• Tekoäly

Tekoälyn nousu digitaalisessa markkinoinnissa: Miten tekoälytyökalut mullistavat maiseman

  • Felix Rose-Collins
  • 3 min read
Tekoälyn nousu digitaalisessa markkinoinnissa: Miten tekoälytyökalut mullistavat maiseman

Intro

Tekoäly (AI) on ottamassa merkittäviä harppauksia monilla aloilla, eikä digitaalinen markkinointi ole poikkeus.

Authority Hackerin hiljattain tekemä tekoälytutkimus osoittaa, että huikeat 75,7 prosenttia verkkomarkkinoijista käyttää tekoälytyökaluja päivittäisessä työssään. On selvää, että tekoäly ei ole enää pelkkä futuristinen käsite, vaan se on täällä ja muokkaa aktiivisesti verkkomarkkinoinnin maisemaa.

Tässä artikkelissa tarkastellaan tekoälyn lisääntyvää käyttöönottoa digitaalisessa markkinoinnissa ja käsitellään esteitä, jotka haittaavat sen laajempaa käyttöä.

Tekoälyn käyttöönotto ja käyttötiheys

Tekoälytyökalujen käyttöönotto ei vain kasva, vaan niistä on tulossa yhä kiinteämpi osa markkinoijien päivittäisiä rutiineja. Tekoälyä jo hyödyntävistä markkinoijista 30,3 prosenttia ilmoitti käyttävänsä tekoälytyökaluja päivittäin ja 33,8 prosenttia useita kertoja viikossa. Yhteensä tämä tarkoittaa, että 49,5 prosenttia markkinoijista käyttää tekoälytyökaluja usein.

AI Adoption and Frequency of Use

Nämä tilastot osoittavat, että digitaalinen markkinointi on siirtymässä uteliaisuuden alkuvaiheesta, jossa varhaiset käyttäjät vasta kokeilevat tekoälyteknologioita. Olemme nyt siirtyneet aikakauteen, jossa suurin osa alan ammattilaisista sisällyttää tekoälyn päivittäiseen työhönsä, usein keskeisenä osana.

Tämä muutos viittaa siihen, että tekoälyteknologiat otetaan käyttöön keskeisinä välineinä digitaalisen markkinoinnin tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa.

Tekoälyn käyttöönoton esteiden voittaminen

Vaikka tekoälyn käyttöönotto on ilmeisen nopeaa, 21,1 prosenttia tutkituista markkinoijista ei ole vielä ottanut tekoälytyökaluja käyttöön. Tämän ristiriidan korjaamiseksi on ratkaisevan tärkeää puuttua ensisijaisiin esteisiin, jotka pidättelevät tätä ryhmää. Nämä syyt voidaan luokitella kolmeen pääalueeseen: tiedon puute, ajan puute ja huolet tarkkuudesta.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Tietämyksen puute on suurin este, jonka mainitsi 45,2 prosenttia ei-käyttäjistä. ChatGPT:n kaltaiset tekoälytyökalut saattavat vaikuttaa ensi silmäyksellä pelottavalta, mutta suurin osa käyttäjistä ymmärtää perusteet nopeasti jo muutaman kehotuksen kirjoittamisyrityksen jälkeen.

Tekoälytyökalujen käytön oppimiskäyrä on parantunut huomattavasti, koska niiden luonnollisen kielellisen vuorovaikutuksen ansiosta teknologia on käyttäjäystävällisempää. Tämän ongelman ratkaiseminen voi edellyttää laajempaa koulutusta tekoälytyökaluista ja parempaa viestintää niiden helppokäyttöisyydestä.

Toinen merkittävä este on ajan puute, sillä jotkut markkinoijat saattavat pelätä, että tekoälytyökalujen oppiminen ja tehokas käyttö vaativat huomattavia ajallisia investointeja. Ja se on ymmärrettävää, sillä viime aikoina on tullut markkinoille niin paljon tekoälytyökaluja, että tuntuu kuin valitsisi kirjan, jota lukea - vaihtoehtoja on niin paljon ja aikaa niin vähän!

Itse asiassa tekoälyteknologialla on kuitenkin vaikuttavia aikaa säästäviä ominaisuuksia, jotka voivat tehostaa tehtäviä ja parantaa tuottavuutta.

Monet käyttäjät, jopa ne, joilla on vain vähän teknistä osaamista, voivat omaksua tekoälytyökalujen perusteet lyhyessä ajassa. Tekoälytyökalujen käytännön kokemuksen kannustaminen, onnistuneen käyttöönoton tarinoiden jakaminen ja tekoälyn aikaa säästävien hyötyjen korostaminen voivat auttaa poistamaan tämän esteen.

