• Käyttäjäkokemuksen (UX) suunnittelu ja mobiilikehitys

Aloittelijan opas responsiiviseen mobiili-UX:ään

 • Felix Rose-Collins
 • 6 min read
Aloittelijan opas responsiiviseen mobiili-UX:ään

Intro

Mobiililaitteet ovat yhä keskeisemmällä sijalla, joten käyttäjäystävällisen käyttökokemuksen kannalta keskeisiä ovat verkkosivustot ja sovellukset, jotka mukautuvat saumattomasti eri näytön kokoihin ja asentoihin. Näin käyttäjät pysyvät sitoutuneina ja palaavat hakemaan lisää riippumatta siitä, mitä laitetta he käyttävät.

Kehittäjät noudattavat responsiivisen suunnittelun parhaita käytäntöjä, kuten CSS-mediakyselyjä, joilla määritetään eri näytönkokojen katkaisupisteet ja varmistetaan, että käyttäjät voivat navigoida verkkosivustoilla ja verkkosovelluksissa mukavasti omilla laitteillaan. Nämä kyselyt muokkaavat sarakkeiden järjestelyjä, fonttien kokoja, kuvien skaalautumista ja sisällön näkyvyyttä, mikä varmistaa verkkosivuston johdonmukaisen toiminnan eri näytön koossa ja mukauttaa samalla sisältöä ja rakenteita vastaavasti. Tämä responsiivinen suunnittelu mobiililaitteiden UX (user experience) mahdollistaa sovellusten helpon käytön ja on houkutteleva mobiililaitteilla. Näin käyttäjät voivat vaivattomasti navigoida, olla vuorovaikutuksessa ja käyttää sisältöä eri laitteilla tai mobiiliselaimilla verkossa.

Tässä artikkelissa käydään läpi responsiivinen mobiili-UX ja korostetaan sen merkitystä, parhaita käytäntöjä ja muita näkökohtia.

Aloitetaan siis oppimalla lisää responsiivisesta mobiili-UX:stä.

Mitä on responsiivinen mobiili UX?

Responsiivinen mobiili-UX on lähestymistapa, jossa keskitytään verkkosivuston ja verkkosovellusten suunnitteluun ja käyttäjäkokemukseen eri mobiililaitteilla. Responsiivinen mobiilisuunnittelu varmistaa, että kehitetty verkkosivusto ja verkkosovellus mukautuvat ja toimivat täsmällisesti monilla mobiililaitteilla, joilla on eri näytön koko ja resoluutio.

Termi "responsiivinen" tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että verkkosivuston ja verkkosovelluksen käyttöliittymä voi mukautua eri mobiililaitteiden ja niiden ominaisuuksien mukaan. Responsiivisen mobiili-UX:n toteuttamisella pyritään parantamaan käyttäjäkokemusta suunnittelemalla houkuttelevia, houkuttelevia ja käyttäjäystävällisiä käyttöliittymiä.

Eräs tapa käsitellä responsiivista suunnittelua on miettiä navigointi uudelleen. Pienillä näytöillä voit piilottaa tietyt valikkokohdat käyttämällä hampurilaiskuvaketta tilan säästämiseksi. Näin käyttäjät pääsevät käsiksi kaikkiin tarvittaviin kohtiin ilman, että näyttö on liian täynnä.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Vaihtoehtoinen tapa on käyttää monipuolista sarakemuotoa, joka muuttaa näytettävien sarakkeiden määrää näytön koon mukaan. Näin sovellus pystyy hyödyntämään tilan tehokkaasti ja tarjoamaan sujuvan käyttökokemuksen eri laitteilla. Tärkeintä on olla harkittu ja harkittu sovelluksen suunnittelussa, jotta käyttäjäystävällisyys voidaan optimoida.

Responsiivisen mobiili-UX:n merkitys

Responsiivisella mobiili-UX:llä on useita tärkeitä näkökohtia, jotka korostavat sen sisällyttämistä verkkosivustojen ja verkkosovellusten kehittämiseen.

