• El. pašto rinkodara ir personalizavimas

Personalizavimas el. pašto rinkodaroje: Strategijos, kaip pagerinti įsitraukimą

 • Felix Rose-Collins
 • 8 min read
Personalizavimas el. pašto rinkodaroje: Strategijos, kaip pagerinti įsitraukimą

Įvadas

Personalizavimas el. pašto rinkodaros srityje - tai el. laiško turinio, temos eilučių ir kitų elementų pritaikymas pagal individualius gavėjo duomenis. Šis pritaikymas gali būti įvairus - nuo paprastų asmeninių elementų, pavyzdžiui, gavėjo vardo įtraukimo, iki sudėtingesnių segmentavimo strategijų, kuriose atsižvelgiama į demografinius duomenis, pirkimo istoriją, naršymo elgseną ir įsitraukimo modelius.

Personalizavimo tipai

 • Dinaminis turinys: Turinio pritaikymas el. laiške pagal gavėjo duomenis.
 • Segmentavimas: Segmentavimas: auditorijos suskirstymas į mažesnes grupes pagal bendrus požymius.
 • Pritaikytos rekomendacijos: Siūlomi produktų pasiūlymai arba turinys pagal individualius pageidavimus.
 • Personalizuotos temos eilutės: Kuriant temos eilutes, atitinkančias gavėjo interesus ar poreikius.

Personalizavimo svarba geresniam įsitraukimui

* Aktualumo didinimas:

Dėl personalizavimo el. laiškai tampa svarbesni gavėjams, nes pateikiamas turinys, atitinkantis jų pageidavimus ir elgseną. Siekdamos veiksmingai valdyti ir vykdyti tokias personalizuotas kampanijas, įmonės dažnai renkasi samdyti el. pašto personalizavimo patirties turinčią agentūrą, kuri užtikrina, kad kiekvienas pranešimas būtų kuo aktualesnis ir patrauklesnis. Toks aktualumas padidina įsitraukimo ir konversijos tikimybę.

* Santykių kūrimas:

Parodydami, kad suprantate gavėjo poreikius ir pageidavimus, suasmeninti el. laiškai skatina prekės ženklo ir gavėjo ryšio ir pasitikėjimo jausmą. Šis santykių kūrimo aspektas gali lemti ilgalaikį klientų lojalumą.

* Vairavimo konversijos:

Tyrimai rodo, kad suasmeninti el. laiškai lemia didesnį konversijų rodiklį , palyginti su bendrais, nesuasmenintais el. laiškais. Pritaikytas turinys ir rekomendacijos atitinka konkrečius poreikius, todėl gavėjai priartėja prie pirkimo ar norimo veiksmo.

Statistika, rodanti personalizuotų el. laiškų poveikį

Atvirų durų skaičius:

 • Personalizuotos temos eilutės gali padidinti atidarytų laiškų skaičių iki 26 %. (Šaltinis: Campaign Monitor)
 • 22 % didesnė tikimybė, kad bus atidaryti laiškai su suasmenintomis žinutėmis. (Šaltinis: Statista)

Paspaudimų dažnis (CTR):

 • Personalizuoti raginimai imtis veiksmų el. laiškuose gali padidinti CTR 202 %. (Šaltinis: HubSpot)
 • Segmentuojant el. pašto kampanijas ir orientuojantis į konkrečias naudotojų grupes, CTR gali padidėti 14 %. (Šaltinis: DMA)

Konversijos:

 • Suasmeninti el. laiškai užtikrina šešis kartus didesnį sandorių skaičių. (Šaltinis: Experian)
 • Įmonių, kurios savo el. laiškus pritaiko pagal klientų elgseną, pajamos padidėja 760 %. (Šaltinis: Campaign Monitor) \

Personalizavimo tipai el. pašto rinkodaroje

1. Dinaminis turinio įterpimas:

Dinaminis turinys leidžia pritaikyti skirtingus el. laiško elementus pagal gavėjo duomenis. Tai gali būti skirtingų produktų, vaizdų, personalizuotų vaizdo įrašų ar teksto blokų demonstravimas, atsižvelgiant į gavėjo pageidavimus, elgseną ar demografinę informaciją. Pavyzdžiui, e. prekybos įmonė gali rodyti produktus, panašius į tuos, kuriuos gavėjas jau yra peržiūrėjęs.

