• Naučte se SEO

Od kliknutí ke konverzi: Vytváření přesvědčivých výzev k akci na vstupních stránkách

  • Felix Rose-Collins
  • 8 min read
Od kliknutí ke konverzi: Vytváření přesvědčivých výzev k akci na vstupních stránkách

Úvodní stránka

Výzva k akci je výzva, která má uživatele přimět k provedení určité akce, například ke koupi produktu, přihlášení k odběru služby nebo stažení zdroje. Je to klíčová součást každé vstupní stránky, protože vede uživatele k požadovanému cíli konverze.

Účelem tvorby přesvědčivých výzev k akci na vstupních stránkách je přimět návštěvníky k určité akci, například k nákupu nebo vyplnění formuláře. V dnešní digitální době, kdy mají uživatelé kratší dobu pozornosti a jsou digitálně zdatnější, je nezbytné vytvářet vstupní stránky, které návštěvníky zaujmou a přimějí je ke konverzi. Vytvoření přesvědčivých výzev k akci na vstupních stránkách vyžaduje pečlivé zvážení potřeb a chování návštěvníků. Pokud je provedeno správně, může vést ke zvýšení míry prokliků, vyšší míře konverzí a v konečném důsledku k vyšší návratnosti investic. Aby mohli marketéři vytvořit přesvědčivé výzvy k akci, musí rozumět své cílové skupině a používat jazyk, který přímo promlouvá k jejím potřebám a přáním. Měli by také používat prvky designu, jako jsou kontrastní barvy, výrazné písmo a jasné umístění, aby na výzvu k akci upozornili. Účelem tvorby přesvědčivých výzev k akci na vstupních stránkách je nakonec vytvořit bezproblémový uživatelský zážitek, který návštěvníky povzbudí k provedení požadované akce a v konečném důsledku povede k obchodnímu úspěchu.

Navrhování účinných výzev k akci

Umístění

Umístění výzev k akci na vstupních stránkách má zásadní význam pro jejich účinnost. Umístění výzvy k akci může ovlivnit, zda uživatel dokončí požadovanou akci. Obecně platí, že výzvy k akci by měly být viditelně zobrazeny "nad záhybem" nebo předtím, než uživatel musí sjet dolů po stránce. Většina uživatelů stráví na vstupní stránce jen několik sekund, proto je důležité umístit výzvu k akci tam, kde je snadno viditelná. Umístění však závisí také na celkovém rozvržení a designu vstupní stránky. Výzvy k akci by měly být strategicky umístěny v blízkosti relevantního obsahu, například vedle popisu produktu nebo informací o ceně. Kromě toho lze výzvy k akci umístit v různých bodech cesty uživatele - například uprostřed dlouhé stránky, aby se znovu zapojili uživatelé, kteří možná ztratili zájem, nebo na konci stránky poté, co se uživatel měl možnost seznámit s produktem. Při určování umístění je také důležité zohlednit zařízení uživatele, protože výzvy k akci může být nutné umístit jinak na mobilní zařízení a jinak na stolní počítač. Pečlivým zvážením umístění mohou podniky zajistit, že jejich výzvy k akci uživatelé uvidí a povedou k vyššímu poměru konverzí.

Velikost a barva

Při vytváření přesvědčivých výzev k akci na vstupních stránkách je třeba vzít v úvahu velikost a barvu. Velikost CTA musí být v rovnováze s okolními prvky a celkovým designem vstupní stránky. Musí být dostatečně velká, aby si jí někdo všiml, ale ne tak velká, aby přehlušila ostatní obsah. Na druhou stranu musí být efektivně použita barva, aby na CTA upozornila. Jasné a kontrastní barvy lze použít, aby CTA vynikl, ale musí být také v souladu se značkou webu a celkovým designem vstupní stránky. Při výběru barev pro CTA je důležité vzít v úvahu psychologické asociace, které mohou různé barvy vyvolávat. Například červená může znamenat naléhavost a akci, zatímco zelená může znamenat růst a klid. Nakonec musí velikost a barva CTA harmonicky spolupracovat, aby upoutaly pozornost návštěvníka a přiměly ho k akci.

