• Teknologia

Tietoon perustuva päätöksenteko: miten se voi muuttaa kasvukäyriäsi?

  • Lisa
  • 5 min read
Tietoon perustuva päätöksenteko: miten se voi muuttaa kasvukäyriäsi?

Intro

Menneet ovat ne ajat, jolloin liiketoimintapäätökset tehtiin pelkästään vaistonvaraisesti ja arvausten perusteella. Tietojen valtavan kasvun ja uusien teknologioiden myötä, joiden avulla yritykset voivat kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja, yritykset päättävät sisällyttää niistä mahdollisimman paljon liiketoimintaansa, erityisesti strategian kehittämiseen, ja pyrkivät säilyttämään kilpailuetunsa.

Olipa kyse sitten myynnistä, markkinoinnista tai jopa henkilöstöhallinnosta - data on nykyään liikkeesi kaikkien osa-alueiden liikkeellepaneva voima. Pelkkä tonneittain kerätty tieto ei kuitenkaan tuota välittömiä tuloksia, vaan sinun on osattava hyödyntää sitä tehokkaasti.

On myös ratkaisevan tärkeää määrittää, millä aloilla yrityksesi voi hyötyä tiedoista eniten. Liity seuraamme, kun tutustumme yksityiskohtaisemmin dataan perustuvaan päätöksentekoon, sen tärkeimpiin etuihin ja tapoihin, joilla voit edistää liiketoimintasi kasvua ottamalla käyttöön tällaisia ratkaisuja.

Mitä on tietoon perustuva päätöksenteko (DDDM)?

What is data-driven decision-making (DDDM) (Lähde: onlinedegrees.unr.edu)

Tietoon perustuva päätöksenteko (DDDM) on prosessi, jossa liiketoimintapäätökset tehdään tietoon perustuvien oivallusten perusteella. Tämäntyyppinen päätöksenteko on osoittautunut hyödylliseksi mille tahansa yritykselle sen koosta, liiketoimintamallista tai toimialasta riippumatta, sillä se mahdollistaa tietoon perustuvien ja tarkkojen päätösten tekemisen nopeasti ja tehokkaasti.

DDDM on erityisen hyödyllinen markkinoinnissa, myynnissä, asiakaspalvelussa ja toimitusketjun hallinnassa, jossa se auttaa tunnistamaan trendejä, analysoimaan asiakkaiden käyttäytymistä, mittaamaan suorituskykyä ja tekemään parempia ennusteita. Sitä käytetään myös monilla muilla liiketoiminnan aloilla, kuten rahoituksessa, henkilöstöhallinnossa ja tuotekehityksessä. Esimerkiksi Continuity2:n - liiketoiminnan jatkuvuusohjelmistojen tarjoajan - asiantuntijoiden mukaan liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on elintärkeää aloittaa yksittäisten vikapisteiden tunnistaminen ja suojata näin keräämiäsi tietoja.

DDDM:n onnistunut toteuttaminen edellyttää, että yrityksillä on käytössään luotettavia ja tarkkoja tietoja. Tietojen pitäisi olla helposti saatavilla ja ymmärrettävissä eri sidosryhmille, jotta ne voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Tietojen visualisointityökalut voivat auttaa heitä muuttamaan tiedot oivalluksiksi.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

McKinsey Global Management Consultingin mukaan onneksi on yhä enemmän merkkejä siitä, että tiedon arvo tunnustetaan ja että tiedon lukutaito lisääntyy. "Yritykset, joiden tuloksesta ennen korkoja ja veroja (EBIT) jo 20 prosenttia tulee esimerkiksi tekoälystä (AI), sitoutuvat paljon todennäköisemmin datakäytäntöihin, jotka tukevat näitä ominaisuuksia."

DDDM:n edut

Tietoon perustuva päätöksenteko (DDDM) voi tuoda monenlaisia etuja yrityksille, jotka ovat valmiita tekemään tarvittavat investoinnit. Näitä ovat mm:

Pienemmät riskit

Ensinnäkin sen avulla yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia ja tarkempia päätöksiä, mikä vähentää riskejä, jotka liittyvät päätöksentekoon ilman luotettavia tietoja.

Valvomalla keskeisiä mittareita ja suorituskykyindikaattoreita yritykset voivat nopeasti tunnistaa mahdolliset ongelmat ja ryhtyä korjaaviin toimiin, mikä vähentää kalliiden virheiden mahdollisuutta tai auttaa välttämään ne kokonaan.

Kustannussäästöt

Lisäksi se voi auttaa vähentämään kustannuksia tunnistamalla tehottomia alueita, jolloin yritykset voivat virtaviivaistaa toimintojaan ja lisätä kannattavuuttaan.

Tämä pätee erityisesti varastonhallinnan ja hinnoittelun optimoinnin kaltaisilla aloilla, joilla tietoon perustuvat päätökset voivat auttaa yrityksiä vähentämään tuotteiden ylivarastointiin tai alihinnoitteluun liittyviä kustannuksia.

Nopeampi päätöksentekoprosessi

Tietoon perustuva päätöksenteko auttaa myös nopeuttamaan päätöksentekoprosesseja, jolloin ei tarvitse luottaa intuitioon. Tämä voi auttaa yrityksiä reagoimaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin, jolloin ne voivat säilyttää kilpailukykynsä.

Se on kätevä tilanteissa, joissa aika on valttia, kuten asiakasvalitukseen vastaamisessa tai kriisitilanteessa.

Tietoon perustuva ennakointi

Lisäksi tietoon perustuva päätöksenteko antaa yrityksille mahdollisuuden tehdä tarkempia ennusteita tulevista tuloksista ymmärtämällä nykyisiä suuntauksia ja analysoimalla aiempia suoritustietoja.

Tämä voi auttaa yrityksiä suunnittelemaan tulevaa kasvua ja valmistautumaan odottamattomiin tapahtumiin tietoisella tavalla.

Maksimoitu markkinointikulutus

Tämän lisäksi yritykset voivat tietoon perustuvien tietojen avulla mitata markkinointikampanjoidensa sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) tarkemmin ja tehdä markkinointistrategioihin tarvittaessa toimivia muutoksia. Näin ne voivat maksimoida markkinointikustannukset ja varmistaa, että ne käytetään tehokkaasti.

Markkinoinnin näkökulmasta DDDM:n avulla yritykset voivat myös määrittää, mitkä markkinointikanavat ovat tehokkaimpia, ja mukauttaa markkinointistrategiansa sen mukaisesti. Näin ne voivat tavoittaa oikean kohderyhmän oikealla viestillä - ja oikeaan aikaan, mikä lisää markkinoinnin kannattavuutta.

Lisääntynyt asiakastyytyväisyys

Tietoon perustuva päätöksenteko auttaa lisäämään asiakastyytyväisyyttä, sillä sen avulla yritykset voivat ymmärtää asiakkaidensa tarpeita paremmin ja kehittää tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat näihin tarpeisiin.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Näin yritykset voivat luoda parempia kokemuksia asiakkailleen, mikä johtaa viime kädessä asiakasuskollisuuden ja brändin tunnettuuden lisääntymiseen.

Miten dataa käytetään liiketoiminnan kasvun edistämiseen

How to use data to drive business growth (Lähde: www.imd.org)

Kuten huomaat, tietoon perustuva päätöksenteko voi olla tehokas väline liiketoiminnan kasvun edistämiseksi toimialasta riippumatta. Olipa kyse sitten sähköisestä kaupankäynnistä tai ilmaisen faksisovelluksen kehittämisestä, DDDM edistää liiketoiminnan kasvua ja parantaa yrityksen suorituskykyä monin tavoin.

Katsotaanpa tarkemmin, miten yritykset voivat käyttää DDDM:ää liiketoiminnan kasvun edistämiseen:

Harkitse tavoitteita ja aseta ne tärkeysjärjestykseen

Se alkaa aina liiketoimintasi tavoitteiden ja parannusta kaipaavien osa-alueiden tunnistamisella. Kun nämä on määritetty, on aika asettaa ne tärkeysjärjestykseen ja keskittyä ensin kriittisimpiin asioihin. Tämä auttaa sinua tietämään, mistä aloittaa tietoon perustuvan päätöksenteon tekeminen.

Millä liiketoimintasi osa-alueilla kamppailet eniten saadaksesi edistystä aikaan?

Jos tavoitteesi on esimerkiksi myynnin lisääminen, sinun on asetettava etusijalle asiakkaiden käyttäytymistä, kilpailijoiden toimintaa ja markkinasuuntauksia koskevien tietojen kerääminen ja analysointi. Tämän jälkeen voit käyttää näitä tietoja strategioiden kehittämiseen myynnin lisäämiseksi.

Kerää asiaankuuluvat tiedot

Kun olet asettanut tavoitteet tärkeysjärjestykseen, seuraava vaihe on kerätä tarvittavat tiedot. Nämä tiedot olisi kerättävä eri lähteistä, kuten asiakaskyselyistä, markkinointikampanjoista, myyntiraporteista, talousasiakirjoista ja muista lähteistä.

On erittäin tärkeää varmistaa, että tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia.

Analysoi tietoja ja ymmärrä asiakkaan matkaa

Kun sinulla on tiedot, on aika analysoida ne. Tässä prosessissa on tunnistettava eri muuttujien välisiä malleja, suuntauksia ja korrelaatioita. Näin voit saada arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaat käyttäytyvät, miten kilpailijat toimivat tai miten markkinat kehittyvät.

Hyödyntämällä tietoon perustuvaa tietoa yritykset voivat saada paremman käsityksen asiakkaidensa käyttäytymisestä, mieltymyksistä ja kiinnostuksen kohteista. Sen avulla ne voivat luoda kohdennettuja kampanjoita, jotka todennäköisemmin konvertoivat ja tuottavat enemmän tuloja.

