• İnsan Kaynakları ve Veri Analitiği

İK Veri Analizi ile İşgücü Mükemmelliğini Güçlendirme

 • Felix Rose-Collins
 • 5 min read
İK Veri Analizi ile İşgücü Mükemmelliğini Güçlendirme

Giriş

Veri analizi, günümüzde ekonominin neredeyse tüm sektörlerinde son derece hayati bir öneme sahiptir. Son derece dönüştürücü olduğu kanıtlanmış olan bir sektör de insan kaynaklarıdır (İK). Bu İK veri analizi, birçok kuruluşun geleneksel yetenek yönetimi ve işe alım uygulamalarını bir kenara bırakabileceğini göstermiştir.

Bu durum, kuruluşların iş güçleri hakkında bilgiye dayalı kararlar almak için strateji ve veriye dayalı bir yaklaşım benimsemelerini sağladı. Ancak İK veri analizi iş gücünün daha iyi hale getirilmesine nasıl yardımcı olur? Daha fazlasını öğrenmek için devam edin.

aihr

Kaynak

İK Veri Analizi Neleri İçerir?

İK veri analizi, bir şirketteki İK verilerinin harmanlanması, değerlendirilmesi ve içselleştirilmesi sürecini içerir. Bu süreç, şirketlerin veri madenciliği, istatistiksel teknikler ve diğer veri analiz yöntemlerini kullanarak içgörülü İK Verileri elde etmelerini sağlar.

İK Veri analizinin birincil amacı, işgücünde başarıyı geliştirmek ve aşağıdaki gibi uygulamaları iyileştirmektir:

 • Çalışanları elde tutma
 • Çalışan bağlılığı
 • Performans değerlendirmesi
 • Yetenek yönetimi
 • İşe Alım
 • Çalışan memnuniyeti

Peki şirketler analiz için verileri nereden alıyor? Çoğu durumda veriler şuradan gelir:

 • Çalışan kayıtları
 • Bordro verileri
 • Performans ölçümleri
 • Çalışan anketleri
 • Eğitim ve gelişim verileri
 • Demografik çalışan verileri
 • Sosyal ağ verileri
 • İşgücü piyasası verileri
 • LinkedIn verileri
 • Çalışan bağlılığı verileri

İşgücü Mükemmelliğinin Sağlanmasında İK Veri Analizinin Rolü Nedir?

İK analitiği, bir şirketin modеrn insan kaynağı yönеtimindе çok önemli bir rol oynar. Bu rol o kadar önemlidir ki İK'nın çalışma şeklini değiştirmiştir. Peki, İK veri analizinin bir şirketteki rolü nedir?

1. Daha iyi çalışan bağlılığı ve elde tutmayı kolaylaştırır

teambuilding

Kaynak

Ranktracker ile tanışın

Etkili SEO için Hepsi Bir Arada Platform

Her başarılı işletmenin arkasında güçlü bir SEO kampanyası vardır. Ancak sayısız optimizasyon aracı ve tekniği arasından seçim yapmak, nereden başlayacağınızı bilmek zor olabilir. Artık korkmayın, çünkü size yardımcı olacak bir şeyim var. Etkili SEO için Ranktracker hepsi bir arada platformunu sunuyoruz

Sonunda Ranktracker'a kaydı tamamen ücretsiz olarak açtık!

Ücretsiz bir hesap oluşturun

Veya kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açın

İK veri analizi, kuruluşların çalışanları elde tutma ve bağlılığa iten faktörleri anlamalarına yardımcı olur. İK'nın "yüksek" veya "düşük" bağlılığa yol açan faktörleri tanımlamasına olanak tanır. Çalışanların bağ lılığını ve elde tutulmasını neyin sağladığının anlaşılması, şirketlerin en iyi yeteneklerini elde tutmak ve işgücünü güvence altına almak için daha proaktif adımlar atmasını sağlar.