2. Segmentavimas pagal demografinius duomenis, elgseną ir pageidavimus:

Segmentavimas apima el. pašto sąrašo suskirstymą į mažesnes, tikslingesnes grupes pagal įvairius veiksnius, pvz., amžių, lytį, vietą, pirkimo istoriją, naršymo elgseną ar įsitraukimo lygį. Tai leidžia rinkodaros specialistams kurti labai svarbias ir sėkmingas kampanijas kiekvienam segmentui, užtikrinant, kad turinys atitiktų konkrečius gavėjų interesus.

3. Personalizuotos temos eilutės ir turinys:

Asmeninių temos eilučių ir turinio kūrimas apima gavėjo vardo, vietovės ar ankstesnio bendravimo naudojimą, kad el. laiškas būtų labiau pritaikytas ir patrauklesnis. Personalizuojant galima ne tik kreiptis į gavėją vardu, bet ir rekomenduoti produktus pagal ankstesnius pirkinius, pažymėti svarbius įvykius (pvz., gimtadienius ar jubiliejus) arba pateikti gavėjo interesus atitinkantį turinį. Pavyzdžiui, renginių rinkodaros platforma savo auditorijai, dirbančiai ne pelno siekiančiose organizacijose, gali siųsti naujienlaiškį, kuriame būtų skatinamas turinys, skirtas lėšų rinkimo idėjoms aptarti, o savo prenumeratoriams, dirbantiems nuotoliniu būdu, siųsti turinį, susijusį su virtualių renginių idėjomis.

alt_text

Paveikslėlio šaltinis

Personalizuotų el. laiškų nauda rinkodaros specialistams ir gavėjams

Rinkodaros specialistams:

 • Didesnis įsitraukimas: Personalizuoti el. laiškai dažniau atidaromi, dažniau paspaudžiami ir konvertuojami, o tai lemia geresnį bendrą auditorijos įsitraukimą.
 • Geresnis konversijos rodiklis: Pritaikius turinį taip, kad jis atitiktų gavėjų pageidavimus ir elgseną, padidėja konversijų rodikliai ir galiausiai padidėja el.
 • Padidintas lojalumas prekės ženklui: Kuriant asmeninius santykius su klientais, skatinamas lojalumas, stiprinami prekės ženklo santykiai su auditorija ir kuriama prekės ženklo reputacija internete.

Gavėjams:

 • Atitinkamas turinys: Personalizavimas užtikrina, kad gavėjai gautų turinį, tiesiogiai susijusį su jų poreikiais ir interesais, taip pagerindamas jų bendrą patirtį su prekės ženklu.
 • Taupo laiką: Gaudami pagal savo pageidavimus pritaikytą turinį, gavėjai sutaupo laiko, nes jiems nereikia vartyti nereikšmingos informacijos.
 • Patobulinti santykiai: Jausmas, kad prekės ženklas jį supranta ir juo rūpinasi, pagerina gavėjo požiūrį į prekės ženklą ir skatina pozityvesnius santykius.

Įgyvendindami šias personalizavimo strategijas rinkodaros specialistai gali vykdyti tikslingesnes ir veiksmingesnes kampanijas, o gavėjams pateikti turinį, kuris jiems individualiai pritaikytas ir vertingas.