Copywriting

Efektivní copywriting je rozhodující pro vytvoření přesvědčivých výzev k akci na vstupních stránkách. Vhodným přizpůsobením jazyka můžete upoutat pozornost publika a přimět ho k akci. Chcete-li své úsilí v oblasti copywritingu dále vylepšit, můžete využít nástroj pro psaní s umělou inteligencí. Nástroj pro psaní s umělou inteligencí může být cenným přínosem při tvorbě přesvědčivého a působivého obsahu. Začněte tím, že zjistíte, co vaše cílové publikum chce a potřebuje. Použití poutavých akčních slov a emocionálních spouštěčů může také pomoci motivovat návštěvníky ke kliknutí na vaši výzvu k akci. Udržujte kopii krátkou a přímočarou a soustřeďte se na výhody, které návštěvníci získají, když budou jednat na základě vaší výzvy k akci. Kromě toho se ujistěte, že tón a obsah vaší kopie odpovídá vašemu produktu nebo službě, aby se návštěvníci cítili při provádění požadované akce jistě. Vhodné jazykové prvky, jako jsou slovní hříčky, humor nebo slovní hříčky, používejte střídmě, protože mohou snižovat vážnost vaší výzvy k akci.

Řekněme, že máte například webové stránky úvěrové společnosti, která pomáhá jednotlivcům rychle získat přístup k finančním prostředkům. Váš copywriting musí odrážet naléhavost služby a zdůrazňovat její pohodlí - třeba pomocí výrazů jako "okamžité financování" nebo "okamžitý přístup". Chcete, aby vaši návštěvníci pochopili, že se jedná o snadný a bezproblémový způsob, jak získat rychlé peníze bez zdlouhavého procesu žádosti.

Váš text by měl být také přizpůsoben cílové skupině, takže pokud je vaše služba určena zaneprázdněným profesionálům, kteří nemají čas čekat ve frontě nebo vyplňovat zdlouhavé formuláře, možná budete chtít použít výrazy jako "bez čekání" a "rychle a snadno". Nakonec je důležité vyzkoušet různé styly copywritingu a vyhodnotit jejich účinnost pomocí metrik, jako je míra konverze, abyste zjistili, který přístup funguje pro vaše publikum nejlépe.

Osvědčené postupy

Jednoduchost

Jedním z nejdůležitějších prvků pro vytvoření přesvědčivé výzvy k akci na vstupní stránce je jednoduchost. Při navrhování výzvy k akci je nutné mít na paměti, že návštěvníci vstupní stránky jsou často zaneprázdnění a nechtějí trávit příliš mnoho času procházením složitých sdělení. Pokud bude výzva k akci jednoduchá a přímočará, návštěvník snadno pochopí, o jakou nabídku se jedná a co má dále udělat, aby se do ní zapojil. Je důležité zachovat jasný a stručný jazyk a vyhnout se používání dlouhých odstavců nebo oborového žargonu. Místo toho se zaměřte na používání sloves orientovaných na akci a krátkých, úderných vět, které upoutají pozornost návštěvníka a povzbudí ho k rychlé akci. Navíc jednoduchý design výzvy k akci pomůže zajistit, aby na stránce vynikla a byla snadno nalezitelná. Použijte kontrastní barvy, velké písmo a tučné formátování, aby výzva k akci vynikla a odlišila se od okolního obsahu. Celkově je jednoduchá a přímočará výzva k akci zásadní pro vytvoření efektivní vstupní stránky, která přemění návštěvníky na zákazníky.

Naléhavost

Naléhavost je rozhodujícím faktorem při vytváření přesvědčivých výzev k akci na vstupních stránkách. Vytváření naléhavosti se vztahuje k vnímání, které má návštěvník při interakci s cílovou stránkou. Návštěvníci s větší pravděpodobností podniknou okamžitou akci, pokud k tomu cítí tlak. Naléhavost vyvolává faktor "strachu z promeškání" (FOMO), který nutí návštěvníky k rychlé akci. Přidání frází jako "časově omezená nabídka", "do vyprodání zásob" a "časovač odpočtu" zvyšuje naléhavost a povzbuzuje návštěvníky k okamžité akci.

