• Liiketoimintastrategia ja asiakkaiden sitouttaminen

Rakenna voittava asiakasstrategia vuonna 2023 - Ammattilaisten vinkit

  • Felix Rose-Collins
  • 4 min read
Rakenna voittava asiakasstrategia vuonna 2023 - Ammattilaisten vinkit

Intro

Asiakasstrategiaan panostaminen on avain asiakastyytyväisyyden, -uskollisuuden ja -pitoisuuden parantamiseen, mikä johtaa lopulta tulojen ja kannattavuuden kasvuun. Puhumattakaan siitä, että yritykset, jotka asettavat asiakkaansa etusijalle, menestyvät todennäköisemmin pitkällä aikavälillä, kun asiakkaiden odotukset ja mieltymykset kehittyvät jatkuvasti. \

Kehittyneiden analytiikkatyökalujen ja saatavilla olevan tiedon runsauden ansiosta yritykset voivat personoida vuorovaikutustaan asiakkaiden kanssa ja antaa entistä kohdennetumpia markkinointiviestejä. Vuonna 2023 asiakasstrategia on liiketoiminnan menestyksen salainen ainesosa. Valmistaudu siis oppimaan, miten voit ilahduttaa asiakkaitasi ja nostaa yrityksesi huipulle!

Rakenna voittava strategia

Yritysten on asetettava asiakasstrategia etusijalle vuonna 2023 keskittymällä tärkeisiin osa-alueisiin, kuten asiakaskokemuksen parantamiseen, korvaamattoman arvokkaan asiakastiedon hyödyntämiseen, kaikkikanavaisen markkinoinnin asettamiseen etusijalle, automaation ja tekoälyn käyttöönottoon sekä pitkäaikaisen asiakasuskollisuuden vaalimiseen. Yritykset voivat kehittää voittavan strategian keskittymällä näihin osatekijöihin, jotka paitsi tuottavat poikkeuksellisia kokemuksia myös edistävät tulojen kasvua ja vaalivat pitkäaikaisia asiakassuhteita.

'' Älä etsi asiakkaita tuotteillesi, vaan etsi tuotteita asiakkaillesi.'' - Seth Godin

Yritysten on jatkossakin keskityttävä asiakkaidensa tarpeisiin ja mieltymyksiin. Yritysten on syvennettävä asiakkaidensa tuntemusta, jos ne haluavat menestyä nykypäivän kilpailullisessa yritysmaailmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän asenteitaan, mieltymyksiään ja motiivejaan on ymmärrettävä ja että tätä korvaamatonta tietoa on käytettävä koko yrityksen strategisten päätösten ohjaamiseen.

Yritykset voivat tarjota tavaroita ja palveluja, jotka on tarkkaan suunniteltu asiakkaidensa erityistoiveiden ja mieltymysten mukaan, painottamalla tätä voimakkaasti. Tämä asiakaskeskeinen strategia kannustaa suurempaan tyytyväisyyteen, mikä puolestaan kasvattaa pysyvää asiakasuskollisuutta, toistuvaa liiketoimintaa ja myönteisten suusanallisten suositusten verkostoa, mikä viime kädessä vie yritystä kohti pitkän aikavälin menestystä.

Asiantuntijapalvelujen tarjoaminen

Asiantuntijapalveluiden tarjoaminen asiakkaille voi olla erinomainen tapa lisätä yrityksesi arvoa ja rakentaa pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiisi. Kun tarjoat asiantuntijapalveluja, on myös tärkeää varmistaa, että sinulla on tarvittava asiantuntemus ja resurssit laadukkaiden palvelujen tarjoamiseen. Tämä voi tarkoittaa kokeneiden ammattilaisten palkkaamista, kuten konsultoivien puhelinkeskuspalvelujen tarjoamista, tai yhteistyötä muiden yritysten kanssa erikoispalvelujen tarjoamiseksi. Asiantuntijapalvelut voivat sisältää mitä tahansa konsultointi- ja neuvontapalveluista koulutukseen ja opetukseen.

Asiakaskokemuksen mittarit

Asiakaskokemuksen mittareiden seuranta on tärkeää, koska se tarjoaa korvaamattomia tietoja, joiden avulla yritykset voivat arvioida, miten hyvin niiden asiakaskokemusstrategiat toimivat. Yritykset voivat parantaa ja optimoida menettelytapojaan, jotta ne olisivat tyytyväisempiä ja uskollisempia asiakkaisiinsa tämän tietoon perustuvan strategian ansiosta. Asiakaskokemuksen mittareiden seuranta on tärkeä osa yleisen asiakaskokemuksen ymmärtämistä ja parantamista.

