• Pienyritykset ja hakukoneoptimointi (SEO)

7 Syitä, miksi SEO on vaikeampaa pienille yrityksille

  • Felix Rose-Collins
  • 6 min read
7 Syitä, miksi SEO on vaikeampaa pienille yrityksille

Intro

Hakukoneoptimointi (SEO) on onnistuneen markkinointistrategian kulmakivi. SEO auttaa yrityksiä parantamaan verkkonäkyvyyttään, parantamaan sijoituksiaan hakukoneiden tulossivuilla ja lisäämään orgaanista liikennettä, mikä kaikki voi johtaa parempiin konversiomahdollisuuksiin.

SEO:ssa uskottavuuden ja luottamuksen luominen yleisön kanssa on ratkaisevan tärkeää, joten se on olennainen osa nykyaikaista digitaalista markkinointistrategiaa. Vaikka SEO:n hyödyt ovat selvät, tehokkaan SEO-strategian toteuttaminen on vain joskus suoraviivaista, erityisesti pienille yrityksille.

Nämä yritykset kohtaavat usein ainutlaatuisia haasteita, jotka tekevät hakukoneoptimoinnista vaikeampaa kuin suuremmilla yrityksillä. Pienten yritysten on selviydyttävä erilaisista esteistä, jotta ne voivat sijoittua korkealle hakukoneiden tulossivuilla (SERP), kuten rajallisesta budjetista, asiantuntemuksen puutteesta, aikarajoituksista ja vakiintuneiden tuotemerkkien kovasta kilpailusta.

Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan näitä haasteita ja kerrotaan, miksi SEO on erityisen haastavaa pienille yrityksille. Tarkastelemme syitä pienyritysten SEO-ongelmien taustalla ja tutkimme mahdollisia ratkaisuja näihin haasteisiin.

Syy 1: Rajoitettu budjetti

Yksi suurimmista haasteista, joita pienet yritykset kohtaavat tehokkaiden SEO-strategioiden toteuttamisessa, on rajallinen budjetti. Pienet yritykset toimivat usein tiukoilla marginaaleilla, toisin kuin suuryritykset, joilla on huomattavat taloudelliset resurssit. Tämä tarkoittaa, että ne tarvitsevat enemmän rahaa markkinointiin, myös SEO:hon, investoitavaksi.

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi, joka vaatii jatkuvaa työtä ja resursseja. SEO:n jokainen osa-alue avainsanatutkimuksesta ja sisällön luomisesta verkkosivustojen optimointiin ja linkkien rakentamiseen vaatii paljon aikaa, erityisosaamista ja väistämättä myös taloudellisia resursseja. SEO:n monimutkaisuus voi tehdä siitä kalliin asian erityisesti yrityksille, jotka yrittävät tehdä kaiken itse.

SEO-asiantuntijoiden tai -toimistojen palkkaaminen voi helpottaa tätä taakkaa tarjoamalla tarvittavat taidot ja tiedot tehokkaiden SEO-strategioiden toteuttamiseksi. Nämä palvelut ovat kuitenkin kalliita. SEO-palvelujen keskimääräinen kuukausittainen palkkio Yhdysvalloissa vaihtelee 500 dollarista yli 5000 dollariin. Monille pienille yrityksille nämä kohtuuttomat kustannukset tekevät kilpailusta vaikeaksi sellaisten suurempien yritysten kanssa, joilla on varaa laajempiin SEO-kampanjoihin.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Tämän vuoksi pienyritysten on usein valittava, mihin SEO-näkökohtiin ne keskittyvät, mikä rajoittaa niiden mahdollisuuksia toteuttaa kattava SEO-strategia. Budjettirajoitus on mahdollisesti merkittävin este pienyrityksille SEO:n kannalta, mikä vaikeuttaa niiden pyrkimyksiä saada parempi sijoitus hakukoneiden tulossivuilla ja saada yhteys aiottuun verkkoyleisöön.

