Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: Ranktracker ltd. ("my", "nás" nebo "naše") provozuje webové stránky ranktracker.com ("Služba").

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů při používání naší služby.

Vaše údaje nebudeme používat ani sdílet s nikým jiným, než jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování služby. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud nejsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů definovány jinak, mají pojmy použité v těchto zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich smluvních podmínkách, které jsou dostupné na adrese ranktracker.com.

Shromažďování a používání informací

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje ("osobní údaje") mohou mimo jiné zahrnovat:

 • Název
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Data protokolu

Shromažďujeme informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši službu ("protokolová data"). Tyto protokolové údaje mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu ("IP") vašeho počítače, typ prohlížeče, verze prohlížeče, navštívené stránky naší služby, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách a další statistiky.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a ukládají se na pevný disk vašeho počítače.

Ke shromažďování informací používáme soubory cookie. Svému prohlížeči můžete nařídit, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby upozorňoval na odesílání souborů cookie. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší služby.

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby usnadnili naši Službu, poskytovali Službu naším jménem, prováděli služby související se Službou nebo nám pomáhali při analýze toho, jak je naše Služba využívána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

Zabezpečení

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Soukromí dětí

Naše služba není určena osobám mladším 18 let ("děti").

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že nám dítě mladší 18 let poskytlo Osobní údaje, okamžitě je z našich serverů odstraníme.

Dodržování zákonů

Vaše osobní údaje zveřejníme, pokud to vyžaduje zákon nebo soudní obsílka.

Informace o vašich právech na ochranu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem vašich osobních údajů.

Pokud jste z Evropského hospodářského prostoru (EHP), náš právní základ pro shromažďování a používání vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, závisí na informacích, které shromažďujeme, a na konkrétním kontextu, v němž je shromažďujeme. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, protože:

 • Potřebujeme s vámi splnit smlouvu, například když využíváte naše služby.
 • Dali jste nám k tomu svolení
 • Zpracování je v našem oprávněném zájmu a není převáženo vašimi právy.
 • Pro účely zpracování plateb
 • Dodržovat zákony

Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme, na jejich aktualizaci nebo vymazání.

 • Právo na opravu

 • Právo vznést námitku

 • Právo na omezení

 • Právo na přenositelnost údajů

 • Právo odvolat souhlas

Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti, než na takové žádosti odpovíme.

Máte právo podat stížnost na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace získáte u místního úřadu pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Oznámení "Neprodávejte mé osobní údaje" pro kalifornské spotřebitele podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA)

Podle zákona CCPA mají kalifornští spotřebitelé právo na:

 • požadovat, aby podnik, který shromažďuje osobní údaje spotřebitele, zveřejnil kategorie a konkrétní osobní údaje, které o spotřebitelích shromáždil.
 • požadovat, aby podnik vymazal všechny osobní údaje o spotřebiteli, které podnik shromáždil.
 • požadovat, aby podnik, který prodává osobní údaje spotřebitele, neprodával osobní údaje spotřebitele.

Společnost Ranktracker Ltd nikdy neprodá vaše osobní údaje.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na odpověď. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás.

Analytika

Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a vyhodnocuje návštěvnost webových stránek. Společnost Google používá shromážděné údaje ke sledování a monitorování používání naší služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami společnosti Google. Společnost Google může shromážděné údaje používat ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

Zpřístupnění vaší aktivity ve službě Google Analytics můžete odmítnout instalací doplňku prohlížeče Google Analytics pro odhlášení. Tento doplněk zabrání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) sdílet informace o aktivitách návštěvníků se službou Google Analytics.

Další informace o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce Google Privacy & Terms: policies.google.com/privacy.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů a zjišťovat případné změny. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás.