• Človeški viri in analitika podatkov

Krepitev odličnosti delovne sile z analizo kadrovskih podatkov

 • Felix Rose-Collins
 • 6 min read
Krepitev odličnosti delovne sile z analizo kadrovskih podatkov

Uvod

Analiza podatkov je danes izjemno pomembna v skoraj vseh gospodarskih panogah. Eno od področij, kjer se je izkazala za zelo transformativno, so človeški viri (HR). Analiza podatkov o človeških virih je zagotovila, da lahko mnoge organizacije opustijo tradicionalne prakse upravljanja talentov in zaposlovanja.

Organizacijam je omogočil, da so se pri sprejemanju informiranih odločitev o svojem delovnem okolju odločile za strateški pristop, ki temelji na podatkih. Kako pa analiza kadrovskih podatkov pripomore k izboljšanju učinkovitosti delovne sile? Če želite izvedeti več o tem, si preberite naslednje.

aihr

Vir:

Kaj vključuje analiza kadrovskih podatkov?

Analiza kadrovskih podatkov vključuje postopek zbiranja, vrednotenja in vključevanja kadrovskih podatkov v podjetju. Ta postopek podjetjem omogoča uporabo podatkovnega rudarjenja, statističnih tehnik in drugih načinov analize podatkov, da bi pridobila vpogled v podatke o človeških virih.

Glavni cilj analize kadrovskih podatkov je spodbujanje uspeha delovne sile in izboljšanje praks, kot so:

 • Ohranjanje zaposlenih
 • Zavzetost zaposlenih
 • Ocenjevanje uspešnosti
 • Upravljanje talentov
 • Zaposlovanje
 • Zadovoljstvo zaposlenih

Toda kje podjetja dobijo podatke za analizo? V večini primerov podatki prihajajo iz:

 • Evidenca zaposlenih
 • Podatki o plačah
 • Meritve uspešnosti
 • Ankete med zaposlenimi
 • Podatki o usposabljanju in razvoju
 • Demografski podatki o zaposlenih
 • Podatki o družbenih omrežjih
 • Podatki o trgu dela
 • Podatki LinkedIn
 • Podatki o zavzetosti zaposlenih

Kakšna je vloga analize kadrovskih podatkov pri zagotavljanju odličnosti delovne sile?

Kadrovska analitika ima pomembno vlogo pri modernem upravljanju človeških virov v podjetju. Ta vloga je tako pomembna, da je spremenila delovanje kadrovske službe. Kakšna je torej vloga analize kadrovskih podatkov v podjetju?

1. Omogoča boljšo vključenost in zadržanje zaposlenih

teambuilding

Vir:

Spoznajte Ranktracker

Platforma "vse v enem" za učinkovito SEO

Za vsakim uspešnim podjetjem stoji močna kampanja SEO. Vendar je ob neštetih orodjih in tehnikah optimizacije težko vedeti, kje začeti. Ne bojte se več, ker imam za vas prav to, kar vam lahko pomaga. Predstavljam platformo Ranktracker vse-v-enem za učinkovito SEO

Končno smo odprli registracijo za Ranktracker popolnoma brezplačno!

Ustvarite brezplačen račun

Ali se prijavite s svojimi poverilnicami

Analiza kadrovskih podatkov pomaga organizacijam razumeti, kaj spodbuja ohranjanje in zaposlovanje zaposlenih. Kadrovski službi omogoča, da opredeli dejavnike, ki vodijo do "visoke" ali "nizke" zavzetosti. Razumevanje tega, kaj vpliva na zavzetost in zadržanje zaposlenih, zagotavlja, da podjetja sprejemajo bolj proaktivne ukrepe za ohranitev svojih najboljših kadrov in zagotavljanje ustrezne delovne sile.

Pomembno je poudariti, da so prakse vključevanja in zadrževanja zaposlenih bistvenega pomena za poslovanje podjetja. Podjetjem zagotavljajo 14-odstotno povečanje produktivnosti. Poleg tega imata zavzetost in zadržanje zaposlenih bistveno vlogo pri upravljanju ugleda organizacije.

2. Omogoča napovedno analizo

Druga pomembna vloga analize kadrovskih podatkov je načrtovanje delovne sile. Analiza kadrovskih podatkov podjetjem omogoča, da analizirajo pretekle podatke, kot so stopnje upokojevanja in fluktuacija zaposlenih. Ta analiza podjetjem omogoča natančnejše napovedi o potrebah njihove prihodnje delovne sile.

Poleg tega napovedna analiza omogoča virtualnemu kadrovskemu asistentu, da proaktivno oblikuje strategije ohranjanja in zaposlovanja, ki zagotavljajo stabilno oskrbo s kadri na kritičnih področjih. Še ena stvar, ki jo je treba omeniti, je, da lahko s pomočjo napovedne analize prepoznate morebitne težave, še preden se pojavijo.

Tako lahko na primer z analizo podatkov o zaposlenem odkrijete zgodnje faze motenj v zaposlitvi. Zbrane podatke lahko uporabijo za odpravo osnovnih težav, preden se problem še bolj zaostri.

