• Hakukoneoptimointi (SEO) ja käyttäjäkokemus (UX)

Käyttäjäkokemuksen (UX) rooli SERP-sijoituksissa

  • Felix Rose-Collins
  • 6 min read
Käyttäjäkokemuksen (UX) rooli SERP-sijoituksissa

Intro

Merkittävän aseman saavuttaminen hakukoneiden hakutulossivuilla (SERPs) nykypäivän digitaalisessa ympäristössä, jossa kilpailu on kovaa, edellyttää strategioita, jotka menevät vanhoja optimointimenetelmiä pidemmälle. Suosituimpien hakukoneiden, erityisesti Googlen, käyttämät algoritmit ovat yhä monimutkaisempia, ja sen seurauksena tärkeimmät hakukoneet painottavat vähitellen entistä enemmän käyttäjäkokemuksen (UX) merkitystä ensisijaisena sijoitustekijänä. Tämä muuttuva paradigma korostaa, että yritysten on mukautettava strategioitaan ja asetettava käyttäjäkokemus (UX) digitaalisten aloitteidensa suunnittelun ja toteuttamisen etusijalle. Tässä artikkelissa tarkastellaan syvällisesti käyttäjäkokemuksen (UX) ja hakukoneiden tulossivujen (SERP) sijoitusten välistä yhteyttä, valaistaan eri tapoja, joilla nämä kaksi tekijää ovat yhteydessä toisiinsa, ja korostetaan, miten Ranktrackerin kaltaiset työkalut voivat olla tärkeitä auttaessaan yrityksiä navigoimaan tällä monimutkaisella alalla tarkasti ja tehokkaasti.

people

Lähde

1. Kehitys kohti käyttäjäkeskeisyyttä:

Hakukoneet antavat nykyään käyttäjäkeskeisille indikaattoreille suuremman painoarvon kuin perinteisille mittareille. Sivustot, jotka tarjoavat käyttäjille suoraviivaisen navigointikokemuksen, vastaavat heidän kysymyksiinsä ja tarjoavat ongelmattoman vierailun, saavat korkeampia sijoituksia hakukoneissa. Nämä äskettäin kehitetyt algoritmit antavat vaikutelman, että verkkosivuston hakukoneoptimoinnin kestävyys on suoraan yhteydessä verkkosivuston tarjoaman käyttäjäkokemuksen laatuun. Lisäksi kun yritykset kilpailevat keskenään digitaalisten ympäristöjen hallinnasta, ne, jotka rakentavat strategiansa loppukäyttäjät mielessä pitäen, menestyvät pitkällä aikavälillä ja pääsevät kilpailijoidensa edelle.

Esimerkki: Esimerkki: Erinomainen esimerkki käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta on Applen virallinen verkkosivusto. Sen ulkoasu on virtaviivainen, ja siinä on selkeä muotoilu, suoraviivainen navigointi ja responsiiviset sivut, jotka takaavat, että kävijät löytävät ja ymmärtävät tuotetiedot helposti.

2. Core Web Vitals: Uusi kultainen standardi:

A1 SEO:n perustaja Graham Grieve toteaa: "On mahdotonta yliarvioida Core Web Vitalsin merkitystä, kun otetaan huomioon Googlen viimeaikainen siirtyminen tiettyihin UX-mittareihin. Verkkosivustot, jotka noudattavat näitä parametreja, asettavat itsensä hyötymään. Ne eivät ainoastaan tarjoa kävijöille poikkeuksellista käyttökokemusta, vaan ne ovat myös linjassa sen kanssa, mitä Google pitää laadukkaana verkkosivustona. Näiden perustekijöiden ymmärtämisestä ja sivuston optimoinnista niiden mukaisesti tulee olennainen osa mitä tahansa SEO-strategiaa, kun Google painottaa näitä tekijöitä yhä enemmän."

Esimerkki: Tämä johti orgaanisen liikenteen 12 prosentin kasvuun, koska sivujen latausnopeus parani ja käyttäjien sitoutuminen lisääntyi.

