Αποδοχή των όρων

Η πρόσβασή σας και η χρήση των δικτυακών τόπων και υπηρεσιών ("δικτυακοί τόποι και υπηρεσίες") που ανήκουν ή λειτουργούν από την Ranktracker υπόκειται αποκλειστικά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις τοποθεσίες Web και τις υπηρεσίες για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Με τη χρήση των Ιστοσελίδων και των Υπηρεσιών αποδέχεστε πλήρως τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις αποποιήσεις που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση των Τοποθεσιών Web και των Υπηρεσιών.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ο Χρήστης που πληρώνει για οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας θα αναφέρεται ως "Συνδρομητής". Ως Συνδρομητής, πρέπει να συμφωνείτε με τους όρους πληρωμής που σας παρουσιάζονται κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα.

Οι συνδρομητές είναι υπεύθυνοι να αναλάβουν δράση πριν από την ανανέωση εάν δεν επιθυμούν την αυτόματη ανανέωση της συνδρομής τους. Ενδέχεται να μην λάβετε περαιτέρω ειδοποίηση για την ανανέωση της συνδρομής σας μετά την εγγραφή σας για λογαριασμό ή συνδρομή και πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του λογαριασμού σας για να μάθετε πότε ο λογαριασμός ή η συνδρομή σας θα ανανεωθεί. Οι συνδρομές επαναλαμβάνονται είτε μηνιαίως είτε ετησίως, ανάλογα με τη διάρκεια ανανέωσης που επιλέγετε κατά τη διαδικασία εγγραφής.

Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι η πιστωτική κάρτα που συνδέεται με το λογαριασμό ή τη συνδρομή σας είναι ενημερωμένη, ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε σχέση με αυτήν είναι ακριβείς και ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να τη χρησιμοποιήσετε. Εάν η Εταιρεία δεν μπορεί να χρεώσει την πιστωτική σας κάρτα, ενδέχεται να ακυρώσουμε τη συνδρομή σας και να χάσετε την πρόσβαση στην Υπηρεσία και σε όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τη συνδρομή σας.

Τιμολογημένες συνδρομές. Ορισμένοι λογαριασμοί μπορούν να πληρωθούν μέσω τιμολόγησης με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των μερών. Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις που σχετίζονται με λογαριασμούς με τιμολόγιο. Εάν η Εταιρεία έχει συμφωνήσει να συνάψει σχέση τιμολόγησης μαζί σας, όλα τα τιμολόγια πρέπει να εξοφλούνται εντός 30 ημερών. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να χρεώνει τόκους 1,5% ανά μήνα για τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς και ότι είστε υπεύθυνοι για τις αμοιβές των δικηγόρων και τα εύλογα έξοδα είσπραξης που προκύπτουν από τις προσπάθειες της Εταιρείας να εισπράξει το ληξιπρόθεσμο ποσό.

Δεν υπάρχουν επιστροφές χρημάτων. Η Ranktracker δεν είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει επιστροφή χρημάτων ανά πάσα στιγμή. Εάν επιλέξετε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας, δεν θα σας επιστραφεί το σύνολο ή μέρος της. Εάν επιλέξετε να υποβαθμίσετε το επίπεδο της συνδρομής σας κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας, ενδέχεται να δικαιούστε να πληρώσετε ένα χαμηλότερο, αναλογικό ποσό κατά την ανανέωση, αλλά δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ανά πάσα στιγμή.

Το Ranktracker είναι ένα ψηφιακό προϊόν και ως εκ τούτου συμφωνείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας να παραιτηθείτε από οποιαδήποτε περίοδο αναστολής που μπορεί να ισχύει.

Συμβουλές

Τα περιεχόμενα των Ιστοσελίδων και των Υπηρεσιών δεν συνιστούν συμβουλές και δεν θα πρέπει να βασίζονται στη λήψη ή την αποχή από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Αλλαγές σε ιστότοπους και υπηρεσίες

Η Ranktracker διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να καταργήσει (προσωρινά ή μόνιμα) τις τοποθεσίες Web και τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος τους χωρίς προειδοποίηση και επιβεβαιώνετε ότι η Ranktracker δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντί σας για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ή αφαίρεση.

