• Sosiaalinen media

Nollasta sankariksi: miten sosiaalinen media voi auttaa rakentamaan maineesi uudelleen verkossa?

 • Chad Barnsdale
 • 14 min read
Nollasta sankariksi: miten sosiaalinen media voi auttaa rakentamaan maineesi uudelleen verkossa?

Intro

Nykypäivän digitaalisessa maailmassa verkkomaineesi voi tehdä tai rikkoa sinut. Sosiaalisesta mediasta on tullut kriittinen foorumi, jonka avulla voidaan ylläpitää ja rakentaa uudelleen heikentynyt maine - olipa kyse sitten negatiivisesta arvostelusta, skandaalista tai valitettavasta sosiaalisen median onnettomuudesta.

Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi prosessin, jonka avulla voit kääntää asiat toisinpäin ja nousta nollasta sankariksi online-maineenhallinnan maailmassa. Liity seuraamme, kun tutustumme tehokkaisiin strategioihin, jotka voivat auttaa antamaan uutta elämää henkilökohtaiselle tai ammatilliselle imagollesi hyödyntämällä sosiaalisen median alustoja tehokkaasti. Sukelletaan siis mukaan ja selvitetään, miten voit ottaa verkkopersoonasi takaisin hallintaasi!

Verkkomaineen hallinnan merkitys

Verkkomaine voidaan määritellä siten, miten yleisö suhtautuu yksilöön, yritykseen tai tuotemerkkiin verkossa. Verkkomaineen hallinta on ratkaisevan tärkeää, koska negatiivinen maine voi johtaa mahdollisuuksien menettämiseen ja henkilökohtaisten tai ammatillisten suhteiden vahingoittumiseen.

Verkkomaineen määrittely

Verkkomaine on kollektiivinen käsitys yksilöstä tai yrityksestä, joka perustuu heidän vuorovaikutukseensa ja läsnäoloonsa digitaalisessa maailmassa. Se kattaa kaiken sosiaalisen median profiileista, arvosteluista, kommenteista, hakutuloksista ja kaikesta muusta henkilöön tai organisaatioon liittyvästä sisällöstä. Nykypäivän digitaaliaikana verkkomaine toimii usein ensivaikutelmana, joka muokkaa sitä, miten potentiaaliset asiakkaat, kumppanit ja jopa työnantajat näkevät brändisi ennen kuin he ovat suoraan tekemisissä kanssasi.

Tarkastellaan esimerkiksi kahta kilpailevaa verkkokauppaa: Kauppa A:lla on moitteeton verkkosivusto, joka on täynnä loistavia asiakasarvosteluja, ja aktiivinen sosiaalisen median seuraajakunta, jossa se on usein tekemisissä yleisönsä kanssa, kun taas kauppa B kamppailee säilyttääkseen muutaman keskinkertaisen maininnan eri alustoilla. Tässä tapauksessa myymälällä A katsotaan olevan vahvempi verkkomaine kuin myymälällä B. Tämä myönteinen käsitys voi lisätä kuluttajien luottamusta ja parantaa mahdollisuuksia onnistuneisiin kumppanuuksiin tai yhteistyöhön.

Kun tieto on niin laajalti saatavilla (ajatelkaa Google-hakuja), on entistäkin tärkeämpää, että kaltaisesi yrityksen omistajat luovat vankan verkkoläsnäolon, joka heijastaa tarkasti ydinarvojasi ja esittelee asiantuntemustasi. Hyvin hoidettu verkkomaine voi ratkaista kasvun ja menestyksen mahdollisuudet nykypäivän kilpailluilla markkinoilla, joten ajan sijoittaminen sen ymmärtämiseen, miten muut näkevät sinut digitaalisesti, on keskeistä kukoistavalle yritykselle.

Negatiivisen maineen vaikutus

The Impact Of A Negative Reputation

Negatiivisen maineen vaikutus verkkoliiketoimintaan voi olla haitallinen sen kasvulle ja menestykselle. Esimerkiksi epäonnistunut Southern Lifestyle -brändi Bourbon & Boots sai omakohtaisesti kokea, miten haitallinen huono verkkomielikuva voi olla yrityksen tulokselle. Negatiiviset arvostelut, kommentit ja sosiaalisen median viestit voivat levitä nopeasti digitaalisessa maailmassa ja aiheuttaa lumipalloefektin, joka voi johtaa asiakkaiden menettämiseen ja tulojen romahtamiseen.

Tahrattu maine saa potentiaaliset kuluttajat usein epäilemään asianomaisen yrityksen tarjoamien tuotteiden luotettavuutta tai laatua. Potentiaalisten asiakkaiden epäröinnin ei pitäisi tulla yllätyksenä, kun otetaan huomioon, miten paljon ihmiset luottavat nykyään luokituksiin ja arvosteluihin tehdessään ostopäätöksiä. Yksinkertaisesti sanottuna: huono verkkomaine voi karkottaa potentiaaliset asiakkaat jo ennen kuin heillä on edes tilaisuutta ottaa yhteyttä brändiisi tai vierailla verkkosivustollasi. Äärimmäisissä tapauksissa tämä kielteinen käsitys voi siirtyä myös offline-tiloihin - ja aiheuttaa lisähaittaa heikentämällä henkilökohtaisia suhteitasi ammatillisissa verkostoissa tai yhteisöissä, jotka liittyvät markkinarajaasi.