Pocit naléhavosti slouží jako silný motivátor a může výrazně zvýšit konverze na vstupních stránkách. Vytvořením pocitu naléhavosti návštěvníci vnímají, že okamžitá akce jim přinese větší užitek než pozdější akce. Vstupní stránka, která postrádá naléhavost, dává návštěvníkům pocit, že nabídka existuje neomezeně dlouho a že se k ní mohou vždy vrátit později. V důsledku toho je pravděpodobnější, že stránku opustí a už se na ni nevrátí. Vstupní stránky bez naléhavosti pravděpodobně povedou k vysokému počtu odchodů a promarněným příležitostem ke konverzi. Vytvoření přesvědčivých výzev k akci, které vytvářejí pocit naléhavosti, je technika, kterou mohou marketéři použít, aby návštěvníky přiměli k akci. Úspěšné výzvy k akci by měly mít konkrétní akci, formát, který vynikne, a přesvědčivé sdělení, které motivuje návštěvníky k okamžité akci.

Testování

Testování účinnosti výzev k akci (CTA) na vstupních stránkách je klíčovou součástí optimalizace míry konverze. A/B testování umožňuje marketérům porovnat dvě nebo více verzí CTA a určit, která z nich funguje lépe. Testováním různých proměnných, jako je znění, barva, umístění a design, mohou marketéři získat cenné poznatky o preferencích a chování svého cílového publika. A/B testování může také pomoci identifikovat případné problémy s CTA, které mohou bránit jeho účinnosti, jako je matoucí sdělení nebo neatraktivní design. Zavedení změn na základě výsledků A/B testování může vést k výraznému zlepšení konverzních poměrů, což v konečném důsledku zvýší návratnost investic do vstupní stránky.

Při provádění A/B testování je nezbytné testovat vždy pouze jednu proměnnou, aby bylo možné přesně vyhodnotit její vliv na konverze. Kromě toho je důležité mít dostatečně velký vzorek, aby bylo zajištěno, že výsledky testu jsou statisticky významné a nejsou způsobeny náhodou. A/B testování by také mělo být průběžným procesem, protože i malé změny mohou mít významný dopad na míru konverze. Průběžné testování a optimalizace CTA může vést k lepšímu pochopení cílového publika a v konečném důsledku ke zlepšení celkového výkonu vstupní stránky.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Aby bylo testování A/B efektivní, je důležité stanovit jasné cíle a definovat, jak vypadá úspěch každého testu. To marketérům pomůže určit, které metriky sledovat a jak měřit dopad testu. Kromě toho je zásadní používat spolehlivý testovací nástroj a důkladně analyzovat výsledky, abyste získali smysluplné poznatky.

Celkově je testování A/B výzev k akci na vstupních stránkách zásadní pro vytvoření efektivních CTA, které povedou ke konverzím. Testováním různých proměnných a neustálou optimalizací mohou marketéři získat cenné poznatky o své cílové skupině a zlepšit výkonnost svých vstupních stránek.

Závěr

Souhrn

Vytvoření přesvědčivých výzev k akci na vstupních stránkách je klíčové pro přeměnu návštěvníků webu na zákazníky. Prostřednictvím tohoto článku byla pokryta různá zásadní témata, aby se stanovila aktuální relevance. Článek začal definicí toho, co je výzva k akci, a jejího významu pro konverze na webových stránkách. Pojednával také o klíčových složkách přesvědčivé výzvy k akci, mezi které patří jasnost, relevance, naléhavost a nabídka hodnoty. Tyto složky byly zdůvodněny na praktických příkladech, které ilustrovaly, jak je lze použít k vytvoření efektivních výzev k akci.

Kromě toho se článek věnoval různým typům výzev k akci a tomu, kdy je vhodné je použít. Pojednával o osvědčených postupech při navrhování vstupní stránky, které zahrnují zajištění toho, aby stránka byla vizuálně přitažlivá, snadno se na ní orientovalo a zaměřovala se na potřeby zákazníka. Článek také zdůraznil důležitost A/B testování při navrhování výzev k akci a časté chyby, kterých je třeba se při jejich tvorbě vyvarovat, jako je používání vágních nebo obecných výrazů.

Článek dále zdůraznil roli analýzy dat při vytváření přesvědčivých výzev k akci, včetně používání analytických nástrojů ke sledování a monitorování výkonnosti výzev k akci. V závěru článku se diskutovalo o důležitosti neustálé aktualizace a zdokonalování výzev k akci, aby odpovídaly měnícím se potřebám a preferencím zákazníků.