Jotkut näistä merkityksistä ovat seuraavat:

 • Verkkosivuston ja verkkosovelluksen kehittämisen kustannustehokkuus on tärkeää. Erillisten verkkosivustojen ja sovellusten käyttäminen mobiilikäyttäjille ja muille käyttäjille voi kuitenkin olla hyvin kallista. Kun mukaan otetaan responsiivinen suunnittelu, kustannuksia voidaan alentaa jättämällä pois tarve mobiililaitteille suunnatulle sivustolle.
 • Responsiivinen muotoilu mahdollistaa nopeat ja helpot muutokset ilman kahden erillisen sivuston hallintaa. Tämä joustavuus osoittautuu korvaamattomaksi, kun tehdään pieniä suunnittelumuutoksia tai korjataan virheitä - se on kertaluonteinen tehtävä.
 • Tavoitteena on sitouttaa käyttäjät ja varmistaa helppo navigointi, mikä kannustaa palaamaan sivustolle. Hitaasti latautuva mobiilisivusto tai matalaresoluutioiset kuvat voivat vaikuttaa kielteisesti yrityksesi imagoon ja antaa vaikutelman ammattimaisuuden puutteesta.
 • Hakukoneoptimoinnissa (SEO ) saavutettavien hyötyjen maksimointi on toinen responsiivisen mobiili-UX:n hyöty. SEO-strategiat nostavat sijoituksia Googlen hakusivuilla ja parantavat näkyvyyttä potentiaalisille käyttäjille. Korkeamman sijainnin varmistaminen hakutuloksissa lisää todennäköisyyttä tulla löydetyksi.

Tärkeimmät ominaisuudet mobiililaitteisiin mukautuville verkkosivustoille

Seuraavassa on neljä ratkaisevaa ominaisuutta, jotka on otettava huomioon responsiivisessa mobiilisuunnittelussa:

 • Parannettu luettavuus:

Jos haluat välttää sen yleisen sudenkuopan, että verkkosivuja vain pienennetään mobiilinäyttöjä varten, keskity tekstin suurentamiseen ja sisällön asettelun optimointiin. Tämä estää käyttäjiä kamppailemasta pienen, väärin sijoitetun tekstin kanssa ja takaa sujuvamman selailukokemuksen.

 • Optimoitu kuvan ja painikkeen näyttö:

Painikkeiden selkeä näkyvyys ja saavutettavuus ovat ratkaisevia käyttäjän tyytyväisyyden kannalta. Varmista, että kirjautumis- tai navigointipainikkeet ovat suuria ja hyvin muotoiltuja, mikä vähentää turhautumista ja estää käyttäjiä hylkäämästä sivustoa navigointivaikeuksien vuoksi.

 • Mukautuva Näkymän suunta:

Koska mobiililaitteissa vaihdetaan usein maisema- ja muotokuvanäkymien välillä, sisällön ja ulkoasun johdonmukaisuuden säilyttäminen on olennaisen tärkeää. Näin vältetään käyttökokemuksen häiriöt, jotka johtuvat puuttuvista kuvista tai toiminnallisista ongelmista näkymää vaihdettaessa.

 • Virtaviivaistettu verkkosuunnittelu:

Mobiilikäyttäjät hylkäävät nopeasti hitaasti latautuvat verkkosivustot ja verkkosovellukset nopeampien vaihtoehtojen hyväksi. Aseta etusijalle kevyet mallit, jotka latautuvat helposti, jättävät positiivisen ensivaikutelman ja lisäävät käyttäjien odotuksia sovellusta kohtaan.

Responsiivisen mobiili-UX:n visuaalinen suunnittelu

Responsiivista ulkoasua kehitettäessä on otettava huomioon useita seikkoja. Se on prosessi, joka edellyttää jäsenneltyä suunnittelujärjestelmää ja sisältöhierarkiaa eri laitteilla.

Sujuvat ja joustavat asettelut: Responsiivisen verkkosuunnittelun tärkeitä ideoita ovat joustavat ja mukautuvat asettelut. Nestemäinen ulkoasu muuttuu laitteen leveyden mukaan, kun taas joustava ulkoasu antaa sivun elementtien muuttaa kokoaan käytettävissä olevan tilan mukaan.

Tekijät, jotka on otettava huomioon, kun käytetään sujuvia ja mukautuvia ulkoasuja:

 • Mediakyselyjen avulla CSS-säännöillä voidaan määrittää ulkoasun käyttäytyminen eri näyttökokoja varten.
 • Sivun elementtien ympärille lisättävä tila parantaa visuaalista järjestystä, kauneutta ja helppolukuisuutta.
 • Typografian on oltava luettavissa kaikilla näytön kooilla laitteesta riippumatta.

Responsiiviset kuvat: Kuvia, jotka reagoivat käytettävissä olevaan tilaan vaikuttamatta laatuun, kutsutaan reagoiviksi kuviksi. Responsiivisen verkkosuunnittelun kannalta on tärkeää varmistaa, että kuvat näkyvät johdonmukaisesti eri laitteissa ilman vääristymiä tai pikselöitymistä pienemmillä näytöillä.

Tekijät, jotka on otettava huomioon responsiivisia kuvia käytettäessä:

 • Valitse häviötön kuvaformaatti, kuten PNG, jotta kuvan laatu säilyy, kun kokoa muutetaan.
 • Pienennä kuvatiedostojen kokoa suorituskyvyn parantamiseksi.

Mukautuva typografia: Se koostuu typografian elementtien, kuten fonttikokojen, rivien pituuksien ja rivikorkeuksien, muokkaamisesta parhaan luettavuuden ja visuaalisen houkuttelevuuden takaamiseksi eri laitteilla ja näytön koossa.

Tekijät, jotka on otettava huomioon mukautuvaa typografiaa käytettäessä:

 • Fontin kokoja on muokattu eri näytön kokoihin sopiviksi.
 • Optimaalisia linjapituuksia käytetään tarpeettoman vaakasuuntaisen silmänliikkeen minimoimiseksi.
 • Rivien korkeutta tai etumerkkiä, jolla tarkoitetaan rivien välistä pystysuoraa välystä, muutetaan, jotta rivien välissä olisi riittävästi tilaa ja jotta teksti ei sotkeutuisi.

Suorituskyvyn parantaminen: UI/UX-suunnittelussa suorituskyvyn parantaminen tarkoittaa latausaikojen lyhentämistä, resurssien käytön vähentämistä ja käyttäjäkokemuksen parantamista sujuvan ja reagoivan vuorovaikutuksen avulla.

Se sisältää erilaisia menetelmiä ja huippustrategioita, kuten:

 • Tiedostokokojen pienentäminen ja optimointi
 • Selaimen välimuistitallennus- ja tallennusjärjestelmien hyödyntäminen
 • CDN:n käyttäminen staattisten aineistojen tehokkaaseen toimittamiseen.

Taukopisteet ja mediakyselyt: Taukopisteet edustavat ennalta määriteltyjä suunnittelun kohtia, joissa tarvitaan huomattavia muutoksia ulkoasuun ihanteellisen käyttäjäkokemuksen takaamiseksi. Mediakyselyt toimivat CSS-sääntöinä, jotka käynnistyvät tiettyjen kriteerien täyttyessä. Nämä kriteerit perustuvat yleensä käyttäjän näytön leveyteen, korkeuteen, suuntaukseen tai laiteominaisuuksiin. Näin suunnittelijat voivat määritellä tietyt näytön leveydet tai laiteolosuhteet, joiden avulla verkkosivuston tai sovelluksen muotoilua ja tyyliä voidaan mukauttaa eri näytön kokojen tai suuntausten perusteella.

Jatkuva toistaminen ja parantaminen: Jatkuva iterointi- ja parannussykli koostuu UI/UX-suunnittelun asteittaisesta parantamisesta. Tärkeitä elementtejä ovat käyttäjien palautteen ennakoiva pyytäminen kyselyiden, testausten tai palautelomakkeiden avulla, käyttäjien käyttäytymistä koskevien tietojen tutkiminen mallien ja oivallusten havaitsemiseksi sekä palautteen ja tietojen analysoinnin hyödyntäminen UI/UX-suunnittelun parantamiseen tarvittavien erityisalueiden tunnistamiseksi.