Seuraukset henkilökohtaiseen ja ammatilliseen elämään

Tahratun verkkomaineen seurauksilla voi olla kauaskantoisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia sekä yksityis- että työelämään. Esimerkiksi epäonnistunut Southern Lifestyle -brändi Bourbon & Boots joutui kokemaan huomattavaa vastareaktiota negatiivisten asiakaskokemusten ja epäsuotuisan lehdistökatsauksen vuoksi, mikä johti sen lopulliseen kaatumiseen. Verkkoliiketoiminnan omistajana on tärkeää tiedostaa, että potentiaaliset asiakkaat todennäköisesti etsivät sinua ja yritystäsi verkosta, joten kaikki heidän löytämänsä kielteiset tiedot voivat vaikuttaa suoraan heidän päätöksentekoprosessiinsa.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Nykypäivän digitaaliaikana 85 prosenttia kuluttajista luottaa verkkoarvosteluihin yhtä paljon kuin henkilökohtaisiin suosituksiin. Näin ollen huono maine virtuaalimaailmassa voi johtaa merkittäviin taloudellisiin tappioihin, vahingoittuneisiin suhteisiin toimittajien tai yhteistyökumppaneiden kanssa, työntekijöiden moraalin heikkenemiseen tai jopa työmahdollisuuksien menettämiseen yrityksesi ulkopuolella. Henkilökohtaisella tasolla henkilöt, jotka joutuvat kohtaamaan verkkokiusaamista tai julkista herjausta, saattavat kärsiä henkisestä ahdistuksesta ja menettää uskottavuutensa vertaistensa keskuudessa. Kun otetaan huomioon nämä epäterveen digitaalisen persoonan kielteiset vaikutukset yksilön elämään ja urakehitykseen, yritysten omistajien on tärkeää asettaa tehokkaat maineenhallintastrategiat etusijalle markkinointitoimissaan.

Nykyisen maineen arviointi

Maineesi palauttamiseksi verkossa on tärkeää arvioida verkkoläsnäolosi nykytilanne tarkastamalla perusteellisesti kaikki digitaaliset resurssit, kuten hakukoneet, sosiaalisen median alustat ja arvostelusivustot.

Perusteellisen verkkotarkastuksen tekeminen

Jotta voit arvioida verkkomaineesi asianmukaisesti ja tunnistaa parannusta tai uudelleenrakentamista vaativat alueet, on tärkeää tehdä perusteellinen verkkotarkastus. Seuraavassa on joitakin vaiheita, joihin verkkoliiketoiminnan omistajana kannattaa ryhtyä:

 1. Aloita Google-haku yrityksesi nimellä ja siihen liittyvillä avainsanoilla ja katso, mitä ensimmäisillä sivuilla näkyy.
 2. Käytä sosiaalisen median kuuntelutyökaluja, kuten Hootsuitea tai Sprout Socialia, seurataksesi brändin mainintoja ja tunnelmia useilla eri alustoilla.
 3. Tarkista arvostelusivustot, kuten Yelp ja Google My Business, mahdollisten negatiivisten palautteiden tai valitusten varalta.
 4. Arvioi verkkosivustosi SEO-tilanne käyttämällä työkaluja, kuten SEMrush tai Ahrefs.
 5. Harkitse ammattimaisen maineenhallintayrityksen palkkaamista tekemään kattava analyysi verkkoläsnäolostasi.

Kun teet perusteellisen verkkotarkastuksen, saat arvokasta tietoa siitä, miten ihmiset suhtautuvat brändiisi, ja voit ryhtyä toimiin maineen parantamiseksi. Muista, että hyvän maineen ylläpitäminen on avain menestykseen nykypäivän digitaalisella aikakaudella, etenkin kun otetaan huomioon aiemmat tapahtumat, kuten epäonnistunut Southern Lifestyle -brändi Bourbon & Boots, joka vaikutti kielteisesti sen verkkokuvaan.

Sosiaalisen median läsnäolon analysointi

Sosiaalisessa mediassa esiintymisen analysointi on tärkeä askel verkkomaineesi uudelleenrakentamisessa. Tämä edellyttää kaikkien sosiaalisen median alustojen, kuten Twitterin, Facebookin, Instagramin ja LinkedInin, perusteellista tarkastusta. Aloita tarkastelemalla aiempia viestejä ja varmistamalla, että ne ovat asianmukaisia ja vastaavat viestiä, jonka haluat lähettää. Tarkista, onko olemassa negatiivisia kommentteja tai palautetta, joihin on puututtava.

Katso, miten sitoutunut yleisösi on brändiisi kullakin alustalla. Määritä, millä kanavilla sitoutumisaste on korkein, ja keskity kehittämään vahvempia suhteita seuraajiin näissä kanavissa. Hyödynnä maineenhallintatyökaluja, kuten Google Alerts, Hootsuite Insights tai Brandwatch, jotta voit seurata, mitä ihmiset sanovat sinusta eri alustoilla. Analysoimalla sosiaalisen median läsnäoloasi huolellisesti voit tunnistaa parannuskohteet ja räätälöidä strategian, jolla palautat luottamuksen potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.

Jos esimerkiksi Bourbon & Bootsin kaltainen verkkokaupan omistaja on kärsinyt huonoista arvosteluista sosiaalisilla sivuilla asiakaspalvelukokemuksensa vuoksi, heidän ahdistuneiden asiakkaidensa palautteen analysointi auttaa heitä luomaan parempia vastauksia heidän tuotteisiinsa liittyviin kyselyihin, jotka saattavat voittaa takaisin osan menetetystä asiakasuskollisuudesta.

Maineenhallintatyökalujen hyödyntäminen

Verkkomaineesi arviointi ja uudelleenrakentaminen voi olla pelottava tehtävä, mutta se on välttämätöntä kaikille yrityksille, jotka haluavat menestyä nykypäivän digitaalisessa ympäristössä. Maineenhallintatyökalujen hyödyntäminen on olennainen askel tässä prosessissa. Näiden työkalujen avulla voit seurata, mitä ihmiset sanovat brändistäsi, ja puuttua kielteiseen palautteeseen nopeasti.

Yksi parhaista tavoista seurata verkkomaineesi on käyttää sosiaalisen median kuuntelutyökaluja, kuten Hootsuitea tai Sprout Socialia. Näiden alustojen avulla voit seurata brändiäsi koskevia mainintoja kaikissa tärkeimmissä sosiaalisen median kanavissa, jolloin saat kattavamman kuvan siitä, miten asiakkaat suhtautuvat sinuun. Lisäksi Google Alerts on toinen hyödyllinen työkalu, joka lähettää sinulle ilmoituksia aina, kun verkossa on uutta nimeesi tai brändiisi liittyvää sisältöä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hyvämaineisten hallintatyökalujen käytön tulisi olla osa jokaisen verkkoyrityksen omistajan strategiaa maineensa tehokkaaksi hallitsemiseksi. Kun kilpailua on niin paljon, positiivisen imagon luominen voi auttaa erottamaan yrityksesi muista ja samalla lisätä uskottavuutta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Oikea yhdistelmä seuranta-alustoja yhdistettynä harkittuihin sitouttamisstrategioihin vie yritykset eteenpäin nykypäivän digitaalisessa tilassa, jossa maineella on yhtä paljon merkitystä kuin fyysisellä läsnäololla 20 vuotta sitten!

Vaiheet maineen palauttamiseksi

Steps To Rebuild Your Reputation

Vahingoittuneen verkkomaineen korjaamiseksi on puututtava kielteisiin arvosteluihin ja kommentteihin, luotava ja jaettava myönteistä sisältöä, oltava yhteydessä yleisöönsä, toteutettava sosiaalisen median strategia sekä luotava kumppanuuksia ja yhteistyötä.

Negatiivisten arvostelujen ja kommenttien käsittely

Negatiiviset arviot ja kommentit voivat vahingoittaa verkkomaineesi merkittävästi. Seuraavassa on muutamia ohjeita, joiden avulla voit puuttua niihin tehokkaasti:

 1. Vastaa nopeasti ja ammattimaisesti negatiiviseen palautteeseen: Kun saat negatiivisia arvosteluja tai kommentteja, vastaa nopeasti, osoita empatiaa ja ota vastuu tehdyistä virheistä. Tämä osoittaa, että arvostat asiakkaidesi mielipiteitä ja olet sitoutunut ratkaisemaan heidän huolensa.
 2. Käsittele väärennettyjä negatiivisia arvosteluja: Valitettavasti väärennetyt negatiiviset arvostelut Googlessa voivat vaikuttaa verkkomaineeseesi. Merkitse nämä arvostelut epäasiallisiksi, ilmoita niistä alustan tukitiimille ja toimita todisteita, jos mahdollista.
 3. Korosta myönteisiä näkökohtia: Älä jätä huomiotta negatiivisia kommentteja tai arvosteluja, mutta älä myöskään anna niiden varjostaa yrityksesi myönteisiä puolia. Jaa tyytyväisten asiakkaiden positiivista palautetta sosiaalisen median alustoilla tai verkkosivustollasi.
 4. Tarjoa ratkaisuja: Jos mahdollista, tarjoa ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi tyytymättömälle asiakkaalle, joka antoi huonon arvostelun tai kommentin. Tämä voi tarkoittaa hyvityksen tarjoamista, alennusta tulevista ostoksista tai vaihtoa.
 5. Opi palautteesta: Käytä negatiivista palautetta rakentavana kritiikkinä parantaaksesi tuotteitasi/palvelujasi tekemällä tarvittaessa muutoksia.

Negatiivisiin arvosteluihin ja kommentteihin puuttuminen ja keskittyminen erinomaisen asiakaspalvelun tarjoamiseen kaikissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa verkossa auttaa rakentamaan uudelleen verkkomaineesi ja saamaan luottamusta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa, jotka etsivät hakukoneen hakutulossivuilla (SERPs) avainsanoja Bourbon & Boots failed Southern Lifestyle -brändi.

Positiivisen sisällön luominen ja jakaminen

Yksi tärkeimmistä tavoista rakentaa verkkomaineesi uudelleen on luoda ja jakaa positiivista sisältöä. Tämä sisältää kaiken blogikirjoituksista ja sosiaalisen median päivityksistä valokuviin ja videoihin, jotka esittelevät asiantuntemustasi, arvojasi ja persoonallisuuttasi. Positiivinen sisältö voi auttaa sinua vakiinnuttamaan asemasi alasi johtavana asiantuntijana, houkuttelemaan uusia seuraajia ja asemoimaan itsesi luotettavana auktoriteettina.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Jos haluat luoda tehokasta positiivista sisältöä, keskity tarjoamaan arvoa yleisöllesi informatiivisilla artikkeleilla, opetusvideoilla tai oppailla, joissa korostetaan sitä, mikä tekee sinusta ainutlaatuisen tai miksi suhtaudut intohimoisesti siihen, mitä teet. Jos olet esimerkiksi verkkoyrityksen omistaja, joka on aiemmin kohdannut negatiivista lehdistökatsausta, mutta haluaa nyt korjata brändinsä maineen; jaa asiakastodistuksia, joissa korostetaan viimeaikaisia menestystarinoita ja yksityiskohtaisia tapaustutkimuksia, jotka havainnollistavat, miten tuotteesi tai palvelusi ovat auttaneet asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa. Jaa merkityksellisiä uutisartikkeleita tai ajankohtaisia tapahtumia, jotka liittyvät omaan markkinarajaasi, ja lisää samalla arvokkaita näkemyksiä yhteisössä käytäviin keskusteluihin.

