• Научете SEO

Как да направите SEO одит за вашия уебсайт?

 • Indradeep Datta
 • 1 min read
Как да направите SEO одит за вашия уебсайт?

Въведение

Загрижени ли сте за намирането на начини за подобряване на видимостта на вашия уебсайт в страниците с резултати от търсенето (SERP)? Разгледайте този блог, за да научите как да направите seo одит за вашия уебсайт! С правилния одит можете да гарантирате, че уебсайтът ви е на път да увеличи видимостта си и да постигне по-голяма възвръщаемост на инвестициите.

Конкуренцията онлайн е жестока и милиони уебсайтове се борят за видимост. Освен това алгоритъмът на Google непрекъснато се променя, което затруднява уебсайтовете да останат на върха. Един от сигурните начини за изпреварване е провеждането на SEO одит.

SEO е важен компонент на входящия маркетинг. SEO одитът помага да се определят областите, в които може да се подобри работата на уебсайта, така че да се подобри класирането в SERP. В това ръководство ще ви покажем как да извършите задълбочен SEO одит на собствения си уебсайт и да направите необходимите промени, за да привлечете повече посетители и да подобрите ангажираността на клиентите.

Защо е необходим SEO одит за даден уебсайт?

SEO одитът е необходим за даден уебсайт, тъй като той помага да се идентифицират областите за подобрение или потенциалните слабости в настоящата стратегия за SEO. SEO одитът ще анализира съдържанието на вашия уебсайт, както и всички вътрешни и външни връзки, включително обратните връзки. Той ще разгледа организацията и структурата на заглавията на вашите страници, заглавията и други елементи, които биха могли да повлияят на оптимизацията ви за търсачки. Този анализ може да ви помогне да прецизирате и оптимизирате уебсайта си, за да увеличите максимално видимостта му в търсачките и трафика с течение на времето.

Why is an SEO audit necessary for a website?

Как да извършите SEO одит?

Оптимизацията за търсачки (SEO) е един от най-важните аспекти на повишаването на видимостта на вашия уебсайт в търсачките. Одитът на SEO оптимизацията е от съществено значение, ако искате да увеличите органичния трафик и класирането на уебсайта си в търсачките. Ето стъпките за провеждане на ефективен SEO одит на вашия уебсайт:

1. Анализирайте техническата структура на уебсайта си

Първата стъпка е да оцените техническата структура на уебсайта си от техническа гледна точка. Това включва анализ на базовия код, HTML маркировката и други елементи на сайта, за да се уверите, че всичко е наред. Уверете се, че всички HTML маркери са правилно форматирани, тъй като това може да повлияе на това колко добре сайтът ви се индексира от търсачките.

За да проверите дали кодът на даден уебсайт е написан правилно, можете да използвате следните методи:

 • Инструменти за валидиране: Използвайте инструменти като W3C Markup Validation Service, за да проверите за грешки или предупреждения в кода на HTML, CSS и JavaScript. Това може да помогне за идентифициране на всякакви проблеми, които могат да повлияят на функционалността на уебсайта или на оптимизацията за търсачки.
 • Инструмент за одит: Инструменти за одит на уебсайтове като Rank Tracker могат да анализират техническата структура на уебсайта и да идентифицират проблеми като счупени връзки, дублирано съдържание, липсващи или неправилни мета тагове, бавно зареждане на страниците и други технически проблеми, които може да оказват негативно влияние върху класирането на уебсайта в търсачките.
 • Браузър DevTools: Повечето съвременни уеб браузъри разполагат с вградени инструменти за разработчици, които ви позволяват да преглеждате изходния код и да анализирате структурата и стиловете на уебсайта. Можете да използвате тези инструменти, за да идентифицирате евентуални проблеми с кода и да тествате промените в реално време.

