Acceptarea termenilor

Accesul dvs. la și utilizarea site-urilor web și a serviciilor ("Site-urile web și Serviciile") deținute sau operate de Ranktracker sunt supuse exclusiv acestor Termeni și Condiții. Nu veți utiliza Site-urile web și Serviciile în niciun scop ilegal sau interzis de acești Termeni și Condiții. Prin utilizarea Site-urilor web și a Serviciilor, acceptați în totalitate termenii, condițiile și clauzele de renunțare la răspundere conținute în această notificare. Dacă nu acceptați acești Termeni și Condiții, trebuie să încetați imediat să mai utilizați Site-urile web și Serviciile.

Politica de rambursare

În sensul prezentului acord, un utilizator care plătește pentru orice parte a site-ului sau a serviciului va fi denumit "abonat". În calitate de Abonat, trebuie să acceptați condițiile de plată care vă sunt prezentate în momentul în care vă înscrieți pe Site.

Abonații au responsabilitatea de a lua măsuri înainte de reînnoire dacă nu doresc ca abonamentul lor să se reînnoiască automat. Este posibil să nu mai primiți nicio notificare de reînnoire după ce v-ați înregistrat pentru un cont sau un abonament și trebuie să vizitați pagina contului dvs. pentru a afla când contul sau abonamentul dvs. este setat să se reînnoiască. Abonamentele se reînnoiesc fie lunar, fie anual, în funcție de termenul de reînnoire pe care îl alegeți în timpul procesului de înscriere

Sunteți responsabil să vă asigurați că cardul de credit asociat contului sau abonamentului dvs. este actualizat, că informațiile postate în legătură cu acesta sunt corecte și că sunteți autorizat să îl utilizați. În cazul în care Compania nu vă poate debita cardul de credit, vă putem anula abonamentul și puteți pierde accesul la Serviciu și la orice date asociate cu abonamentul dvs.

Abonamente facturate. Unele conturi pot fi plătite prin facturare, cu acordul reciproc al părților. Este posibil să existe comisioane suplimentare asociate cu conturile facturate. În cazul în care compania a fost de acord să intre într-o relație de facturare cu dumneavoastră, toate facturile trebuie plătite în termen de 30 de zile. Sunteți de acord că Societatea poate percepe o dobândă de 1,5% pe lună pentru conturile scadente și că sunteți răspunzător pentru onorariile avocaților și costurile rezonabile de colectare care rezultă din eforturile Societății de a colecta sumele scadente.

Nu se fac rambursări. Ranktracker nu este obligat să vă ofere o rambursare în orice moment. Dacă alegeți să vă anulați contul în timpul perioadei de abonament, nu veți fi rambursat în totalitate sau parțial. Dacă alegeți să vă retrogradați nivelul de membru în timpul perioadei de abonament, este posibil să aveți dreptul să plătiți o sumă mai mică, proporțională la reînnoire, dar nu aveți dreptul la o rambursare în numerar în niciun moment.

Ranktracker este un produs digital și, ca atare, sunteți de acord să vă dați consimțământul pentru a renunța la orice perioadă de reflecție care ar putea fi aplicabilă.

Sfaturi

Conținutul site-urilor web și al serviciilor nu constituie consultanță și nu ar trebui să se bazeze pe acestea pentru a lua sau a se abține de la luarea oricărei decizii.

Modificări ale site-urilor și serviciilor web

Ranktracker își rezervă dreptul de a modifica sau de a elimina (temporar sau permanent) Site-urile web și Serviciile sau orice parte a acestora fără notificare prealabilă și confirmați că Ranktracker nu va fi răspunzător față de dumneavoastră pentru orice astfel de modificare sau eliminare.

Ranktracker își rezervă, de asemenea, dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții în orice moment, iar utilizarea în continuare a Site-urilor Web și a Serviciilor în urma oricăror modificări va fi considerată ca fiind acceptarea de către dvs. a unei astfel de modificări.

Legături către site-uri web ale unor terțe părți

Site-urile web și Serviciile pot include link-uri către site-uri web ale unor terțe părți care sunt controlate și întreținute de alții. Orice link către alte site-uri web nu reprezintă o aprobare a acestor site-uri web și recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru conținutul sau disponibilitatea unor astfel de site-uri.