Syy 2: Tiedon ja asiantuntemuksen puute

Hakukoneoptimointi on monipuolinen tieteenala, joka vaatii monien tekijöiden syvällistä ymmärtämistä avainsanatutkimuksesta ja sivun sisäisestä hakukoneoptimoinnista hakukoneoptimoinnin teknisiin näkökohtiin ja linkkien kehittämiseen.

Kyse on muustakin kuin sisällön täyttämisestä avainsanoilla. Siihen kuuluu ensiluokkaisen sisällön luominen, joka tuottaa arvoa yleisöllesi, verkkosivustosi hienosäätö sekä käyttäjille että hakukoneille ja vankan sisäisten linkkien verkoston luominen, joka lisää uskottavuuttasi verkossa.

Tämän tiedon ja asiantuntemuksen hankkiminen vie kuitenkin aikaa, jota pienyrittäjillä ei useinkaan ole. Pienen yrityksen pyörittäminen edellyttää useiden eri roolien omaksumista ja monien eri tehtävien hoitamista. Ajan löytäminen oppimiseen ja ajan tasalla pysymiseen jatkuvasti kehittyvässä SEO-maailmassa voi olla pelottavaa. HubSpotin mukaan 64 prosenttia markkinoijista investoi aktiivisesti aikaa SEO:hon, mikä osoittaa, että se vaatii merkittävää ajallista panostusta.

Lisäksi pienet yritykset saattavat tarvita alalla hyvin perehtyneiden ammattilaisten asiantuntemusta. Toisin kuin suuremmat yritykset, joilla voi olla erikoistunut SEO-tiimi tai resursseja SEO-toimiston palkkaamiseen, pienet yritykset joutuvat usein hoitamaan SEO-toimintansa itse. Tämä asiantuntemuksen puute voi johtaa tehokkaisiin SEO-strategioihin ja jopa hakukoneiden antamiin rangaistuksiin, jos SEO-taktiikat toteutetaan oikein.

Tämä jyrkkä oppimiskäyrä ja rajalliset resurssit yhdistelmänä haittaavat pienyrityksiä, mikä tekee SEO:sta haastavamman tehtävän kuin miltä se aluksi näyttää.

Syy 3: Aikarajoitteet

pixabay

Lähde

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Toinen merkittävä este, jonka pienet yritykset kohtaavat yrittäessään soveltaa hakukoneoptimointia, on tulosten havaitsemiseen tarvittava aika. SEO ei ole välitön ratkaisu, vaan pikemminkin pitkäkestoinen strategia, joka vaatii tasaista työtä pitkän ajanjakson ajan, jotta se tuottaisi havaittavia tuloksia.

Search Engine Journal -lehden mukaan voi kestää neljästä kuukaudesta vuoteen ennen kuin SEO-ponnistelujen hedelmät näkyvät. Tämä aika voi olla pidempi erittäin kilpailluilla toimialoilla tai uusilla verkkosivustoilla, joilla on jo olemassa oleva verkkoläsnäolo.

Tämä voi olla kova pala pienille yrityksille, jotka toimivat usein tiukalla aikataululla ja vaativat nopeampaa tuottoa investoinneilleen. Monet pienyritykset etsivät välittömiä tuloksia ylläpitääkseen toimintaansa, eikä niillä ole varaa odottaa useita kuukausia SEO-strategioidensa tuottoa.

Lisäksi SEO-tehtävien aikaa vievä luonne voi olla pelottava pienille yrityksille. Jokainen tehtävä vaatii huomattavaa ajallista panostusta, aina avainsanatutkimuksesta ja verkkosivuston sisällön optimoinnista linkkien rakentamiseen ja SEO-tietojen analysointiin. Ja pienyritysten omistajille, jotka ovat jo valmiiksi ahtaalla, voi olla vaikeaa löytää aikaa näiden tehtävien tehokkaaseen hoitamiseen.

