• Osnove financ in naložb

Trgovanje z opcijami in finančni vzvod: Preprost pregled za začetnike

 • Felix Rose-Collins
 • 11 min read
Trgovanje z opcijami in finančni vzvod: Preprost pregled za začetnike

Uvod

Vas zanima trgovanje z opcijami in finančni vzvod, vendar ne veste, kje začeti? Ti koncepti se morda zdijo zastrašujoči, vendar ne skrbite - razložili vam jih bomo na preprost način.

Z razumevanjem teh orodij lahko povečate svoj potencialni dobiček na borzi.

Zato se usedite in se pripravite na spoznavanje osnov trgovanja z opcijami in finančnega vzvoda v pregledu, ki je prijazen do začetnikov.

Razumevanje trgovanja z opcijami in finančnega vzvoda: Začetniški vodnik

Finančni vzvod pri trgovanju z opcijami se nanaša na strategijo uporabe izposojenega kapitala za povečanje potencialnega donosa naložbe. Ko trgovec uporablja finančni vzvod, lahko z manjšim zneskom kapitala nadzira večjo pozicijo na trgu.

Če na primer vlagatelj kupi opcijsko pogodbo za 500 USD z razmerjem finančnega vzvoda 10 : 1, mora vložiti le 50 USD lastnega kapitala. To povečuje tako dobičke kot izgube, zato je pomembno, da začetniki razumejo s tem povezana tveganja.

Začetni trgovci lahko vstopne in izstopne točke določijo s tehnično analizo osnovnega vrednostnega papirja, preverjanjem gibanja cen in upoštevanjem tržnih trendov. Izdelava trgovalnega načrta, ki vključuje posebna merila za vstop in izstop iz poslov, lahko začetnikom pomaga, da ostanejo disciplinirani in se izognejo čustvenemu odločanju.

Trgovanje z opcijami ponuja prednost omejenega tveganja padca z nakupom prodajne opcije ali uporabo strategij, kot so kriti nakupi, za zaščito pred padcem. Vendar pa trgovanje z opcijami prinaša tudi tveganja, kot je morebitna izguba celotne plačane premije, zlasti če se opcija izteče zunaj denarnega okvira. Začetniki morajo te dejavnike skrbno pretehtati, preden začnejo vlagati v opcije kot del svojega portfelja.

Osnove trgovanja z opcijami

Opredelitev trgovanja z opcijami

Trgovanje z opcijami vključuje nakup in prodajo pogodb. Te pogodbe dajejo trgovcu pravico do nakupa ali prodaje delnice po določeni ceni v določenem času. Za razliko od tradicionalnega trgovanja z delnicami, pri katerem se kupujejo in prodajajo dejanske delnice, pri trgovanju z opcijami trgovci za te pogodbe plačajo premijo.

Spoznajte Ranktracker

Platforma "vse v enem" za učinkovito SEO

Za vsakim uspešnim podjetjem stoji močna kampanja SEO. Vendar je ob neštetih orodjih in tehnikah optimizacije težko vedeti, kje začeti. Ne bojte se več, ker imam za vas prav to, kar vam lahko pomaga. Predstavljam platformo Ranktracker vse-v-enem za učinkovito SEO

Končno smo odprli registracijo za Ranktracker popolnoma brezplačno!

Ustvarite brezplačen račun

Ali se prijavite s svojimi poverilnicami

Tveganje pri trgovanju z opcijami je omejeno na premijo, plačano za pogodbo. Ta nastavitev vlagateljem zagotavlja zaščito pred morebitnimi negativnimi učinki. Finančni vzvod je pomemben dejavnik pri trgovanju z opcijami. Trgovcem omogoča, da z manjšim kapitalom nadzorujejo večjo pozicijo.

Finančni vzvod lahko poveča potencialne donose, vendar tudi poveča tveganje izgube kapitala. Trgovci lahko s finančnim vzvodom izvajajo strategije, kot so kritni nakupi ali zaščitne prodaje, da se zavarujejo pred izgubami v svojih trenutnih pozicijah.