Browser DevTools (Връзка към източника на изображението: https://developer.chrome.com/docs/devtools/open/#shortcuts)

 • Редактори на кодове: Използвайте редактори на код като Sublime Text или Visual Studio Code, за да прегледате изходния код. Тези инструменти разполагат с функции за подчертаване на синтаксиса и откриване на грешки, които могат да ви помогнат да идентифицирате евентуални проблеми с кода.
 • Инструменти за скорост на страницата: Инструменти като GTmetrix, Google PageSpeed Insights и Pingdom могат да ви дадат представа за времето за зареждане на страницата, нейния размер и други показатели за производителност. Това може да ви помогне да идентифицирате евентуални проблеми с кода, които могат да повлияят на скоростта и производителността на уебсайта.
 • Тестване на потребителския опит: Тестването на потребителите може да ви помогне да идентифицирате всички проблеми с кода, които могат да повлияят на потребителското изживяване, като например бавно зареждане, счупени връзки или лоша навигация.

2. Проверете скоростта на сайта си и времето за зареждане на страницата.

Бавно зареждащият се уебсайт може да навреди както на потребителите, така и на класирането в търсачките. За да увеличите максимално използваемостта и да повишите класирането в търсачките, е важно да гарантирате, че страниците ви се зареждат бързо и ефективно. Съществуват няколко начина за проверка на времето за зареждане на уебсайта:

 • Браузър DevTools: Повечето съвременни уеб браузъри разполагат с вградени инструменти за разработчици, които могат да ви покажат времето за зареждане на дадена страница. В Google Chrome можете да получите достъп до DevTools, като щракнете с десния бутон на мишката върху страницата и изберете "Inspect" (Проверка) или като натиснете "Ctrl + Shift + I". След това отидете в раздела "Мрежа", за да видите времето за зареждане на всеки ресурс на страницата.

 • Онлайн инструменти: Съществуват различни онлайн инструменти, които могат да ви помогнат да измерите времето за зареждане на уебсайта, включително GTmetrix, Google PageSpeed Insights, Pingdom и Webpage Test. Просто въведете URL адреса на уебсайта, който искате да тествате, и инструментът ще анализира времето за зареждане и ще предостави препоръки за подобрение.

 • Инструменти от командния ред: За да измерите времето за зареждане на даден уебсайт с помощта на curl, можете да използвате опцията time_total, за да покажете общото време, необходимо за завършване на заявката. Ето командата, която трябва да изпълните:

  curl -o /dev/null -s -w "Общо време: %{time_total}\n" https://example.com

Тази команда изпраща заявка GET към посочения URL адрес (https://example.com) и показва общото време, необходимо за изпълнение на заявката, в секунди (с помощта на опцията "time_total "). Опцията -s се използва за заглушаване на изхода, а -o /dev/null се използва за изхвърляне на тялото на отговора.

Независимо от използвания метод е важно да тествате времето за зареждане на уебсайта от различни места и на различни устройства, за да получите цялостна представа за ефективността на уебсайта. Времето за зареждане е важен фактор както за потребителското изживяване, така и за оптимизацията за търсачки, затова е важно редовно да го наблюдавате и оптимизирате.

3. Наблюдавайте сигурността и производителността на уебсайта си.

Освен проверката на скоростта е важно да се провери и дали уебсайтът ви разполага със сигурни протоколи, като например HTTPS криптиране чрез SSL сертификати (Secure Sockets Layer, или SSL). Полезно е също така да се прегледат някои показатели за производителност, като например честота на грешките, време за отговор и т.н., което може да се направи с помощта на инструменти като Pingdom или WebPageTest. Мониторингът на сигурността и производителността на уебсайта е от решаващо значение, за да се гарантира, че сайтът ви винаги работи безпроблемно и е защитен от потенциални заплахи. Ето някои стъпки, които можете да предприемете, за да наблюдавате уебсайта си:

 • Използвайте инструмент за наблюдение на уебсайта: Съществуват различни инструменти, като Uptime Robot, Pingdom и New Relic, които могат да следят уебсайта ви за прекъсвания, бавна производителност и други проблеми. Тези инструменти могат да ви изпращат известия, ако уебсайтът ви се срине или работи бавно.
 • Поддържайте софтуера си в актуално състояние: Редовно актуализирайте софтуера, който работи на вашия уебсайт, като CMS, плъгини и теми. Това може да помогне да се предотвратят уязвимости в сигурността и да се осигури оптимална производителност.
 • Редовни резервни копия: Редовното създаване на резервни копия на данните на вашия уебсайт може да ви помогне да се възстановите от неочаквани проблеми, като например хакерска атака или загуба на данни.
 • Използвайте плъгин или услуга за сигурност: Помислете за използване на плъгин или услуга за сигурност, като Sucuri, Wordfence или Cloudflare, за да наблюдавате уебсайта си за потенциални заплахи за сигурността, като зловреден софтуер, опити за хакерство и спам.
 • Вземете HTTPS: Уверете се, че уебсайтът е защитен с HTTPS, тъй като това оказва положително въздействие върху класирането в търсачките и доверието на потребителите.
 • Наблюдавайте логовете на уебсайта: Редовната проверка на регистрите на уебсайта, като например регистрите за достъп и регистрите за грешки, може да ви помогне да установите евентуални проблеми с производителността и сигурността на уебсайта.
 • Бъдете информирани за заплахите за сигурността: Бъдете информирани за най-новите заплахи за сигурността и уязвимости, например тези, за които съобщават организации като Националния център за киберсигурност или Националния институт за стандарти и технологии.

Чрез редовно наблюдение на уебсайта можете да изпреварвате потенциални проблеми и да го поддържате сигурен и безпроблемно работещ.

4. Анализирайте URL адресите, заглавията и метаописанията на страниците си

Уверете се, че заглавията на всяка страница в сайта ви съдържат подходящи ключови думи, които точно отразяват съдържанието на страницата. Освен това се уверете, че всяка страница има уникални метаописания; те трябва да предоставят кратък преглед на това, което се съдържа на съответната страница, като същевременно съдържат целеви ключови думи, където е уместно, така че ботовете на търсачките да разберат какво прави тази страница ценна или полезна за потребителите, които могат да я видят в списъците на SERP, след като кликнат върху нея от съществуващите резултати от онлайн заявка.

Анализът на URL адресите, заглавията и метаописанията на даден уебсайт е важна стъпка в оптимизирането на уебсайта за търсачките и подобряването на потребителското изживяване. Ето някои стъпки, които можете да предприемете, за да анализирате тези елементи:

 • Проверете URL адресите: Структурата на URL адресите на даден уебсайт може да повлияе на неговата оптимизация за търсачки и използваемост. Уверете се, че URL адресите са кратки, описателни и включват подходящи ключови думи. Освен това проверете дали URL адресите са организирани логично и дали следват последователна структура.
 • Прегледайте заглавията на страниците: Тагът на заглавието е важен фактор при определянето на релевантността на страницата за дадена заявка за търсене. Уверете се, че всяка страница на вашия уебсайт има уникално и описателно заглавие, което точно отразява съдържанието на тази страница. Уверете се, че заглавието е по-малко от 60 знака и включва подходящи ключови думи.
 • Анализирайте метаописанията: Метаописанието е резюме на съдържанието на страницата, което се показва в резултатите от търсенето. Уверете се, че метаописанията отразяват точно съдържанието на всяка страница, че са по-кратки от 155 знака и че включват подходящи ключови думи.
 • Използвайте инструменти: Съществуват различни инструменти, които могат да ви помогнат да анализирате URL адресите, заглавията и мета описанията на даден уебсайт, включително Google Search Console, Ranktracker, SEMrush и Ahrefs. Тези инструменти могат да предоставят информация за това как се представя уебсайтът ви в резултатите от търсенето и да идентифицират потенциални проблеми с URL адресите, заглавията и мета описанията.

Чрез анализ на URL адресите, заглавията и метаописанията на даден уебсайт можете да идентифицирате всички потенциални проблеми, които могат да повлияят на оптимизацията му за търсачки и на потребителското изживяване. Редовното наблюдение и оптимизиране на тези елементи може да ви помогне да подобрите видимостта на уебсайта в резултатите от търсенето и да осигурите по-добро потребителско изживяване.

5. Проверете качеството на съдържанието си и се съсредоточете върху ключовите думи.

Качеството на съдържанието винаги трябва да бъде приоритет при извършването на SEO одит, тъй като то играе неразделна роля за това колко добре търсачката "вижда" или оценява неговата релевантност спрямо даден резултат от заявка днес онлайн. В резултат на това, когато анализирате тематичната дълбочина, препоръчвам да отделите време за четене на Семантичен анализ.