3. Omogoča sprejemanje odločitev na podlagi podatkov

Analiza kadrovskih podatkov zagotavlja, da lahko podjetja sprejemajo bolj informirane in na podatkih temelječe odločitve o svojem delovnem okolju. Družbam namreč omogoča, da ovrednotijo različne kadrovske metrike, kot so podatki o prometu z zaposlenimi. Ta analiza pomaga kadrovskim strokovnjakom opredeliti trende in vzorce, ki jim pomagajo pri sprejemanju informiranih strateških odločitev.

Upoštevajte, da če podjetje pogosteje sprejema odločitve, ki temeljijo na podatkih, ima večje možnosti, da bo okrepilo svoje delovno okolje. To je predvsem zaradi natančnosti odločitev, ki temeljijo na podatkih.

4. Zagotavlja učinkovito pridobivanje talentov in zaposlovanje

Analiza kadrovskih podatkov je bistvo učinkovitega pridobivanja talentov in zaposlovanja. Podjetjem omogoča sprejemanje boljših odločitev pri zaposlovanju, saj kadrovski strokovnjaki analizirajo podatke o kandidatih. Prav tako učinkovito določijo kandidate z izkušnjami in veščinami, ki so skladni s kulturo in cilji podjetja.

Opozoriti je treba, da lahko s pravim talentom poskrbite, da bodo vaše stranke zadovoljne in zveste. Tako vam lahko analiza kadrovskih podatkov pomaga izboljšati kakovost kadrov, kar je ključnega pomena pri izboljšanju delovne sile. Pomaga vam lahko tudi pri napovedovanju prihodnje uspešnosti določenih kandidatov.

5. Izboljša uspešnost zaposlenih

Ena od pomembnih prednosti analize kadrovskih podatkov v delovnem okolju je njena zmožnost izboljšanja uspešnosti zaposlenih. Analiza kadrovskih podatkov organizacijam omogoča, da analizirajo podatke o uspešnosti zaposlenih in posameznikov. Ta analiza organizacijam pomaga prepoznati področja, ki jih je treba izboljšati. Prav tako jim omogoči razvoj ciljno usmerjenih programov dеvеlopmеnt in usposabljanj.

Spoznajte Ranktracker

Platforma "vse v enem" za učinkovito SEO

Za vsakim uspešnim podjetjem stoji močna kampanja SEO. Vendar je ob neštetih orodjih in tehnikah optimizacije težko vedeti, kje začeti. Ne bojte se več, ker imam za vas prav to, kar vam lahko pomaga. Predstavljam platformo Ranktracker vse-v-enem za učinkovito SEO

Končno smo odprli registracijo za Ranktracker popolnoma brezplačno!

Ustvarite brezplačen račun

Ali se prijavite s svojimi poverilnicami

Na primer, če analiza podatkov pokaže, da na enem področju ni dovolj uspešna, lahko kadrovska služba sodeluje z vodstvom podjetja pri izvajanju pobud za usposabljanje, ki odpravljajo pomanjkljivosti v spretnostih.

Poleg tega lahko podjetja uporabljajo analizo kadrovskih podatkov za identifikacijo zaposlenih z visokim potencialom. Podatke lahko nato uporabijo za razvoj načrtov za njihov nadaljnji razvoj in vzgojo njihovega talenta, tako da jim ponudijo priložnosti za rast.

Kateri so ključni elementi analize kadrovskih podatkov?

medium

Spoznajte Ranktracker

Platforma "vse v enem" za učinkovito SEO

Za vsakim uspešnim podjetjem stoji močna kampanja SEO. Vendar je ob neštetih orodjih in tehnikah optimizacije težko vedeti, kje začeti. Ne bojte se več, ker imam za vas prav to, kar vam lahko pomaga. Predstavljam platformo Ranktracker vse-v-enem za učinkovito SEO

Končno smo odprli registracijo za Ranktracker popolnoma brezplačno!

Ustvarite brezplačen račun

Ali se prijavite s svojimi poverilnicami

Vir:

Ena stvar, ki jo morajo upoštevati vsa podjetja, je, da je analitika kadrovskih podatkov sestavljena iz številnih elementov. Te komponente vključujejo naslednje;

Zbiranje podatkov

Zbiranje podatkov je prvi korak v analitiki kadrovskih podatkov. Vključuje pridobivanje celovitih in natančnih podatkov o različnih kadrovskih metrikah, da se zagotovi uspešna analiza. Kot je navedeno zgoraj, ti podatki vključujejo podatke o uspešnosti zaposlenih, podatke o usposabljanju in razvoju ter številne druge. Prav tako lahko izvirajo iz:

Organizacija in čiščenje

Naslednji korak po združevanju podatkov je urejanje in čiščenje. Pri tem urejanju in čiščenju je treba odstraniti vse nerelevantne in podvojene podatke. Prav tako je sestavljeno iz ugotavljanja in odpravljanja napak in nedoslednosti. Opozoriti je treba, da lahko samo zanesljivi in jasni podatki zagotavljajo, da lahko zaupno opravite analizo in dobite točne rezultate.