Poznavanje datuma izteka, izvršilne cene in denarnosti opcije je ključnega pomena za sprejemanje informiranih odločitev pri trgovanju z opcijami. To razumevanje je odvisno tudi od učinkovitega upravljanja portfelja.

Vrste možnosti

Za trgovanje sta na voljo dve glavni vrsti opcij: nakupne in prodajne opcije.

Nakupne opcije dajejo trgovcu pravico do nakupa delnic delnice po določeni ceni (izvršilna cena). Prodajne opcije pa dajejo trgovcu pravico do prodaje delnic po določeni ceni.

Vsaka vrsta opcije ima svojo premijo, ki jo mora trgovec plačati za nakup opcijske pogodbe. Tveganje pri trgovanju z opcijami izhaja iz morebitne izgube plačane premije.

Vlagatelji lahko izberejo najprimernejšo vrsto opcije za svoje strategije trgovanja glede na svoje tržne obete in toleranco do tveganja. Na primer, trgovec, ki meni, da bo cena delnice narasla, lahko izbere nakupno opcijo, medtem ko se trgovec, ki pričakuje, da bo cena delnice padla, lahko odloči za prodajno opcijo.

Spoznajte Ranktracker

Platforma "vse v enem" za učinkovito SEO

Za vsakim uspešnim podjetjem stoji močna kampanja SEO. Vendar je ob neštetih orodjih in tehnikah optimizacije težko vedeti, kje začeti. Ne bojte se več, ker imam za vas prav to, kar vam lahko pomaga. Predstavljam platformo Ranktracker vse-v-enem za učinkovito SEO

Končno smo odprli registracijo za Ranktracker popolnoma brezplačno!

Ustvarite brezplačen račun

Ali se prijavite s svojimi poverilnicami

Z razumevanjem značilnosti različnih vrst opcij in njihovega usklajevanja z naložbenimi cilji lahko trgovci učinkovito uporabljajo trgovanje z opcijami za povečanje donosov in obvladovanje tveganja v svojih portfeljih.

Ključni izrazi pri trgovanju z opcijami

Trgovanje z opcijami vključuje trgovalne pogodbe, ki dajejo trgovcem pravico do nakupa ali prodaje vrednostnih papirjev po določeni ceni pred iztekom pogodbe. Poznavanje ključnih izrazov je pomembno za učinkovito krmarjenje na tem trgu.

Vrste opcij, kot so nakupne opcije, prodajne opcije, krite nakupne opcije in zaščitne prodajne opcije, vplivajo na strategije trgovanja. Pomagajo pri upravljanju tveganja, ustvarjanju dohodka ali tržnih špekulacijah.

Običajni izrazi so izvršilna cena, plačana premija, notranja vrednost, denarnost, datum izteka veljavnosti in neto opcijska premija.

Ker finančni vzvod povečuje potencialne donose in tveganja, je razumevanje delovanja finančnega vzvoda pri trgovanju z opcijami ključnega pomena. Finančni vzvod omogoča trgovcem, da z manjšim kapitalom nadzorujejo večjo pozicijo, vendar lahko privede do večjih izgub, če gre posel narobe.

Trgovci morajo oceniti vpliv finančnega vzvoda na svoje odločitve za obvladovanje tveganja in doseganje naložbenih ciljev pri trgovanju z opcijami.

Skupne strategije trgovanja z opcijami

Dolgi klic

Opcijska strategija Long Call vključuje nakup nakup nakupne opcije na osnovno sredstvo, kot je delnica, po določeni izvršilni ceni. Cilj je, da tržna cena sredstva preseže izvršilno ceno, preden opcija poteče.

Ta strategija trgovcem omogoča, da imajo dobiček od zvišanja cene premoženja, ne da bi imeli delnice v lasti. S plačilom premije za nakupno opcijo trgovci pridobijo pravico do nakupa sredstva po izvršilni ceni. To zagotavlja finančni vzvod in možnost visokih donosov.