Shrneme-li to, vytvoření přesvědčivé výzvy k akci je pro konverze na webu klíčové a vyžaduje hlubší pochopení potřeb a bolestivých míst zákazníka. Vyžaduje upřednostnění jasnosti, relevance, naléhavosti a nabídky hodnoty. Vyžaduje také vytvoření vizuálně atraktivní vstupní stránky, která bude odpovídat potřebám zákazníka, testování a analýzu dat a neustálé zdokonalování a aktualizování výzvy k akci tak, aby odpovídala potřebám zákazníka. Dodržováním těchto základních prvků mohou firmy vytvářet efektivní výzvy k akci, které povedou ke konverzím a zvýší angažovanost zákazníků.

Závěrečné myšlenky

Vytvoření přesvědčivých výzev k akci na vstupních stránkách je nesmírně důležité pro každou firmu nebo organizaci, která chce dosáhnout konverzí a marketingových cílů. Výzva k akci (call-to-action, CTA) je prvek na vstupní stránce, který návštěvníky vybízí k požadované akci, ať už jde o přihlášení k odběru newsletteru, vyplnění formuláře nebo nákup. Dobře napsaná CTA může mít zásadní vliv na přeměnu návštěvníků stránek na zákazníky, zatímco špatně napsaná CTA může vést k promarnění příležitostí a poklesu konverzí. Jedním z klíčových aspektů při tvorbě CTA je, aby byly na stránce dobře viditelné a aby pomocí kontrastních barev nebo tučného formátování přitahovaly pozornost návštěvníků a bylo jim jasné, jakou akci mají provést. Dalším důležitým prvkem je zajistit, aby byl jazyk jednoduchý, jasný a přesvědčivý, s pocitem naléhavosti, který návštěvníky vybízí k okamžité akci. V neposlední řadě je zásadní zajistit, aby CTA odkazoval návštěvníky na cílovou stránku, která je relevantní pro akci, kterou provedli, a poskytoval jim informace, které potřebují k dokončení požadované konverze. Pokud budou mít podniky a organizace na paměti tyto klíčové zásady, mohou vytvořit CTA, které povedou ke konverzím, zvýší zapojení a posunou jejich marketingové úsilí kupředu.

Nejčastější dotazy

Co je to výzva k akci (CTA) na vstupní stránce?

Výzva k akci (CTA) na vstupní stránce je zpráva, která návštěvníka vybízí k určité akci, například ke stažení zdroje, vyplnění formuláře nebo nákupu.

Proč je důležité mít na vstupní stránce přesvědčivé CTA?

Přesvědčivé CTA je důležité, protože návštěvníky podněcuje k akci, která v konečném důsledku vede ke konverzím a vyšší návratnosti investic. Jasné a účinné CTA může také zlepšit uživatelskou zkušenost a snížit míru odchodu z webu.

Jaké jsou účinné techniky pro tvorbu CTA?

Mezi účinné techniky tvorby CTA patří použití jazyka orientovaného na akci, vytvoření naléhavosti, nabídnutí výhody a použití kontrastních barev, aby CTA vynikla. Důležité je také testovat různé CTA, abyste zjistili, které z nich mají u publika nejlepší odezvu.

Jak mohu na vstupní stránce vyzdvihnout svůj CTA?

Chcete-li, aby CTA vyniklo, použijte kontrastní barvy, které se liší od zbytku stránky, aby se na něj dalo kliknout, a umístěte ho na viditelné místo na stránce. Důležité je také, aby CTA bylo jednoduché, s výstižným a jasným jazykem.

Jakých častých chyb se při vytváření CTA vyvarovat?

Mezi časté chyby, kterých je třeba se vyvarovat při vytváření CTA, patří používání obecných nebo vágních výrazů, příliš malé nebo obtížně nalezitelné CTA a nezohlednění kontextu cesty uživatele. Je důležité zaměřit se na nabídku hodnoty a zvážit, čeho chce uživatel provedením akce dosáhnout.

Jak mohu měřit účinnost svého CTA?

Efektivitu CTA můžete měřit sledováním metrik, jako je míra prokliků, míra konverzí a míra odskočení. Testování různých verzí CTA může také poskytnout cenné informace o tom, co má u vašeho publika ohlas.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app