alt_text

Vaizdo šaltinis

Efektyvaus personalizavimo strategijos

A. Duomenų rinkimas ir segmentavimas

Tikslių ir tinkamų duomenų svarba

 • Personalizavimo pagrindas: Tikslūs ir aktualūs duomenys yra veiksmingo personalizavimo pagrindas. Jis užtikrina, kad tinkamas turinys pasiektų tinkamą tikslinę auditoriją, o tai lemia geresnį įsitraukimą ir konversijų rodiklius.
 • Patobulintas taikinių nustatymas: Tikslūs duomenys leidžia rinkodaros specialistams kurti labai tikslingas ir tinkamas kampanijas, atitinkančias konkrečius skirtingų auditorijos segmentų poreikius ir pageidavimus.
Klientų duomenų rinkimo ir panaudojimo būdai
 • Apklausos ir atsiliepimai: Informacijos rinkimas tiesiogiai iš klientų, naudojant apklausas arba atsiliepimų formas, padeda suprasti pageidavimus ir elgseną.
 • Svetainės analizė: Analizuojant svetainės sąveiką ir srautą, galima gauti vertingų įžvalgų apie naudotojų elgseną, interesus ir naršymo būdus.
 • Pirkimo istorija ir CRM duomenys: Naudojant ankstesnių pirkimų duomenis ir ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemas, lengviau suprasti pirkimo įpročius ir pageidavimus.
Segmentavimo strategijos pagal:
 • Demografiniai duomenys: Grupuojant prenumeratorius pagal amžių, lytį, vietovę ir pan., lengviau pateikti tikslinį turinį, kuris atitinka konkrečias grupes.
 • Pirkimo istorija: Segmentavimas pagal ankstesnius pirkimus leidžia pateikti asmenines produktų rekomendacijas arba išskirtinius pasiūlymus, pritaikytus prie individualių pirkimo įpročių.
 • Sąveika su ankstesniais el. laiškais: Supratimas, kaip gavėjai reagavo į ankstesnius el. laiškus, padeda kurti būsimus pranešimus, atitinkančius jų pageidavimus.
 • Elgsenos modeliai: Analizuojant naršymo elgseną ir sąveiką su prekės ženklo svetaine ar programėle, galima numatyti būsimus veiksmus ir pageidavimus. \

B. Dinaminis turinys ir pritaikymas

Dinaminio turinio diegimas el. laiškuose
 • Dinamiškas turinio pritaikymas: Dinaminio turinio naudojimas leidžia realiuoju laiku pritaikyti el. laiško elementus pagal gavėjo duomenis, užtikrinant jų aktualumą atidarymo metu.
 • Prisitaikančios žinutės: Prisitaikantis turinys: dinamiškas turinio pritaikymas leidžia pateikti asmeninius pranešimus skirtingiems auditorijos segmentams.
Turinio pritaikymas pagal segmentavimą
 • Pritaikyti pranešimai: Sukurti turinį, kuris būtų tiesiogiai skirtas segmentuotoms grupėms, tenkintų jų konkrečius poreikius ir interesus, padidintų įsitraukimo ir konversijų rodiklius.
 • Pasiūlymų ir rekomendacijų pritaikymas: Pasiūlymų, akcijų ir produktų rekomendacijų pritaikymas pagal segmentavimą užtikrina tinkamumą ir padidina konversijos tikimybę.
Personalizuotos rekomendacijos ir produktų pasiūlymai
 • Rekomendacijos varikliai: Rekomendacijų algoritmų, pagrįstų ankstesniu elgesiu ar pageidavimais, diegimas skatina įsitraukimą, nes siūlo produktus ar turinį, kuris gali sudominti gavėją.
 • Dinaminis produktų rodymas: Dinamiškai rodomi produktai, atsižvelgiant į gavėjo pageidavimus ar naršymo istoriją, el. laiško turinyje padidina konversijų tikimybę.

Įgyvendinant šias strategijas ne tik padidėja el. pašto kampanijų aktualumas, bet ir pagerėja įsitraukimo ir konversijų rodikliai, nes pateikiamas turinys, kuris gavėjams sukelia gilų individualų atgarsį.

