Sąlygų priėmimas

Jūsų prieiga prie "Ranktracker" priklausančių ar valdomų svetainių ir paslaugų (toliau - Svetainės ir paslaugos) ir naudojimasis jomis priklauso tik nuo šių Taisyklių ir sąlygų. Jūs nesinaudosite žiniatinklio svetainėmis ir paslaugomis jokiais tikslais, kurie yra neteisėti arba draudžiami šiomis Sąlygomis ir nuostatomis. Naudodamiesi žiniatinklio svetainėmis ir Paslaugomis, jūs visiškai sutinkate su šiame pranešime pateiktomis sąlygomis, nuostatomis ir atsisakymais. Jei nesutinkate su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, turite nedelsdami nustoti naudotis Interneto svetainėmis ir Paslaugomis.

Grąžinimo politika

Šioje Sutartyje Vartotojas, kuris moka už bet kurią Svetainės ar Paslaugos dalį, vadinamas "Abonentu". Kaip Abonentas turite sutikti su mokėjimo sąlygomis, kurios jums pateikiamos registruojantis Svetainėje.

Jei nenorite, kad prenumerata būtų atnaujinama automatiškai, prenumeratoriai privalo imtis veiksmų prieš atnaujinimą. Užsiregistravę paskyrą ar prenumeratą, galite negauti papildomų pranešimų apie atnaujinimą, todėl turite apsilankyti savo paskyros puslapyje ir sužinoti, kada jūsų paskyra ar prenumerata turi būti atnaujinta. Prenumeratos pratęsiamos kas mėnesį arba kasmet, priklausomai nuo pratęsimo termino, kurį pasirinkote registruodamiesi

Privalote užtikrinti, kad su jūsų paskyra ar prenumerata susieta kredito kortelė būtų atnaujinta, kad su ja pateikta informacija būtų tiksli ir kad turėtumėte teisę ja naudotis. Jei Bendrovė negalės nurašyti lėšų iš jūsų kredito kortelės, mes galime atšaukti jūsų prenumeratą, o jūs galite netekti prieigos prie Paslaugos ir visų su jūsų prenumerata susijusių duomenų.

Sąskaitose faktūrose nurodytos prenumeratos. Kai kurios paskyros gali būti apmokamos išrašant sąskaitas faktūras, jei šalys susitaria tarpusavyje. Su sąskaitomis faktūromis gali būti susiję papildomi mokesčiai. Jei Bendrovė sutiko su jumis užmegzti santykius pagal sąskaitas faktūras, visos sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos per 30 dienų. Jūs sutinkate, kad Bendrovė gali skaičiuoti 1,5 % palūkanas per mėnesį už pradelstas apmokėti sąskaitas ir kad esate atsakingi už advokatų honorarus ir pagrįstas išieškojimo išlaidas, atsirandančias dėl Bendrovės pastangų išieškoti pradelstas sumas.

Grąžinamų pinigų negrąžinama. "Ranktracker" neįsipareigoja bet kuriuo metu grąžinti pinigų. Jei nuspręsite atšaukti savo paskyrą prenumeratos laikotarpiu, jums nebus grąžinta nei visa suma, nei jos dalis. Jei prenumeratos laikotarpiu nusprendžiate sumažinti savo narystės lygį, pratęsdami prenumeratą galite turėti teisę mokėti mažesnę, proporcingai apskaičiuotą sumą, tačiau bet kuriuo metu neturite teisės į pinigų grąžinimą.

"Ranktracker" yra skaitmeninis produktas, todėl sutinkate duoti sutikimą atsisakyti bet kokio galimo atšilimo laikotarpio.

Patarimai

Interneto svetainių ir Paslaugų turinys nėra patarimas ir juo nereikėtų pasikliauti priimant bet kokį sprendimą ar susilaikant nuo jo priėmimo.

Interneto svetainių ir paslaugų pakeitimai

"Ranktracker" pasilieka teisę keisti arba pašalinti (laikinai ar visam laikui) Interneto svetaines ir Paslaugas ar bet kurią jų dalį be išankstinio įspėjimo, ir jūs patvirtinate, kad "Ranktracker" nebus jums atsakinga už bet kokį tokį pakeitimą ar pašalinimą.

"Ranktracker" taip pat pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles ir sąlygas, o jūsų tolesnis naudojimasis Interneto svetainėmis ir Paslaugomis po bet kokių pakeitimų bus laikomas jūsų sutikimu su tokiais pakeitimais.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Interneto svetainėse ir Paslaugose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines, kurias kontroliuoja ir prižiūri kiti asmenys. Bet kokia nuoroda į kitas interneto svetaines nereiškia tokių svetainių patvirtinimo, ir jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes neatsakome už tokių svetainių turinį ar prieinamumą.