Vlagatelji, ki uporabljajo strategijo Long Call, lahko izkoristijo izpostavljenost trgu z omejenim tveganjem padca. Največ, kar lahko izgubijo, je premija, plačana za opcijo. Ta strategija je odlična za vlagatelje, ki so nagnjeni k temu, da se bo cena premoženja zvišala.

Dolga prodaja

Dolga prodajna opcija je vrsta strategije trgovanja z opcijami. Pri tej strategiji trgovec kupi prodajno opcijo na določen osnovni vrednostni papir.

Prodajna opcija daje trgovcu pravico, da proda osnovno sredstvo po vnaprej določeni ceni (izvršilna cena) pred datumom izteka opcije. Vendar trgovec tega ni dolžan storiti.

Vlagatelji to strategijo uporabljajo, kadar pričakujejo, da se bo cena osnovnega sredstva znižala.

Prednosti strategije dolge prodaje:

 • Omejeno negativno tveganje
 • Največja izguba je omejena na premijo, plačano za opcijo.
 • Zagotavlja zaščito pred tveganji, če tržna cena pade.

Tveganja strategije dolge prodaje:

 • Tržna cena se morda ne bo znižala v skladu s pričakovanji
 • Izguba vplačane premije, če se cena ne giblje v skladu s pričakovanji.

Trgovanje z opcijami, vključno s strategijo dolgih prodajnih opcij, lahko nudi finančni vzvod in potencialno poveča donosnost. Vendar pa je pomembno, da se vlagatelji zavedajo s tem povezanih tveganj, preden jih dodajo v svoj naložbeni portfelj.

Bull Call Spread

Bull Call Spread je strategija trgovanja z opcijami. Vključuje nakup nakupne opcije in prodajo druge nakupne opcije z višjo izvršilno ceno. Obe opciji imata enak datum izteka.

Ta strategija koristi trgovcem z bikovskimi tržnimi obeti. Izkorišča gibanje cen osnovnega sredstva. Trgovci imajo dobiček od razlike v plačanih in prejetih premijah.

Vendar so s tem povezana tudi tveganja. Ta tveganja so povezana predvsem s tem, da se cena delnice ne uskladi s pričakovanji trgovca. Če se cena delnice ne dvigne v skladu s pričakovanji, lahko pride do izgube zaradi premije, plačane za nakupno opcijo.

Poleg tega je zaščita pred padcem pri Bull Call Spreadu omejena. Če tržna cena vrednostnega papirja pade pod izvršilno ceno nakupne opcije, so lahko izgube precejšnje.

Medved Put Spread

Medved Put Spread pri trgovanju z opcijami vključuje nakup prodajne opcije. Hkrati se proda druga prodajna opcija z nižjo izvršilno ceno za isti osnovni vrednostni papir.

Trgovci to strategijo uporabljajo za ustvarjanje dobička ob zmernem padcu cene premoženja. Pomaga omejiti izpostavljenost tveganju v primerjavi z neposrednim nakupom prodajne opcije. Ta strategija ponuja omejeno zaščito pred padcem, hkrati pa še vedno omogoča potencialne dobičke, če se cena delnice zniža.

V primerjavi z drugimi strategijami trgovanja z opcijami, kot sta dolga prodajna opcija ali zaščitna prodajna opcija, Bear Put Spread vlagateljem omogoča, da zmanjšajo premijo, plačano za opcijsko pogodbo, tako da prodajo tudi prodajno opcijo. S tem se lahko znižajo skupni stroški trgovanja in izboljšajo potencialni donosi.

Uporaba prodajnega razmika z medvedom je ugodna, kadar imajo vlagatelji medvedje poglede na trg ali določeno delnico. Učinkovita je lahko, kadar je cilj izkoristiti morebitni padec tržne cene osnovnega sredstva in hkrati ohraniti omejeno izpostavljenost tveganju. Poleg tega je lahko razpon medvedje prodaje del večjega trgovalnega načrta za obvladovanje tveganja padca in povečanje donosov v portfelju.

