Ehtojen hyväksyminen

Ranktrackerin omistamien tai ylläpitämien verkkosivujen ja palveluiden ("verkkosivut ja palvelut") käyttäminen ja niihin pääsy on yksinomaan näiden käyttöehtojen alainen. Et saa käyttää verkkosivustoja ja palveluja mihinkään tarkoitukseen, joka on lainvastainen tai kielletty näissä ehdoissa. Käyttämällä Web-sivustoja ja palveluja hyväksyt täysin tässä ilmoituksessa olevat ehdot ja vastuuvapauslausekkeet. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun on välittömästi lopetettava Web-sivustojen ja palveluiden käyttö.

Palautuskäytäntö

Tässä Sopimuksessa Käyttäjää, joka maksaa mistä tahansa Sivuston tai Palvelun osasta, kutsutaan "Tilaajaksi". Tilaajana sinun on hyväksyttävä maksuehdot, jotka esitetään sinulle, kun rekisteröidyt Sivustolle.

Tilaajan on itse huolehdittava siitä, että hän ryhtyy toimenpiteisiin ennen uusimista, jos hän ei halua tilauksensa uusivan automaattisesti. Tilin tai tilauksen rekisteröinnin jälkeen et välttämättä saa enää ilmoitusta uusimisesta, ja sinun on käytävä tilisivullasi selvittämässä, milloin tilisi tai tilauksesi on tarkoitus uusia. Tilaukset uusitaan joko kuukausittain tai vuosittain sen mukaan, minkä uusimiskauden valitsit rekisteröitymisprosessin aikana.

Olet vastuussa siitä, että tiliisi tai tilaukseesi liittyvä luottokortti on ajan tasalla, että sen yhteydessä julkaistut tiedot ovat oikeita ja että sinulla on oikeus käyttää sitä. Jos Yhtiö ei pysty veloittamaan luottokorttiasi, voimme peruuttaa tilauksesi ja saatat menettää pääsyn palveluun ja tilaukseesi liittyviin tietoihin.

Laskutetut tilaukset. Jotkin tilit voidaan maksaa laskutuksen kautta osapuolten yhteisestä sopimuksesta. Laskutettuihin tileihin voi liittyä lisämaksuja. Jos Yhtiö on sopinut kanssasi laskutussuhteesta, kaikki laskut on maksettava 30 päivän kuluessa. Hyväksyt, että Yhtiö voi periä 1,5 %:n kuukausittaisen koron erääntyneille tileille ja että olet velvollinen maksamaan asianajopalkkiot ja kohtuulliset perintäkulut, jotka aiheutuvat Yhtiön yrityksistä periä erääntyneitä määriä.

Ei palautuksia. Ranktracker ei ole velvollinen antamaan sinulle hyvitystä missään vaiheessa. Jos päätät peruuttaa tilisi kesken tilauskauden, et saa hyvitystä kokonaan tai osittain. Jos päätät alentaa jäsenyytesi tasoa tilauksesi voimassaoloaikana, sinulla voi olla oikeus maksaa alhaisempi, suhteutettu summa uusimisen yhteydessä, mutta sinulla ei ole oikeutta rahapalautukseen missään vaiheessa.

Ranktracker on digitaalinen tuote, ja siksi hyväksyt, että annat suostumuksesi luopua mahdollisesta harkinta-ajasta.

Neuvoja

Verkkosivustojen ja palveluiden sisältö ei ole neuvontaa, eikä siihen pidä luottaa mitään päätöksiä tehtäessä tai tekemättä jättämisessä.

Verkkosivustojen ja palveluiden muutokset

Ranktracker pidättää oikeuden muuttaa tai poistaa (tilapäisesti tai pysyvästi) verkkosivustoja ja palveluita tai niiden osia ilman ennakkoilmoitusta, ja käyttäjä vahvistaa, että Ranktracker ei ole vastuussa käyttäjälle tällaisista muutoksista tai poistoista.

Ranktracker pidättää myös oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa, ja jos jatkat verkkosivustojen ja palveluiden käyttöä muutosten jälkeen, sinun katsotaan hyväksyvän kyseiset muutokset.

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoihin

Verkkosivustot ja palvelut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, joita muut valvovat ja ylläpitävät. Kaikki linkit muille verkkosivustoille eivät ole kyseisten verkkosivustojen hyväksyntää, ja hyväksyt, ettemme ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä tai saatavuudesta.