Drepturi de autor

Toate drepturile de autor, mărcile comerciale și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală asupra Site-urilor web și a Serviciilor și a conținutului acestora (inclusiv, dar fără a se limita la site-urile web și la designul Serviciilor, text, grafică și toate programele software și codurile sursă legate de Site-urile web și de Servicii) sunt deținute sau licențiate de Ranktracker sau utilizate în alt mod permis de lege.

Prin accesarea site-urilor web și a serviciilor, sunteți de acord că veți accesa conținutul doar pentru uz personal și necomercial. Niciunul dintre conținuturi nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, transmis, stocat, vândut sau distribuit fără consimțământul prealabil în scris al deținătorului drepturilor de autor. Acest lucru exclude descărcarea, copierea și/sau imprimarea paginilor de pe site-urile și serviciile web numai pentru uz personal, necomercial.

Utilizare corectă

Ranktracker nu aprobă niciun abuz al testelor noastre, deoarece contravine intenției inițiale de a permite noilor utilizatori să încerce caracteristicile noastre. Proba poate fi utilizată doar o singură dată de dragul de a face cunoștință cu serviciul. Un singur utilizator care se înregistrează pentru mai multe trialuri este strict interzis. Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a vă suspenda accesul la Serviciu în cazul în care observăm orice activitate suspectă care indică în mod rezonabil că abuzați de conturile noastre cu plată, lifetime & sau trialuri. Dacă descoperim un cont care a abuzat de sistem în timpul trialului. Ne rezervăm dreptul de a taxa reînnoirea cu închiderea contului până la o notificare ulterioară. Revânzarea și partajarea conturilor este strict interzisă, ne rezervăm dreptul de a rezilia aceste conturi fără avertisment.

Drepturile de proprietate intelectuală

Sunteți de acord să încheiați orice acord de licență de software solicitat în mod rezonabil de Ranktracker în ceea ce privește orice software pus la dispoziția dumneavoastră în cadrul acestui acord. Recunoașteți și sunteți de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală asupra serviciilor și a oricărui software asociat sunt și vor rămâne în posesia Ranktracker, sau a furnizorilor săi, după caz.

Declinări de răspundere și limitări de răspundere

Site-urile web și serviciile sunt furnizate "AS IS" și "AS AVAILABLE" fără nicio declarație sau aprobare și fără nicio garanție de niciun fel, fie ea expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile implicite de calitate satisfăcătoare, adecvare la un anumit scop, nerespectarea normelor, compatibilitate, securitate și acuratețe.

În măsura permisă de lege, Ranktracker nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daună indirectă sau de consecință (inclusiv, fără a se limita la pierderea de afaceri, oportunități, date, profituri) care rezultă din sau în legătură cu utilizarea site-urilor web și a serviciilor.

Ranktracker nu garantează că funcționalitatea Site-urilor Web și a Serviciilor va fi neîntreruptă sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că Site-urile Web și Serviciile sau serverul sau serverele care pun la dispoziție Site-ul Web sau Serviciile sunt lipsite de viruși sau orice altceva care poate fi dăunător sau distructiv.

Nu vom fi răspunzători față de dvs. din punct de vedere contractual, delictual (inclusiv neglijență) sau în alt mod pentru orice daune sau pierderi care rezultă din consecințele virușilor primiți de dvs. prin intermediul site-urilor web și al serviciilor sau din incapacitatea noastră de a furniza site-urile web și serviciile în conformitate cu acești termeni și condiții; sau orice pierderi economice (inclusiv pierderi de afaceri, contracte, profituri, venituri, capital sau economii anticipate), orice pierderi indirecte, speciale sau indirecte, pierderi de date, bunăvoință sau reputație sau pentru orice cheltuială irosită, inclusiv, dar fără a se limita la costul utilizării oricărui alt serviciu sau pierderi cauzate de viruși.

Nimic din acești Termeni și Condiții nu va fi interpretat astfel încât să excludă sau să limiteze răspunderea Ranktracker pentru deces sau vătămare corporală ca urmare a neglijenței Ranktracker sau a angajaților sau agenților săi.