Straddle

Pri trgovanju z opcijami gre za nakup nakup nakupne in prodajne opcije po isti izvršilni ceni in datumu izteka za isti osnovni vrednostni papir.

Ta strategija se uporablja, kadar trgovec pričakuje znatno gibanje cen delnic, vendar ni prepričan o smeri gibanja.

Pri straddlu ima trgovec lahko koristi od gibanja cen, ki presegajo izvršilno ceno, povečano za neto plačano opcijsko premijo.

Ta nastavitev omogoča neomejene donose, če se cena delnice znatno spremeni, hkrati pa omejuje tveganje padca na premijo, plačano za opcije.

Na primer, če trgovec pričakuje veliko objavo dobička, ki bi lahko zamajala ceno delnice, lahko straddle pomaga izkoristiti nestanovitnost trga, ne glede na to, v katero smer se bo delnica gibala po objavi.

Dušenje

Strategija strangle pri trgovanju z opcijami vključuje nakup ali prodajo nakupne in prodajne opcije na isto osnovno sredstvo.

Imajo različne izvršilne cene.

Trgovci to strategijo uporabljajo, da bi izkoristili znatno gibanje cen, ne da bi jim bilo treba napovedati smer.

Strangle se razlikuje od strategije straddle, saj imata nakupna in prodajna opcija različne izvršilne cene.

To trgovcu omogoča večjo prožnost pri potencialnem dobičku.

Trgovci se pogosto odločijo za strangle, ko pričakujejo veliko gibanje cen, vendar so negotovi glede smeri.

Ponuja omejeno tveganje z možnostjo visokih donosov, če se trg močno premakne.

Vlagatelji, ki želijo zavarovati obstoječo pozicijo, uporabljajo strangle za zaščito pred padcem.

Z uporabo konceptov trgovanja z opcijami in izkoriščanjem finančnega vzvoda lahko strategija strangle pomaga trgovcem povečati donose in hkrati učinkovito upravljati tveganje.

Prednosti trgovanja z opcijami

Trgovanje z opcijami ima prednosti pred drugimi oblikami trgovanja. Tukaj je nekaj prednosti:

 • Z uporabo finančnega vzvoda lahko trgovci z manj denarja nadzorujejo več delnic. To lahko poveča donosnost naložbe.
 • Trgovanje z opcijami omejuje morebitne izgube na premijo, plačano za opcijo, kar zagotavlja zaščito pred negativnimi učinki.
 • S strateško uporabo nakupnih in prodajnih opcij lahko vlagatelji upravljajo tveganje in učinkovito razpršijo svoje portfelje.
 • Trgovanje z opcijami omogoča prilagodljivost strategij za izkoriščanje tržnih gibanj, poročil o zaslužkih ali delnic z dividendami.
 • Ustvarjanje dohodka je mogoče s kritimi nakupi ali zaščitnimi nakupi.
 • Razumevanje in ustrezna uporaba trgovanja z opcijami lahko prineseta višje donose, manjše tveganje in boljše upravljanje portfelja.

Tveganja, povezana s trgovanjem z opcijami

Trgovci, ki trgujejo z opcijami, se morajo zavedati tveganj. Eno od tveganj je, da lahko opcije postanejo brez vrednosti, če se cena delnice ne giblje v skladu s pričakovanji, zaradi česar lahko izgubite plačano premijo. Tudi uporaba finančnega vzvoda pri trgovanju z opcijami lahko poveča tveganja, saj lahko majhna sprememba cene sredstva povzroči velike izgube. Za obvladovanje teh tveganj lahko trgovci uporabijo strategije, kot so kriti nakupi ali zaščitni nakupi, da zmanjšajo tveganje padca.

Za vlagatelje je pomembno, da razumejo povezavo med izvršilno ceno in tržno ceno sredstva ter denarnostjo opcije. Z razpršitvijo naložb v različna sredstva lahko trgovci zmanjšajo tveganje in izboljšajo možnosti za ustvarjanje dobička. Razumevanje tveganj pri trgovanju z opcijami in uporaba ustreznih strategij za obvladovanje tveganj lahko trgovcem pomagata pri krmarjenju po zapletenosti trga in zaščiti njihovega denarja.