Tavoitteena ei ole vain herättää innostusta brändisi ympärille, vaan myös synnyttää mielekästä vuorovaikutusta potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Keskity luottamuksen luomiseen käyttäjien välille vastaamalla nopeasti DM-viesteihin tai kommentteihin ja olemalla ystävällinen mutta ammattimainen kaikissa vastauksissa. Kun sitoudut ajallisesti ja omistaudut johdonmukaisen äänensävyn ylläpitämiseen kaikilla alustoilla ja jaat korkealaatuista ja houkuttelevaa materiaalia kaikissa kanavissa, edistät epäilemättä merkittävästi verkkomaineesi uudelleenrakentamista sosiaalisen median kautta!

Yleisön kanssa sitoutuminen

Yhteydenpito yleisöön on yksi tärkeimmistä vaiheista maineen palauttamisessa verkossa. Sen avulla voit luoda myönteisen yhteyden seuraajiin, käsitellä heidän huolenaiheitaan ja osoittaa, että välität heidän palautteestaan. Vastaamalla nopeasti kommentteihin ja viesteihin, olivatpa ne sitten myönteisiä tai kielteisiä, voit luoda itsellesi tai yrityksellesi uskollisen fanijoukon.

Kun esimerkiksi epäonnistunut Southern Lifestyle -brändi Bourbon & Boots päätti käynnistää sosiaalisen median tilinsä uudelleen useiden huonojen arvostelujen ja alhaisen myynnin aiheuttamien takaiskujen jälkeen, se varmisti, että se osallistuu aktiivisesti yleisönsä kanssa. He vastasivat kaikkiin viesteihinsa liittyviin kommentteihin ja jopa aloittivat itse keskustelun esittämällä tuotteisiinsa liittyviä kysymyksiä. Tämä auttoi heitä rakentamaan yhteisön uskollisista asiakkaista, joilla oli samanlaiset kiinnostuksen kohteet eteläisen elämäntyylin kulttuurissa.

Yhteistyö vaikuttajien tai brändisi puolestapuhujien kanssa on toinen tapa saada yleisösi tehokkaasti mukaan ja edistää samalla positiivista sisältöä itsestäsi tai yrityksestäsi sosiaalisen median alustoilla. Se tarjoaa mahdollisuuden, että useammat ihmiset lähipiirisi ulkopuolella saavat tietoa tarjoamistasi tuotteista ja lisäävät samalla sitoutumistasoa.

Sosiaalisen median strategian toteuttaminen

Sosiaalisen median strategian toteuttaminen on ratkaisevan tärkeää verkkomaineesi uudelleenrakentamisessa. Seuraavassa on muutamia vaiheita, joiden avulla pääset alkuun:

 1. Selvitä, millä foorumeilla yleisösi on aktiivisimmin läsnä, ja luo sinne näkyvyys.
 2. Kehitä sisältöstrategia, joka sisältää positiivista, aitoa ja merkityksellistä sisältöä brändillesi.
 3. Ota yhteyttä yleisöösi vastaamalla aktiivisesti kommentteihin, viesteihin ja palautteeseen.
 4. Hyödynnä maksettua sosiaalisen median mainontaa näkyvyyden ja tavoittavuuden lisäämiseksi.
 5. Tee yhteistyötä vaikuttajien tai muiden alan arvostettujen brändien kanssa uskottavuuden lisäämiseksi.
 6. Seuraa verkkopalvelujasi säännöllisesti, jotta tunnistat mahdolliset kielteiset tunteet tai palautteen.
 7. Säädä strategiaasi tarpeen mukaan suorituskykymittareiden ja yleisöltä saadun palautteen perusteella.

Toteuttamalla hyvin suunnitellun sosiaalisen median strategian voit rakentaa verkkomaineesi uudelleen ja vakiinnuttaa itsesi luotetuksi brändiksi yleisösi silmissä.

Kumppanuuksien ja yhteistyön luominen

Kumppanuuksien ja yhteistyön luominen on ratkaiseva askel verkkomaineesi jälleenrakentamisessa. Kun teet yhteistyötä hyvämaineisten henkilöiden tai organisaatioiden kanssa, voit saada uskottavuutta ja parantaa brändisi imagoa. Etsi yrityksiä, jotka täydentävät omaasi, ja ota niihin yhteyttä mahdollisten kumppanuusmahdollisuuksien löytämiseksi. Jos sinulla on esimerkiksi pieni vaatekauppa, harkitse yhteistyötä paikallisen korusuunnittelijan tai valokuvaajan kanssa, jotta voit esitellä heidän tuotteitaan sosiaalisen median alustoillasi.

Älä tyydy vain liikekumppanuuksiin, vaan harkitse myös yhteistyötä alasi vaikuttajien kanssa. Vaikuttajilla on kyky vahvistaa viestiäsi ja mainostaa brändiäsi seuraajilleen. Tutki toimialasi kannalta merkittäviä vaikuttajia tai bloggaajia, ota heihin yhteyttä sosiaalisessa mediassa ja ehdota yhteistyöideoita, joista molemmat osapuolet voisivat hyötyä.