Hakukoneoptimointiin liittyvät aikavaatimukset ovat suuri este pienille yrityksille, ja ne vaikeuttavat niiden pyrkimyksiä lisätä verkkoläsnäoloa ja kilpailla isompien yritysten kanssa digitaalisessa maailmassa.

Syy 4: Kilpailu suurempien yritysten kanssa

SEO-maailmassa kilpailu on kovaa, varsinkin kun pienet yritykset kilpailevat suurempien yritysten kanssa näkyvyydestä hakukoneiden tulossivuilla (SERP). Suurilla yrityksillä on usein enemmän resursseja - muun muassa suuremmat budjetit, enemmän henkilökuntaa ja pääsy huippuluokan SEO-ammattilaisiin. Näin ne pystyvät hallitsemaan SERP-sivuja, mikä tekee pienten yritysten sijoittumisesta korkealle haastavaa.

Hakukoneet on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille mahdollisimman relevantteja ja laadukkaita tuloksia. Näin ollen ne suosivat sivustoja, joilla on vakiintunut auktoriteetti ja uskottavuus, mikä usein korreloi tunnettujen ja tunnettujen tuotemerkkien kanssa. Nämä tuotemerkit ovat olleet olemassa pidempään, niillä on laajempi asiakaskunta ja niillä on ollut enemmän aikaa rakentaa vankka SEO-esiintyminen. Niillä on myös enemmän sisältöä ja takalinkkejä, jotka ovat hakukoneiden algoritmeissa kriittisiä tekijöitä.

Lisäksi SERP-verkkosivuista on tullut vuosien mittaan entistä kilpailullisempia. Teknologian kehittyessä ja hakukoneiden algoritmien kehittyessä huippusijoituksen varmistamisesta on tullut yhä monimutkaisempaa. Featured snippetsin, Local Packsin ja Knowledge Panelin kaltaisten ominaisuuksien käyttöönotto on entisestään rajoittanut perinteisten orgaanisten listausten määrää ensimmäisellä sivulla, mikä vaikeuttaa entisestään pienten yritysten näkyvyyttä.

Näin ollen pienet yritykset joutuvat usein taistelemaan SEO:n suhteen vaikeassa tilanteessa. Ilman samoja resursseja ja arvovaltaa kuin suuremmilla kilpailijoilla, korkealle sijoittuminen SERP-listalla voi olla suuri haaste.

Syy 5: Jatkuvasti muuttuvat SEO-algoritmit

pixabay

Lähde

Yksi hakukoneoptimoinnin haastavimmista puolista on se, että hakukoneet, erityisesti Google, päivittävät usein algoritmejaan. Näiden muutosten tarkoituksena on parantaa hakutulosten laatua asettamalla etusijalle relevantti ja laadukas sisältö ja rankaisemalla harhaanjohtavia tai roskapostin kaltaisia strategioita. Ne tarkoittavat kuitenkin myös sitä, että yritysten on jatkuvasti mukautettava ja päivitettävä SEO-strategioitaan pysyäkseen kilpailukykyisinä.

Otetaan esimerkiksi Googlen vuonna 2019 tekemä BERT-päivitys, jonka tavoitteena oli ymmärtää luonnollisen kielen käsittelyä paremmin. Tämä päivitys edellytti, että yritykset keskittyivät enemmän luomaan sisältöä, joka vastasi käyttäjien kyselyihin keskustelevasti ja luonnollisesti, eikä keskittymään pelkästään avainsanoihin.

Nämä usein toistuvat ja joskus merkittävät muutokset voivat olla erityisen haastavia pienille yrityksille. Verrattuna suurempiin yrityksiin, joilla on omat SEO-tiiminsä, jotka voivat seurata näitä muutoksia ja mukauttaa strategioita niiden mukaisesti, pienet yritykset tarvitsevat usein enemmän aikaa ja resursseja pysyäkseen mukana jatkuvasti muuttuvassa maisemassa.

