• Technologie

Automatizace UC Provisioning: Co potřebujete vědět

  • Felix Rose-Collins
  • 1 min read
Automatizace UC Provisioning: Co potřebujete vědět

Úvodní stránka

V různých odvětvích se společnosti spoléhají na platformy sjednocené komunikace (UC) s různými funkcemi. Mezi ně patří hlasové volání, videokonference a zasílání rychlých zpráv pro bezproblémovou spolupráci. Pomáhá také zvyšovat produktivitu pracovníků a vést obchodní jednání prostřednictvím zjednodušeného rozhraní.

Pro zaměstnance je tato zkušenost bezproblémová, protože mají k dispozici správné nástroje a zařízení. Všechno pro ně zapadá do sebe, ale to se nedá říct o týmu UC. Tým UC je zodpovědný za ruční poskytování a monitorování těchto nástrojů.

Ruční zajišťování UC není nijak snadné a pracovníci IT při něm stráví nespočet hodin. Při každém nástupu zaměstnance také odstraňují a monitorují starší nástroje a služby UC. Dělají to, když zaměstnanec změní roli, opustí společnost nebo má problém s podporou.

Nemluvě o tom, že od zavedení hybridních pracovních modelů došlo k dalšímu zatížení týmů UC. Proto se velké podniky přesunuly k automatizačním platformám, aby poskytly výhody i pro své týmy UC. Pojďme si projít, jak UC vznikla a jaké výhody přináší její automatizace všem zúčastněným stranám.

Co je Unified Communications (UC) Provisioning?

Zajišťování a sledování UC je proces, který zajišťuje, že nástroje UC fungují na optimální úrovni. Sledování jejich využití často provádějí pracovníci IT nebo poskytovatelé služeb UC. Pomáhají zajistit, aby aplikace UC byly vždy dostupné a ve špičkové prodejní kondici. S ohledem na to, kolik společností je používalo, si dokážete představit, jak byli pracovníci IT v hybridních pracovních prostředích vytíženi.

Software pro poskytování uživatelů pomáhá firmám spravovat a sledovat uživatelské účty v rámci správy UC. Ve spojení s dalším softwarem zahrnuje systémy pro správu identit a řízení přístupu. Software může firmám pomoci automatizovat proces auditu uživatelských účtů.

Tento proces pomáhá pracovníkům IT šetřit čas a úsilí a zvyšuje produktivitu a provozuschopnost. Proto se mu říká automatizované poskytování uživatelů, protože nemusí ručně kontrolovat jednotlivé účty. Pracovníci IT dostávají přesné údaje o tom, co potřebují vyřešit, takže musí pomáhat pouze s naléhavými záležitostmi.

Software také pomáhá společnostem zlepšit zabezpečení a pomáhá při řešení problémů souvisejících s uživateli. Firmy tak mohou získat cenný přehled o činnosti uživatelů, který pomáhá při tvorbě marketingových strategií.

Jaká je historie sjednocené komunikace?

What is the History of Unified Communications? (Zdroj: Pexels)

Pochopení jeho historie vám pomůže zjistit více o jeho významu a etymologii. Dokonce i nástroje mají svůj původ a to, jak pomohly danému odvětví uspět. Říká se, že slova vznikla svévolně, jak tedy vznikl termín "sjednocená komunikace"?

V 80. letech minulého století používala většina společností telefonní systém PBX (Private Branch Exchange). Ty nabízely a spravovaly místní telefonní společnosti s analogovými linkami, které směrovaly hovory z ústředny k zákazníkovi.

V 90. letech 20. století se rozšířily e-maily a podniky se rozhodly pro sítě založené na internetovém protokolu (IP). Došlo také k rozvoji hlasových technologií známých jako telefonní systémy Voice over IP (VoIP). Ty jsou známé tím, že přenášejí hlasový provoz přes datové sítě. Jejich obliba a cenová výhodnost vedly k ústupu tradičních systémů PBX.

Rozvoj IP telefonie umožnil, aby telefony fungovaly ve stejné síti jako počítače, což otevřelo další možnosti. Myšlenka pokročilé integrace mezi počítači a telefony vedla k myšlence "Unified Messaging". Ta zahrnuje zjednodušenou hlasovou poštu, e-mail a další systémy textových zpráv.

