• Poslovna strategija in sodelovanje s strankami

Oblikovanje uspešne strategije za stranke v letu 2023 - strokovni nasveti

  • Felix Rose-Collins
  • 5 min read
Oblikovanje uspešne strategije za stranke v letu 2023 - strokovni nasveti

Uvod

Vlaganje v strategijo strank je ključ do izboljšanja zadovoljstva, zvestobe in zadrževanja strank, kar na koncu vodi k povečanju prihodkov in dobičkonosnosti. Da ne omenjamo, da imajo podjetja, ki dajejo prednost svojim strankam, večje možnosti za dolgoročni uspeh, saj se pričakovanja in želje strank še naprej razvijajo. \

Zahvaljujoč naprednim analitičnim orodjem in obilici razpoložljivih podatkov lahko podjetja prilagodijo svoje interakcije s strankami in posredujejo bolj ciljno usmerjena tržna sporočila. Leta 2023 je strategija za stranke skrivnostna sestavina poslovnega uspeha. Zato se pripnite in se pripravite na učenje, kako navdušiti svoje stranke in svoje podjetje popeljati na vrh!

Oblikovanje zmagovalne strategije

Podjetja morajo leta 2023 dati prednost strategiji za stranke in se osredotočiti na pomembna področja, kot so izboljšanje izkušenj strank, uporaba neprecenljivih podatkov o strankah, večkanalno trženje na prvem mestu, izvajanje avtomatizacije in umetne inteligence ter gojenje dolgoročne zvestobe strank. Podjetja lahko razvijejo zmagovalno strategijo, če se osredotočijo na te komponente, ki ne le zagotavljajo izjemne izkušnje, temveč tudi spodbujajo rast prihodkov in krepijo dolgotrajne odnose s strankami.

'' Ne iščite strank za svoje izdelke, temveč izdelke za svoje stranke.'' - Seth Godin

Podjetja se bodo morala še naprej osredotočati na potrebe in želje svojih strank. Če želijo podjetja uspeti v današnjem konkurenčnem poslovnem svetu, se morajo poglobiti v razumevanje svojih strank. To pomeni, da je treba bolje razumeti njihov odnos, okus in motivacijo ter te neprecenljive informacije uporabiti za usmerjanje strateških odločitev na ravni podjetja.

Podjetja lahko zagotavljajo blago in storitve, ki so natančno prilagojene posebnim željam in preferencam svojih strank, če dajejo temu velik poudarek. Takšna strategija, osredotočena na stranke, spodbuja večje zadovoljstvo, kar posledično spodbuja trajno zvestobo strank, ponavljajoče se poslovanje in mrežo pozitivnih ustnih priporočil, kar podjetje na koncu pripelje do dolgoročnega uspeha.

Ponudba strokovnih storitev

Ponujanje strokovnih storitev strankam je lahko odličen način za dodajanje vrednosti vašemu podjetju in vzpostavljanje dolgoročnih odnosov s strankami. Pri ponujanju strokovnih storitev je prav tako nujno zagotoviti, da imate potrebno strokovno znanje in vire za zagotavljanje visokokakovostnih storitev. To lahko vključuje najemanje izkušenih strokovnjakov, kot so svetovalni klicni centri, ali partnerstvo z drugimi podjetji za zagotavljanje specializiranih storitev. Strokovne storitve lahko vključujejo vse od svetovanja in svetovalnih storitev do usposabljanja in izobraževanja.

Metrike izkušenj strank

Spremljanje kazalnikov izkušnje strank je bistvenega pomena, saj zagotavlja neprecenljive vpoglede, s katerimi lahko podjetja ocenijo, kako uspešne so njihove strategije za izkušnjo strank. S to strategijo, ki temelji na podatkih, lahko podjetja izboljšajo in optimizirajo svoje postopke za večjo zadovoljstvo in zvestobo strank. Sledenje metrikam izkušnje strank je pomemben vidik razumevanja in izboljšanja celotne izkušnje strank.

Mnenja in zadovoljstvo strank so v današnjem konkurenčnem poslovnem okolju ključnega pomena. Podjetja uporabljajo različne ukrepe, da bi dobila vpogled v razpoloženje in zvestobo strank. V tem kontekstu izstopa pet ključnih metrik: Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Score (CSAT), Customer Effort Score (CES), Customer Retention Rate (CRR) in Churn Rate. V nadaljevanju si oglejmo vsako od teh metrik:

  • NPS (Net Promoter Score)

Pogosto uporabljena statistika meri zagovorništvo in zvestobo potrošnikov. Osredotoča se na preprosto vprašanje: "Kako verjetno je, da boste naše podjetje priporočili drugim? Tri skupine anketirancev so promotorji (ocena 9-10), pasivni (ocena 7-8) in negativni (ocena 0-6). Ocena med -100 in 100 se dobi tako, da se pri izračunu NPS od odstotka promotorjev odšteje odstotek detraktorjev. Višji NPS kaže na bolj zadovoljne in predane stranke, kar odraža splošno zadovoljstvo in zvestobo z blagom ali storitvami blagovne znamke.

