• Στατιστικά στοιχεία

Ο 58 αριθμός στατιστικών στοιχείων για την απομακρυσμένη εργασία

 • Felix Rose-Collins
 • 1 min read
Ο 58 αριθμός στατιστικών στοιχείων για την απομακρυσμένη εργασία

Εισαγωγή

Η πανδημία του Covid άλλαξε πολλές μορφές εργασίας σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία έχει επιτρέψει την εξ αποστάσεως εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η πανδημία έδειξε τα οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους. Ωστόσο, ορισμένες επιχειρήσεις δεν συνειδητοποιούν πώς να αξιοποιήσουν καλύτερα την απομακρυσμένη εργασία. Ακολουθούν λοιπόν ορισμένα στατιστικά στοιχεία για την εργασία εξ αποστάσεως που μπορούν να βοηθήσουν τους ηγέτες των επιχειρήσεων να λάβουν αποτελεσματικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Γενικές στατιστικές

 • Το 16% των οργανισμών προσλαμβάνει αποκλειστικά απομακρυσμένους εργαζόμενους.
 • Από το 2005 έχει σημειωθεί αύξηση 140% των ατόμων που εργάζονται από το σπίτι.
 • Σήμερα υπάρχουν 4,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ΗΠΑ που εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον το 50% του χρόνου.
 • Η τηλεργασία έχει αυξηθεί κατά 115% τα τελευταία δέκα χρόνια.
 • Το 2022, το 38% του εργατικού δυναμικού αποτελείται από τους millennials και τη γενιά Z. Μέχρι το 2028, θα αποτελούν περισσότερο από το μισό (58%) του εργατικού δυναμικού.
 • Οι τηλεργαζόμενοι μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που αντιστοιχούν σε περίπου 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως.
 • Το 86% των εργαζομένων που εργάζονται εξ αποστάσεως πιστεύει ότι η εργασία από μόνοι τους βελτιώνει την παραγωγικότητα.
 • Μόνο το 4% των απομακρυσμένων εργαζομένων θα εργαστεί σε καφετέρια.
 • Τα τρία τέταρτα των εργαζομένων που εργάζονται εξ αποστάσεως (75%) δηλώνουν ότι οι εργοδότες τους δεν τους αποζημιώνουν το οικιακό διαδίκτυο.

Οφέλη της απομακρυσμένης εργασίας για τους οργανισμούς

 • Οι εταιρείες που επιτρέπουν στους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως, τουλάχιστον με μερική απασχόληση, θα έχουν 25% χαμηλότερη εναλλαγή εργαζομένων.
 • Πάνω από τα τρία τέταρτα (76%) των εργαζομένων θα παραμείνουν σε έναν οργανισμό εάν μπορούν να έχουν πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας.
 • Οι εργαζόμενοι στις πωλήσεις έχουν 66% περισσότερες πιθανότητες να εργάζονται εξ αποστάσεως.
 • Το 21% των εργαζομένων θα παραιτούνταν από μέρος των διακοπών τους για να αποκτήσουν ευέλικτο χρόνο εργασίας.
 • Περισσότερο από το ένα τέταρτο των εργαζομένων (28%) θα δεχόταν μείωση μισθού κατά 10-20% για να έχει περισσότερο ευέλικτο χρόνο και να εργάζεται εξ αποστάσεως.
 • Το 20% των εργαζομένων θα παραιτούνταν από τις συνταξιοδοτικές παροχές για να εργαστούν εξ αποστάσεως.
 • Λιγότεροι από τους μισούς (44%) απομακρυσμένους εργαζόμενους με απεριόριστο χρόνο διακοπών θα πάρουν μόνο δύο ή τρεις εβδομάδες διακοπές το χρόνο.
 • Ένας στους δέκα απομακρυσμένους εργαζόμενους με απεριόριστο χρόνο διακοπών θα πάρει μόνο μία εβδομάδα διακοπών.
 • Ένας στους είκοσι απομακρυσμένους εργαζόμενους με απεριόριστο χρόνο διακοπών θα παίρνει λιγότερες από μία εβδομάδα διακοπών το χρόνο.
 • Επιτρέποντας την απομακρυσμένη εργασία οι εργοδότες μπορούν να εξοικονομήσουν 11.000 δολάρια ετησίως σε δαπάνες για τους εργαζόμενους (χώρος γραφείων, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα).