Tekijänoikeus

Kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muut immateriaalioikeudet, jotka liittyvät verkkosivustoihin ja palveluihin sekä niiden sisältöön (mukaan lukien rajoituksetta verkkosivustojen ja palveluiden ulkoasu, teksti, grafiikka sekä kaikki verkkosivustoihin ja palveluihin liittyvät ohjelmistot ja lähdekoodit), ovat Ranktrackerin omistuksessa tai sen lisenssissä tai niitä käytetään muulla tavoin lain sallimalla tavalla.

Käyttäessäsi verkkosivustoja ja palveluita hyväksyt, että käytät sisältöä ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi. Mitään sisältöä ei saa ladata, kopioida, jäljentää, siirtää, tallentaa, myydä tai levittää ilman tekijänoikeuden haltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tämä ei koske verkkosivujen ja -palvelujen sivujen lataamista, kopioimista ja/tai tulostamista ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Oikeudenmukainen käyttö

Ranktracker ei hyväksy kokeilujemme väärinkäyttöä, sillä se on vastoin alkuperäistä tarkoitusta antaa uusille käyttäjille mahdollisuus kokeilla ominaisuuksia. Kokeiluversiota voi käyttää vain kerran palveluun tutustumisen vuoksi. Yhden käyttäjän rekisteröityminen useisiin kokeilukertoihin on ehdottomasti kielletty. Pidätämme oikeuden peruuttaa tai keskeyttää pääsysi palveluun, jos havaitsemme epäilyttävää toimintaa, joka viittaa siihen, että käytät väärin maksullisia tilejämme, elinikäisiä & tai kokeilujamme. Jos havaitsemme tilin, joka on käyttänyt järjestelmää väärin kokeilun aikana. Pidätämme oikeuden veloittaa uusimisesta tilin irtisanomisen kanssa toistaiseksi. Tilien jälleenmyynti ja jakaminen on ehdottomasti kielletty, pidätämme oikeuden lopettaa nämä tilit ilman varoitusta.

Immateriaalioikeudet

Suostut tekemään kaikki Ranktrackerin kohtuullisesti vaatimat ohjelmistolisenssisopimukset, jotka koskevat tämän sopimuksen nojalla käyttöösi saatuja ohjelmistoja. Tunnustat ja hyväksyt, että kaikki immateriaalioikeudet palveluihin ja niihin liittyviin ohjelmistoihin kuuluvat ja pysyvät Ranktrackerin tai sen toimittajien hallussa.

Vastuuvapauslausekkeet ja vastuun rajoittaminen

Verkkosivustot ja palvelut tarjotaan "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavilla" ilman minkäänlaista edustusta tai hyväksyntää ja ilman minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, epäsuoriin takuisiin tyydyttävästä laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuudesta, yhteensopivuudesta, turvallisuudesta ja tarkkuudesta.

Lain sallimissa rajoissa Ranktracker ei ole vastuussa mistään välillisistä tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta liiketoiminnan, mahdollisuuksien, tietojen tai voittojen menetykset), jotka johtuvat verkkosivustojen ja palveluiden käytöstä tai sen yhteydessä.

Ranktracker ei anna mitään takuuta siitä, että verkkosivujen ja -palveluiden toiminnot ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä, että viat korjataan tai että verkkosivut ja -palvelut tai palvelin tai palvelimet, jotka asettavat verkkosivut tai -palvelut saataville, ovat vapaita viruksista tai muusta haitallisesta tai tuhoavasta aineesta.

Emme ole vastuussa sinulle sopimuksen, vahingonkorvausvelvollisuuden (mukaan lukien huolimattomuus) tai muun syyn perusteella mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat verkkosivujen ja -palvelujen kautta saamiesi virusten seurauksista tai siitä, että emme pysty tarjoamaan verkkosivuja ja -palveluja näiden käyttöehtojen mukaisesti; emmekä mistään taloudellisista menetyksistä (mukaan lukien liiketoiminnan, sopimusten, voittojen, tulojen, pääomien tai odotettujen säästöjen menetykset), epäsuorista, erityisistä tai välillisistä menetyksistä, tietojen, liikearvon tai maineen menetyksistä tai mistään hukkaan heitetyistä kuluista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen minkään muun palvelun käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin, tai virusten aiheuttamista menetyksistä.

Mikään näissä käyttöehdoissa ei ole tulkittavissa siten, että se sulkee pois tai rajoittaa Ranktrackerin vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka johtuu Ranktrackerin tai sen työntekijöiden tai edustajien huolimattomuudesta.

