Şartların Kabulü

Ranktracker tarafından sahip olunan veya işletilen web sitelerine ve hizmetlere ("Web Siteleri ve Hizmetler") erişiminiz ve bunları kullanımınız yalnızca bu Hüküm ve Koşullara tabidir. Web Sitelerini ve Hizmetleri, bu Hüküm ve Koşullar tarafından yasadışı veya yasaklanmış herhangi bir amaç için kullanmayacaksınız. Web Sitelerini ve Hizmetleri kullanarak, bu bildirimde yer alan şartları, koşulları ve feragatnameleri tamamen kabul etmiş olursunuz. Bu Hüküm ve Koşulları kabul etmiyorsanız, Web Sitelerini ve Hizmetleri kullanmayı derhal bırakmalısınız.

İade Politikası

Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, Site veya Hizmetin herhangi bir kısmı için ödeme yapan bir Kullanıcı "Abone" olarak anılacaktır. Bir Abone olarak, Siteye kaydolduğunuzda size sunulan ödeme koşullarını kabul etmelisiniz.

Aboneliğinizin otomatik olarak yenilenmesini istemiyorsanız, yenilemeden önce harekete geçmek abonelerin sorumluluğundadır. Bir hesap veya abonelik için kaydolduktan sonra yenilemenizle ilgili başka bir bildirim almayabilirsiniz ve hesabınızın veya aboneliğinizin ne zaman yenileneceğini öğrenmek için hesap sayfanızı ziyaret etmeniz gerekir. Abonelikler, kayıt işlemi sırasında seçtiğiniz yenileme süresine bağlı olarak aylık veya yıllık olarak tekrarlanır

Hesabınız veya aboneliğinizle ilişkili kredi kartının güncel olduğundan, bununla bağlantılı olarak gönderilen bilgilerin doğru olduğundan ve bu kartı kullanmaya yetkili olduğunuzdan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Şirket kredi kartınızdan tahsilat yapamazsa, aboneliğinizi iptal edebiliriz ve Hizmete ve aboneliğinizle ilişkili tüm verilere erişiminizi kaybedebilirsiniz.

Faturalanmış Abonelikler. Bazı hesaplar, tarafların karşılıklı mutabakatı ile faturalandırma yoluyla ödenebilir. Faturalı hesaplarla ilişkili ekstra ücretler olabilir. Şirket sizinle bir faturalama ilişkisine girmeyi kabul etmişse, tüm faturalar 30 gün içinde ödenmelidir. Şirketin vadesi geçmiş hesaplar için aylık %1,5 faiz uygulayabileceğini ve Şirketin vadesi geçmiş tutarı tahsil etme çabalarından kaynaklanan avukatlık ücretleri ve makul tahsilat masraflarından sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Para iadesi yok. Ranktracker size herhangi bir zamanda para iadesi yapmak zorunda değildir. Abonelik süreniz boyunca hesabınızı iptal etmeyi seçerseniz, size tamamen veya kısmen para iadesi yapılmaz. Abonelik süreniz boyunca üyelik seviyenizi düşürmeyi seçerseniz, yenileme sırasında daha düşük, orantılı bir miktar ödeme hakkınız olabilir, ancak hiçbir zaman nakit para iadesi alma hakkınız yoktur.

Ranktracker dijital bir üründür ve bu nedenle geçerli olabilecek herhangi bir bekleme süresinden feragat etmek için onay vermeyi kabul edersiniz.

Tavsiye

Web Siteleri ve Hizmetlerin içeriği tavsiye niteliğinde değildir ve herhangi bir karar verirken veya karar vermekten kaçınırken bunlara güvenilmemelidir.

Web Siteleri ve Hizmetlerdeki Değişiklikler

Ranktracker, Web Sitelerini ve Hizmetleri veya bunların herhangi bir bölümünü önceden haber vermeksizin değiştirme veya kaldırma (geçici veya kalıcı olarak) hakkını saklı tutar ve Ranktracker'ın bu tür bir değişiklik veya kaldırma nedeniyle size karşı sorumlu olmayacağını onaylarsınız.

Ranktracker ayrıca bu Hüküm ve Koşulları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve herhangi bir değişiklikten sonra Web Sitelerini ve Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar

Web Siteleri ve Hizmetler, başkaları tarafından kontrol edilen ve sürdürülen üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Diğer web sitelerine verilen herhangi bir bağlantı, bu tür web sitelerinin onaylandığı anlamına gelmez ve bu tür sitelerin içeriğinden veya kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığımızı kabul ve beyan edersiniz.