Одитът на качеството на съдържанието на даден уебсайт е важен аспект от оптимизацията за търсачки (SEO). Ето някои стъпки, които можете да следвате, за да одитирате качеството на съдържанието на даден уебсайт:

 • Извършване на инвентаризация на съдържанието: Започнете със създаването на списък на всички страници на уебсайта си, включително съдържанието и структурата на всяка страница. Това ще ви помогне да получите цялостна представа за съдържанието на вашия уебсайт и да идентифицирате всички потенциални проблеми.
 • Преценете уместността на съдържанието: Уверете се, че съдържанието на всяка страница е свързано с темата и осигурява стойност за потребителя. Ако съдържанието е остаряло или не е подходящо, помислете за неговото актуализиране или премахване.
 • Проверете за дублирано съдържание: Дублиращото се съдържание може да окаже отрицателно въздействие върху класирането на уебсайта ви в търсачките. Използвайте инструмент като Ranktracker, SEMrush или Ahrefs, за да идентифицирате дублиращото се съдържание на уебсайта си и да предприемете стъпки за отстраняването му.
 • Анализирайте структурата на съдържанието: Уверете се, че съдържанието на всяка страница е добре структурирано и лесно за четене. Използвайте подзаглавия, точки и изображения, за да разчупите съдържанието и да го направите по-привлекателно за окото.
 • Проверете дължината на съдържанието: Проучванията показват, че по-дългото съдържание обикновено се класира по-високо в резултатите от търсенето. Уверете се, че всяка страница на вашия уебсайт има достатъчно съдържание, за да предостави стойност на потребителя и да отговаря на изискването за минимална дължина.
 • Преценка на използването на ключови думи: Ключовите думи играят важна роля при определянето на релевантността на дадена страница за дадена заявка за търсене. Уверете се, че съдържанието на всяка страница включва подходящи ключови думи; избягвайте обаче набиването на ключови думи, тъй като това може да има отрицателно въздействие върху класирането на уебсайта ви в търсачките.
 • Уверете се, че съдържанието е актуално: Редовното актуализиране на съдържанието на вашия уебсайт може да подобри класирането му в търсачките и да осигури по-добро потребителско изживяване. Уверете се, че съдържанието на всяка страница е актуално и подходящо.

Чрез редовен одит на съдържанието можете да гарантирате, че съдържанието на вашия уебсайт е подходящо, добре структурирано и с високо качество. Това може да помогне за подобряване на класирането на уебсайта ви в търсачките и да осигури по-добро потребителско изживяване за посетителите.

6. Разгледайте структурата на URL адресите и вътрешните връзки.

При провеждането на SEO одит е важно да се провери дали страниците в сайта ви са свързани по подходящ начин с други подходящи сайтове в структурата на уебстраницата, което помага на обхождащите машини да ги намерят по време на индексирането, а също така сигнализира за значимост. Всяка страница, индексирана от търсачките, също е важен компонент. Да се уверите, че URL адресите са лесно разбираеми както за клиентите, така и за ботовете, е от съществено значение за по-доброто класиране в SERP.

7. Следете органичния трафик и класирането.

Проследяването на органичните резултати е ключов показател за измерване на успеха на нашите собствени усилия за оптимизация. Проследяването на органичните резултати с течение на времето ще ви даде представа за това колко успешни са били промените по отношение на увеличаването на процента на кликванията в SERP (CTR). Седмичните отчети могат да се използват за сравняване на данните за органичното класиране по седмични метрики, така че всички открити тенденции да могат да бъдат отстранени бързо, преди да продължите да следите напредъка във времето по отношение на целите, установени в началото на всеки цикъл на оптимизация.

8. Внедряване на инструменти за проследяване като Google Analytics.

Когато оценявате напредъка, постигнат през даден период от време, прилагането на инструменти за проследяване като Google Analytics ще ви позволи на собствениците на сайтове лесно да проследяват промените в подобренията в различните области, като се фокусират надолу в гранулираните нива на уебстраницата, за да видят дали усилията за подобряване на подсилването са били успешни дори в миналото, когато термините на домейна от първо ниво, към които сте се позовавали, също са били насочени активно особено сега.

Какви са ключовите показатели за ефективност на SEO одита на уебсайта?