3. Core Web Vitalsin kolme pilaria:

Ling Appin markkinointipäällikkö Lieu Dang selittää: "Core Web Vitals muodostuu yhteensä kolmesta eri indikaattorista. Kukin indikaattori korostaa käyttäjäkokemuksen keskeistä osatekijää, joka vaihtelee latausajoista ja vuorovaikutuksesta visuaaliseen johdonmukaisuuteen ja yleiseen johdonmukaisuuteen. Nämä mittarit eivät kuitenkaan toimi toisistaan erillään. Ne täydentävät toisiaan, jotta saadaan kokonaiskuva sivuston tilasta. Näiden toimenpiteiden hallitseminen on yhä tärkeämpää yrityksille, kun ne pyrkivät digitaaliseen huippuosaamiseen, sillä se avaa oven reagoivalle, mukaansatempaavalle ja johdonmukaiselle verkkoläsnäololle."

Esimerkki: Se varmistaa, että sen verkkosivusto latautuu nopeasti (käyttämällä Largest Contentful Paint -toimintoa), on interaktiivinen nopeasti (käyttämällä First Input Delay -toimintoa) ja säilyttää visuaalisen vakauden (käyttämällä Cumulative Layout Shift -toimintoa) koko asiakaskokemuksen ajan.

4. Miksi UX on olennainen SEO:n kannalta:

"Käyttäjäkokemusta voidaan pitää verkkosivuston sykkivänä sydämenä", sanoo Octiv Digitalin perustaja Jeff Romero. "Parempi käyttäjäkokemus johtaa pidempiin vierailuihin sivustolla, pienempiin hylkäysprosentteihin ja suurempaan sitoutumiseen, joita kaikkia hakukoneet pitävät myönteisinä merkkeinä. Kun kaikki nämä seikat yhdistyvät, ne vahvistavat verkkosivuston oikeutusta hakualgoritmien silmissä, mikä johtaa lopulta korkeampiin sijoituksiin. Algoritmien ulkopuolella vankka käyttäjäkokemus on myös osoitus yrityksen omistautumisesta yleisölleen, mikä puolestaan johtaa uskollisuuteen, luottamukseen ja konversioihin."

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Esimerkki: Airbnb:n toteuttama alustan uudelleensuunnittelu, jossa korostettiin selkeitä CTA-kohteita ja suoraviivaista hakua, johti käyttäjien sitoutumisen lisääntymiseen ja sen seurauksena orgaanisen haun näkyvyyden huomattavaan paranemiseen.

5. Mobiilioptimointi: Optimointi: Ehdoton välttämättömyys:

phone

Lähde

Nykyään huomattava osa verkkovuorovaikutuksesta tapahtuu käyttäjän liikkuessa. Mobiililaitteet ovat vallanneet itselleen hallitsevan aseman digitaalisessa kulutusmallissa. Verkkosivustot, joita ei ole optimoitu mobiililaitteille, ovat vaarassa vieraannuttaa merkittävän osan lukijakunnastaan. Koska Google on siirtymässä kohti mobiililaitteiden indeksointia, mobiilioptimointi ei ole enää pelkästään yleisön tavoittamista, vaan pikemminkin sitä, että sivusto on ylipäätään näkyvissä. Yksinkertaisimmillaan mobiilioptimointi toimii digitaalisen vuorovaikutuksen nykyisyyden ja tulevaisuuden välisenä yhteytenä.

Esimerkki: Amazonin virtaviivainen mobiilikäyttöliittymä, joka yhdistettynä yrityksen salamannopeisiin latausaikoihin ja käyttäjäystävällisiin maksutapoihin mahdollistaa sen, että valtaosa sen asiakkaista voi tehdä ostoksia vaivattomasti matkapuhelimellaan.

6. Saavutettavuuden ja osallisuuden edistäminen:

Diego Cardini, The Drum Ninjan perustaja, korostaa: "Tänä aikana, jolloin internetin käyttömahdollisuudet lisääntyvät, kenenkään ei pitäisi jäädä jälkeen. Osallistava verkkosivusto varmistaa, että kaikki käyttäjät fyysisistä tai kognitiivisista rajoitteista riippumatta voivat kokea verkon täydellä kapasiteetillaan. Tämä esteettömyyden edistäminen ei ole vain moraalinen välttämättömyys, vaan siitä on hyötyä myös liiketoiminnalle. Esteetön verkkosivusto houkuttelee suurempaa yleisöä, minkä hakukoneet havaitsevat ja palkitsevat. Tämä sitoo käyttäjäkokemuksen (UX) ja hakukoneoptimoinnin (SEO) edelleen yhteen."