Personalizuotos temos eilutės ir antraštės tekstas

Įtikinamų temos eilučių kūrimas su personalizavimu

 • Individualus požiūris: Į temos eilutes įtraukiant gavėjo vardą, pavardę, vietovę ar ankstesnį bendravimą, atkreipiamas dėmesys ir padidėja atidarytų laiškų skaičius.
 • Skubos arba aktualumo kūrimas: Naudojant suasmeninimą, kad būtų sukelta skuba arba aktualumas, padidėja tikimybė, kad gavėjas atidarys el. laišką. Pavyzdžiui, jei jūsų el. laiškas skirtas smulkiojo verslo savininkams, dirbantiems medicinos SPA srityje, sukurkite tokią el. laiško temos eilutę: "Smulkiojo verslo savininkai, reikalaukite 15 % nuolaidos medicinos SPA programinei įrangai".

Priekinės antraštės teksto svarba gerinant atidarymo rodiklius

 • Temos eilutės išplėtimas: Priekinės antraštės tekstas papildo temos eilutę, pateikdamas papildomą kontekstą ar informaciją, kad paskatintų gavėjus atidaryti el. laišką.
 • Turinio apibendrinimas: Išankstinėse antraštėse apibendrinamas el. laiško turinys, todėl gavėjai sužino, ko tikėtis atidarius laišką.

Temos eilučių ir antraštės A/B testavimas

 • Lyginamoji analizė: A/B testavimas leidžia rinkodaros specialistams eksperimentuoti su skirtingomis temos eilutėmis ir antraštės tekstu ir nustatyti, kurios versijos geriau atsiliepia auditorijai.
 • Atidarytų puslapių skaičiaus optimizavimas: Nuolatinis testavimas ir analizė padeda nustatyti veiksmingiausius temos eilučių ir antraštės teksto derinius, kurie pagerina atvertimų skaičių.

Automatizavimas ir trigeriai

Automatikos naudojimas laiku siunčiamiems ir aktualiems el. laiškams

 • Suplanuoti trigeriai: Automatizavimas leidžia siųsti el. laiškus tam tikru laiku arba juos sukelti iš anksto nustatytais veiksmais, taip užtikrinant savalaikį atitinkamo turinio pristatymą.
 • Gyvenimo ciklo el. laiškai: Automatiniai el. laiškai, pagrįsti gavėjo kelione ar elgsena (pvz., sveikinimo laiškai, priminimai apie apleistą krepšelį), didina įsitraukimą.

Trigeriais pagrįsti el. laiškai dėl konkrečių veiksmų ar elgsenos

 • Elgsenos trigeriai: el. laiškų siuntimas pagal naudotojo veiksmus (pvz., apsilankymus nukreipiamajame puslapyje ir formų pateikimą) užtikrina atsakymą, suderintą su naujausiu gavėjo dalyvavimu.
 • Personalizuoti atsakymai: Įspėjamieji el. laiškai atitinka konkrečius elgsenos būdus ar etapus, todėl kiekvienam gavėjui suteikiama asmeninė patirtis.

Personalizuotų lašelinių kampanijų kūrimas

 • Auklėjimo kampanijos: lašelinės kampanijos: Laikui bėgant siunčiamos tikslinių el. laiškų serijos, palaipsniui ugdant potencialius klientus ar klientus, atsižvelgiant į jų veiksmus ar pomėgius.
 • Segmentuoti lašai: Pritaikykite lašelines skirtingiems segmentams, kad būtų užtikrintas individualus turinys, kuris susilauktų atgarsio konkrečiuose auditorijos pogrupiuose.

Asmeninių temos eilučių ir antraštės teksto įgyvendinimas, automatizavimas naudojant trigerius ir lašelines kampanijas ne tik padidina el. laiškų aktualumą, bet ir pagerina gavėjų įsitraukimą, nes laiku pateikiamas asmeninis turinys, atitinkantis jų nuostatas ir elgseną.

sender

Susipažinkite su "Ranktracker

Efektyvaus SEO "viskas viename" platforma

Už kiekvieno sėkmingo verslo slypi stipri SEO kampanija. Tačiau turint daugybę optimizavimo priemonių ir metodų, iš kurių galima rinktis, gali būti sunku žinoti, nuo ko pradėti. Na, nebijokite, nes turiu ką padėti. Pristatome "Ranktracker" "viskas viename" platformą, skirtą efektyviam SEO

Pagaliau pradėjome registruotis į "Ranktracker" visiškai nemokamai!