Ключовият показател за ефективност (KPI) е показател, който помага да се измери успехът на усилията на даден уебсайт за оптимизация за търсачки (SEO). По-долу са изброени обичайните ключови показатели за ефективност, използвани при SEO одит на уебсайт:

 • Органичен трафик: Той измерва броя на посетителите на даден уебсайт от органични резултати от търсенето.
 • Класиране по ключови думи: Това измерва позицията на страниците на даден уебсайт в резултатите от търсенето на определени ключови думи.
 • Степен на отпадане: С този показател се измерва процентът на посетителите, които напускат уебсайта, след като са разгледали само една страница. Високият процент на отпадане може да означава, че съдържанието на уебсайта не е подходящо за заявката за търсене на потребителя.
 • Страници на сесия: Този показател измерва средния брой страници, които потребителят посещава по време на една сесия на уебсайта. Големият брой страници на сесия може да показва, че уебсайтът предоставя ценно и подходящо съдържание на потребителя.
 • Време на място: Този показател измерва средното време, което потребителят прекарва на уебсайта по време на една сесия. Високото време на престой в сайта може да означава, че уебсайтът предоставя ценно и ангажиращо съдържание на потребителя.
 • Коефициент на преобразуване: С този показател се измерва процентът на посетителите на уебсайта, които извършват определено желано действие, като например попълване на формуляр или извършване на покупка. Високият коефициент на преобразуване може да показва, че съдържанието и дизайнът на уебсайта ефективно стимулират ангажираността и действията на потребителите.
 • Удобство за мобилни устройства: Това измерва адаптивността и използваемостта на даден уебсайт на мобилни устройства. С нарастващото използване на мобилни устройства за достъп до интернет е важно уебсайтовете да са оптимизирани за мобилни устройства.

Чрез редовното наблюдение на тези ключови показатели за ефективност можете да получите цялостна представа за ефективността на усилията за SEO на вашия уебсайт и да идентифицирате областите за подобрение. Редовното провеждане на SEO одит на уебсайта може да ви помогне да изпреварите конкуренцията и да осигурите по-добро потребителско изживяване за вашите посетители.

Какви технически инструменти трябва да използваме, за да идентифицираме червените знамена в даден уебсайт?

Научете се как да правите seo одит с помощта на тези прости съвети и увеличете видимостта си онлайн! Съществуват няколко безплатни инструмента, които можете да използвате за извършване на SEO одит на уебсайт. Ето някои от най-популярните безплатни инструменти:

 • Конзола за търсене в Google: Този инструмент предоставя информация за представянето на уебсайта ви в резултатите от търсенето в Google и идентифицира потенциални технически проблеми.
 • Google Анализ: Този инструмент предоставя подробна информация за трафика на вашия уебсайт, включително за източниците на трафик, поведението на потребителите и конверсиите.
 • Google Page Speed Insights: Този инструмент анализира скоростта и производителността на вашия уебсайт както на настолни, така и на мобилни устройства.
 • Изследовател на връзки на Moz: Този инструмент ви позволява да анализирате обратните връзки към вашия уебсайт и да сравните профила на връзките на вашия уебсайт с този на вашите конкуренти.
 • Screaming Frog SEO Spider: Този инструмент обхожда уебсайта ви и предоставя информация за структурата, съдържанието и техническите елементи на уебсайта ви.
 • Одит на сайта на SEMrush: Този инструмент предоставя цялостен анализ на техническите фактори на вашия уебсайт, както и на факторите за SEO на страницата и извън нея.
 • Ahrefs Site Explorer: Този инструмент предоставя информация за обратните връзки към вашия уебсайт и за водещите страници на вашия уебсайт.
 • Инструмент на Google за тестване на удобството на мобилните устройства: През последните години все повече хора използват мобилни устройства, отколкото настолни компютри, поради което е важно сайтовете да са адаптивни и оптимизирани за мобилни устройства. За щастие тестването на това дали даден сайт изглежда пълноценно на различни устройства е достатъчно лесно, като се използва инструментът за тестване на мобилни устройства на Google или решения с отворен код.
 • Валидатор за маркиране на схеми на Google: Структурираните данни помагат за повишаване на видимостта в SERP, като позволяват на Googlebot да разбира по-точно ключовите елементи на страницата, като например изображения, заглавия и описания на статии и др. Той може също така да даде възможност за допълнителни функции като "rich snippets", които карат обявите да изпъкват повече сред конкуренцията в рамките на SERP (страници с резултати от търсенето). Тестването гарантира, че всички желани битове, целящи да повлияят на определени ключови показатели за ефективност, са правилно изпълнени, като същевременно се избягват ръчните усилия, когато това е възможно, чрез този безплатен инструмент.