Esimerkki: Microsoftin ensisijaisella verkkosivustolla on saavutettavuusominaisuuksia, kuten korkean kontrastin tila ja ruudunlukijan optimointi. Nämä elementit tekevät verkkosivustosta käyttökelpoisen näkövammaisille ja varmistavat, että se tavoittaa laajemman yleisön.

7. Verkkosivuston turvallisuuden välttämättömyys:

security Lähde

First Vehicle Leasingin markkinointipäällikkö Shannon Coventry toteaa: "Digitaalisen luottamuksen perustana on turvallisuus. Verkkosivustoihin, jotka pitävät käyttäjiensä turvallisuutta ensisijaisen tärkeänä, luotetaan todennäköisemmin tänä päivänä, jolloin tietomurrot ja muut tietoverkkorikollisuuden muodot ovat yhä yleisempiä. Tämä luottamus on olennaisen tärkeää sekä käyttäjien säilyttämisen että hakukoneoptimoinnin kannalta. Hakukoneet suhtautuvat epäluuloisesti turvattomiin verkkosivustoihin; riittävien turvatoimien puuttuessa jopa käyttäjäkeskeisimmätkin verkkosivustot ovat vaarassa jäädä hakutuloksissa jalkoihin."

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Esimerkki: Varmistaakseen, että käyttäjät voivat luottaa heihin ja että heidän tietonsa ovat suojattuja, rahoituslaitokset, kuten Bank of America, kehittävät tiukkoja turvatoimia. Näihin protokolliin kuuluvat HTTPS ja kaksitekijätodennus.

8. UX-periaatteiden ja SEO-strategian yhdistäminen:

Skills Training Groupin sähköalan koulutuspäällikkö Mark McShane kertoo: "Synergistinen digitaalinen strategia voidaan luoda yhdistämällä UX ja SEO. SEO takaa näkyvyyden, mutta käyttäjäkokemus takaa sekä pysyvyyden että sitoutumisen. Kun nämä toisiinsa liittyvät tieteenalat toteutetaan synkronoidusti, ne luovat positiivisen kierteen: ylivoimainen käyttäjäkokemus johtaa parempaan hakukoneoptimointiin, joka puolestaan tuottaa liikennettä, mikä lisää entisestään erinomaisen käyttäjäkokemuksen kysyntää. Jotta brändit voivat saavuttaa pitkän aikavälin menestystä digitaalisessa mediassa, niiden on saatava tämä hankala tasapainoilu täydelliseksi."

Esimerkki: HubSpot, yksi parhaista inbound-markkinointityökaluista, sekoittaa huomattavan blogimateriaalin ja käyttäjäystävällisen ulkoasun. Tämä maksimoi käyttäjien sitoutumisen ja lisää samalla näkyvyyttä hakusanoissa.

9. Ranktracker: Navigointi UX-ohjautuvassa SEO:ssa:

Ranktrackerin kaltaiset työkalut loistavat kuin opasvalot digitaalisten mittausten monimutkaisessa sokkelossa. Sen avulla yritykset voivat muokata suunnitelmiaan tarkasti, koska se tarjoaa yksityiskohtaisen näkymän avainsanojen suorituskyvystä ja suuntauksista. Riippumatta siitä, miten hakuympäristöt muuttuvat ajan mittaan, yritykset voivat säilyttää ketteryytensä, reagointikykynsä ja käyttäjäkeskeisyytensä Ranktrackerin avulla, sillä sen avulla UX-muutokset voidaan sisällyttää vaivattomasti reaaliaikaisiin tietoihin.

Esimerkki: Ranktrackerin avulla eräs lähiökahvila, joka halusi parantaa verkkonäkyvyyttään, löysi ja korjasi käyttäjäkokemukseen liittyviä ongelmia, jotka vaikuttivat sen avainsanojen sijoituksiin. Tämän seurauksena kahvilan saama paikallishakuliikenne kasvoi 25 prosenttia.