Miten luoda responsiivinen mobiili UX?

Ennen responsiivisen mobiili-UX:n luomista on syytä huomioida, että suunnittelun on oltava hyödyllistä, käyttökelpoista, löydettävää, saavutettavaa, toivottavaa ja uskottavaa.

 • Hyödyllinen: UX:n on vastattava käyttäjien odotuksiin.
 • Käyttökelpoinen: Sen pitäisi olla itsestään selvä.
 • Toivottavaa: Muotoilun tulisi antaa positiivista ihailua verkkosivustolle ja verkkosovelluksille.
 • Löydettävissä: Navigoinnin on oltava helppoa.
 • Esteetön: Vammaisten henkilöiden on voitava käyttää sovellusta helposti, ja heillä on oltava sama käyttökokemus kuin ei-vammaisilla.
 • Uskottava: Käyttäjän on voitava käyttää verkkosivustoa ja verkkosovellusta.

Jotta suunnittelijat voivat ottaa huomioon edellä mainitut seikat responsiivisen mobiili-UX:n luomiseksi, heidän on toteutettava seuraavat vaiheet prosessissa:

 1. Tutkimus: Käyttäjätutkimus: Responsiivisen mobiili-UX:n luomiseksi sinun on ensin tehtävä käyttäjätutkimus, jotta voit ymmärtää kohderyhmän ja vaatimukset. Tässä tutkimuksessa sinun on tunnistettava heidän tavoitteensa, odotuksensa, mieltymyksensä ja ongelmansa, jotta voit luoda mobiilikokemuksen niiden mukaisesti.
 2. Luo suunnittelusuunnitelma: Seuraavassa vaiheessa sinun on kehitettävä käyttäjäpersoonat ja skenaariot, jotka ohjaavat suunnitteluvalintoja.
 3. Mobiili ensin -lähestymistavan toteuttaminen: Voit toteuttaa tämän lähestymistavan, jossa verkkosovelluksen ja verkkosivuston kehittäminen aloitetaan mobiiliversiosta ja edetään sitten työpöytäversioon. Koska mobiililaitteiden näytöt ovat pienempiä, on erittäin tärkeää suunnitella verkkosivusto tai sovellus niin, että se on helppokäyttöinen näillä laitteilla. Mobiili ensin -lähestymistapa, jossa korostetaan mobiilikäyttäjäkokemuksen kannalta kriittistä sisältöä ja vuorovaikutusta.
 4. Käytä responsiivista suunnittelukehystä: Jos haluat luoda responsiivisen mobiili-UX:n, valitse sopiva responsiivinen suunnittelukehys, kuten Bootstrap, Foundation jne. Se tarjoaa valmiita komponentteja ja responsiivisen ruudukkojärjestelmän, jonka avulla voit helpottaa kehitysprosessia.
 5. **Responsiivinen muotoilukäyttö: **Responsive design varmistaa joustavuuden eri näytön kokoihin ja asentoihin. Tätä varten hahmottele sivuston asettelut, jotka ottavat huomioon eri laitteiden näytön kokovaihtelut.
 6. **Huomioi visuaalinen suunnittelu: Seuraa **mobiilikäyttöliittymän visuaalista suunnittelua käyttämällä yhtenäistä värimaailmaa, typografiaa ja kuvamateriaalia. Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon tyyli ja muotoilu. Käytä sopivia visuaalisia vihjeitä, kuten kuvakkeita ja painikkeita, ohjaamaan käyttäjiä käyttöliittymän läpi.
 7. Ennakoi riskit: Ennakoi mahdolliset haasteet, joita saattaa ilmetä prosessin myöhemmässä vaiheessa, ja puutu niihin ennakoivasti suunnittelun alkuvaiheessa.
 8. **Testaa reagointikykyä: **Kun olet kehittänyt responsiivisen mobiili-UX:n, on tärkeää testata sitä todellisilla laitteilla ja varmistaa sen saumaton toiminta eri selaimilla. Tätä varten sinun on suoritettava selainten tai laitteiden välinen testaus, jolla varmistetaan mobiilin käyttöliittymän responsiivisuus eri laitteilla ja selaimilla.