V roce 2000 vedla poptávka po IP telefonii k úpravě tradičních telefonních systémů PBX. Byly vytvořeny balíčky okruhů, které dokázaly připojit telefonní systém k síti IP. Jiní vyráběli zařízení, která umožňovala hlasové hovory v podnikových sítích připojit na více míst. V určitém okamžiku se řešení UC vyvinula s integrací komunikačních služeb v reálném čase.

V roce 2010 společnost Microsoft vydala hlavního hráče v oblasti podnikové komunikace, Lync. Existovalo mnoho možností, ale Lync se nejlépe integroval s prostředím, které používala většina společností.

Vyvinuly se cloudové technologie a vznikl nový model nazvaný Unified Communications as a Service (UCaaS). UCaaS se stala více rozšířenou a poskytování služeb UC se přesunulo do cloudu. Cloudová služba UCaaS snižuje kapitálové výdaje spojené s nasazením tradičních systémů VoIP.

V tomto okamžiku jsou systémy UC automatizované, což znamená, že pracovníci IT nemusí vše spravovat ručně. Systém se dokáže postarat o většinu základních úkolů a zajistit, aby zaměstnanci pracující z domova měli bezproblémový provoz. A pracovníci IT musí řešit pouze případné problémy, které se v systému objeví.

6 výhod automatizované sjednocené komunikace

6 Automated Unified Communications Benefits (Zdroj: Pexels)

1. Automatizace je nákladově efektivní

Podnik vždy najde způsoby, jak snížit své náklady, a chopí se příležitosti. Jednou z těchto oblastí je automatizace systémů UC. Automatizací zajišťování a sledování systémů UC mohou ušetřit více peněz. Odstraní se tím možnost lidské chyby a potřeba manuálních procesů.

Již dříve jsme se zmínili o tom, jak byli pracovníci IT přetíženi při správě systémů UC po změně pracovního prostředí. Jako společnost musíte platit pracovníky IT a zvyšovat jejich benefity. Tímto způsobem budou řádně odměněni za všechny problémy, které pro vás spravují. Automatizace zajišťování UC však jejich pracovní zátěž odlehčí, což vám ušetří náklady.

2. Zvyšuje efektivitu a produktivitu společnosti

Automatizace je v poslední době v různých odvětvích horkým tématem, které provází řada otázek. Nahradí automatizace pracovníky, nebo jim pouze ulehčí práci? V oblasti SEO existují vyhledávače klíčových slov a kontrolory SERP, které jim pomáhají v jejich práci. A když se zabývají zpětnými odkazy, mají k dispozici kontroléry a monitory zpětných odkazů.

Jedno je jisté, nástroje a automatizace zvýší efektivitu a produktivitu na pracovišti. Automatizace je v podstatě přitažlivá, protože pomáhá společnostem zvýšit jejich hospodářský výsledek.

Automatizací procesů mohou firmy uvolnit cenné zdroje, které lze alokovat jinde. Můžete se tak soustředit na zlepšování produktů a služeb své společnosti. Například díky tomu, že mají vaši zaměstnanci více času, mohou se scházet a navrhovat zlepšení. A vy můžete proces až do jeho dokončení vměstnat do svých časových plánů.

Bez ohledu na to je automatizace osvědčeným řešením, které může vaší společnosti pomoci ušetřit a konkurovat na trhu. Osvědčila se firmám napříč různými odvětvími, takže nebude na škodu ji vyzkoušet také.

3. Získáte větší viditelnost ve své síti

Tradiční monitorování UC poskytuje oddělené pohledy na aplikace, ale moderní monitorování je jiné. Jeho platformy umožňují pracovníkům IT získat ucelený pohled na prostředí UC. Díky tomu mají lepší přehled o celkovém stavu svých systémů. Pokud potřebujete zkontrolovat stav SEO vaší společnosti, Ranktracker má nástroj, který vám pomůže.

Od tohoto bodu se mohou ponořit do různých aplikací, umístění kanceláří a konkrétních zaměstnanců. Poté mohou automatizovat reportování a na základě těchto dat identifikovat trendy. Tato schopnost je užitečná při plánování kapacit a správné velikosti softwarových licencí.