10. Sitoutuminen jatkuvaan oppimiseen ja sopeutumiseen:

Glasgow'n ensiapukurssien johtaja Derek Bruce sanoo: "Digitaalisen teknologian maailmassa paikallaan pysyminen on sama kuin menisi taaksepäin. Brändien on varmistettava, että ne ovat aina askeleen edellä muuttuvaa käyttäjäkäyttäytymistä ja kehittyvää teknologiaa. Tämä edellyttää paitsi tehokkaimpien nykyisten UX- ja SEO-tekniikoiden tuntemusta myös kykyä ennakoida tulevia muutoksia. Sitoutuminen elinikäiseen koulutukseen takaa, että yrityksen brändit ovat jatkossakin ajankohtaisia, resonanssia ja valmiita hyödyntämään uusia mahdollisuuksia niiden ilmaantuessa."

Esimerkki: Netflix parantaa jatkuvasti sekä algoritmiään että käyttöliittymäänsä tarjotakseen kuluttajille yksilöllisen ja virheettömän suoratoistokokemuksen. Näin reagoidaan käyttäjien muuttuviin kulutustottumuksiin.

11. Sisällön merkityksellisyyden ja laadun merkitys:

The Importance of Content Relevance and Quality

Lähde

Vaikka tekniset näkökohdat, kuten latausajat ja mobiililaitteiden reagointikyky, ovat erittäin tärkeitä, sisältö on edelleen hallitseva tekijä. Käyttäjän aikomus voidaan tyydyttää merkityksellisellä ja laadukkaalla sisällöllä, joka kannustaa kävijöitä viipymään sivustolla pidempään ja osallistumaan siihen enemmän. Kun kävijät reagoivat voimakkaasti tietoon, hakukoneet saavat vahvoja viitteitä siitä, että kyseinen verkkosivusto on arvovaltainen ja merkityksellinen. Nykypäivänä, jolloin väärä tieto voi kulkea valon nopeudella, on tärkeämpää kuin koskaan tarkistaa, että tarjoamasi sisältö on täsmällistä ja luotettavaa. Kun siihen yhdistetään helppokäyttöinen käyttäjäkokemus, verkkosivuston houkuttelevuutta voidaan lisätä huomattavasti sekä ihmisten että hakukoneiden silmissä.

Esimerkki: Tämä tekee siitä hyvän resurssin ja takaa sille hyvät sijoitukset SERP-listalla.

12. Visuaalinen suunnittelu ja sen vaikutus sitoutumiseen:

FitnessVoltin markkinointipäällikkö Matt Magnante korostaa: "Verkkosivuston esteettistä arvoa ei pidä koskaan aliarvioida. Intuitiivisen ja huomaamattoman käyttäjäkokemuksen luominen on hyvän suunnittelun ydin; estetiikka on vain yksi osa hyvän suunnittelun osatekijä. Tärkeitä tekijöitä käyttäjän navigoinnissa ja pysyvyydessä ovat muun muassa väri, kirjasintyyppi ja välit. Huolellisesti suunniteltu verkkosivusto voi keventää henkistä kuormitusta, jolloin tiedon omaksuminen on paljon helpompaa. Käyttäjäkokemuksen ja hakukoneoptimoinnin välistä yhteyttä korostaa entisestään se, että visuaalisesti miellyttävillä verkkosivustoilla on yleensä korkeammat käyttäjien sitoutumisen mittarit."

Esimerkki: Behance, Adoben kehittämä alusta, on hyvä esimerkki siitä, miten esteettinen muotoilu voi olla tehokasta, koska alustan visuaaliset portfoliot ovat vastuussa käyttäjien suuresta sitoutumisesta ja pysyvyydestä.

13. Sosiaalisten signaalien rooli SERP-sijoituksissa:

!["Sosiaalisten signaalien rooli SERP-sijoituksissa: "](images/image5.png ""Sosiaalisten signaalien rooli SERP-sijoituksissa: "")

Lähde

Tapaa Ranktracker

All-in-One-alusta tehokkaaseen hakukoneoptimointiin

Jokaisen menestyvän yrityksen takana on vahva SEO-kampanja. Mutta kun tarjolla on lukemattomia optimointityökaluja ja -tekniikoita, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. No, älä pelkää enää, sillä minulla on juuri oikea apu. Esittelen Ranktracker all-in-one -alustan tehokasta SEO:ta varten.

Olemme vihdoin avanneet Ranktrackerin rekisteröinnin täysin ilmaiseksi!

