analysointia ja päätöksentekoa tehokkaasti. Nämä työkalut ovat ihanteellisia, kun on kyse nopean avainsanatutkimuksen ja kilpailututkimuksen tekemisestä, kilpailuanalyysin suorittamisesta, nopeiden metakuvausten kirjoittamisesta ja jopa koko projektin yhteenvedosta.

Jos käytät jo jotain projektinhallinta-alustaa, voit kuvitella, millaisia hyötyjä SEO-projektipäällikkösi ja SEO-kampanjasi varmasti kokevat. Hyödynnä tekoälytyökaluja Chat GPT ja Bard nopeampaan avainsana-analyysiin, sisällön optimointiin, oikolukuun ja tietojen tulkintaan mittakaavassa. Näin voit pysyä kilpailijoitasi edellä verkkokaupan maisemassa.

9. Dokumentoi, seuraa ja pidä jälkikäteiskokous.

documenting, and tracking progress

Edistymisen ja verkkosivuston kävijämäärien perusteellinen dokumentointi ja seuranta sekä jälkikäteen pidettävät kokoukset uuden hakukoneoptimoijan tai hakukoneoptimoinnin projektipäällikön kanssa auttavat jatkuvien parannusten tekemisessä. Kokemuksista oppiminen ja strategioiden hiominen parempien tulosten saavuttamiseksi tulevaisuudessa on välttämätöntä. Varmista, että pidät projektipäällikön ja markkinointitiimin ajan tasalla.

Yhteiset alustat, kuten Google Docs, pitävät tiimin jäsenet ajan tasalla tehtävistä, saavutuksista ja haasteista. Välitavoitteiden seuranta projektinhallintatyökalujen avulla ja SEO-strategioiden hiomisesta saaduista kokemuksista keskusteleminen johtavat parannuksiin tulevissa SEO-hankkeissa.

10. Kerro totuus, aina

Tell the Truth, Always

Tämä käytäntö edistää luottamusta ryhmän eri johtavien projektipäälliköiden ja ryhmän jäsenten välillä, mahdollistaa avoimen viestinnän, tiedon jakamisen ja tehokkaan ongelmanratkaisun sekä luo perustan onnistuneelle yhteistyölle.

Jos asiat eivät suju suunnitelmien mukaan Pro Editorial Inc. Yritys, raportoi tuloksista rehellisesti SEO:lle, muille tiimin jäsenille ja sidosryhmille. Tilanteen avoin ilmoittaminen rakentaa luottamusta muiden tiimin jäsenten ja johtavien sidosryhmien kanssa, mikä edistää miellyttävää ilmapiiriä. Tietyissä tilanteissa strategioita mukautetaan parempien projektitulosten saavuttamiseksi, jolloin voit ratkaista ongelman tehokkaammin.

Asiantuntijoiden näkemyksiä alalta

Expert Insights From The Industry

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Marcjean Yutuc, Skill Successin SEO Content Lead, sanoi:

Pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteiden tasapainottaminen on ratkaisevan tärkeää merkittävien hyötyjen saamiseksi. Näiden tavoitteiden priorisointi on olennaisen tärkeää. Lyhyen aikavälin tavoitteiden on oltava linjassa pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa, sillä muuten minkä tahansa projektin, olipa kyseessä sitten yritys tai SEO-projekti, hallinnointi olisi haastavaa.

Er.Ankit Dhadwal, Mount Shinen perustaja ja toimitusjohtaja, sanoi:

Hyvin suunniteltu markkinointibudjetti on elintärkeä, sillä se voi nopeuttaa toivottujen tulosten saavuttamista ja edistää parempaa kasvua. Lisäksi riskinhallintastrategioiden harjoittaminen voi antaa sinulle etulyöntiaseman ennakoimattomien tilanteiden varalta. Yritykset epäonnistuvat usein erillisen budjetin puuttumisen tai kyvyttömyyden ajatella eteenpäin epäsuotuisissa tilanteissa. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että SEO-hankkeillesi on laadittu jäsennelty budjetti.

Päätelmä

Kun lähdet tälle SEO-osaamisen matkalle, muista, että edellä mainitut käytännöt ovat tehokkaita työkaluja, jotka muokkaavat projektisi kohtaloa. Noudattamalla kaikkia näitä sääntöjä voit helposti viedä projektisi kohti ennennäkemätöntä digitaalista näkyvyyttä. Näin voit hyödyntää lisääntyneen orgaanisen liikenteen, paremman käyttäjien sitoutumisen ja kukoistavan verkkoläsnäolon palkintoja. Aloita nyt matkasi luottavaisin mielin, ja toivomme, että se on aivan uskomaton.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on SEO-projektinhallinta?

SEO-projektinhallinta käsittää suunnittelun, tehokkaan SEO-strategian, projektinhallinnan ja koordinoinnin kaikissa SEO-projekteissa. Se on pyrkimys ratkaista yritystason hakunäkyvyyshankkeet mahdollisimman tarkasti ja luotettavasti.

Mitkä projektityökalut sinun pitäisi ottaa käyttöön asiakkaan SEO-kampanjan hallintaa varten?

Markkinatutkimus, Keyword Gap, Backlink Audit, Organic Research, Organic Traffic Insights, Site Audit ja Position Tracking ovat tärkeimmät projektityökalut, joita käytetään asiakkaan SEO-markkinointikampanjan hallinnointiin.

Miten saada SEO-projekti sujumaan?

Tee yksityiskohtainen avainsanahaku, kilpailijatutkimus, hanki linkkejä, tarkista sivun SEO, kuten otsikot, tunnisteet ja kuvaukset. Varmista, että testaat sivun nopeuden ja päivität olemassa olevat metatiedot ja kuvaukset.

Kuinka kauan SEO-projektin toteuttaminen kestää?

Tulokset alkavat näkyä 4-12 kuukauden kuluessa. Jos kuitenkin kohdistat hakusanat, joilla on vähän kilpailua, tulokset näkyvät 4-6 kuukauden kuluessa.

Mikä on SEO-projektipäälliköiden rooli projektissa?

SEO-projektipäälliköt hoitavat koko SEO-kampanjan, jakavat SEO-tehtäviä, ohjaavat markkinointitiimiä ja kaikki tiimin jäsenet raportoivat SEO-päällikölle. Hän luo toteutettavan SEO-strategian ja huolehtii kaikista yksityiskohdista SEO-projektien nopean hallinnan varmistamiseksi.

Kudrat

Kudrat

Content Writer

Kudrat is a skilled content writer at Mount Shine, specializing in assisting everyday consumers. With a range of expertise that covers everything from reviewing auto parts to publishing content that answers questions in the automobile industry.

Aloita Ranktrackerin käyttö... ilmaiseksi!

Selvitä, mikä estää verkkosivustoasi sijoittumasta.

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Different views of Ranktracker app