Spoznajte Ranktracker

Platforma "vse v enem" za učinkovito SEO

Za vsakim uspešnim podjetjem stoji močna kampanja SEO. Vendar je ob neštetih orodjih in tehnikah optimizacije težko vedeti, kje začeti. Ne bojte se več, ker imam za vas prav to, kar vam lahko pomaga. Predstavljam platformo Ranktracker vse-v-enem za učinkovito SEO

Končno smo odprli registracijo za Ranktracker popolnoma brezplačno!

Ustvarite brezplačen račun

Ali se prijavite s svojimi poverilnicami

nps

  • Ocena zadovoljstva strank (CSAT)

CSAT je uporabna metrika za ocenjevanje zadovoljstva strank z določenimi interakcijami ali izkušnjami. Stranke so pogosto zaprošene, da ocenijo svojo stopnjo zadovoljstva na lestvici od 1 do 5 ali od 1 do 7, pri čemer višje ocene, kot sta 5 ali 7, pomenijo najvišjo stopnjo zadovoljstva. CSAT je jasno merilo sposobnosti podjetja, da izpolni pričakovanja strank in zagotovi zadovoljivo izkušnjo. Podjetjem omogoča, da spremljajo in dvigujejo raven zadovoljstva strank ter tako pomagajo pri razvoju splošne strategije, usmerjene v stranke, in operativne učinkovitosti.

1-5

  • Ocena prizadevanj strank (CES)

CES je kazalnik, ki se uporablja za ocenjevanje, kako preproste ali težavne so interakcije strank s podjetjem. Običajno se uporablja ocenjevalna lestvica, ki postavlja vprašanje, koliko truda je potrebnega za dokončanje naloge ali rešitev problema. Izboljšana izkušnja strank se kaže z nižjo oceno CES, ki pomeni nemotene in učinkovite interakcije. Organizacije lahko izboljšajo zadovoljstvo in zvestobo strank z ugotavljanjem bolečih točk in racionalizacijo svojega delovanja s pomočjo ocene CES. Za podjetja, ki želijo ponujati brezskrbne storitve in graditi dolgotrajne odnose s svojimi strankami, je spremljanje CES bistvenega pomena.

CES

  • Stopnja zadržanja strank (CRR)

CRR je ključni kazalnik za ocenjevanje zvestobe strank. Izračuna se kot delež strank, ki ostanejo zveste podjetju v določenem časovnem obdobju, na primer v mesecu, četrtletju ali letu. Ta kazalnik služi kot lakmusov papir, ki kaže, kako dobro podjetje ohranja pozornost in zadovoljstvo svojih zvestih strank. CRR poudarja učinkovitost taktik podjetja za razvoj dolgotrajnih odnosov s strankami, ustvarjanje zaupanja in končno zagotavljanje stalnih tokov prihodkov od stalnih strank.

CRR

  • Stopnja odhoda

Stopnja odhoda je pomembna metrika, ki meri odstotek strank, ki v določenem časovnem okviru prekinejo sodelovanje s podjetjem. Podjetje lahko zelo trpi zaradi visoke stopnje fluktuacije, ki je opozorilni znak za nezadovoljstvo ali izginjanje strank. Poudarja, kako pomembno je, da podjetja rešujejo težave, zaradi katerih odhajajo stranke, in kako ključno je ohraniti močno bazo strank, da se zagotovita trajnost in dolgoročni uspeh. Močan in živahen ekosistem strank zahteva stalno spremljanje in zmanjševanje stopnje odhoda.

CHURN

Ti kazalniki so ključna orodja za podjetja, ki želijo okrepiti stike s strankami in spodbuditi širitev. S skrbnim spremljanjem NPS, CSAT, CES, CRR in Churn Rate lahko organizacije prepoznajo področja, ki jih je treba izboljšati, priznajo in nagradijo zveste stranke ter razvijejo učinkovite načine za zmanjšanje odhoda strank. Navsezadnje ti kazalniki organizacijam omogočajo sprejemanje podatkovno podprtih in dobro informiranih odločitev, ki povečujejo zadovoljstvo, zvestobo in dolgoročni uspeh strank ter s tem krepijo njihovo konkurenčno prednost na trgu.