Huolimattomuudestamme johtuvaa kuolemaan tai loukkaantumiseen liittyvää vastuutamme lukuun ottamatta kaikki vastuut, joita meillä voi olla sinua kohtaan joko sopimuksen, vahingonkorvausvelvollisuuden (mukaan lukien huolimattomuus) perusteella tai muulla tavoin verkkosivustojen ja palveluiden tarjoamisen yhteydessä kärsimistäsi menetyksistä tai vahingoista, on rajoitettu 100 puntaan minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana.

Korvaus

Sitoudut vapauttamaan Ranktrackerin ja sen työntekijät ja edustajat kaikista vastuista, oikeudenkäyntikuluista, vahingoista, menetyksistä, kustannuksista ja muista kuluista, jotka liittyvät Ranktrackeria vastaan nostettuihin vaatimuksiin tai kanteisiin, jotka johtuvat näiden käyttöehtojen rikkomisesta tai muista vastuista, jotka johtuvat verkkosivustojen ja palveluiden käytöstäsi.

Ylivoimainen este

Emme ole vastuussa velvoitteidemme laiminlyönnistä, jos meidät estää meitä tekemästä sitä tapahtuma, johon emme voi kohtuullisesti vaikuttaa (tähän voivat kuulua muun muassa lakot, työtaistelut, luonnonvoimat, sota, mellakka, siviilitoimet, ilkivalta tai vahinko, lakien, hallituksen tai sääntelyviranomaisten määräysten, sääntöjen tai ohjeiden noudattaminen, hallituksen tai muun toimivaltaisen viranomaisen teko tai laiminlyönti, tapaturma, laite- tai palveluhäiriö, mukaan lukien kolmannen osapuolen televiestintäpalveluiden, -yhteyksien tai muiden laitteiden käyttökelvottomuus, tulipalo, tulva tai myrskytuho).

Erokorvaus

Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näistä ehdoista pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jostain syystä, kyseinen ehto tai edellytys poistetaan ja muut ehdot ja edellytykset säilyvät voimassa ja ovat edelleen sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, joita sovelletaan sopimuksiin, jotka on tehty ja jotka on tarkoitus täyttää kokonaisuudessaan kyseisellä lainkäyttöalueella, ja täten alistut Englannin ja Walesin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

Palvelumme käyttäminen

Palvelumme käyttäminen ei anna sinulle omistusoikeutta mihinkään Palvelumme tai käyttämäsi sisällön immateriaalioikeuksiin.

Palvelumme näyttää sisältöä, joka ei ole Ranktrackersin. Tästä sisällöstä vastaa yksin se taho, joka sen tarjoaa. Voimme tarkistaa sisällön selvittääksemme, onko se laitonta tai rikkooko se käytäntöjämme, ja voimme poistaa tai kieltäytyä näyttämästä sisältöä, jonka uskomme kohtuudella rikkovan käytäntöjämme tai lakia. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että tarkastamme sisältöä, joten älä oleta, että tarkastamme.

Palvelun jälleenmyynti tai uudelleenjakelu kielletty

Sinulla on lupa käyttää palvelua sisäisesti yrityksesi sisällä saadaksesi tietoa ja analyysejä verkkosivujesi ja niihin liittyvien kampanjoiden optimoimiseksi.

Lukuun ottamatta Ranktrackerin nimenomaista lupaa, käyttäjä sitoutuu olemaan kopioimatta, jäljentämättä, monistamatta, kopioimatta, myymättä, kauppaamalla, jälleenmyymällä, sallimalla pääsyn, muokkaamalla, luomalla johdannaisteoksia tai hyödyntämättä kaupallisiin tarkoituksiin mitään Palvelun osaa, Palvelun käyttöä tai pääsyä Palveluun tai Palvelun käyttövoimana olevaan tietokonekoodiin.

Olet vastuussa kaikesta Palvelun käytöstä tililläsi. Olet vastuussa verkkotilisi tunnistetietojen luottamuksellisuuden säilyttämisestä.

IP-osoitteiden estäminen

Palvelun eheyden suojelemiseksi Ranktracker pidättää oikeuden milloin tahansa oman harkintansa mukaan estää tietyistä IP-osoitteista tulevien rekisteröijien ja tilaajien pääsyn palveluun.

Keskeyttäminen ja irtisanominen

Voimme keskeyttää, rajoittaa tai lopettaa maksulliset ja maksuttomat palvelut mistä tahansa syystä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Voimme lopettaa tilauksesi, LTD & tai tilisi väärinkäytön, livechat-agenttiemme, työntekijöidemme, henkilökuntamme & asiakkaidemme väärinkäytön ranktracker-palvelussa tai sen ulkopuolella, herjaavien ja herjaavien lausuntojen, toimimattomuuden vuoksi.