Cu excepția răspunderii noastre pentru deces sau vătămare corporală ca urmare a neglijenței noastre, orice răspundere pe care o putem avea față de dvs., fie că este vorba de contract, de delict (inclusiv neglijență) sau în alt mod, pentru orice pierdere sau daună suferită de dvs. în legătură cu furnizarea site-urilor web și a serviciilor, este limitată la 100 de lire sterline în orice perioadă de 12 luni.

Indemnizație

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați Ranktracker și angajații și agenții săi de orice răspundere, taxe legale, daune, pierderi, costuri și alte cheltuieli în legătură cu orice reclamații sau acțiuni intentate împotriva Ranktracker care rezultă din orice încălcare de către dvs. a acestor Termeni și Condiții sau alte răspunderi care rezultă din utilizarea de către dvs. a Site-urilor web și a Serviciilor.

Forța majoră

Nu suntem răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor noastre în cazul în care suntem împiedicați să facem acest lucru din cauza unui eveniment care nu se află sub controlul nostru rezonabil (care poate include, fără limitare, greve, conflicte de muncă, calamități naturale, război, revoltă, acțiuni civile, acte de răutate sau daune, respectarea oricărei legi, ordine, reguli, reglementări sau instrucțiuni guvernamentale sau de reglementare, orice act sau omisiune a oricărui guvern sau a oricărei alte autorități competente, accident, defecțiuni ale echipamentelor sau serviciilor, inclusiv indisponibilitatea serviciilor de telecomunicații, a liniilor sau a altor echipamente ale unor terți, incendii, inundații sau furtuni).

Indemnizație de plecare

În cazul în care oricare dintre acești Termeni și condiții ar trebui să fie declarată invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv de către o instanță de judecată competentă, atunci respectiva clauză sau condiție va fi eliminată, iar ceilalți Termeni și condiții vor supraviețui și vor rămâne în vigoare și vor continua să fie obligatorii și executorii.

Legea aplicabilă

Acești Termeni și condiții vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor, așa cum se aplică acordurilor încheiate și care urmează să fie executate în întregime în această jurisdicție, iar dumneavoastră vă supuneți prin prezenta jurisdicției exclusive a instanțelor din Anglia și Țara Galilor.

Utilizarea serviciului nostru

Utilizarea Serviciului nostru nu vă conferă dreptul de proprietate asupra niciunui drept de proprietate intelectuală asupra Serviciului nostru sau asupra conținutului pe care îl accesați.

Serviciul nostru afișează un anumit conținut care nu este al Ranktrackers. Acest conținut este responsabilitatea exclusivă a entității care îl pune la dispoziție. Putem examina conținutul pentru a determina dacă este ilegal sau dacă încalcă politicile noastre și putem elimina sau refuza să afișăm conținutul despre care considerăm în mod rezonabil că încalcă politicile noastre sau legea. Dar acest lucru nu înseamnă neapărat că revizuim conținutul, așa că vă rugăm să nu presupuneți că o facem.

Fără revânzare sau redistribuire a serviciului

Aveți permisiunea de a utiliza Serviciul pe plan intern, în cadrul companiei, în scopul obținerii de informații și analize pentru a optimiza site-ul (site-urile) dvs. web și campaniile aferente.

Cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod expres de Ranktracker, sunteți de acord să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, comercializați, revindeți, permiteți accesul, modificați, creați lucrări derivate sau exploatați în scopuri comerciale, orice parte a Serviciului, utilizarea Serviciului sau accesul la Serviciu sau la codul de calculator care alimentează Serviciul.

Sunteți responsabil pentru toată utilizarea Serviciului prin intermediul contului dumneavoastră. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității acreditărilor contului dvs. online.

Blocarea adreselor IP

Pentru a proteja integritatea Serviciului, Ranktracker își rezervă dreptul, în orice moment, la discreția sa, de a bloca accesul la Serviciu al solicitanților și abonaților de la anumite adrese IP.

Suspendare și încetare

Putem suspenda, limita sau rezilia Serviciile plătite și neplătite din orice motiv, în orice moment și fără notificare prealabilă. Putem rezilia abonamentul, LTD & sau contul dvs. din cauza abuzului, abuzul față de agenții noștri livechat, angajați, personal & clienți pe sau în afara serviciului ranktracker, declarații defăimătoare calomnioase, inactivitate.