Merjenje

V tem delu morajo podjetja opredeliti kadrovske metrike, ki jih bodo uporabila za analizo in doseganje svojega cilja. Izbrane metrike morajo biti sposobne primerjati standarde organizacije s preteklimi normami.

Analiza in interpretacija

Zadnja komponenta analize kadrovskih podatkov je analiza in int erpretacija podatkov. V tej fazi kadrovski strokovnjaki analizirajo podatke, nato pa opredelijo korelacije, vzorce in trende, ki zagotavljajo, da spodbujajo učinkovitost dela in sprejemajo informirane odločitve. Pomembno je opozoriti, da morajo analizo in analizo kadrovskih podatkov opraviti strokovnjaki, ki poznajo načela analize podatkov in razumejo kadrovsko področje.

Kako začeti z analizo kadrovskih podatkov?

Zdaj, ko razumete vlogo analize kadrovskih podatkov pri izboljšanju učinkovitosti zaposlenih, morate vedeti, kako jo implementirati v svoje podjetje. Kako torej začeti z analizo kadrovskih podatkov?

Določite jasne cilje

Upoštevati morate, da je za uspešno analitiko kadrovskih podatkov potreben strukturiran pristop. Zato začnite z določitvijo jasnih ciljev, kaj želite doseči. Celovito razumevanje želenih rezultatov lahko usmerja vaša prizadevanja za analizo podatkov.

Opredelitev in vključitev ustreznih virov podatkov

Po določanju ciljnih ciljev je treba v naslednjem koraku opredeliti in vključiti ustrezne vire podatkov. Upoštevajte, da kadrovske ekipe potrebujejo rеlеvancе, natančnost in združljivost podatkov, da bi zagotovile učinkovito in effеktivno analizo podatkov. Zato se prepričajte, da viri podatkov, ki jih imate na voljo, dopolnjujejo vaše cilje.

Vlagajte v prave tehnologije in orodja

Za izvajanje učinkovite kadrovske analitike se morate opremiti z ustreznimi kadrovskimi orodji in tehnologijami. Ta orodja in tehnologije lahko podpirajo zbiranje, analizo, shranjevanje in poročanje podatkov. Vključujejo lahko:

 • Sistemi za upravljanje podatkov
 • Programska oprema za statistično analizo
 • Programska oprema za vizualizacijo podatkov
 • Integrirani kadrovski informacijski sistemi

Zaposlujte kadrovske strokovnjake z znanji in spretnostmi za analizo podatkov.

Kot je navedeno zgoraj, morajo analizo kadrovskih podatkov izvajati posamezniki z različnimi znanji s področja upravljanja človeških virov in analize podatkov. Zato bi moralo biti vlaganje v kadrovske strokovnjake z dobrimi analitičnimi sposobnostmi za vas ključnega pomena!!!

Začnite z majhnimi količinami

Če prvič izvajate analizo podatkov o človeških virih, je najbolje, da začnete z majhnimi koraki. Zagotovite si, da boste začeli z manjšo analizo kadrovskih podatkov, nato pa na podlagi pridobljenih izkušenj izpopolnili svoj pristop. Upoštevajte, da je analiza kadrovskih podatkov neprekinjen proces, ki vključuje učenje in izboljšave.

Kakšna je prihodnost analize kadrovskih podatkov?

Prihodnost analize kadrovskih podatkov je zaradi nenehnega napredka tehnologij izjemno svetla. Podjetja bodo pri analizi kadrovskih podatkov še naprej uporabljala strojno učenje (ML) in umetno inteligenco (AI).

AI in ML imata bistveno vlogo pri avtomatizaciji in racionalizaciji kadrovskih procesov, kot sta ocenjevanje uspešnosti in zaposlovanje. Tako bo v prihodnosti vse več podjetij uporabljalo umetno inteligenco in ML za sprejemanje nepristranskih in natančnih odločitev na podlagi zapletenih in obsežnih analiz podatkov. Te odločitve bodo pripomogle k izboljšanju učinkovitosti dela.

Druga prihodnja usmeritev na področju analize kadrovskih podatkov je uporaba povečane inteligence. Povečana inteligenca bo spremenila analizo kadrovskih podatkov z združevanjem strojne in človeške inteligence. Pomembno je poudariti, da vam bo ta povečana inteligenca pomagala odkriti skrite trende v podatkih o človeških virih. Prav tako bo podjetjem ponudila boljše informacije za sprejemanje odločitev.

Zaključek

Analiza kadrovskih podatkov je ključ do odličnosti delovne sile. Podjetjem omogoča, da s pomočjo podatkov pridobijo dragocene informacije o svoji delovni sili. Te informacije se lahko nanašajo na najboljše talente, ki jih je treba zaposliti, kako zagotoviti zavzetost, zadovoljstvo in zadržanje zaposlenih ter kako izvesti napovedno analizo o najboljšem načinu za opolnomočenje zaposlenih za doseganje uspeha!!

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začnite uporabljati Ranktracker... brezplačno!

Ugotovite, kaj preprečuje uvrstitev vašega spletnega mesta.

Ustvarite brezplačen račun

Ali se prijavite s svojimi poverilnicami

Different views of Ranktracker app