Lopuksi 13,9 prosenttia ei-käyttäjistä on huolissaan tekoälyn tuottaman tiedon tai sisällön tarkkuudesta. Vaikka on totta, että tekoäly voi toisinaan tuottaa epätarkkoja tai väärennettyjä tietoja, on olemassa keinoja puuttua tähän ongelmaan.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Yksi ratkaisu on pyytää tekoälytyökaluja antamaan vastauksilleen luottamuspisteet, jolloin niiden todellinen kanta paljastuu objektiivisemmin. Tämä prosessi auttaa käyttäjiä arvioimaan tekoälyn tuottaman tiedon ja sisällön luotettavuutta ja lievittää tarkkuuteen liittyviä huolia.

Kun digitaalisen markkinoinnin ammattilaiset puuttuvat näihin esteisiin, he voivat edistää tekoälyn laajempaa käyttöönottoa ja auttaa yhä useampia markkinoijia ymmärtämään näiden tehokkaiden työkalujen hyödyt.

Markkinoiden suosituimmat tekoälytyökalut

Tekoälyn nopea käyttöönotto digitaalisessa markkinoinnissa näkyy ChatGPT:n kaltaisten työkalujen laajassa käytössä. Vaikka ChatGPT oli kirjoitushetkellä vain neljä kuukautta vanha, sitä käyttää huomattavat 89,3 prosenttia tekoälyn omaksujista eli 69 prosenttia kaikista markkinoijista. Tämä näkyvyys ylittää kaikki muut tekoälytyökalut huomattavasti.

Most Popular AI Tools in the Market

ChatGPT:n menestys johtuu useista tekijöistä, kuten sen ilmaisesta perustilistä ja edullisista maksullisista vaihtoehdoista. OpenAI:n päätös tehdä ChatGPT:stä kaikkien saatavilla oleva palvelu välttämällä liian korkeaa yrityshinnoittelua on osaltaan vaikuttanut sen nopeaan käyttöönottoon.

Vaikka ChatGPT johtaa markkinoita, useat muut ilmaiset ja maksulliset tekoälytyökalut menestyvät edelleen. Merkittäviä kaupallisia työkaluja ovat Jasper (entinen Jarvis), Frase ja Copy.ai, jotka ovat olleet saatavilla GPT-3:n debyytin jälkeen vuonna 2020.

Midjourney ja DALL-E-2 hallitsevat markkinoita tekoälyn kuvantuottosegmentillä 54,4 %:n ja 33,7 %:n osuuksilla. On syytä huomata, että ChatGPT ja DALL-E ovat molemmat OpenAI:n omistuksessa, mutta jälkimmäinen ei ole vielä saavuttanut samanlaista määräävää asemaa kuvantuotantomarkkinoilla.

Tekoälyn käyttötapaukset digitaalisessa markkinoinnissa

Tekoälytyökaluja käytetään pääasiassa sisällön luomiseen digitaalisessa markkinoinnissa. Kyselyyn vastanneista tekoälyn käyttäjistä 85,1 prosenttia ilmoitti käyttävänsä näitä työkaluja artikkelien tai blogien kirjoittamiseen ja 47,8 prosenttia copywritingiin. Vaikka näiden käyttötapausten välillä on jonkin verran päällekkäisyyttä, on selvää, että tekoälyn ensisijainen vahvuus on kirjallisen sisällön tuottaminen.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

AI Use Cases in Digital Marketing

SEO-avainsanatutkimus on toinen alue, jolla tekoäly loistaa, ja 37,5 prosenttia tutkituista markkinoijista valjastaa sen voiman. Vaikka tekoäly tuottaa nopeasti ensimmäiset avainsanaideat, kattavan avainsanatutkimuksen loppuunsaattaminen saattaa silti vaatia ihmisen asiantuntemusta. Kun tekoäly kehittyy edelleen ja kehittyneemmäksi, on todennäköistä, että käyttäjät löytävät näille työkaluille entistä monimutkaisempia käyttötapauksia.

Päätelmä

Tekoäly mullistaa digitaalisen markkinoinnin, ja yhä useammat markkinoijat ottavat käyttöön tekoälytyökaluja ja käyttävät niitä usein.

Kun yhä useammat alan ammattilaiset tunnistavat näiden välineiden arvon, tietämättömyys, ajanpuute ja huolet tarkkuudesta todennäköisesti vähenevät.

Markkinoijille olisi pyrittävä valistamaan tekoälytyökalujen mahdollisuuksista ja puuttumaan nykyisiin pelkoihin, jotka estävät niiden laajamittaisen käyttöönoton. Digitaalisen markkinoinnin ammattilaiset voivat odottaa tehokkaampaa, tuottavampaa ja innovatiivisempaa tulevaisuutta, kun tekoälytyökalujen käyttötaidot lisääntyvät.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Aloita Ranktrackerin käyttö... ilmaiseksi!

Selvitä, mikä estää verkkosivustoasi sijoittumasta.

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Different views of Ranktracker app