Yritysten olisi myös pyrittävä ymmärtämään asiakkaan matka ensimmäisestä yhteydenotosta ostokseen. Ymmärtämällä matkan eri vaiheet ja tunnistamalla parannusmahdollisuudet yritykset voivat kehittää strategioita, jotka johtavat parempiin asiakaskokemuksiin ja myynnin kasvuun.

Yleensä analyysi olisi tehtävä säännöllisesti, sillä tiedot voivat muuttua nopeasti, ja sinun on pysyttävä mukana muutoksissa, jotta pysyt niiden kärjessä.

Automaattisten prosessien käyttöönotto

Implement automated processes Lähde: apac-insider.com

Tiettyjen prosessien automatisointi voi auttaa yrityksiä säästämään aikaa ja vaivaa ja varmistaa samalla, että päätökset tehdään johdonmukaisesti ja tarkasti.

Esimerkiksi automatisoimalla edellä mainitut tiedonkeruuprosessit ja käyttämällä tekoälyä kerättyjen tietojen analysointiin yritykset voivat virtaviivaistaa työnkulkujaan ja tehdä parempia päätöksiä nopeammin.

Hyödynnä ennakoivaa analytiikkaa

Ennustava analytiikka voi auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä ja ennakoimaan tulevia suuntauksia entistäkin tarkemmin. Näitä tietoja voidaan sitten käyttää sellaisten markkinointistrategioiden kehittämiseen, jotka edistävät liiketoiminnan kasvua.

Yritykset voivat esimerkiksi käyttää ennakoivaa analytiikkaa uusien kohderyhmien tunnistamiseen tai kehittää yksilöllisiä tarjouksia, jotka lisäävät sitoutumista ja myyntiä.

Toimi oivallusten perusteella

Nyt on aika tehdä johtopäätöksiä ja aloittaa strategiatyö. Tämä voi tarkoittaa suunnitelmien laatimista uusia tuotteita ja palveluja varten, markkinointistrategioiden mukauttamista tai jopa toimintaprosessien muuttamista.

Sinun tulisi myös pohtia mahdollisia riskejä ja mahdollisuuksia, joita päätöksistäsi voi aiheutua.

Mittaa onnistumista ja säädä

Lopuksi on muistettava, että on tärkeää mitata päätösten onnistumista ajan mittaan. Tämä voidaan tehdä määrittelemällä keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI) nimenomaan yrityksellesi.

Analysoimalla tietopisteitä ja mittareita, kuten asiakastyytyväisyyttä, myyntilukuja, liikevaihtoa ja verkkosivujen kävijämääriä, yritykset voivat tunnistaa tärkeitä mittareita, jotka osoittavat, miten hyvin niiden liiketoiminta toimii.

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Onnistumisen mittaamisen avulla voit seurata edistymistä ja tehdä strategioihin ja suunnitelmiin muutoksia tarpeen mukaan, jolloin voit varmistaa, että yrityksesi on kasvun ja tavoitteiden saavuttamisen tiellä.

Lopputulos

Tietoon perustuva päätöksenteko auttaa yrityksiä parantamaan toimintojaan ja strategioitaan, sillä sen avulla ne voivat tehdä tarkempia päätöksiä tietojen perusteella. Data-analyysin avulla yritykset voivat ymmärtää asiakkaitaan paremmin ja kehittää strategioita, joiden avulla ne voivat saavuttaa tavoitteensa nopeammin ja tehokkaammin.

Hyödyntämällä tietoon perustuvaa tietoa yritykset voivat paljastaa prosessiensa tehottomuusalueet ja heikkoudet. Ne voivat myös määrittää, mitkä strategiat toimivat ja mitkä eivät, ja tehdä näin parempia päätöksiä tulevaisuutta varten.

Lisäksi tietoon perustuva päätöksenteko voi auttaa yrityksiä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia tai markkinoita, joita kannattaa tutkia, ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä investoitaessa uusiin teknologioihin tai tuotteisiin.

Kaiken kaikkiaan tietoon perustuva päätöksenteko auttaa yrityksiä muuttamaan kasvukäyräänsä antamalla niille tietoa, jota ne tarvitsevat tehdäkseen oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Näin ne voivat keskittyä aloihin, joilla ne voivat saavuttaa eniten menestystä, ja edistää kasvuaan nopeammin kuin koskaan ennen.

Lisa

Lisa

Content Marketer

Lisa has her master’s degree in Marketing Management, but writing is her one true passion. When not in front of her laptop, you can find Lisa reading, experimenting with new recipes, or exploring the city.

Aloita Ranktrackerin käyttö... ilmaiseksi!

Selvitä, mikä estää verkkosivustoasi sijoittumasta.

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Different views of Ranktracker app