Unutulmaması gereken önemli bir husus, çalışan bağlılığı ve elde tutma uygulamalarının iş operasyonlarında hayati önem taşıdığıdır. Şirketlerin üretkenlikte %14'lük bir artıştan yararlanabilmelerini sağlarlar. Buna ek olarak, çalışan bağlılığı ve elde tutma, bir kuruluşun itibar yönetiminde önemli bir rol oynar.

2. Tahmine dayalı analize izin verir

İK veri analizinin bir diğer önemli rolü de iş gücü planlamasıdır. İK veri analizi, şirketlerin emeklilik oranları ve çalışan değişim oranları gibi geçmiş verileri analiz etmelerini sağlar. Bu analiz, şirketlerin gelecekteki işgücünün nitelikleri hakkında daha doğru tahminler yapabilmelerini sağlar.

Buna ek olarak, tahmine dayalı analiz, kritik alanlarda istikrarlı bir yetenek arzını güvence altına alan elde tutma ve işe alma stratejilerini proaktif olarak oluşturmak için sanal İK asistanına olanak sağlar. Unutulmaması gereken bir diğer husus da, risklere karşı potansiyel sorunları belirlemek için tahmine dayalı analizi kullanabilmenizdir.

Örneğin, çalışan verilerinin analiz edilmesi, İK'nın çalışan uyumsuzluğunun erken aşamalarını tespit etmesine yardımcı olabilir. Toplanan verileri, sorunun daha da derinleşmesi halinde altta yatan sorunları ele almak için kullanabilirler.

3. Veriye dayalı karar vermeyi kolaylaştırır

İK veri analizi, şirketlerin iş güçleri hakkında daha bilgili ve veriye dayalı kararlar alabilmelerini sağlar. Çünkü bu sayede şirketler, iş gücü verileri gibi farklı İK tekniklerini değerlendirebilmektedir. Bu analiz, İK uzmanlarının stratejik kararlar almalarına yardımcı olacak bulguları ve kalıpları tanımlamalarına yardımcı olur.

Bir şirket ne kadar çok veriye dayalı karar alırsa, iş gücünü güçlendirme şansı da o kadar yüksek olur. Bunun başlıca nedeni, veriye dayalı kararların doğruluğudur.

4. Etkili yetenek kazanımı ve işe alım sağlar

İK veri analizi, etkin yetenek kazanımı ve işe alımın temel taşıdır. İK profеsyonеllеrinin adayların verilerini analiz еtmеsiylе şirkеtlеrin daha doğru işe alım kararları vеrmеlеrini sağlar. Ayrıca, şirket kültürü ve hedefleriyle uyumlu deneyim ve becerilere sahip adayları etkili bir şekilde belirlerler.

Unutulmaması gereken bir husus, doğru yeteneklerin müşterilerinizi mutlu ve sadık tutmanıza yardımcı olabileceğidir. Bu nedenle İK veri analizi, iş gücünde hayati öneme sahip olan insan kalitesini artırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, belirli adayların gelecekteki performanslarını tahmin etmenize de yardımcı olabilir.

5. Çalışan performansını artırır

İK veri analizinin iş gücüne önemli bir faydası, iş performansını artırma kapasitesidir. İK veri analizi, kuruluşların kurumsal ve bireysel performansa ilişkin verileri analiz etmesine olanak tanır. Bu analiz, kuruluşların iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca, hedefe yönelik dеvlеlopmеnt vе еğitim programları gеliştirmеlеrini sağlar.

Ranktracker ile tanışın

Etkili SEO için Hepsi Bir Arada Platform

Her başarılı işletmenin arkasında güçlü bir SEO kampanyası vardır. Ancak sayısız optimizasyon aracı ve tekniği arasından seçim yapmak, nereden başlayacağınızı bilmek zor olabilir. Artık korkmayın, çünkü size yardımcı olacak bir şeyim var. Etkili SEO için Ranktracker hepsi bir arada platformunu sunuyoruz

Sonunda Ranktracker'a kaydı tamamen ücretsiz olarak açtık!