Η Ranktracker διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, και η συνεχιζόμενη χρήση των Ιστοσελίδων και των Υπηρεσιών μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές θα θεωρείται ότι αποδέχεστε την εν λόγω αλλαγή.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Οι Ιστότοποι και οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων που ελέγχονται και συντηρούνται από άλλους. Οποιοσδήποτε σύνδεσμος προς άλλους δικτυακούς τόπους δεν αποτελεί έγκριση των εν λόγω δικτυακών τόπων και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις τοποθεσίες Web και τις υπηρεσίες και το περιεχόμενό τους (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σχεδίων, του κειμένου, των γραφικών και όλου του λογισμικού και των πηγαίων κωδικών που συνδέονται με τις τοποθεσίες Web και τις υπηρεσίες Web) ανήκουν στην Ranktracker ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτήν ή χρησιμοποιούνται με άλλο τρόπο όπως επιτρέπεται από το νόμο.

Κατά την πρόσβαση στις τοποθεσίες Web και τις υπηρεσίες συμφωνείτε ότι θα έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Κανένα από τα περιεχόμενα δεν επιτρέπεται να μεταφορτωθεί, να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να αποθηκευτεί, να πωληθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό αποκλείει τη λήψη, αντιγραφή ή/και εκτύπωση σελίδων των δικτυακών τόπων και υπηρεσιών για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο.

Δίκαιη χρήση

Το Ranktracker δεν ανέχεται οποιαδήποτε κατάχρηση των δοκιμών μας, καθώς αντιβαίνει στην αρχική πρόθεση να επιτραπεί στους νέους χρήστες να δοκιμάσουν τα χαρακτηριστικά μας. Η δοκιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά για λόγους εξοικείωσης με την Υπηρεσία. Απαγορεύεται αυστηρά η εγγραφή ενός χρήστη για πολλαπλές δοκιμές. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία, εάν δούμε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα που εύλογα υποδεικνύει ότι κάνετε κατάχρηση των πληρωμένων λογαριασμών μας, των ισόβιων & ή των δοκιμών. Εάν ανακαλύψουμε έναν λογαριασμό που έχει κάνει κατάχρηση του συστήματος κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε την ανανέωση με διακοπή του λογαριασμού μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης. Η μεταπώληση και η κοινή χρήση λογαριασμών απαγορεύεται αυστηρά, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αυτούς τους λογαριασμούς χωρίς προειδοποίηση.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Συμφωνείτε να συνάψετε κάθε συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού που εύλογα απαιτείται από την Ranktracker σε σχέση με οποιοδήποτε λογισμικό που σας διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις υπηρεσίες και σε κάθε σχετικό λογισμικό ανήκουν και θα παραμείνουν στην Ranktracker ή στους προμηθευτές της, ανάλογα με την περίπτωση.

Αποποίηση ευθυνών και περιορισμός ευθύνης

Οι Ιστοσελίδες και οι Υπηρεσίες παρέχονται "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" χωρίς καμία εκπροσώπηση ή έγκριση και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Ranktracker δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απώλειας επιχειρήσεων, ευκαιριών, δεδομένων, κερδών) που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση των δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών.

Η Ranktracker δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των Ιστοσελίδων και των Υπηρεσιών θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι οι Ιστοσελίδες και οι Υπηρεσίες ή ο διακομιστής ή οι διακομιστές που καθιστούν την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες διαθέσιμες είναι απαλλαγμένες από ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι επιβλαβές ή καταστροφικό.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκύπτει από τις συνέπειες των ιών που λαμβάνετε μέσω των Ιστοσελίδων και των Υπηρεσιών ή από την αποτυχία μας να παρέχουμε τις Ιστοσελίδες και τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή για οποιεσδήποτε οικονομικές απώλειες (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας επιχειρήσεων, συμβάσεων, κερδών, εσόδων, κεφαλαίου ή αναμενόμενων αποταμιεύσεων), οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή επακόλουθη απώλεια, απώλεια δεδομένων, υπεραξίας ή φήμης ή για οποιαδήποτε άσκοπη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του κόστους χρήσης οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή απώλειες που προκαλούνται από ιούς.

Τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπο που να αποκλείει ή να περιορίζει την ευθύνη της Ranktracker για θάνατο ή σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα αμέλειας της Ranktracker ή των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της.

