• Fintech-markkinointi ja tuotteiden edistäminen

Vinkkejä Fintech-tuotteen tehokkaaseen markkinointiin

 • Felix Rose-Collins
 • 3 min read
Vinkkejä Fintech-tuotteen tehokkaaseen markkinointiin

Intro

Rahoitusteknologia-ala kehittyy nopeasti digitaalisella aikakaudella ja tarjoaa uusia lähestymistapoja perinteisiin rahoituspalveluihin. Koska kilpailu näillä markkinoilla on kovaa, fintech-tuotteen onnistunut markkinointi on elintärkeää, jotta se saisi vauhtia ja houkuttelisi käyttäjiä.

Asiantuntijat Light it-yrityksessä, joka kehittää räätälöityjä johtavia FinTech-ratkaisuja, jakoivat neuvoja siitä, miten tuotteesta voidaan tehdä tunnistettava ja suosittu käyttäjien keskuudessa.

Luo merkityksellinen tuote

Menestys tuotteesi myynninedistämisessä riippuu sen perustasta. Ennen markkinointistrategioiden suunnittelua on tärkeää varmistaa, että Fintech-tuotteesi täyttää aidosti markkinaraon. Tee kattava tutkimus selvittääksesi, millaisia ongelmia ja puutteita rahoituspalveluissa on tällä hetkellä, ja tunnista siten keskeiset kipupisteet, joihin on kiinnitettävä huomiota. Näin voit varmistaa, että tuotteesi tarjoaa tehokkaan ratkaisun näihin tarpeisiin ja pystyy samalla vastaamaan niihin tehokkaasti jatkossa.

Aseta lisäksi etusijalle käyttöliittymä, jossa käyttäjän on helppo navigoida ja joka tarjoaa sujuvan käyttökokemuksen. Rahoitusteknologian maailmassa, jossa luotettavuus ja turvallisuus ovat ratkaisevia tekijöitä, painota vahvojen tietosuojaa koskevien toimenpiteiden toteuttamista ja pidä samalla yllä avointa viestintää tuotteesi ominaisuuksista ja suorituskyvystä.

Tee siitä korkealaatuinen

Fintech-alan kovassa kilpailussa on ehdottoman tärkeää tarjota poikkeuksellista laatua, sillä mikään markkinointistrategia ei voi korvata ala-arvoista tuotetta. Varmista, että tuotteesi on luotettava, skaalautuva ja pystyy täyttämään lupauksensa. Tarjoa poikkeuksellista asiakaspalvelua käsittelemällä nopeasti kaikki epäilyt ja huolenaiheet. Fintech-tuotteesi menestykseen voivat vaikuttaa suuresti suotuisat suusanalliset suositukset. Muista, että huono palvelu tahraa maineesi ja haittaa myynninedistämispyrkimyksiäsi.

Trendikkäät myynninedistämismenetelmät

Videot TikTokissa ja Keloissa

TikTok ja Instagram Reels ovat yhä suositumpia lyhyitä videosisältöjä, joten ne ovat parhaita alustoja fintech-tuotteiden mainostamiseen. Voit tuottaa mukaansatempaavia videoita, jotka osoittavat luovasti tuotteesi edut, toiminnot ja käyttöskenaariot.

Vaikuttajat

Yhteistyö vaikuttajien kanssa on osoittautunut tehokkaaksi strategiaksi Fintech-tuotteiden näkyvyyden ja uskottavuuden lisäämiseksi. On ratkaisevan tärkeää löytää rahoitus- ja teknologia-alan asiantuntijoita, jotka vetoavat kohderyhmääsi. Luokaa yhdessä aitoa sisältöä, joka tuo esiin ratkaisusi tärkeyden.

Kumppanuudet ja yhteistyö

Luo vahvaa yhteistyötä Fintech-yritysten, rahoituslaitosten tai toimialajärjestöjen kanssa, jotka täydentävät liiketoimintaasi, jotta voit laajentaa asiakaskuntaasi ja laajentaa tavoitettavuuttasi. Tehkää yhteistyötä markkinointitoimissa, kuten yhteisissä aloitteissa, webinaarien järjestämisessä tai osallistumisessa alan merkittäviin tapahtumiin, jotta voitte edistää tuotteitanne ja lisätä samalla uskottavuutta vertaistenne keskuudessa.