Ücretsiz bir hesap oluşturun

Veya kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açın

Örneğin, veri analizi bir alanda yetersiz performans olduğunu gösteriyorsa, İK beceri eksikliklerini gidermek üzere eğitim girişimleri yürütmek için şirket yöneticileriyle birlikte çalışabilir.

Buna ek olarak, şirketler yüksek potansiyelli çalışanları belirlemek için İK veri analizini kullanabilir. Daha sonra bu verileri kullanarak bu çalışanlar için kariyer planları geliştirebilir ve onlara büyüme fırsatları sunarak yeteneklerini besleyebilirler.

İK Veri Analitiğinin Temel Bileşenleri Nelerdir?

medium

Ranktracker ile tanışın

Etkili SEO için Hepsi Bir Arada Platform

Her başarılı işletmenin arkasında güçlü bir SEO kampanyası vardır. Ancak sayısız optimizasyon aracı ve tekniği arasından seçim yapmak, nereden başlayacağınızı bilmek zor olabilir. Artık korkmayın, çünkü size yardımcı olacak bir şeyim var. Etkili SEO için Ranktracker hepsi bir arada platformunu sunuyoruz

Sonunda Ranktracker'a kaydı tamamen ücretsiz olarak açtık!

Ücretsiz bir hesap oluşturun

Veya kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açın

Kaynak

Tüm şirketlerin dikkat etmesi gereken bir husus, İK veri analitiğinin birçok bileşenle birlikte geldiğidir. Bu bileşenler aşağıdakileri içerir;

Veri toplama

Veri toplama, İK veri analitiğinin ilk aşamasıdır. Başarılı bir analizi güvence altına almak için çeşitli İK özelliklerine ilişkin kapsamlı ve doğru verilerin toplanmasını içerir. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu veriler arasında çalışan performansı verileri, eğitim ve gelişim kayıtları ve daha pek çok veri yer almaktadır. Ayrıca, şuradan da gelebilir:

Organizasyon ve temizlik

Verilerin bir araya getirilmesinden sonraki bir sonraki adım organizasyon ve temizliktir. Bu organizasyon ve temizlik, uygun olmayan ve mükerrer verilerin taşınmasını içerir. Ayrıca, hataların ve tutarsızlıkların tanımlanması ve giderilmesinden oluşur. Unutulmaması gereken bir husus da, yalnızca güvenilir ve tutarlı verilerin analizleri güvenle yapmanızı ve doğru sonuçlar elde etmenizi sağlayabileceğidir.

Ölçüm

Bu bileşende, şirketlerin analizleri için ve hedeflerine ulaşmak için kullanacakları İK metriklerini belirlemeleri gerekir. Seçilen metrikler, bir kuruluşun standartlarını tarihsel normlarla karşılaştırabilmelidir.

Analiz ve yorumlama

İK veri analizinin son bileşeni veri analizi ve yorumlamadır. Bu aşamada, İK uzmanları verileri analiz eder ve daha sonra iş gücüne yön veren ve bilgi sağlayan korelasyonları, paternleri ve bulguları belirler. Unutulmaması gereken önemli bir husus, İK veri analizi ve değerlendirmesinin, veri analizi ilkelerini bilen ve İK alanını anlayan profesyoneller tarafından yapılması gerektiğidir.

İK Veri Analizine Nasıl Başlarsınız?

Artık İK veri analizinin iş süreçlerini iyileştirmedeki rolünü anladığınıza göre, yapmanız gereken bir sonraki şey bunu şirketinizde nasıl uygulayacağınızı bilmektir. Peki, İK veri analizine nasıl başlayabilirsiniz?

Net hedefler belirleyin

Dikkat etmeniz gereken bir husus, başarılı İK veri analitiğinin yapılandırılmış bir yaklaşım gerektirdiğidir. Bu nedenle, neyi başarmak istediğinize dair net hedefler belirleyerek işe başlayın. İstediğiniz sonuçların kapsamlı bir şekilde anlaşılması, veri analizi çabalarınıza rehberlik edebilir.