Εκτός από την ευθύνη μας για θάνατο ή τραυματισμό ως αποτέλεσμα της αμέλειάς μας, οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να έχουμε απέναντί σας, είτε με σύμβαση, είτε με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε με άλλο τρόπο, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υποστήκατε σε σχέση με την παροχή των Ιστοσελίδων και των Υπηρεσιών, περιορίζεται σε £100 σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Ranktracker και τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους της από και έναντι όλων των υποχρεώσεων, νομικών αμοιβών, ζημιών, απωλειών, εξόδων και άλλων εξόδων σε σχέση με οποιεσδήποτε αξιώσεις ή αγωγές κατά της Ranktracker που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή άλλων υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη χρήση των Ιστοσελίδων και των Υπηρεσιών.

Ανωτέρα βία

Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας, εάν εμποδιστούμε να το πράξουμε λόγω γεγονότος πέραν του εύλογου ελέγχου μας (το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απεργίες, εργατικές διαμάχες, θεομηνίες, πόλεμο, ταραχές, πολιτικές ενέργειες, κακόβουλες ενέργειες ή ζημιές, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, κυβερνητική ή κανονιστική εντολή, κανόνα, κανονισμό ή οδηγία, οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη οποιασδήποτε κυβερνητικής ή άλλης αρμόδιας αρχής, ατύχημα, βλάβη εξοπλισμού ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μη διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, γραμμών ή άλλου εξοπλισμού τρίτων, πυρκαγιά, πλημμύρα ή καταιγίδα).

Αποζημίωση

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κριθεί άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος για οποιονδήποτε λόγο από οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, τότε ο εν λόγω Όρος ή προϋπόθεση θα διαχωρίζεται και οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις θα επιβιώνουν και θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα και θα συνεχίσουν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, όπως αυτοί εφαρμόζονται σε συμφωνίες που συνάπτονται και εκτελούνται εξ ολοκλήρου εντός της εν λόγω δικαιοδοσίας και με το παρόν υποβάλλεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Χρήση της υπηρεσίας μας

Η χρήση της Υπηρεσίας μας δεν σας δίνει την κυριότητα οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στην Υπηρεσία μας ή στο περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση.

Η Υπηρεσία μας εμφανίζει κάποιο περιεχόμενο που δεν ανήκει στην Ranktrackers. Αυτό το περιεχόμενο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της οντότητας που το καθιστά διαθέσιμο. Ενδέχεται να εξετάζουμε το περιεχόμενο για να διαπιστώσουμε εάν είναι παράνομο ή παραβιάζει τις πολιτικές μας και ενδέχεται να αφαιρέσουμε ή να αρνηθούμε την προβολή περιεχομένου που θεωρούμε εύλογα ότι παραβιάζει τις πολιτικές μας ή το νόμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επανεξετάζουμε το περιεχόμενο, οπότε μην υποθέτετε ότι το κάνουμε.

Απαγορεύεται η μεταπώληση ή αναδιανομή της υπηρεσίας

Επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας στο εσωτερικό της εταιρείας με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών και αναλύσεων για τη βελτιστοποίηση της/των ιστοσελίδας/ων σας και των σχετικών εκστρατειών.

Εκτός εάν έχει ρητά εξουσιοδοτηθεί από την Ranktracker, συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε, αντιγράφετε, πουλάτε, εμπορεύεστε, μεταπωλείτε, επιτρέπετε την πρόσβαση, τροποποιείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα ή εκμεταλλεύεστε για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή τον κώδικα υπολογιστή που τροφοδοτεί την Υπηρεσία.

Είστε υπεύθυνοι για όλη τη χρήση της Υπηρεσίας μέσω του λογαριασμού σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των διαπιστευτηρίων του online λογαριασμού σας.

Αποκλεισμός διευθύνσεων IP

Για την προστασία της ακεραιότητας της Υπηρεσίας, η Ranktracker διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείει την πρόσβαση στην Υπηρεσία σε εγγεγραμμένους και συνδρομητές από συγκεκριμένες διευθύνσεις IP.

Αναστολή και τερματισμός

Μπορούμε να αναστείλουμε, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε τις πληρωμένες και μη πληρωμένες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Μπορούμε να τερματίσουμε τη συνδρομή σας, LTD & ή το λογαριασμό σας λόγω κατάχρησης, κατάχρησης προς τους πράκτορες livechat, τους υπαλλήλους, το προσωπικό & τους πελάτες μας εντός ή εκτός της υπηρεσίας ranktracker, συκοφαντική δυσφημιστική δήλωση, αδράνεια.