Telif Hakkı

Web Siteleri ve Hizmetler ve bunların içeriğindeki tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları (Web Siteleri ve Hizmetlerin tasarımları, metinleri, grafikleri ve Web Siteleri ve Hizmetlerle bağlantılı tüm yazılım ve kaynak kodları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Ranktracker'a aittir veya ona lisanslanmıştır ya da yasaların izin verdiği şekilde kullanılmaktadır.

Web Sitelerine ve Hizmetlere erişirken, içeriğe yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız için erişeceğinizi kabul edersiniz. İçeriğin hiçbiri telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni olmadan indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, iletilemez, saklanamaz, satılamaz veya dağıtılamaz. Bu, Web Sitelerinin ve Hizmetlerin sayfalarının yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım için indirilmesini, kopyalanmasını ve/veya yazdırılmasını kapsamaz.

Adil kullanım

Ranktracker, yeni kullanıcıların özelliklerimizi denemesine izin vermenin ilk amacına aykırı olduğu için denemelerimizin kötüye kullanılmasına göz yummaz. Deneme sürümü, Hizmeti tanımak için sadece bir kez kullanılabilir. Tek bir kullanıcının birden fazla denemeye kaydolması kesinlikle yasaktır. Ücretli hesaplarımızı, ömür boyu veya deneme sürümlerimizi kötüye kullandığınızı gösteren herhangi bir şüpheli etkinlik görürsek, Hizmete erişiminizi iptal etme veya askıya alma hakkımızı saklı tutarız. Deneme sırasında sistemi kötüye kullanan bir hesap keşfedersek. Bir sonraki bildirime kadar hesabın feshi ile yenileme ücretini alma hakkımızı saklı tutarız. Hesapların yeniden satılması ve paylaşılması kesinlikle yasaktır, bu hesapları uyarı yapmadan sonlandırma hakkımızı saklı tutarız.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu sözleşme kapsamında size sunulan herhangi bir yazılımla ilgili olarak Ranktracker tarafından makul olarak talep edilen herhangi bir yazılım lisans sözleşmesine girmeyi kabul edersiniz. Hizmetlerdeki ve ilgili yazılımlardaki tüm fikri mülkiyet haklarının Ranktracker'a veya uygun şekilde onun tedarikçilerine ait olduğunu ve öyle kalacağını kabul edersiniz.

Sorumluluk Reddi ve Sınırlandırılması

Web Siteleri ve Hizmetler, herhangi bir beyan veya onay yapılmaksızın ve tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme, uyumluluk, güvenlik ve doğruluğa ilişkin zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" esasına göre sağlanmaktadır.

Yasaların izin verdiği ölçüde, Ranktracker, Web Sitelerinin ve Hizmetlerin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya hasardan (iş, fırsat, veri, kar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacaktır.

Ranktracker, Web Sitelerinin ve Hizmetlerin işlevselliğinin kesintisiz veya hatasız olacağına, kusurların düzeltileceğine veya Web Sitelerinin ve Hizmetlerin veya Web Sitesini veya Hizmetleri kullanıma sunan sunucu veya sunucuların virüs veya zararlı veya yıkıcı olabilecek başka bir şey içermediğine dair hiçbir garanti vermez.

Web Siteleri ve Hizmetler aracılığıyla tarafınızdan alınan virüslerin sonuçlarından veya Web Siteleri ve Hizmetleri bu Hüküm ve Koşullara uygun olarak sağlayamamamızdan kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıptan veya herhangi bir ekonomik kayıptan (iş, sözleşme, kar, gelir, sermaye veya beklenen tasarruf kaybı dahil), dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıplardan, veri, iyi niyet veya itibar kaybından veya başka herhangi bir hizmeti kullanma maliyeti veya virüslerin neden olduğu kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere boşa harcanan masraflardan sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka bir şekilde size karşı sorumlu olmayacağız.

Bu Hüküm ve Koşullardaki hiçbir şey, Ranktracker'ın veya çalışanlarının veya temsilcilerinin ihmali sonucu ölüm veya kişisel yaralanma için Ranktracker'ın sorumluluğunu hariç tutacak veya sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

İhmalimiz sonucu ölüm veya yaralanmaya ilişkin sorumluluğumuz hariç olmak üzere, Web Siteleri ve Hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili olarak uğradığınız herhangi bir kayıp veya hasar için sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka bir şekilde size karşı sahip olabileceğimiz her türlü sorumluluk, herhangi bir 12 aylık dönemde 100 £ ile sınırlıdır.