Muista, että vahvojen suhteiden luominen vie aikaa ja vaivaa, joten ole kärsivällinen mutta sinnikäs. Strategisten kumppanuuksien ja yhteistyön avulla voit nopeuttaa maineen uudelleenrakentamista verkossa.

Strategiat sosiaalisen median hyödyntämiseksi

Jotta sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää tehokkaasti, on tärkeää keskittyä vahvan henkilöbrändin rakentamiseen, ajatusjohtajuuden luomiseen, kiinnostavan sisällön luomiseen ja yhteistyöhön vaikuttajien ja puolestapuhujien kanssa.

Vahvan henkilöbrändin rakentaminen

Vahvan henkilöbrändin rakentaminen on nykypäivän digitaalisessa maailmassa ratkaisevan tärkeää, varsinkin jos olet verkkoyrityksen omistaja. Henkilökohtainen brändisi edustaa sitä, kuka olet ja mitä edustat. Se auttaa luomaan uskottavuutta ja luotettavuutta ja helpottaa potentiaalisten asiakkaiden yhteydenpitoa. Panostamalla aikaa ja vaivaa henkilökohtaisen brändisi rakentamiseen sosiaalisen median alustoilla, kuten LinkedInissä tai Twitterissä, voit erottautua kilpailijoista.

Vahvan henkilöbrändin luominen alkaa siitä, että ymmärrät ainutlaatuisen myyntitarjontasi (USP). Mikä erottaa sinut muista omalla markkinarakollasi toimivista henkilöistä? Tunnista taidot ja asiantuntemus, jotka tekevät sinusta arvokkaan asiakkaille tai asiakkaille. Kehitä sitten viestintästrategia, joka viestii tästä USP:stä selkeästi ja johdonmukaisesti kaikissa sosiaalisen median kanavissasi.

Toinen hyvä tapa rakentaa vahvaa henkilöbrändiä on sisällön luominen. Jaa oivaltavia artikkeleita, lähetä hyödyllisiä vinkkejä tai julkaise mukaansatempaavia videoita, joissa esittelet tietämystäsi ja asiantuntemustasi. Laadukkaan sisällön johdonmukainen luominen voi auttaa lisäämään näkyvyyttäsi verkossa ja houkuttelemaan uusia seuraajia, joilla on samanlaisia kiinnostuksen kohteita.

Kumppanuus alan vaikuttajien tai johtavien asiantuntijoiden kanssa voi myös olla hyödyllistä, kun yrität rakentaa vahvaa henkilökohtaista brändiä. Yhteistyö muiden kanssa auttaa edistämään molemminpuolista kasvua ja tuo molemmat brändit uusille yleisöille. Oikein tehtynä vahvan henkilöbrändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa voi johtaa ajan mittaan myyntitulojen kasvuun ja samalla luoda itsestäsi auktoriteettihahmon kiinnostavalla alalla.

Ajatusjohtajuuden vakiinnuttaminen

Ajatusjohtajuuden luominen on ratkaisevan tärkeää verkkomaineesi uudelleenrakentamisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että asemoit itsesi alasi asiantuntijaksi tai auktoriteettihenkilöksi ja osoitat vahvan ymmärryksen aihepiiristä sisällön luomisen ja sitoutumisen avulla. Ajatusjohtajat ovat tunnetusti luotettavia tietolähteitä, ja tämä voi auttaa torjumaan sinusta tai yrityksestäsi mahdollisesti vallitsevia kielteisiä käsityksiä.

Yksi tapa luoda ajatusjohtajuutta on luoda kiinnostavaa sisältöä, joka tarjoaa ainutlaatuisia näkemyksiä toimialasta tai markkinasegmentistä, jolla toimit. Jakamalla jatkuvasti arvokasta tietoa yleisöllesi, olipa kyse sitten blogikirjoituksista, sosiaalisen median päivityksistä, podcasteista tai videoista, voit rakentaa mainetta aiheen asiantuntijana. Vastaavasti osallistumalla verkkofoorumeihin tai webinaareihin, jotka liittyvät asiantuntijuusalueeseesi, voit myös auttaa asemoimaan itsesi ajatusten johtajana yhteisössäsi.

On tärkeää huomata, että ajatusjohtajaksi tuleminen vaatii aikaa ja vaivaa. Mutta kun se on kerran saavutettu, se voi parantaa mainettasi verkossa merkittävästi ja avata uusia mahdollisuuksia kasvuun ja menestykseen sekä yksityis- että työelämässä.

Houkuttelevan sisällön luominen

Maineesi palauttamiseksi verkossa on tärkeää, että luot ja jaat yleisöllesi kiinnostavaa sisältöä. Tämä tarkoittaa sosiaalisen median strategian laatimista, jossa keskitytään julkaisemaan laadukasta sisältöä, joka herättää vastakaikua seuraajissasi, olipa kyse sitten kuvista, videoista tai blogikirjoituksista. Mukaansatempaavan sisällön tulisi olla visuaalisesti houkuttelevaa ja helposti ymmärrettävää. Voit myös käyttää huumoria tai tarinankerrontatekniikoita, jotta se olisi helpommin lähestyttävää.