Uporaba finančnega vzvoda pri trgovanju z opcijami

Opredelitev vzvoda

Finančni vzvod pri trgovanju z opcijami trgovcem omogoča, da z manjšim kapitalom nadzorujejo večjo pozicijo. Na primer, nakup nakupne opcije na delnico z izvršilno ceno 50 USD za premijo 5 USD daje pravico do nakupa 100 delnic po 50 USD za 500 USD (brez premije).

Ta finančni vzvod lahko poveča donosnost, vendar tudi tveganja. Trgovci s finančnim vzvodom povečajo vpliv tržnih gibanj na naložbe. Vendar pa so lahko tudi izgube večje, če se posli izkažejo za napačne. Razumevanje finančnega vzvoda in njegovih učinkov je ključno za oblikovanje učinkovitih strategij trgovanja z opcijami.

Kako deluje finančni vzvod pri trgovanju z opcijami

Pri trgovanju z opcijami se za povečanje dobičkov in izgub uporablja finančni vzvod. Trgovci lahko nadzorujejo veliko pozicijo z manj denarja.

Trgovec lahko na primer kupi opcijo za 100 delnic po nižji ceni od cene delnice.

Če se delnica ugodno giblje, je lahko donosnost visoka. Vendar so lahko tudi izgube velike.

Upravljanje tveganj finančnega vzvoda je pomembno za portfelj trgovanja z opcijami.

Uporaba strategij, kot so kritni nakupi ali zaščitne prodaje, lahko pomaga izboljšati trgovanje.

Trgovci morajo najti ravnovesje med povečevanjem donosov in omejevanjem tveganj, da bi dosegli svoje naložbene cilje.

Orodja za analizo za trgovanje z opcijami

Tehnična analiza

Tehnična analiza je pomembna pri trgovanju z opcijami. Trgovcem pomaga prepoznati trende in vstopne/izstopne točke.

Trgovci uporabljajo kazalnike, kot so drseče sredine, RSI in MACD, da bi sprejeli utemeljene odločitve na podlagi preteklih gibanj cen.

Za napovedovanje prihodnjih gibanj cen se uporabljajo tudi vzorci grafikonov, kot so glava in ramena, dvojni vrhovi in dna ter trikotniki.

Analiza teh vzorcev pomaga trgovcem pri oblikovanju strategij, s katerimi lahko izkoristijo gibanje cen vrednostnih papirjev. Trgovec lahko na primer uporabi dolgo prodajno opcijo na medvedjem trgu ali pokrito nakupno opcijo za ustvarjanje dohodka iz obstoječih delnic.

Uporaba tehnične analize omogoča vpogled v tržne trende, kar trgovcem pomaga pri obvladovanju tveganja in morebitnem zaslužku.

Temeljna analiza

Trgovanje z opcijami vključuje dve vrsti analiz:

 • -Fundamentalna analiza:-
 • Ocenjuje notranjo vrednost sredstev, kot so delnice, in napoveduje spremembe cen.
 • Upošteva dejavnike, kot so finančno zdravje podjetja, tržni trendi, dividende in možnost zaslužka.
 • Raziskuje kakovost upravljanja, trende v panogi in konkurenčni položaj, da bi pridobil vpogled.
 • -Tehnična analiza: -
 • Osredotoča se na pretekle vzorce cen in količine za napovedovanje prihodnjih cen.
 • Za oblikovanje učinkovitih opcijskih strategij je ključnega pomena razumevanje razmerja med ceno delnice in njenim vrednostnim papirjem, datumom izteka veljavnosti, izvršilno ceno in plačano premijo.
 • Trgovci lahko povečajo donose in obvladujejo tveganja s strategijami, kot so kritni nakupi, zaščitne prodaje ali razmiki.