Pienten yritysten voi olla vaikea pysyä ajan tasalla uusimmista SEO-trendeistä, ymmärtää, miten ne vaikuttavat niiden verkkosivustoon, ja tehdä tarvittavat muutokset. Tämä jatkuva sopeutumistarve voi saada SEO:n tuntumaan liikkuvalta kohteelta, mikä lisää pienyritysten haasteita verkkonäkyvyyden parantamisessa.

SEO-algoritmien jatkuva kehittyminen on merkittävä este pienille yrityksille, sillä niiden on käytettävä huomattavia resursseja ja energiaa pysyäkseen ajan tasalla ja muuttaakseen lähestymistapojaan tarpeen mukaan.

Syy 6: Linkkien rakentamisen vaikeus

Linkkien luominen on tärkeä osa hakukoneoptimointia, sillä uskottavien sivustojen takalinkit voivat parantaa sijoituksia huomattavasti. Kun sivustosi saa linkkejä arvovaltaisilta ja laadukkailta verkkosivustoilta, hakukoneet pitävät sitä vahvistuksena, mikä voi nostaa sivustosi luotettavuutta ja näkyvyyttä.

Laadukkaiden linkkien hankkiminen on kuitenkin haastavaa etenkin pienille yrityksille. Suuremmilla, vakiintuneemmilla yrityksillä on usein kontaktiverkosto ja maine, minkä ansiosta niiden on helpompi hankkia backlinkkejä. Ne saatetaan mainita uutisartikkeleissa, toimialaraporteissa, blogeissa ja muussa verkkosisällössä, mikä voi tuottaa arvokkaita takalinkkejä.

Toisaalta pienet yritykset, erityisesti juuri aloittavat tai kapeilla markkinoilla toimivat yritykset, saattavat tarvita apua nimensä tunnetuksi tekemiseen. Niiden tuntemattomampi asema voi vaikeuttaa huomion saamista laadukkaista lähteistä ja haluttujen takalinkkien ansaitsemista.

Lisäksi linkkien rakentaminen vaatii strategista lähestymistapaa ja huomattavaa ajallista panostusta. Jokainen vaihe vaatii merkittävää ajallista panostusta ja huolellista suunnittelua ja strategiaa, aina siitä, että tuotetaan arvokasta sisältöä, jota muut pitävät linkin arvoisena, ja otetaan yhteyttä muihin verkkosivustoihin ja alan vaikuttajiin.

Linkkien rakentamisen vaikeus on toinen merkittävä este pienille yrityksille. Suurempien kilpailijoiden resursseilla ja maineella laadukkaiden takalinkkien ansaitseminen ja niiden SEO:n parantaminen voi olla helposti hallittavissa oleva tehtävä.

Syy 7: Paikallisen SEO:n haasteet

unsplash

Lähde

Paikallinen hakukoneoptimointi on tärkeä osa digitaalista markkinointia pienille yrityksille, erityisesti niille, joilla on fyysinen sijainti tai jotka toimivat tietyllä maantieteellisellä alueella. Se tarkoittaa verkkonäkyvyyden parantamista, jotta Googleen ja muihin hakukoneisiin tehdyistä paikallisista hauista saataisiin enemmän liiketoimintaa.

Paikallisen hakukoneoptimoinnin optimointi voi kuitenkin asettaa omat haasteensa pienille yrityksille. Erityinen haaste on vaatimus johdonmukaisista ja tarkoista NAP-tiedoista (nimi, osoite, puhelinnumero) kaikilla verkkoalustoilla. Kaikki epäjohdonmukaisuudet näissä tiedoissa voivat hämmentää hakukoneita ja asiakkaita, mikä voi johtaa sijoitusten heikkenemiseen paikallisissa hakutuloksissa.