Muista, että tavoitteena ei ole vain julkaista viestejä usein, vaan tarjota lisäarvoa tuottavaa tietoa yleisöllesi. Jaa sisäpiirin vinkkejä alan asiantuntijalta tai julkaise uudelleen artikkeleita, jotka ovat mielestäsi informatiivisia myös oman alasi kannalta merkityksellisistä aiheista. Toinen tapa luoda kiinnostavaa sisältöä on jakaa käyttäjien tuottamaa sisältöä (UGC), kuten kuvia asiakkaista, jotka käyttävät tuotteita/palveluita - tämä luo aitoutta ja rakentaa luottamusta potentiaalisten asiakkaiden kanssa sosiaalisen median alustoilla, kuten Instagramissa, jossa visuaalinen ilme on erittäin tärkeä - mikä johtaa heidät lopulta takaisin sinuun, kun he haluavat samanlaisia palveluita/tuotteita.

Luomalla houkuttelevaa sisältöä sosiaaliseen mediaan voit paitsi houkutella uusia asiakkaita myös pitää nykyiset asiakkaat uskollisina ja kannustavina. Lisäksi tarjoamalla arvokkaita näkemyksiä tiettyihin aiheisiin, jotka liittyvät liiketoimintasi markkinarakoon, blogien tai muiden sosiaalisen median viestintämuotojen kautta sen sijaan, että myisit jatkuvasti 24/7, autat luomaan ajatusten johtoaseman toimialallasi ja samalla rakentamaan asiakassuhteita, jotka perustuvat molemminpuoliseen kunnioitukseen heidän etujaan kohtaan, mikä johtaa suurempaan uskollisuuteen ajan mittaan.

Yhteistyö vaikuttajien ja puolestapuhujien kanssa

Yhteistyö sosiaalisen median vaikuttajien ja puolestapuhujien kanssa voi olla tehokas väline maineen palauttamisessa verkossa. Näillä henkilöillä on suuri kannattajakunta eri sosiaalisen median alustoilla, ja heidän tukensa brändillesi voi tehdä ihmeitä luottamuksen palauttamiseksi asiakkaiden silmissä. On kuitenkin tärkeää valita oikeat vaikuttajat, jotka ovat samoilla linjoilla arvojesi ja viestisi kanssa, sekä sellaiset, joilla on sitoutunut yleisö, joka ryhtyy toimiin heidän suositustensa perusteella.

Vaikuttajien kanssa työskennellessäsi on tärkeää asettaa selkeät tavoitteet ja odotukset alusta alkaen. Tähän kuuluu myös sisällön luomista koskevien ohjeiden asettaminen ja sen varmistaminen, että kaikki postaukset vastaavat brändisi imagoa. On myös tärkeää hallita riskejä tutkimalla mahdolliset kumppanit perusteellisesti ja seuraamalla heidän käyttäytymistään tuotteesi tai palvelusi mainostamisen aikana. Kun toteutat nämä toimenpiteet, jotta voit tehdä tehokkaita kumppanuuksia vaikuttajien ja puolestapuhujien kanssa, olet matkalla kohti myönteisen maineen rakentamista verkossa.

Yksi esimerkki onnistuneista vaikuttajakumppanuuksista tapahtui, kun eteläinen lifestyle-brändi Bourbon & Boots kärsi vakavista talousvaikeuksista huonon hallinnon vuoksi. Yritys solmi kumppanuuden useiden suosittujen bloggaajien kanssa omalla markkinarakollaan ja tarjosi seuraajilleen yksinoikeudella alennuksia affiliate-linkkien kautta. Muutamassa kuukaudessa Bourbon & Boots oli saanut satoja uusia asiakkaita pelkästään näiden kumppanuuksien kautta - tämä osoittaa, kuinka tehokkaasti brändien ja vaikuttajien yhteistyö voi parantaa mainetta verkossa.

Vältettävät yleiset virheet

Negatiivisen palautteen välttely tai kritiikin ylireagointi voi vahingoittaa mainettasi. Tutustu yleisiin virheisiin, joita sinun tulisi välttää, jotta voisit tehokkaasti uudistaa verkkoläsnäoloasi sosiaalisessa mediassa lukemalla tämän jakson läpi.

Negatiivisen palautteen huomiotta jättäminen

Negatiivisen palautteen huomiotta jättäminen voi olla kallis virhe verkkomaineesi jälleenrakentamisessa. Vaikka voi olla houkuttelevaa vain poistaa negatiiviset kommentit ja siirtyä eteenpäin, tämä lähestymistapa voi itse asiassa lietsoa tulta ja pahentaa tilannetta. Harkitse sen sijaan ammattimaista vastaamista negatiiviseen palautteeseen hyvissä ajoin. Tämä osoittaa, että kuuntelet ja otat vastuun, mutta myös avoimuutta ja aitoutta.

Yksi esimerkki tästä on se, kun Southern Lifestyle -brändi Bourbon & Boots joutui arvostelun kohteeksi epäherkkien tuotenimien vuoksi. Sen sijaan, että he olisivat jättäneet vastareaktion huomiotta tai puolustautuneet, he ottivat vastuun ja pyysivät julkisesti anteeksi sosiaalisessa mediassa. Ottamalla asian suoraan puheeksi he pystyivät kääntämään asiat toisin päin ja rakentamaan maineensa uudelleen avoimuutta ja vastuullisuutta arvostavien asiakkaiden keskuudessa.

Toinen tehokas tapa käsitellä negatiivista palautetta on käyttää sitä tilaisuutena parantaa työtään. Asiakkaiden valitusten tai huolenaiheiden analysointi voi auttaa tunnistamaan liiketoimintamallissasi tai markkinointistrategiassasi heikkoja kohtia, jotka vaativat parannusta. Tunnustamalla nämä asiat julkisesti sosiaalisessa mediassa osoitat, että työskentelet aktiivisesti parantaaksesi tuotetta tai palvelua asiakaspalautteen perusteella, mikä viime kädessä lisää luottamusta ja uskottavuutta yleisössäsi.