İlgili veri kaynaklarını belirleme ve entegre etme

Küme hedeflerini belirledikten sonra, bir sonraki adım ilgili veri kaynaklarını belirlemek ve entegre etmek olmalıdır. İK ekiplerinin verimli ve etkin veri analizi için veri doğruluğu ve uyumluluğuna ihtiyaç duyduğunu unutmayın. Bu nedenle, sahip olduğunuz veri kaynaklarının hedeflerinizi tamamladığından emin olun.

Doğru teknolojilere ve araçlara yatırım yapın

Etkili İK analitiği uygulayabilmeniz için, kendinizi gerekli İK araçları ve teknolojileri ile donatmanız gerekir. Bu araçlar ve teknolojiler veri toplama, analiz etme, depolama ve aktarmayı destekleyebilir. Bunlar şunları içerebilir:

 • Veri yönetim sistemleri
 • İstatistiksel analiz yazılımı
 • Veri görselleştirme yazılımı
 • Entegre İK bilgi sistemleri

Veri analizi becerilerine sahip İK uzmanlarını işe alın

Yukarıda belirtildiği gibi, İK veri analitiği, çeşitli insan kaynakları yönetimi ve veri analizi bilgisine sahip bireyler tarafından yürütülmelidir. Bu nedenle, güçlü analitik becerilere sahip İK profesyonellerine yatırım yapmak sizin için vazgeçilmez olmalıdır!!!'

Küçük başlayın

İlk İK veri analizinizi gerçekleştiriyorsanız, yapabileceğiniz en iyi şey küçük başlamaktır. Küçük ölçekli bir İK veri analizi ile başladığınızdan emin olun, ardından kazandığınız deneyime göre yaklaşımınızı geliştirin. İK analitiğinin öğrenme ve iyileştirmeyi içeren sürekli bir süreç olduğunu unutmayın.

İK Veri Analizinin Geleceği Nedir?

Teknoloji gelişmeye devam ettikçe İK veri analizinin geleceği de son derece parlak görünüyor. Şirketler, İK veri analizinde makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI) kullanımlarını artırmaya devam edecekler.

Yapay zeka ve makine öğrenimi, performans değerlendirme ve işe alım gibi İK süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, gelecekte giderek daha fazla işletme, eksiksiz ve büyük veri analizlerine dayalı olarak tarafsız ve doğru kararlar almak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanacaktır. Bu kararlar, iş gücünün daha da geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

İK veri analizinde geleceğin bir başka trendi de artırılmış zekanın kullanılmasıdır. Artırılmış zeka, makine ve insan zekasını birleştirerek İK veri analizini dönüştürecektir. Unutulmaması gereken en önemli şey, bu artırılmış zekanın İK verilerindeki gizli noktaları ortaya çıkarmanıza yardımcı olacağıdır. Ayrıca, şirketlere karar vermeleri için daha iyi öneriler sunacaktır.

Sonuç Olarak

İK veri analizi, iş gücü mükemmelliğinin anahtarıdır. Şirketlerin işgücü hakkında değerli bilgiler elde etmek için verilerden yararlanmasına olanak tanır. Bu bilgiler, işe alınacak en iyi yetenekler, çalışan bağlılığı, memnuniyeti ve elde tutmanın nasıl sağlanacağı ve çalışanlarınızı başarıya ulaşmaları için güçlendirmenin en iyi yolu hakkında nasıl tahmine dayalı analiz yapılacağı hakkında olabilir!

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Ranktracker'ı kullanmaya başlayın... Hem de ücretsiz!

Web sitenizin sıralamada yükselmesini engelleyen şeyin ne olduğunu öğrenin.

Ücretsiz bir hesap oluşturun

Veya kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açın

Different views of Ranktracker app