Autorinės teisės

Visos autorių teisės, prekių ženklai ir visos kitos intelektinės nuosavybės teisės į Interneto svetaines ir Paslaugas bei jų turinį (įskaitant, bet neapsiribojant, Interneto svetainių ir Paslaugų dizainą, tekstą, grafiką ir visą su Interneto svetainėmis ir Paslaugomis susijusią programinę įrangą bei pirminius kodus) priklauso "Ranktracker" arba yra jai licencijuotos, arba kitaip naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

Naudodamiesi Interneto svetainėmis ir Paslaugomis sutinkate, kad turinys bus prieinamas tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Joks turinys negali būti atsisiunčiamas, kopijuojamas, atgaminamas, perduodamas, saugomas, parduodamas ar platinamas be išankstinio raštiško autorių teisių turėtojo sutikimo. Tai netaikoma tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui skirtų Svetainių ir Paslaugų puslapių atsisiuntimui, kopijavimui ir (arba) spausdinimui.

Sąžiningas naudojimas

"Ranktracker" nepritaria piktnaudžiavimui bandymais, nes tai prieštarauja pirminiam ketinimui leisti naujiems naudotojams išbandyti mūsų funkcijas. Bandomąja versija galima pasinaudoti tik vieną kartą, kad susipažintumėte su Paslauga. Vienam naudotojui užsiregistruoti keliuose bandomuosiuose bandymuose griežtai draudžiama. Pasiliekame teisę atšaukti arba sustabdyti jūsų prieigą prie Paslaugos, jei pastebėsime bet kokią įtartiną veiklą, kuri pagrįstai rodo, kad piktnaudžiaujate mūsų mokamomis paskyromis, visą gyvenimą trunkančiais & arba bandomaisiais bandymais. Jei bandomojo laikotarpio metu aptiksime paskyrą, kuri piktnaudžiavo sistema. Pasiliekame teisę apmokestinti pratęsimą, nutraukdami paskyros galiojimą iki tolesnio pranešimo. Perpardavinėti ir dalytis paskyromis griežtai draudžiama, pasiliekame teisę nutraukti šias paskyras be įspėjimo.

Intelektinės nuosavybės teisės

Jūs sutinkate sudaryti bet kokią programinės įrangos licencijos sutartį, kurios pagrįstai reikalauja "Ranktracker" dėl bet kokios programinės įrangos, kuri jums suteikiama pagal šią sutartį. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad visos intelektinės nuosavybės teisės į paslaugas ir bet kokią susijusią programinę įrangą priklauso ir liks "Ranktracker" arba atitinkamai jos tiekėjams.

Atsakomybės atsisakymas ir apribojimas

Interneto svetainės ir Paslaugos teikiamos "TOKIOS, KURIOS YRA" ir "KOKIOS GALI BŪTI", be jokių pareiškimų ar patvirtinimų ir be jokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant numanomomis patenkinamos kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, nepažeidimo, suderinamumo, saugumo ir tikslumo garantijomis.

Tiek, kiek leidžia įstatymai, "Ranktracker" nebus atsakinga už bet kokius netiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, verslo, galimybių, duomenų, pelno praradimą), atsirandančius dėl Svetainių ir Paslaugų naudojimo arba susijusius su jomis.

"Ranktracker" negarantuoja, kad žiniatinklio svetainių ir paslaugų veikimas bus nepertraukiamas ar be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ir kad žiniatinklio svetainėse ir paslaugose arba serveryje ar serveriuose, per kuriuos žiniatinklio svetainės ar paslaugos yra prieinamos, nėra virusų ar kitų kenksmingų ar žalingų veiksnių.

Mes neatsakome jums pagal sutartį, deliktinę atsakomybę (įskaitant aplaidumą) ar kitaip už bet kokią žalą ar nuostolius, atsirandančius dėl virusų, kuriuos gavote per Interneto svetaines ir Paslaugas, pasekmių arba dėl mūsų nesugebėjimo teikti Interneto svetaines ir Paslaugas pagal šias Taisykles ir sąlygas; arba už bet kokius ekonominius nuostolius (įskaitant verslo, sutarčių, pelno, pajamų, kapitalo ar numatomų santaupų praradimą), bet kokius netiesioginius, specialius ar netiesioginius nuostolius, duomenų, geros reputacijos ar reputacijos praradimą arba už bet kokias iššvaistytas išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias kitų paslaugų naudojimo išlaidas ar nuostolius, kuriuos sukėlė virusai.

Jokia šių Taisyklių ir sąlygų nuostata negali būti aiškinama kaip panaikinanti ar apribojanti "Ranktracker" atsakomybę už "Ranktracker", jos darbuotojų ar atstovų neatsargumą dėl mirties ar asmens sužalojimo.