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Sosiaalisen median vaikutusta ei voi jättää huomiotta nykyisessä verkottuneessa digitaalisessa maailmassa. Sosiaalisen median sivustoilla, kuten Facebookissa, Twitterissä tai LinkedInissä, tapahtuvalla sitoutumisella, kuten jakamisella, tykkäämisellä ja kommentoinnilla, voi olla epäsuora vaikutus hakukoneiden tulossivujen sijoituksiin. Aktiivinen sosiaalinen läsnäolo voi lisätä verkkotunnuksen auktoriteettia, edistää tuotemerkin näkyvyyttä ja houkutella kävijöitä, vaikka hakukoneet eivät käytä näitä tekijöitä perustavanlaatuisina sijoitusperusteina. Verkkosivuston digitaalinen näkyvyys voi nousta huimasti, kun tehokas sosiaalisen median strategia yhdistetään erinomaiseen käyttäjäkokemukseen (UX).

Esimerkki: Ice Bucket Challenge -haasteen leviäminen sosiaalisessa mediassa johti ALS Associationin verkkosivujen kävijämäärän kasvuun, mikä puolestaan johti yhdistyksen näkyvyyden lisääntymiseen hakukoneissa.

14. Äänihakuoptimointi ja UX:n tulevaisuus:

Käyttäjäkokemuksen optimointi äänihakua varten on yhä tärkeämpää, kun ääniavustajat ja älykaiuttimet yleistyvät kodeissa. Äänihaut ovat luonnostaan ainutlaatuisia; ne ovat usein keskustelevampia, ja ne edellyttävät vastauksia, jotka ovat ytimekkäitä ja osuvia. Tätä laajenevaa käyttäjäkuntaa voidaan palvella verkkosivustoilla, jotka on optimoitu äänihakua varten ja jotka sisältävät jäsenneltyä dataa, keskustelevaa sisältöä ja nopeita latausaikoja. Tämä on esimerkki käyttäjäkokemuksen suunnittelun jatkuvasti kehittyvästä luonteesta digitaalisella aikakaudella.

Esimerkki: Tämä on vastaus siihen, että yhä useammat asiakkaat käyttävät mieluummin äänikomentoja kuin perinteistä hakutapaa.

15. Käyttäjäpalautteen ja SERP-parannusten välinen synergia:

IceBiken omistaja Rhodes Perry selittää: "Kuluttajat itse ovat parhaita ihmisiä, jotka voivat kertoa käyttäjäkokemuksen parantamisesta. Palautelomakkeiden, kyselyjen tai käyttäjätestauksen kaltaisten työkalujen käyttö voi antaa hyödyllistä tietoa siitä, millä alueilla parannuksia voitaisiin tehdä". Tämän suoran palautekierteen ansiosta yritykset voivat mukauttaa digitaalisia palvelujaan paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Paremmat sijoitukset hakukoneiden tulossivuilla (SERP) ovat suora seuraus siitä, että hakukoneet tunnistavat ja palkitsevat käyttäjäkeskeiset parannukset."

Esimerkki: Dropbox kehottaa säännöllisin väliajoin käyttäjiä antamaan palautetta palveluistaan. Yritys ryhtyi toimenpiteisiin tämän palautteen perusteella, mikä johti parannetun tuotteen lisäksi myös parempaan käyttäjäkokemukseen ja parempiin hakusijoituksiin.

Johtopäätökset:

Yhteenvetona voidaan todeta, että digitaalisen kudoksen tihentyessä käyttäjäkokemuksen ja hakukoneoptimoinnin langat kietoutuvat yhä tiiviimmin toisiinsa. Se, että käyttäjäkokemuksella on merkitystä määritettäessä verkkosivuston sijoitusta hakukoneiden hakutulossivuilla (SERP), on osoitus siitä, että verkon tulevaisuus keskittyy käyttäjien tarpeisiin. Ranktrackerin kaltaisten ratkaisujen ansiosta yrityksillä on nyt keinot kulkea tässä monimutkaisessa maisemassa, mikä ei ainoastaan takaa niiden olemassaolon jatkumisen vaan myös antaa niille edellytykset menestyä tässä nopeasti kehittyvässä digitaalisessa maailmassa.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Aloita Ranktrackerin käyttö... ilmaiseksi!

Selvitä, mikä estää verkkosivustoasi sijoittumasta.

Luo ilmainen tili

Tai Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi

Different views of Ranktracker app