Voit valita pilvipohjaisen testausalustan, kuten LambdaTestin. Se on tekoälypohjainen testiorkestrointi- ja testien suoritusalusta, joka mahdollistaa testien suorittamisen yli 3000 todellisen laitteen, käyttöjärjestelmän ja selaimen yhdistelmällä. Se tarjoaa skaalautuvan pilviruudun, joka mahdollistaa myös automatisoidun testauksen käyttämällä erilaisia testauskehyksiä, kuten Cypress, Selenium, Appium jne. Lisäksi voit suorittaa suoraa interaktiivista testausta todellisissa selainympäristöissä. Tämä mahdollistaa testauksen eri alustoilla, kuten Windowsissa, macOS:ssä, Androidissa ja iOS:ssä, vanhemmille ja uudemmille työpöytä- ja mobiiliselaimille.

 1. Käyttäjien odotuksiin ja palautteeseen vastaaminen: Se on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan suunnitella mobiilikäyttöön paremmin vastaava käyttöliittymä. Esimerkiksi mobiilikäyttäjät vaativat tyypillisesti nopeaa sisällön latautumista. He jättävät verkkosivuston todennäköisemmin, jos se latautuu hitaasti, toisin kuin työpöytäkäyttäjät, jotka saattavat olla kärsivällisempiä. Siksi nopeiden latausaikojen asettaminen etusijalle on edullista, kun kehitetään mobiilivasteista verkkosovellusta. Voit myös harkita animaatioita ja mikrointeraktioita käyttäjäkokemuksen rikastuttamiseksi ja palautteen antamiseksi.

Parhaat käytännöt responsiiviseen mobiili-UX:ään

Parhaita käytäntöjä, jotka sinun tulisi sisällyttää responsiivisen mobiili-UX:n kehittämisprosessiisi, ovat muun muassa seuraavat:

 • Harkitse rasterigrafiikan sijasta SVG: n käyttöä erityisesti kuvakkeissa ja logoissa.
 • Varmista, että jokaisella verkkosivulla on vähintään kolme taukopistettä (mobiili, tabletti ja työpöytä).
 • Hyödynnä korttien käyttöliittymämalleja sisällön säilytysastioina, mikä yksinkertaistaa sisällön järjestämistä ja säästää aikaa.
 • Ota käyttöön minimalistinen lähestymistapa suunnitteluun.
 • Kun otetaan huomioon pienempien näyttöjen rajallinen tila, suunnittelijoiden on erotettava, mikä sisältö pysyy jatkuvasti näkyvissä ja mikä voidaan piilottaa.
 • Lisäksi suunnittelijoiden tulisi sisällyttää linkkien ja painikkeiden väliin runsaasti tyhjää tilaa, jotta vältytään vahingossa tapahtuvilta klikkauksilta, jotka voivat johtaa käyttäjän turhautumiseen.

Päätelmä

Tässä artikkelissa Responsive Mobile UX:stä korostetaan mobiilikäyttäjien priorisoinnin tärkeyttä ja kokemusten luomista eri laitteille. Käyttäjätarpeiden ymmärtäminen, suunnittelu mobiili ensin -lähestymistavan mukaisesti ja responsiivisten suunnittelukehysten hyödyntäminen auttavat luomaan intuitiivisia ja käyttäjäystävällisiä käyttöliittymiä. Testaaminen, palautteen kerääminen ja iterointi oivallusten perusteella varmistavat jatkuvan parantamisen. Suorituskyvyn optimointi ja saavutettavuuden varmistaminen ovat olennainen osa osallistavia kokemuksia. Näiden periaatteiden avulla aloittelijat voivat luoda vaikuttavia mobiilikokemuksia käyttäjille digitaalisessa maisemassa.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Aloita Ranktrackerin käyttö... ilmaiseksi!

Selvitä, mikä estää verkkosivustoasi sijoittumasta.

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Different views of Ranktracker app