Asiakkaiden mielipiteet ja tyytyväisyys ovat ratkaisevan tärkeitä nykyisessä kilpaillussa liiketoimintaympäristössä. Yritykset käyttävät erilaisia mittareita saadakseen tietoa asiakkaiden tunnelmista ja uskollisuudesta. Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Score (CSAT), Customer Effort Score (CES), Customer Retention Rate (CRR) ja Churn Rate ovat viisi keskeistä mittaria, jotka erottuvat tässä yhteydessä. Käydään kukin näistä mittareista läpi jäljempänä:

  • NPS (Net Promoter Score)

Yleisesti käytetty tilasto mittaa kuluttajien suosiota ja uskollisuutta. Sen keskiössä on yksinkertainen kysymys: "Asteikolla 0-10, kuinka todennäköisesti suosittelisitte yritystämme muille?". Kannattajat (pistemäärät 9-10), passiiviset (pistemäärät 7-8) ja kielteiset (pistemäärät 0-6) ovat vastaajien kolme ryhmää. Pisteet -100 ja 100 välillä saadaan vähentämällä NPS:ää laskettaessa Promotoreiden prosenttiosuudesta Detractoreiden prosenttiosuus. Korkeampi NPS osoittaa tyytyväisempiä ja sitoutuneempia asiakkaita, mikä kuvastaa yleistä tyytyväisyyttä ja uskollisuutta tuotemerkin tavaroihin tai palveluihin.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

nps

  • Asiakastyytyväisyyspisteet (CSAT)

CSAT on hyödyllinen mittari, jolla voidaan arvioida asiakkaiden tyytyväisyyttä tiettyihin vuorovaikutustilanteisiin tai kokemuksiin. Asiakkaita pyydetään usein arvioimaan tyytyväisyytensä asteikolla 1-5 tai 1-7, ja korkeammat arvosanat, kuten 5 tai 7, merkitsevät korkeinta tyytyväisyyden tasoa. CSAT on selkeä mittari yrityksen kyvylle täyttää asiakkaiden odotukset ja tarjota tyydyttävä kokemus. Se antaa yrityksille mahdollisuuden seurata ja nostaa asiakastyytyväisyyden tasoa ja auttaa siten kehittämään yleistä asiakaskeskeistä strategiaa ja toiminnan tehokkuutta.

1-5

  • Asiakasponnistuspisteet (CES)

CES on mittari, jota käytetään arvioimaan, kuinka helppoa tai vaikeaa asiakkaiden vuorovaikutus yrityksen kanssa on. Yleensä siinä käytetään asteikkoa, jolla kysytään, kuinka paljon vaivaa tehtävän suorittaminen tai ongelman ratkaiseminen vaatii. Parempi asiakaskokemus näkyy alhaisempana CES-pistemääränä, mikä tarkoittaa sujuvaa ja tehokasta vuorovaikutusta. Organisaatiot voivat parantaa asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta tunnistamalla kipupisteet ja virtaviivaistamalla toimintojaan CES-arvioinnin avulla. Yrityksille, jotka haluavat tarjota vaivattomia palveluita ja rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita, CES:n seuranta on välttämätöntä.

CES

  • Asiakkaiden pysyvyysaste (CRR)

CRR on keskeinen indikaattori asiakasuskollisuuden arvioinnissa. Se lasketaan niiden asiakkaiden osuutena, jotka pysyvät uskollisina yritykselle tietyn ajanjakson, kuten kuukauden, vuosineljänneksen tai vuoden, aikana. Tämä indikaattori toimii lakmustestinä, joka osoittaa, kuinka hyvin yritys pitää uskollisen asiakaskuntansa huomion ja tyytyväisyyden yllä. CRR osoittaa, miten tehokkaasti yritys on kehittänyt pitkäaikaisia asiakassuhteita, luonut luottamusta ja varmistanut lopulta jatkuvat tulovirrat toistuvista asiakkaista.

CRR

  • Poistumisaste

Churn Rate on merkittävä mittari, joka mittaa niiden asiakkaiden prosenttiosuutta, jotka päättävät suhteensa yritykseen tietyn ajan kuluessa. Yritys saattaa kärsiä paljon korkeasta vaihtuvuusasteesta, joka toimii varoitusmerkkinä asiakkaiden tyytymättömyydestä tai poistumisesta. Se korostaa, kuinka tärkeää yritysten on ratkaista asiakkaita karkottavia ongelmia ja kuinka tärkeää on ylläpitää vahvaa asiakaskuntaa, jotta voidaan varmistaa kestävyys ja pitkän aikavälin menestys. Vahva ja elinvoimainen asiakasekosysteemi edellyttää jatkuvaa seurantaa ja poistuman vähentämistä.