Οφέλη της απομακρυσμένης εργασίας για τους εργαζόμενους

Benefits of Remote Work for Employees

 • Το 40% των εργαζομένων πιστεύει ότι το καλύτερο πλεονέκτημα της απομακρυσμένης εργασίας είναι το ευέλικτο πρόγραμμα.
 • Οι εργαζόμενοι που εργάζονται τουλάχιστον μία ημέρα το μήνα θα είναι κατά 24% πιο ευτυχισμένοι και παραγωγικοί.
 • Το 75% των εργαζομένων πιστεύει ότι υπάρχουν λιγότεροι περισπασμοί όταν εργάζονται εξ αποστάσεως.
 • Ακριβώς κάτω από τα τρία τέταρτα των απομακρυσμένων εργαζομένων (74%) εργάζονται από το σπίτι για να απομακρυνθούν από τους συναδέλφους τους.
 • Ο θόρυβος από τους συναδέλφους ενοχλεί το 60% των εργαζομένων.
 • Το 97% των εργαζομένων θα ήθελε να έχει ένα ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας.
 • Το 86% των εργαζομένων πιστεύει ότι η απομακρυσμένη εργασία θα μειώσει τα επίπεδα άγχους τους.
 • Το 77% των εργαζομένων πιστεύει ότι η απομακρυσμένη εργασία μπορεί να βελτιώσει τη γενική τους υγεία.
 • Σχεδόν το ένα τρίτο των εργαζομένων (30%) επιθυμεί να μπορεί να εργάζεται από οποιαδήποτε τοποθεσία.
 • Περισσότεροι από ένας στους εννέα εργαζόμενους (14%) θα χρησιμοποιούσαν ευέλικτες συνθήκες εργασίας για να περνούν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους.
 • Με την εξ αποστάσεως εργασία στο 50% του χρόνου, οι εργαζόμενοι μπορούν να εξοικονομήσουν 11 ημέρες χρόνου ετησίως, καθώς δεν μετακινούνται στο γραφείο.
 • Οι τηλεργαζόμενοι αμείβονται κατά 4.000 δολάρια περισσότερο από τους εργαζόμενους στο γραφείο σε πραγματικούς όρους.
 • Οι τηλεργαζόμενοι εξοικονομούν περισσότερα από 44 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από τις μετακινήσεις και άλλα έξοδα που σχετίζονται με την εργασία.
 • Το 35% των εργαζομένων πιστεύει ότι η απομακρυσμένη εργασία προσφέρει καλύτερη ποιότητα απασχόλησης.
 • Λίγο λιγότερο από τα δύο τρίτα των εργαζομένων (65%) πιστεύουν ότι εργάζονται καλύτερα όταν εργάζονται στο σπίτι.
 • Το 18% των εργαζομένων έχουν καλύψει πλήρως το κόστος του οικιακού διαδικτύου από τους εργοδότες τους, ενώ το 7% του κόστους του οικιακού διαδικτύου καλύπτεται μερικώς από τους εργοδότες τους.