Opolnomočenje zaposlenih

Podoben pregovor, ki ima v poslovnem svetu primerljivo težo, se glasi: "Srečni zaposleni, srečne stranke." Ta preprosta, a dramatična sprememba stališča poudarja, kako pomembno je, da opolnomočite svojo ekipo. Osnova za delovno silo, ki ne le izpolnjuje zahteve, temveč je dejansko navdušena nad zagotavljanjem izjemnih storitev, se ustvari, ko razvijete kulturo na delovnem mestu, ki ne le priznava, temveč tudi sprejema pomen izkušnje stranke.

Spoznajte Ranktracker

Platforma "vse v enem" za učinkovito SEO

Za vsakim uspešnim podjetjem stoji močna kampanja SEO. Vendar je ob neštetih orodjih in tehnikah optimizacije težko vedeti, kje začeti. Ne bojte se več, ker imam za vas prav to, kar vam lahko pomaga. Predstavljam platformo Ranktracker vse-v-enem za učinkovito SEO

Končno smo odprli registracijo za Ranktracker popolnoma brezplačno!

Ustvarite brezplačen račun

Ali se prijavite s svojimi poverilnicami

Opolnomočenje v tem kontekstu pomeni, da svojim zaposlenim omogočite svobodo, zaupanje in sredstva, ki jih potrebujejo za uspešno opravljanje svojega dela. Pri tem ne gre le za to, da jim zagotovite sredstva, ki jih potrebujejo, temveč tudi za to, da njihovo delo dobi občutek lastništva in smisla. Zaposleni so bolj naravno motivirani in predani cilju, če čutijo, da so njihova mnenja priznana in slišana.

Poleg tega je ključnega pomena, da vlagate v temeljito usposabljanje za delo s strankami. Če svojemu osebju zagotovite sposobnosti, informacije in orodja, ki jih potrebujejo za zagotavljanje izjemnih izkušenj s strankami, lahko dosežete izjemne rezultate. Poleg tehničnega znanja mora to usposabljanje vključevati tudi mehke veščine, kot sta empatija in aktivno poslušanje, ki sta ključna za razvijanje iskrenih odnosov s strankami.

Zato je ključ do uspeha v današnjem poslovnem okolju zagotoviti, da se vaši zaposleni počutijo cenjene in pooblaščene. S spodbujanjem delovnega okolja, v katerem je oboje cenjeno, sprožite verižno reakcijo, katere rezultat so zadovoljne stranke in dolgoročni uspeh podjetja.

Spoznajte Ranktracker

Platforma "vse v enem" za učinkovito SEO

Za vsakim uspešnim podjetjem stoji močna kampanja SEO. Vendar je ob neštetih orodjih in tehnikah optimizacije težko vedeti, kje začeti. Ne bojte se več, ker imam za vas prav to, kar vam lahko pomaga. Predstavljam platformo Ranktracker vse-v-enem za učinkovito SEO

Končno smo odprli registracijo za Ranktracker popolnoma brezplačno!

Ustvarite brezplačen račun

Ali se prijavite s svojimi poverilnicami

Tako imajo zdaj tudi potrošniki na voljo številne možnosti in alternative, saj se je sedanji hiperkonkurenčni trg zelo spremenil. Oblikovanje trdnih strategij, usmerjenih na stranke, v teh razmerah ni le ugodno, temveč tudi nujno za preživetje. Intenzivnost konkurence se hitro povečuje, saj se pričakovanja potrošnikov še naprej spreminjajo kot odziv na novo tehnologijo in spreminjajoče se kulturne trende. Zato imajo podjetja, ki dajejo prednost izkušnji strank v vseh vidikih svojega delovanja, večje možnosti za uspeh v tem zelo konkurenčnem okolju.

Zaključek

Poslovno okolje v letu 2023 ponuja doslej neznane priložnosti in izzive ter poudarja ključno potrebo po močni strategiji za stranke. Prednostna obravnava pristopov, usmerjenih v stranke, ni več neobvezna - je nujna za preživetje v hudi konkurenci in spreminjajočih se pričakovanjih potrošnikov.

Metrike dokazujejo predanost podjetja razumevanju in izpolnjevanju želja strank ter omogočajo sprejemanje odločitev na podlagi podatkov, ki povečujejo zadovoljstvo strank, zvestobo blagovni znamki in splošni uspeh. Ta strategija krepi njihovo sposobnost konkuriranja v zahtevnem okolju leta 2023. Poleg tega omogočanje in podpiranje delavcev pri zagotavljanju odličnih storitev ustvarja pozitivno povratno zanko, v kateri zadovoljni zaposleni vodijo k zadovoljnim strankam, kar ponavlja pot do trajne dobičkonosnosti v tem nenehno spreminjajočem se okolju.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Začnite uporabljati Ranktracker... brezplačno!

Ugotovite, kaj preprečuje uvrstitev vašega spletnega mesta.

Ustvarite brezplačen račun

Ali se prijavite s svojimi poverilnicami

Different views of Ranktracker app