CHURN

Nämä indikaattorit ovat ratkaisevia välineitä yrityksille, jotka haluavat vahvistaa asiakassuhteita ja edistää laajentumista. Organisaatiot voivat tunnistaa parannusta kaipaavia alueita, antaa tunnustusta ja palkita omistautuneita asiakkaita sekä kehittää tehokkaita tapoja vähentää asiakkaiden poistumaa seuraamalla huolellisesti NPS-, CSAT-, CES-, CRR- ja Churn Rate -indikaattoreita. Loppujen lopuksi nämä indikaattorit antavat organisaatioille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia, hyvin perusteltuja päätöksiä, jotka lisäävät asiakastyytyväisyyttä, asiakasuskollisuutta ja pitkän aikavälin menestystä ja siten parantavat niiden kilpailuetua markkinoilla.

Työntekijöiden voimaannuttaminen

On olemassa samanlainen sananlasku, jolla on vastaava painoarvo yritysmaailmassa: "Tyytyväiset työntekijät, tyytyväiset asiakkaat." Tämä suoraviivainen mutta dramaattinen näkökulman muutos korostaa, miten tärkeää on antaa tiimillesi valtuudet. Kun kehität työpaikkakulttuurin, jossa asiakaskokemuksen merkitys paitsi tunnustetaan myös omaksutaan, luodaan perusta sellaiselle henkilöstölle, joka ei vain noudata sääntöjä vaan on todella innostunut tarjoamaan poikkeuksellista palvelua.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Voimaannuttamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että henkilöstölle annetaan vapaus, luottamus ja resurssit, joita he tarvitsevat menestyäkseen työssään. Siihen kuuluu muutakin kuin vain tarvittavien resurssien antaminen; siihen kuuluu myös se, että työntekijät tuntevat työnsä omistajuuden ja tarkoituksen. Työntekijät ovat luontevammin motivoituneita ja omistautuneita asialle, kun he kokevat, että heidän mielipiteensä tunnustetaan ja kuunnellaan.

Lisäksi on tärkeää investoida perusteelliseen asiakaspalvelukoulutukseen. Jos annat henkilöstöllesi kyvyt, tiedot ja välineet, joita he tarvitsevat voidakseen tarjota poikkeuksellisia asiakaskokemuksia, voit saada aikaan poikkeuksellisia tuloksia. Teknisten tietojen lisäksi koulutuksen tulisi kattaa myös pehmeät taidot, kuten empatia ja aktiivinen kuuntelu, jotka ovat ratkaisevia, kun kehitetään vilpittömiä asiakassuhteita.

Siksi avain menestykseen nykypäivän liiketoiminnassa on varmistaa, että henkilökuntasi tuntee itsensä arvostetuksi ja voimaantuneeksi. Kun edistät työympäristöä, jossa molempia arvostetaan, käynnistät ketjureaktion, joka johtaa tyytyväisiin asiakkaisiin ja yrityksen pitkän aikavälin menestykseen.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Tällä tavoin myös kuluttajilla on nyt laaja valikoima vaihtoehtoja ja vaihtoehtoja, koska nykyiset hyperkilpailulliset markkinat ovat muuttuneet merkittävästi. Vankkojen asiakaskeskeisten strategioiden laatiminen tässä ilmapiirissä ei ole vain edullista vaan myös välttämätöntä selviytymisen kannalta. Kilpailun intensiteetti kasvaa nopeasti, kun kuluttajien odotukset muuttuvat jatkuvasti uuden teknologian ja muuttuvien kulttuurisuuntausten myötä. Näin ollen yrityksillä, jotka asettavat asiakaskokemuksen etusijalle kaikissa toimintojensa osa-alueissa, on paremmat mahdollisuudet menestyä tässä erittäin kilpaillussa ympäristössä.

Päätelmä

Vuoden 2023 liiketoimintaympäristö tarjoaa sekä ennennäkemättömiä mahdollisuuksia että haasteita, mikä korostaa vahvan asiakasstrategian ratkaisevaa tarvetta. Asiakaskeskeisten lähestymistapojen asettaminen etusijalle ei ole enää vapaaehtoista - se on välttämätöntä selviytymiseksi kovassa kilpailussa ja kuluttajien muuttuvissa odotuksissa.

Mittarit osoittavat, että yritys on sitoutunut ymmärtämään ja täyttämään asiakkaiden toiveet, mikä mahdollistaa tietoon perustuvat päätökset, jotka lisäävät asiakkaiden tyytyväisyyttä, brändiuskollisuutta ja yleistä menestystä. Tämä strategia vahvistaa yrityksen kykyä kilpailla vuoden 2023 haastavassa ilmapiirissä. Lisäksi työntekijöiden mahdollistaminen ja tukeminen erinomaiseen palveluun luo positiivisen palautekierteen, jossa tyytyväiset työntekijät johtavat tyytyväisiin asiakkaisiin, mikä on tie kestävään kannattavuuteen tässä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Aloita Ranktrackerin käyttö... ilmaiseksi!

Selvitä, mikä estää verkkosivustoasi sijoittumasta.

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Different views of Ranktracker app