Oblikovanje načrta trgovanja za trgovanje z opcijami

Določanje ciljev

Pri določanju ciljev za trgovanje z opcijami morajo trgovci upoštevati dejavnike, kot so:

 • Cena osnovnega sredstva,
 • Izvedbena cena opcij,
 • Datum izteka pogodbe,
 • tveganje, povezano s trgovanjem, in
 • Morebitna donosnost naložbe.

Pomembno je določiti konkretne in merljive cilje. To lahko pomaga trgovcem, da se osredotočijo na strategije za:

 • Upravljanje tveganja,
 • Povečanje dobička in
 • Zaščitite svoj kapital.

Če si na primer zastavite cilj ustvarjanja dohodka s prodajo kritih nakupov dividendnih delnic, lahko vlagatelji premagajo inflacijo in zaslužijo pasivni dohodek.

Določitev cilja za nakup zaščitnih prodajnih kuponov lahko zagotovi zaščito pred padcem na nestanovitnem trgu in hkrati omeji morebitne izgube.

Z opredelitvijo jasnih ciljev in njihovo uskladitvijo s strategijo trgovanja lahko trgovci povečajo svoje možnosti za uspeh pri trgovanju z opcijami. To je mogoče doseči z izkoriščanjem moči kapitala in denarja.

Opredelitev vstopnih in izstopnih točk

Pri trgovanju z opcijami je treba pri učinkovitem prepoznavanju vstopnih točk upoštevati več dejavnikov:

 • Tržna cena osnovnega sredstva
 • Izklicna cena
 • Datum izteka veljavnosti
 • Denarna vrednost opcije

Z analizo teh spremenljivk lahko trgovec strateško vstopi v nakupno opcijo za bikovski trg ali začne prodajno opcijo za zaščito pred padcem.

Analiza premije, plačane za opcijo, ter notranje in zunanje vrednosti lahko poleg tega trgovca usmerja pri sprejemanju informiranih odločitev.

Določanje najboljših izhodnih točk pri trgovanju z opcijami vključuje oceno:

 • Donosnost naložbe
 • Potencialna tveganja
 • Tržni pogoji

Dejavniki, kot so gibanje delnice, poročila o zaslužkih in izplačila dividend, lahko vplivajo na to, kdaj naj vlagatelj zapre svojo pozicijo.

Ustrezno obvladovanje tveganja, povezanega s trgovanjem z opcijami, je ključnega pomena. Od njega sta odvisna vloženi kapital in finančni vzvod, uporabljen pri trgovanju, kar vpliva na splošno donosnost naložbenega portfelja.

Izbira osnovnega sredstva za trgovanje z opcijami

Razumevanje osnovnega sredstva

Ob začetku trgovanja z opcijami morajo trgovci skrbno analizirati sredstvo, ki stoji za opcijami. Pomembni so dejavniki, kot so cena delnice, delnice, dividende in varnost sredstva. Razumevanje razmerja med izvršilno ceno, datumom izteka veljavnosti in tržno ceno je ključno za pametne odločitve. Izbira pravega sredstva vpliva na tveganje in potencialni donos. Pomembno je poznavanje denarnosti, notranje vrednosti in trendov. Izbira lahko nudi zaščito, izkorišča kapitalski vzvod in premaguje inflacijo.

Poznavanje premoženja je ključno za uspešno trgovanje z opcijami in oblikovanje močnega portfelja.

Izbira prave opcijske pogodbe

Pri izbiri opcijske pogodbe je treba razmisliti o izvršilni ceni in datumu izteka, ki ustrezata vašemu načrtu trgovanja. Upoštevajte dejavnike, kot so cena vrednostnega papirja, razmere na trgu in stopnja tveganja, ki vam ustreza.

Glede na svoj pogled na trg in cilje lahko izberete nakupno opcijo, prodajno opcijo ali druge vrste. Strategije, kot so pokriti nakupi, zaščitne prodajne opcije, raztezanja in dolge pozicije, lahko pomagajo zmanjšati tveganje in povečati donosnost.