Това са само някои от безплатните инструменти за извършване на SEO одит на даден уебсайт. С помощта на тези инструменти можете да идентифицирате потенциални проблеми със SEO оптимизацията на вашия уебсайт и да предприемете стъпки за подобряване на представянето му в резултатите от търсенето.

Колко често трябва да извършвам SEO одит на моя уебсайт?

Периодично трябва да се провеждат SEO одити, за да се гарантира, че уебсайтът ви е оптимизиран за класиране в търсачките. В зависимост от размера и сложността на уебсайта ви се препоръчва да провеждате одит поне веднъж на 6-12 месеца. По време на одита за SEO оптимизация трябва да бъдат разгледани техническите аспекти на вашия уебсайт, включително скоростта на страницата и състоянието на индексиране. Освен това трябва да се оценят и фактори като оптимизация на съдържанието и проучване на ключовите думи, за да се поддържат високи позиции на видимост в търсачките. Честотата на SEO одитите може да се наложи да се увеличи или намали в зависимост от промените, направени в алгоритмите или ключовите думи, използвани от търсачките.

Какво влияние оказва добрата или лошата SEO оптимизация върху трафика към моя уебсайт?

Добрата SEO оптимизация може да окаже огромно влияние върху трафика към вашия уебсайт, тъй като помага да оптимизирате уебсайта си така, че той да се появява на първите места в страниците с резултати от търсенето. Ако успешно прилагате добри практики за SEO, повече потенциални клиенти ще посещават уебсайта ви. Това означава по-големи шансове за конверсии и по-голям шанс да постигнете успех в бизнеса си. И обратното, ако не прилагате правилно SEO оптимизацията, ако използвате остарели стратегии или ако вашите конкуренти използват по-добра SEO оптимизация, може да ви е трудно да получите какъвто и да е органичен трафик към вашия уебсайт.

Заключение

Измисляте как да направите SEO одит на уебсайта си? Не се притеснявайте! В този блог ще научите основите на SEO одита. SEO одитът за вашия уебсайт включва идентифициране на всички съществуващи проблеми и създаване на план за тяхното разрешаване. Трябва да започнете, като проучите и разберете основите на оптимизацията за търсачки. Това ще ви помогне да определите кои ключови думи са най-важни за доброто класиране на вашия уебсайт в резултатите от търсенето. След това анализирайте текущото класиране и представянето на уебсайта си, оценете обратните връзки и разгледайте други външни фактори, които биха могли да повлияят на класирането. Последната стъпка е да създадете план за действие, да коригирате заглавията, описанията, alt таговете и съдържанието, ако е необходимо, да използвате усилията за оптимизация извън сайта, да настроите текущо проследяване, за да следите напредъка, и да коригирате, ако е необходимо.

Indradeep Datta

Indradeep Datta

Indradeep Datta is a London-based professional digital marketer. Oxford Brookes University awarded him a master's degree in digital marketing. He enjoys writing on lifestyle and business subjects. He is also the author of the Customerlifestyle.com lifestyle blog.

Link: Customerlifestyle.com

Започнете да използвате Ranktracker... безплатно!

Разберете какво възпрепятства класирането на уебсайта ви.

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си

Different views of Ranktracker app
Запознайте се с Ranktracker

Универсалната платформа за ефективна SEO оптимизация

Зад всеки успешен бизнес стои силна SEO кампания. Но с безбройните инструменти и техники за оптимизация, от които можете да избирате, може да е трудно да разберете откъде да започнете. Е, не се страхувайте повече, защото имам точно това, което ще ви помогне. Представяме ви платформата Ranktracker "всичко в едно" за ефективна SEO оптимизация

Най-накрая отворихме регистрацията за Ranktracker напълно безплатно!

Създаване на безплатен акаунт

Или влезте в системата, като използвате данните си