Vaše společnost například zjistila, že může snížit počet telekomunikačních linek ve svých kancelářích. Je to proto, že se více zaměstnanců rozhodlo pracovat z domova, ale to znamená, že musíte zvýšit počet licencí. V tomto nastavení budete muset také zvýšit kapacitu pro externí přístup.

4. Automatizace vám pomůže s rozšiřováním

Schopnost škálovat je pro růst ve světě podnikání zásadní. A automatizace je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak toho dosáhnout. Jak již bylo zmíněno, automatizace procesů pomáhá firmám uvolnit zdroje. A umožňuje jim tyto zdroje alokovat jinam, což jim dává prostor pro zlepšování.

Automatizace provisioningu také pomáhá společnostem vyrovnat procesy, které jsou pro podnikání nejvhodnější. Může se jednat o jednoduché úlohy až po složité procesy, jako je zadávání dat a marketing. Téměř nezáleží na tom, o jakou oblast podnikání se jedná, protože dnes lze automatizovat téměř cokoli. A to znamená, že existuje více způsobů, jak pomoci dosáhnout vašich cílů.

5. Automatizace snižuje riziko a minimalizuje chyby

Při tradičním provisioningu je vysoká pravděpodobnost, že pracovníci IT udělají manuální chyby v konfiguraci. Mohou také omylem zvolit nesprávné nastavení, pokud je v rámci složitých platforem mnoho kroků.

Týmy UC však mohou tuto zkušenost zjednodušit a vytvořit standardizované zásady pomocí automatizace UC. Tyto zásady pomáhají předcházet lidským chybám a zajišťují konzistenci napříč rolemi zaměstnanců. Zajišťují také, že zařízení jsou správně vybavena správnými aplikacemi a nástroji.

Schopnost zmírnit rizika je důležitá ve veřejném sektoru a dalších vysoce regulovaných odvětvích. Například finanční služby a zdravotnictví musí splňovat přísné standardy shody. Koneckonců poskytnutí nesprávného přístupu zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci v těchto odvětvích může mít katastrofální následky.

6. Automatizace zlepšuje zkušenosti zaměstnanců

Rozvoj hybridní práce znamená, že stále více zaměstnanců pracuje mimo kancelář, což vyžaduje nástroje UC. V opačném případě nebude spolupráce na dálku bezproblémová a zaměstnanci budou mít nekvalitní zkušenosti. Díky zvýšenému přehledu a automatizovanému reportování však mohou pracovníci IT tyto nástroje monitorovat.

Mohou dohlížet na hardware a hypervizory, aby zajistili konzistentní kvalitu hlasových a video hovorů. Tím se zabrání narušení úkolů a zkušeností digitálních zaměstnanců. Pokud se však něco pokazí, moderní platformy pro monitorování UC usnadní týmu řešení problémů.

Pracovníci IT mohou například provést syntetický test provozu, který simuluje činnost zaměstnanců. Tímto způsobem mohou určit zdroj problému, ať už se jedná o šířku pásma nebo latenci. Kromě uvedených příkladů mohou identifikovat mnoho dalších problémů.

Závěr

Myšlenka sjednoceného komunikačního systému pochází z dávné minulosti a vyvinula se do dnešní podoby. Díky technologickému vývoji se nástroje neustále zlepšují a život zaměstnanců je pohodlnější. Než se hybridní pracovní prostory staly normou, neměli pracovníci IT problém s udržováním manuálních ustanovení UC. Nyní je však nesmírně stresující spravovat vše ručně, proto nastal nástup automatizace.

Automatizované zajišťování uživatelů a zajišťovací software jako celek přináší mnoho výhod. Je například nákladově efektivní a zvyšuje efektivitu a produktivitu práce. Získáte také lepší přehled o své síti, což pomáhá snižovat riziko chyb. A to vše pomáhá zlepšit digitální zkušenosti zaměstnanců, takže jejich práce bude probíhat hladce. Po celou dobu automatizace pomáhá škálovat růst vaší společnosti a zajišťuje, že udržíte krok s konkurencí.

Vyzkoušejte si Ranktracker ZDARMA