Sukurti nemokamą paskyrą

Arba Prisijunkite naudodami savo įgaliojimus

Paveikslėlio šaltinis

Sėkmingo personalizavimo el. pašto rinkodaroje atvejų tyrimai

1 atvejo tyrimas: "Netflix

"Netflix" puikiai pritaiko savo el. pašto kampanijas, rekomenduodama turinį pagal naudotojo žiūrėjimo istoriją. Jų el. laiškuose "Nes žiūrėjote" siūlomi panašūs pavadinimai, taip didinant naudotojų įsitraukimą ir išlaikymą. Asmeninių vaizdų ir temos eilučių naudojimas suteikia papildomo aktualumo.

2 atvejo analizė: "Starbucks

"Starbucks" taiko personalizavimą siųsdama pritaikytus pasiūlymus ir apdovanojimus el. paštu. Jų el. laiškuose dažnai kreipiamasi į klientus vardu ir pavarde ir pateikiamos specialiai pritaikytos akcijos, pagrįstos ankstesniais pirkimais. Toks metodas ne tik didina klientų lojalumą, bet ir skatina pakartotinius apsilankymus.

Sėkmės analizė

Šių kampanijų sėkmę lemia gilus naudotojų elgsenos ir pageidavimų supratimas. "Netflix" ir "Starbucks" naudoja sudėtingus algoritmus naudotojų duomenims analizuoti ir teikia asmenines rekomendacijas bei pasiūlymus. Jų kampanijose pirmenybė teikiama klientų aktualumui, užtikrinant, kad kiekvienas el. laiškas suteiktų gavėjui pridėtinės vertės. Dinamiško turinio, suasmenintų temų eilučių ir strateginio segmentavimo naudojimas prisideda prie didesnio įsitraukimo lygio. Šie prekių ženklai rodo, kad veiksmingas personalizavimas neapsiriboja vien kreipimusi į gavėją vardu; jis apima visapusišką individualių pageidavimų ir elgsenos supratimą, galiausiai lemiantį teigiamą klientų patirtį ir verslo rezultatus.

Efektyvaus personalizavimo el. pašto rinkodaroje atvejų tyrimai

1 atvejo tyrimas: "Amazon

"Amazon" asmeninių el. laiškų kampanijos išsiskiria pagal naršymo ir pirkimo istoriją pritaikytomis produktų rekomendacijomis. "Rekomenduojama jums" el. laiškuose rodomi produktai, panašūs į anksčiau peržiūrėtus ar pirktus, ir taip klientai viliojami sugrįžti. Asmeninių temos eilučių įtraukimas dar labiau padidina atidarytų laiškų skaičių.

2 atvejo analizė: "Spotify

"Spotify" el. pašto strategijos pagrindas - asmeniniai grojaraščiai ir muzikos rekomendacijos, pagrįstos naudotojų klausymosi įpročiais. "Discover Weekly" ir "Release Radar" el. laiškuose kuruojami grojaraščiai ir nauji leidiniai, taip didinant naudotojų įsitraukimą ir išlaikymą.

Sėkmės analizė

Šių kampanijų sėkmę lemia į duomenis orientuotas požiūris, kai, pasinaudojant naudotojų elgsena, pateikiamas itin asmeniškai pritaikytas turinys. Analizuodamos naudotojų nuostatas ir elgseną, "Amazon" ir "Spotify" rengia el. laiškus, kurie tiksliai atitinka individualius interesus. Jos teikia pirmenybę aktualumui, veiksmingai naudoja dinaminį turinį ir taiko sudėtingus segmentavimo metodus, todėl jų el. laiškai sulaukia atgarsio tarp gavėjų, o tai lemia didesnį įsitraukimą ir konversijas.