Perinteiset menekinedistämismenetelmät

SEO

Jos haluat optimoida fintech-tuotteesi verkkoläsnäolon ja parantaa sen SEO-suorituskykyä, harkitse näiden strategioiden toteuttamista:

 • Tunnista merkitykselliset avainsanat ja lausekkeet, joita potentiaaliset käyttäjät saattavat käyttää etsiessään fintech-ratkaisuja.
 • Paranna metaotsikoita, kuvauksia, otsikoita ja sisältöä käyttämällä tiettyjä avainsanoja.
 • Luo laadukasta ja informatiivista sisältöä, kuten blogikirjoituksia, valkoisia papereita, tapaustutkimuksia ja oppaita, jotka vastaavat käyttäjien kipupisteisiin tarjoamalla tehokkaita ratkaisuja.

Tässä on esimerkki hyvästä sivusta, jota hakukoneet rakastavat: https://light-it.net/industries/finance-and-banking/.

Kohdennettu ja kontekstisidonnainen mainonta

Kohdennetun mainonnan avulla voit tavoittaa tietyt väestöryhmät tai segmentit, jotka todennäköisesti ovat kiinnostuneita Fintech-tuotteestasi. Kontekstuaalisen mainonnan avulla varmistetaan, että mainoksesi näytetään asiaankuuluvilla verkkosivustoilla tai alustoilla, joilla käyttäjät etsivät aktiivisesti rahoitusratkaisuja. Näin tavoitat tehokkaan käytön:

 • Arvioi markkinat kokonaisvaltaisesti, jotta voit määrittää mahdollisen yleisösi ominaisuudet, mukaan lukien heidän demografiset tietonsa, kiinnostuksen kohteensa ja valintansa sekä heidän käyttäytymistaipumuksensa.
 • Hyödynnä sosiaalisen median alustoja, kuten Facebookia, LinkedIniä ja Twitteriä, jotka tarjoavat kehittyneitä kohdentamisominaisuuksia demografisten tietojen, kiinnostuksen kohteiden ja käyttäjien käyttäytymisen perusteella.
 • Esitä sopivia mainoksia tarkoitetulle katsojaryhmälle verkkosivustoilla, blogeissa ja foorumeilla.
 • Käytä uudelleenkohdentamisstrategioita saadaksesi uudelleen yhteyden aiempiin verkkosivujen kävijöihin, jotka eivät ole onnistuneet konvertoimaan.
 • Integroi sponsoroitu sisältö sujuvasti verkkojulkaisujen ja uutisalustojen käyttöliittymään.

Perustajan henkilökohtaisen brändin hyödyntäminen markkinointivälineenä

Hankkeen perustajan henkilökohtainen brändi voi toimia keskeisenä markkinointivälineenä, joka edistää tuotetta merkittävästi. Kun perustajan henkilökohtaisen brändin kehittäminen asetetaan etusijalle, hankkeen imagoon voidaan tuoda inhimillinen elementti, joka lisää asiakkaiden luottamusta ja luotettavuutta. Perustajan tarinan, arvojen ja vision jakaminen auttaa luomaan aitoja yhteyksiä kohdeyleisöön. Vahva henkilökohtainen identiteetti erottaa hankkeen kilpailijoista ja saa aikaan resonanssin kuluttajien kanssa, jotka jakavat samankaltaiset arvot.

Vahvan henkilöbrändin rakentamisen edut

 • Parantaa tuotemerkin muistamista: Vahva henkilökohtainen brändi pitää tuotteen etusijalla asiakkaiden mielissä päätöksentekoprosessin aikana.
 • Luo emotionaalisia yhteyksiä: Se rohkaisee heitä tulemaan tuotteen innokkaiksi puolestapuhujiksi.
 • Lisää hintaherkkyyttä: Perustajan henkilökohtaisen brändin kautta korostetun tuotteen arvolupauksen tunnistaminen voi johtaa siihen, että kuluttajien hintaherkkyys vähenee.
 • Rakentaa asiakasuskollisuutta: Asiakasuskollisuutta kasvattaa perustajan henkilökohtaisen tarinan kautta tapahtuva merkityksellinen sitoutuminen yleisöön. Uskolliset asiakkaat eivät ainoastaan jatka tuotemerkin tukemista vaan antavat myös rakentavaa palautetta.

Fintech-tuotteen markkinointi edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa innovaatio, laatu ja strateginen markkinointi ovat sopusoinnussa. Ymmärtämällä markkinoiden tarpeet, tarjoamalla erinomaista palvelua ja hyödyntämällä sekä nykyaikaisia että perinteisiä myynninedistämistekniikoita yritykset voivat tavoittaa kohderyhmänsä tehokkaasti ja edistää tuotteen käyttöönottoa.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Aloita Ranktrackerin käyttö... ilmaiseksi!

Selvitä, mikä estää verkkosivustoasi sijoittumasta.

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Different views of Ranktracker app