Išskyrus mūsų atsakomybę už mirtį ar sužalojimą dėl mūsų aplaidumo, bet kokia mūsų atsakomybė, kurią galime turėti jums pagal sutartį, deliktą (įskaitant aplaidumą) ar kitaip už bet kokius jūsų patirtus nuostolius ar žalą, susijusią su žiniatinklio svetainių ir Paslaugų teikimu, neviršija 100 svarų sterlingų per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį.

Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti "Ranktracker" ir jos darbuotojams bei atstovams nuostolius ir apsaugoti juos nuo bet kokios atsakomybės, teisinių išlaidų, žalos, nuostolių, sąnaudų ir kitų išlaidų, susijusių su bet kokiais reikalavimais ar ieškiniais, pareikštais "Ranktracker" dėl bet kokio jūsų padaryto šių Taisyklių ir sąlygų pažeidimo ar kitų įsipareigojimų, kylančių dėl jūsų naudojimosi Interneto svetainėmis ir Paslaugomis.

Force Majeure

Mes neatsakome už savo įsipareigojimų nevykdymą, jei to padaryti negalime dėl įvykio, kurio pagrįstai negalime kontroliuoti (tai gali būti, be kita ko, streikai, darbo ginčai, stichinės nelaimės, karas, riaušės, civiliniai veiksmai, piktavališki veiksmai ar žala, bet kokių įstatymų, vyriausybinių ar reguliavimo įsakymų, taisyklių, nuostatų ar nurodymų laikymasis, bet koks vyriausybės ar kitos kompetentingos institucijos veiksmas ar neveikimas, nelaimingas atsitikimas, įrangos ar paslaugų gedimas, įskaitant trečiosios šalies telekomunikacijų paslaugų, linijų ar kitos įrangos neprieinamumą, gaisras, potvynis ar audra).

Išeitinė išmoka

Jei bet kuris iš šių Sąlygų ir nuostatų dėl kokios nors priežasties kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors iš šių Sąlygų ir nuostatų yra negaliojanti, neteisėta ar neįgyvendinama, tokia Sąlyga ar nuostata atskiriama, o likusios Sąlygos ir nuostatos lieka galioti ir galioja bei yra privalomos ir įgyvendinamos.

Taikytina teisė

Šios Sąlygos ir nuostatos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Anglijos ir Velso įstatymus, taikomus sutartims, sudarytoms ir vykdytinoms tik šioje jurisdikcijoje, ir jūs pasiduodate išimtinei Anglijos ir Velso teismų jurisdikcijai.

Naudojimasis mūsų paslaugomis

Naudodamiesi mūsų Paslauga, jūs neįgyjate jokių intelektinės nuosavybės teisių į mūsų Paslaugą ar turinį, kurį pasiekiate.

Mūsų Paslauga rodo tam tikrą ne "Ranktrackers" turinį. Už šį turinį atsako jį pateikęs subjektas. Mes galime peržiūrėti turinį, kad nustatytume, ar jis nėra neteisėtas arba nepažeidžia mūsų taisyklių, ir galime pašalinti arba atsisakyti rodyti turinį, kuris, kaip pagrįstai manome, pažeidžia mūsų taisykles arba įstatymus. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad mes peržiūrime turinį, todėl nemanykite, kad taip ir yra.

Jokio paslaugos perpardavimo ar platinimo

Jums leidžiama naudotis Paslauga įmonės viduje, siekiant gauti įžvalgų ir analizės, kad galėtumėte optimizuoti savo svetainę (-es) ir susijusias kampanijas.

Išskyrus tuos atvejus, kai "Ranktracker" aiškiai leidžia, jūs sutinkate neatkurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neparduoti, neparduoti, neperparduoti, neleisti naudotis, nemodifikuoti, nekurti išvestinių kūrinių ir nesinaudoti jokiais komerciniais tikslais jokia Paslaugos dalimi, Paslaugos naudojimu, prieiga prie Paslaugos ar kompiuteriniu kodu, kuris užtikrina Paslaugos veikimą.

Esate atsakingi už visą naudojimąsi Paslauga naudojantis savo paskyra. Esate atsakingi už savo internetinės paskyros prisijungimo duomenų konfidencialumą.

IP adresų blokavimas

Siekdama apsaugoti Paslaugos vientisumą, "Ranktracker" pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra blokuoti prieigą prie Paslaugos tam tikrų IP adresų registruotojams ir prenumeratoriams.

Sustabdymas ir nutraukimas

Dėl bet kokios priežasties bet kuriuo metu ir be įspėjimo galime sustabdyti, apriboti arba nutraukti Mokamų ir nemokamų paslaugų teikimą. Mes galime nutraukti jūsų prenumeratą, LTD arba paskyrą dėl piktnaudžiavimo, piktnaudžiavimo mūsų "livechat" agentais, darbuotojais, darbuotojais ir klientais ranktracker paslaugoje arba už jos ribų, šmeižikiškų šmeižikiškų pareiškimų, neveiklumo.