Lisäksi myönteisten verkkoarvostelujen kerääminen, joka on merkittävä tekijä paikallisessa hakukoneiden hakukoneiden kehittämisessä, voi olla haastavaa. Erinomaisen palvelun tarjoaminen on ensimmäinen askel, mutta asiakkaiden kannustaminen arvostelujen jättämiseen sekä arvostelujen hallinta ja niihin vastaaminen vie aikaa ja vaivaa.

Toinen haaste on kilpailu paikasta Googlen "paikallisessa paketissa" eli Googlen hakutulossivun alussa olevalla alueella, jossa esitellään paikallisia yrityslistoja. Koska paikkoja on vain kolme, kilpailu on kovaa, erityisesti alueilla, joilla on samankaltaisia yrityksiä.

Pienet yritykset kamppailevat myös paikalliseen tilanteeseen sopivan sisällön tuottamisen kanssa, ja tämä prosessi vaatii tuottavuutta. Tähän kuuluu paikallisten hakutrendien ymmärtäminen ja sellaisen sisällön tuottaminen, joka on paikallisen yleisön mieleen. Tämä prosessi vaatii aikaa, tutkimusta ja paikallisten markkinoiden syvällistä tuntemusta.

Lopuksi voidaan todeta, että vaikka paikallinen hakukoneoptimointi on ratkaisevan tärkeää asiakkaiden houkuttelemiseksi ja säilyttämiseksi, pienillä yrityksillä on usein huomattavia esteitä, kun ne pyrkivät parantamaan verkkoläsnäoloaan paikallisessa haussa tuottavilla strategioilla.

Päätelmä

SEO on välttämätöntä kaikenkokoisille yrityksille. Kuten olemme jo todenneet, pienillä yrityksillä on kuitenkin lukuisia haasteita tehokkaiden SEO-strategioiden toteuttamisessa. Tie SEO-menestykseen voi tuntua pelottavalta, monimutkaisten ja jatkuvasti muuttuvien algoritmien ymmärtämisestä laadukkaiden takalinkkien rakentamiseen ja paikallishakuoptimointiin.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen haaste tarjoaa mahdollisuuden kasvuun. Vaikka hakukoneoptimoinnin maailma voi tuntua ylivoimaiselta, pienyritysten etuna on ketteryys. Ne voivat sopeutua ja innovoida nopeammin kuin suuremmat kumppaninsa, mikä muuttaa nämä SEO-haasteet kilpailueduiksi.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Selvitäkseen näistä haasteista pienten yritysten olisi keskityttävä laatimaan ensiluokkaista ja asiaankuuluvaa sisältöä, joka tuottaa arvoa yleisölleen. Niiden tulisi myös käyttää aikaa suhteiden solmimiseen muihin yrityksiin ja oman alansa vaikuttajiin hyödyllisten takalinkkien varmistamiseksi.

Heidän tulisi myös käyttää aikaa suhteiden luomiseen muihin alan yrityksiin ja vaikuttajiin ansaitakseen arvokkaita linkkejä. Paikallisen SEO:n kannalta johdonmukaisten NAP-tietojen ylläpitäminen kaikilla alustoilla ja asiakkaiden kannustaminen jättämään positiivisia arvosteluja voivat auttaa pitkälle.

Lukuisat SEO-työkalut ja -palvelut voivat auttaa pienyrityksiä optimoimaan verkkoläsnäolonsa, seuraamaan edistymistään ja pysymään kilpailijoiden edellä.

Vaikka pienyritykset voivat kohdata merkittäviä haasteita SEO:n toteuttamisessa, ne voivat voittaa nämä esteet ja hyötyä paremmasta verkkonäkyvyydestä oikean strategian, työkalujen ja sinnikkyyden avulla.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Aloita Ranktrackerin käyttö... ilmaiseksi!

Selvitä, mikä estää verkkosivustoasi sijoittumasta.

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Different views of Ranktracker app