Ključno je razumevanje notranje vrednosti pogodbe. Pomaga pri odločanju, ali naj vlagate v delnice z dividendami, se zavarujete pred inflacijo ali izkoristite sezono dobičkov.

Spoznajte Ranktracker

Platforma "vse v enem" za učinkovito SEO

Za vsakim uspešnim podjetjem stoji močna kampanja SEO. Vendar je ob neštetih orodjih in tehnikah optimizacije težko vedeti, kje začeti. Ne bojte se več, ker imam za vas prav to, kar vam lahko pomaga. Predstavljam platformo Ranktracker vse-v-enem za učinkovito SEO

Končno smo odprli registracijo za Ranktracker popolnoma brezplačno!

Ustvarite brezplačen račun

Ali se prijavite s svojimi poverilnicami

Ocenite denarnost, tržno ceno in obstoječe pozicije za učinkovito upravljanje kapitala in zaščito pred izgubami.

Z razumevanjem zapletenosti trgovanja z opcijami in uporabo ustreznih strategij lahko razvijete uravnotežen naložbeni načrt z omejenim tveganjem in večjo možnostjo dobička.

Zaključek

Pri trgovanju z opcijami gre za nakup in prodajo pogodb. Te pogodbe dajejo imetniku pravico (ne pa tudi obveznosti), da pred določenim datumom kupi ali proda sredstvo po določeni ceni.

Finančni vzvod je velik del trgovanja z opcijami. Vlagateljem omogoča, da z manjšim kapitalom obvladujejo večjo pozicijo.

Toda finančni vzvod lahko poveča tako dobičke kot izgube. Zato morajo začetniki poznati tveganja, preden se podajo na trg opcij.

POGOSTA VPRAŠANJA

Kaj je trgovanje z opcijami?

Trgovanje z opcijami je oblika vlaganja, pri kateri vlagatelji kupujejo ali prodajajo pogodbe, ki dajejo pravico, ne pa tudi obveznosti, do nakupa ali prodaje sredstva po določeni ceni pred določenim datumom. Na primer, nakup nakupne opcije na delnico vam omogoča nakup delnic po določeni ceni.

Kako deluje finančni vzvod pri trgovanju z opcijami?

Finančni vzvod pri trgovanju z opcijami vlagateljem omogoča, da z majhno naložbo nadzorujejo veliko pozicijo. Na primer, nakup nakupne opcije za 1 USD omogoča nadzor nad 100 delnicami. S tem se povečajo morebitni dobički ali izgube.

Kakšna so tveganja, povezana z uporabo finančnega vzvoda pri trgovanju z opcijami?

Tveganja, povezana z uporabo finančnega vzvoda pri trgovanju z opcijami, vključujejo povečane izgube, pozive h kritju in večjo nestanovitnost. Pri uporabi finančnega vzvoda lahko na primer majhna sprememba cene osnovnega sredstva povzroči velike izgube.

Ali ima uporaba finančnega vzvoda pri trgovanju z opcijami kakšne prednosti?

Da, uporaba finančnega vzvoda pri trgovanju z opcijami lahko poveča dobiček, vendar tudi tveganje. Uporaba finančnega vzvoda vam lahko na primer omogoči nadzor večje pozicije z manjšim kapitalom, kar lahko privede do višjih donosov. Vendar je pomembno, da finančni vzvod uporabljate previdno in učinkovito upravljate tveganje.

Katere so najpogostejše strategije za začetnike pri trgovanju z opcijami?

Nekatere pogoste strategije za začetnike pri trgovanju z opcijami vključujejo nakup nakup nakupnih ali prodajnih opcij, uporabo kritih nakupov in izvajanje razponov, kot so vertikalni ali koledarski razponi. Te strategije začetnikom omogočajo, da omejijo tveganje in povečajo morebitne donose.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začnite uporabljati Ranktracker... brezplačno!

Ugotovite, kaj preprečuje uvrstitev vašega spletnega mesta.

Ustvarite brezplačen račun

Ali se prijavite s svojimi poverilnicami

Different views of Ranktracker app