Ylireagointi kritiikkiin

Verkkomaineesi uudelleenrakentamisessa on tärkeää välttää ylireagoimista kritiikkiin. Negatiivista palautetta voi olla vaikea niellä, mutta siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Tällainen käytös saa sinut näyttämään epäammattimaiselta ja epäkypsältä, mutta se myös lisää brändiisi liittyvää kielteisyyttä.

Sen sijaan, että puolustautuisit, ota askel taaksepäin ja analysoi kritiikkiä objektiivisesti. Onko siinä, mitä sanotaan, mitään perää? Miten voit käyttää tätä palautetta kasvumahdollisuutena? Vastaa harkitusti ja ammattimaisesti, myönnä esiin tuodut huolenaiheet ja kerro, miten aiot käsitellä niitä jatkossa.

Esimerkiksi epäonnistunut etelän elämäntyylibrändi Bourbon & Boots huomasi, että sen sosiaalisen median tilit täyttyivät valituksista, jotka koskivat huonolaatuisia tuotteita ja ala-arvoista asiakaspalvelua. Sen sijaan, että he olisivat puuttuneet näihin huolenaiheisiin suoraan, he vastasivat hyökkäämällä negatiivisia arvosteluja jättäneiden asiakkaiden kimppuun kutsumalla heitä "valehtelijoiksi" ja syyttämällä heitä yrityksestä pilata heidän liiketoimintansa. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan käännytä potentiaalisia asiakkaita pois, vaan se myös vahingoittaa entisestään yrityksen jo ennestään huonoa mainetta verkossa.

Huhuihin tai väärään tietoon puuttumatta jättäminen

Yksi yleinen virhe verkkomaineesi jälleenrakentamisessa on se, että huhuihin tai väärään tietoon ei puututa. Sosiaalisen median aikakaudella, jolloin tieto voi levitä kulovalkean tavoin, on tärkeää pysyä valppaana ja seurata, mitä sinusta tai yrityksestäsi sanotaan. Väärien tietojen huomiotta jättämisellä voi olla haitallisia vaikutuksia maineeseesi, sillä ihmiset saattavat alkaa uskoa niitä todeksi.

Jotta et joutuisi väärän tiedon uhriksi, varmista, että puutut aktiivisesti kaikkiin huhuihin tai negatiivisiin kommentteihin. Vastaa nopeasti ja ammattimaisesti oikeilla tiedoilla ja tosiasioilla, jotta asia saadaan kuntoon. Positiivisen verkkoyhteisön luominen sitoutumisen ja avoimuuden avulla auttaa rakentamaan luottamusta yleisösi kanssa ja suojaamaan mainettasi vääriltä syytöksiltä.

Yksi merkittävä esimerkki vuodelta 2017 on epäonnistunut Southern Lifestyle -brändi Bourbon & Boots, joka kohtasi vastareaktioita, kun asiakkaat väittivät, etteivät he koskaan saaneet tilauksiaan. Sen sijaan, että yritys olisi puuttunut valituksiin suoraan, se pysyi hiljaa, kunnes negatiivisia arvosteluja alkoi ilmestyä verkossa. Silloin oli jo liian myöhäistä - vahinko oli jo tapahtunut ja maine kärsi korjaamatonta vahinkoa. Älä anna tämän tapahtua sinulle - ryhdy välittömästi toimiin, kun kohtaat huhuja tai väärää tietoa!

Maineesi seuranta ja ylläpito

Vahvan maineen ylläpitäminen edellyttää verkkoläsnäolosi jatkuvaa seurantaa, ammattimaista reagointia negatiiviseen sisältöön ja myönteisen verkkoyhteisön rakentamista. Lue lisää näistä tärkeistä vaiheista kattavasta oppaastamme maineen palauttamisesta sosiaalisen median avulla.

Verkkoläsnäolosi jatkuva seuranta

Verkkoläsnäolosi säännöllinen seuranta on ratkaisevan tärkeää myönteisen maineen ylläpitämiseksi. Seuraavassa on joitakin toimia, joilla voit verkkoyrityksen omistajana pitää maineesi koskemattomana:

 1. Määritä Google Alerts -ilmoitukset yrityksesi nimelle ja toimialan avainsanoille. Tämä ilmoittaa sinulle, kun yrityksesi mainitaan verkossa.
 2. Seuraa sosiaalisen median alustoja asettamalla ilmoituksia brändiäsi koskevista maininnoista ja tunnisteista.
 3. Tarkista säännöllisesti asiakkaiden arvostelusivustot, kuten Yelp ja TripAdvisor, mahdollisten yritystäsi koskevien negatiivisten kommenttien varalta.
 4. Luo sisältökalenteri, jonka avulla voit suunnitella, mitä ja milloin jaat sosiaalisessa mediassa, ja varmistaa, että viestit ovat johdonmukaisia ja myönteisiä.
 5. Vastaa nopeasti ja ammattimaisesti kaikkiin negatiivisiin kommentteihin tai arvosteluihin, puutu huolenaiheisiin ja tarjoa ratkaisuja.
 6. Käytä maineenhallintatyökaluja verkkoläsnäolosi seuraamiseen eri alustoilla.

Kun seuraat jatkuvasti verkkoläsnäoloasi, voit puuttua nopeasti esiin tuleviin ongelmiin, ylläpitää myönteistä mainetta ja varmistaa, että potentiaaliset asiakkaat näkevät yrityksesi parhaan mahdollisen version verkossa.