Tazminat

Bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmenizden veya Web Sitelerini ve Hizmetleri kullanmanızdan kaynaklanan diğer yükümlülüklerden kaynaklanan Ranktracker'a karşı açılan herhangi bir iddia veya dava ile ilgili olarak Ranktracker'ı ve çalışanlarını ve temsilcilerini tüm yükümlülüklerden, yasal ücretlerden, zararlardan, kayıplardan, maliyetlerden ve diğer masraflardan korumayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Mücbir Sebepler

Makul kontrolümüz dışındaki bir olay (grevler, iş anlaşmazlıkları, doğal afetler, savaş, isyan, sivil eylem, kötü niyetli eylemler veya hasar, herhangi bir yasa, hükümet veya düzenleyici emir, kural, düzenleme veya talimat, herhangi bir hükümet veya diğer yetkili makamın herhangi bir eylemi veya ihmali, kaza, üçüncü taraf telekomünikasyon hizmetlerinin, hatlarının veya diğer ekipmanların kullanılamaması, yangın, sel veya fırtına dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tarafından engellenmemiz durumunda yükümlülüklerimizi yerine getirememekten sorumlu değiliz.

Kıdem tazminatı

Bu Hüküm ve Koşullardan herhangi birinin herhangi bir nedenle yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, söz konusu Hüküm veya Koşul ayrılacak ve geri kalan Hüküm ve Koşullar geçerliliğini koruyacak ve tam olarak yürürlükte kalacak ve bağlayıcı ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

Geçerli Kanun

Bu Hüküm ve Koşullar, İngiltere ve Galler yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır; bu yasalar, tamamen bu yargı yetkisi dahilinde yapılan ve yapılacak olan anlaşmalara uygulanır ve işbu vesileyle İngiltere ve Galler mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olursunuz.

Hizmetimizi Kullanma

Hizmetimizi kullanmak size Hizmetimizdeki veya eriştiğiniz içerikteki herhangi bir fikri mülkiyet hakkının sahipliğini vermez.

Hizmetimiz Ranktrackers'a ait olmayan bazı içerikleri görüntüler. Bu içerik, yalnızca onu kullanıma sunan kuruluşun sorumluluğundadır. Yasadışı olup olmadığını veya politikalarımızı ihlal edip etmediğini belirlemek için içeriği inceleyebiliriz ve politikalarımızı veya yasaları ihlal ettiğine makul olarak inandığımız içeriği kaldırabilir veya görüntülemeyi reddedebiliriz. Ancak bu, içeriği mutlaka incelediğimiz anlamına gelmez, bu nedenle lütfen incelediğimizi varsaymayın.

Hizmetin Yeniden Satılması veya Yeniden Dağıtılması Yasaktır

Hizmeti, web sitenizi (sitelerinizi) ve ilgili kampanyaları optimize etmek için içgörüler ve analizler elde etmek amacıyla şirket içinde kullanmanıza izin verilir.

Ranktracker tarafından açıkça izin verilmedikçe, Hizmetin herhangi bir bölümünü, Hizmetin kullanımını veya Hizmete veya Hizmete güç veren bilgisayar koduna erişimi çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, takas etmemeyi, yeniden satmamayı, erişime izin vermemeyi, değiştirmemeyi, türev çalışmalar oluşturmamayı veya herhangi bir ticari amaç için istismar etmemeyi kabul edersiniz.

Hesabınızı kullanarak Hizmetin tüm kullanımından siz sorumlusunuz. Çevrimiçi hesap kimlik bilgilerinizin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz.

IP Adreslerinin Engellenmesi

Hizmetin bütünlüğünü korumak için Ranktracker, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda belirli IP adreslerinden kayıt yaptıranların ve abonelerin Hizmete erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

Askıya Alma ve Fesih

Ücretli ve Ücretsiz Hizmetleri herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın askıya alabilir, sınırlayabilir veya sonlandırabiliriz. Aboneliğinizi, LTD'nizi veya hesabınızı kötüye kullanma, ranktracker hizmetinde veya dışında canlı sohbet temsilcilerimize, çalışanlarımıza, personelimize ve müşterilerimize kötü davranma, iftira niteliğinde karalayıcı ifadeler, hareketsizlik nedeniyle feshedebiliriz.