Στατιστικά στοιχεία για την απομακρυσμένη εργασία

 • Το 44% των εταιρειών έχουν πολιτικές απασχόλησης που δεν επιτρέπουν την εργασία εξ αποστάσεως.
 • Το 2022, 40% περισσότερες εταιρείες θα προσφέρουν εργασία εξ αποστάσεως σε σύγκριση με το 2017.
 • Οιμικρές επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να επιλέξουν απομακρυσμένους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.
 • Μέχρι το 2028, το 73% όλων των επιχειρηματικών τμημάτων θα προσλάβει εργαζόμενους εξ αποστάσεως.
 • Μέχρι το 2028, το ένα τρίτο του συνόλου των εργαζομένων θα εργάζεται εξ αποστάσεως.
 • Το 52% των εργαζομένων εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, παγκοσμίως.
 • Μόνο το 32% των εργαζομένων δεν έχει εργαστεί ποτέ εξ αποστάσεως.
 • Οι άνδρες έχουν 8% περισσότερες πιθανότητες να εργάζονται εξ αποστάσεως από ό,τι οι γυναίκες.
 • Το 69% των millennials θα παραιτούνταν από άλλες εργασιακές παροχές για πιο ευέλικτες συνθήκες εργασίας.
 • Λίγο πάνω από τις μισές εταιρείες (51%) προσφέρουν στους υπαλλήλους τους τουλάχιστον κάποια απομακρυσμένη εργασία.

Προβλήματα με την απομακρυσμένη εργασία

 • Πάνω από ένας στους πέντε (22%) απομακρυσμένους εργαζόμενους πιστεύει ότι η αποσύνδεση μετά τη δουλειά είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για αυτούς.
 • Μόλις ένας στους πέντε εργαζόμενους (19%) πιστεύει ότι η μοναξιά είναι η μεγαλύτερη πρόκληση όταν εργάζονται από το σπίτι.
 • Το 17% των απομακρυσμένων εργαζομένων πιστεύει ότι ο τρόπος εργασίας τους δεν επιτρέπει την κανονική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των γραφείων.
 • Ενώ το 51% των εργοδοτών επιτρέπει επίσημα στους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως, μόνο το 27% ακολουθεί στην πράξη τις επιλογές απομακρυσμένης εργασίας.
 • Οι πλήρως απομακρυσμένοι εργαζόμενοι ασχολούνται μόνο κατά 30% με την εργασία τους, αλλά αυτό είναι το ίδιο επίπεδο δέσμευσης με εκείνους που δεν έχουν εργαστεί ποτέ εξ αποστάσεως.
 • Όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα θα είναι περισσότερο αφοσιωμένοι στην εργασία τους (41% αφοσίωση).
 • Ο καταιγισμός ιδεών είναι ο πιο δύσκολος τύπος σύσκεψης όταν πρόκειται για απομακρυσμένη εργασία.
 • Οι κατ' ιδίαν και οι κατ' ιδίαν συναντήσεις είναι οι λιγότερο απαιτητικοί τύποι συναντήσεων.
 • Μόνο το 3% των απομακρυσμένων εργαζομένων πιστεύει ότι είναι λιγότερο παραγωγικοί όταν εργάζονται από το σπίτι.

Μετακίνηση ρόλων

 • Σχεδόν τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους θα άλλαζαν εταιρεία αν τους προσφερόταν ευέλικτη και απομακρυσμένη εργασία.
 • Το 85% των εργαζομένων πιστεύει ότι ο σημερινός εργοδότης τους θα πρέπει να τους παρέχει την τεχνολογία και τον εξοπλισμό για να εργάζονται εξ αποστάσεως.
 • Το 77% των μελλοντικών εργαζομένων θεωρεί ότι η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα αποτελεί το καλύτερο κίνητρο.

Τελική λέξη

Η απομακρυσμένη εργασία είναι σίγουρα μια τάση που θα αυξηθεί στο μέλλον. Υπάρχουν τόσα πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους από την προσαρμογή της διαχείρισης του χρόνου που είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσετε. Εάν οι εταιρείες δεν προσφέρουν απομακρυσμένη εργασία, τότε θα μπορούσαν να διαπιστώσουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν έλλειψη προσωπικού, καθώς πολλοί νέοι εργαζόμενοι πιθανότατα θα αναζητήσουν εργασία σε εταιρείες που προσφέρουν αυτή την εξαιρετική ευκαιρία.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience . He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Δοκιμάστε το Ranktracker ΔΩΡΕΑΝ