Ammattimaisesti negatiiviseen sisältöön vastaaminen

Negatiivista palautetta ja kritiikkiä voi olla vaikea käsitellä, varsinkin kun kyse on verkkomaineestasi. On kuitenkin tärkeää, että reagoit ammattimaisesti negatiiviseen sisältöön, jotta voit säilyttää positiivisen imagon. Yksi yleinen virhe, jonka monet yritykset tekevät, on jättää negatiiviset kommentit tai arvostelut kokonaan huomiotta. Tämä viestii, ettet välitä asiakkaistasi tai heidän mielipiteistään.

Negatiiviseen palautteeseen vastattaessa on tärkeää pysyä aina rauhallisena ja ammattimaisena. Tunnusta asia ja tarjoa harkittu vastaus, joka vastaa asiakkaan huolenaiheisiin. Saattaa myös olla hyödyllistä viedä keskustelu offline-tilaan tarjoamalla lisäapua sähköpostitse tai puhelimitse. Käsittelemällä negatiivista palautetta ammattimaisesti voit osoittaa potentiaalisille asiakkaille, että olet valmis tekemään enemmänkin heidän tyytyväisyytensä eteen.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Jos esimerkiksi tyytymätön asiakas julkaisee negatiivisen arvostelun tuotteestasi sosiaalisessa mediassa, älä jätä sitä huomiotta tai poista sitä välittömästi, vaan puutu valitukseen suoraan empaattisesti ja ymmärtävästi, mutta ole varovainen, ettet paljasta henkilökohtaisia yksityiskohtia ja noudata samalla yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjä; etsi keinoja, joilla voidaan tarjota mahdollisia ratkaisuja, jotka ovat käden ulottuvilla, kuten esimerkiksi sellaisten viallisten tuotteiden vaihtaminen, jotka on jo ostettu asiakkaalta aiemmin, jotta asiakas tuntisi itsensä arvostetuksi uskollisena asiakkaana, vaikka hän on kokenut ongelmia yhden ostoksen yhteydessä.

Positiivisen verkkoyhteisön rakentaminen

Positiivisen verkkoyhteisön luominen on ratkaisevan tärkeää maineen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Kannustava yhteisö voi auttaa sinua puuttumaan kielteisiin arvosteluihin tai kommentteihin, jakamaan myönteistä sisältöä ja kasvattamaan yleisöäsi. Ensimmäinen askel myönteisen verkkoyhteisön rakentamisessa on aktiivinen yhteydenpito asiakkaisiin. Vastaamalla nopeasti heidän kysymyksiinsä tai huolenaiheisiinsa osoitat, että arvostat heidän mielipiteitään ja olet sitoutunut tarjoamaan erinomaista asiakaspalvelua.

Toinen tehokas strategia on luoda arvokasta sisältöä, joka vastaa kohderyhmääsi. Tämä voi sisältää ohjeita, alan uutisia tai ajatusten johtoasemaa vahvistavia artikkeleita, jotka osoittavat asiantuntemuksesi alalla. Jakamalla jatkuvasti korkealaatuista sisältöä sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä, voit rakentaa luottamusta ja uskottavuutta verkkoyhteisössäsi. Yhteistyö brändiäsi tukevien vaikuttajien tai puolestapuhujien kanssa voi myös lisätä näkyvyyttä ja uskottavuutta ja auttaa samalla lisäämään potentiaalisten asiakkaiden sitoutumista.

Päätelmä

Nykypäivän digitaaliaikana myönteisen verkkomaineen ylläpitäminen on tärkeää sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Negatiivisella verkkomielikuvalla voi olla vakavia seurauksia sekä yksityis- että työelämässä.

Mutta älä pelkää! Sosiaalisen median avulla on mahdollista kääntää asiat toisinpäin ja rakentaa maineesi uudelleen nollasta sankariksi. Arvioimalla nykyistä mainettasi, toteuttamalla strategisen suunnitelman, johon kuuluu kiinnostavan sisällön luominen, negatiivisiin kommentteihin tai arvosteluihin puuttuminen ammattimaisesti, yhteistyö vaikuttajien kanssa ja verkkoläsnäolosi jatkuva seuranta - myös sinä voit saada yleisösi luottamuksen takaisin.

Muista, että hyvän verkkokuvan ylläpitäminen vaatii jatkuvia ponnisteluja; älä siis aliarvioi sosiaalisen median voimaa käsitysten muodostamisessa itsestäsi tai brändistäsi. Ota siis näiden vinkkien avulla verkkoläsnäolosi tehokas hallinta haltuun jo tänään!

Chad Barnsdale

Chad Barnsdale

Founder, Unfinished Man

Chad Barnsdale is a men's lifestyle blogger and the founder of Unfinished Man, a website dedicated to helping men become the best versions of themselves. Chad started Unfinished Man in 2010 as a platform to share his experiences and insights on fashion, grooming, fitness, and other aspects of men's lifestyle. Over the years, Chad has grown Unfinished Man into a popular destination for men seeking advice, inspiration, and entertainment. With a focus on authenticity and practicality, Chad's writing style resonates with readers of all ages and backgrounds. His work has been featured in major publications, and he has collaborated with various brands in the men's lifestyle space.

Link: Unfinished Man

Aloita Ranktrackerin käyttö... ilmaiseksi!

Selvitä, mikä estää verkkosivustoasi sijoittumasta.

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Different views of Ranktracker app