Dažniausi iššūkiai, su kuriais susiduriama įgyvendinant personalizuotas el. pašto kampanijas

 • Duomenų kokybė ir prieinamumas: Neišsamūs arba netikslūs duomenys gali trukdyti veiksmingoms personalizavimo pastangoms.
 • Segmentavimo sudėtingumas: Sukurti išsamius segmentus ir juos išlaikyti laikui bėgant gali būti sudėtinga.
 • Automatizavimas ir integracija: Automatinių trigerių nustatymas ir įvairių įrankių integravimas siekiant sklandaus personalizavimo gali susidurti su techninėmis kliūtimis.

Sprendimai ir geriausia praktika šiems iššūkiams įveikti

 • Duomenų valymas ir praturtinimas: Reguliarus duomenų auditas ir atnaujinimas bei patikimų duomenų rinkimo šaltinių naudojimas didina tikslumą.
 • Supaprastintas segmentavimas: Pradėkite nuo platesnių segmentų ir palaipsniui juos tobulinkite pagal įsitraukimą ir elgseną.
 • Investavimas į automatizavimo priemones: Naudojant patikimas automatizavimo platformas, kurios gerai integruojasi su esamomis sistemomis, supaprastinamas procesas.

litmus

Paveikslėlio šaltinis

Pagrindiniai metrikai, kuriais matuojama personalizuotų el. pašto kampanijų sėkmė

 • Atvirų puslapių ir paspaudimų rodikliai: Rodikliai, rodantys įsitraukimą ir susidomėjimą turiniu.
 • Konversijos rodikliai: Konversijos rodikliai: vertinami faktiniai veiksmai, kuriuos gavėjai atliko reaguodami į el. laišką.
 • investicijų grąža ir pajamos: Analizuokite personalizuotų kampanijų poveikį pajamų generavimui.

Duomenų analizė ir optimizavimo strategijų koregavimas

 • Duomenų analizė: Reguliariai peržiūrėkite kampanijos veiklos duomenis, kad nustatytumėte dėsningumus ir tobulintinas sritis.
 • A/B testavimas: Nuolat testuokite skirtingus el. laiškų elementus, kad optimizuotumėte ir užtikrintumėte geresnį įsitraukimą ir konversijas.
 • Iteracinis optimizavimas: Naudokite duomenų analizės metu gautas įžvalgas segmentavimo, turinio ir personalizavimo strategijoms tobulinti.

Nuolatinis tobulinimas atliekant bandymus ir mokantis

 • Iteracinis metodas: Personalizavimą laikykite nuolatiniu procesu, nuolat mokykitės ir prisitaikykite remdamiesi įžvalgomis ir atsiliepimais.
 • Mokymasis iš nesėkmių: Priimkite nesėkmes kaip mokymosi galimybes, leidžiančias tobulinti ir plėtoti personalizavimo strategijas. \

Išvada

Įgyvendinkite personalizuotas strategijas, kad pagerintumėte įsitraukimą

 • Akcentuokite ilgalaikę naudą: Pabrėžkite ilgalaikę personalizavimo naudą puoselėjant prasmingus ryšius su auditorija.
 • Skatinimas įgyvendinti: Skatinkite skaitytojus imtis aktyvių veiksmų įgyvendinant ir tobulinant individualizuotas strategijas, kad būtų atskleistas visas el. pašto rinkodaros potencialas.

Suprasdamos ir įveikdamos iššūkius, matuodamos sėkmę pagrindiniais rodikliais ir nuolat optimizuodamos strategijas, įmonės gali išnaudoti personalizavimo galią el. pašto rinkodaroje, kad užmegztų stipresnį ryšį su savo auditorija ir paskatintų didesnį įsitraukimą bei konversijas.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Pradėkite naudoti "Ranktracker"... nemokamai!

Sužinokite, kas trukdo jūsų svetainei užimti aukštesnes pozicijas.

Sukurti nemokamą paskyrą

Arba Prisijunkite naudodami savo įgaliojimus

Different views of Ranktracker app