• Umělá inteligence

Jak mohou agentury SEO využít umělou inteligenci pro získání konkurenční výhody

  • Marc Bovenzi
  • 6 min read
Jak mohou agentury SEO využít umělou inteligenci pro získání konkurenční výhody

Úvodní stránka

SEO agentury jsou všude!

Jen ve Spojených státech amerických nabízí své služby 44 913 firem specializ ujících se na optimalizaci pro vyhledávače.

Jak se můžete odlišit svými službami SEO a získat výhodu ve vší té konkurenci?

No, "hledání" je u konce 🔎 - slovní hříčka 😆

V tomto článku najdete reálné a proveditelné způsoby, jak můžete využít umělou inteligenci, aby vaše podnikání v oblasti SEO vyniklo a klienti prosperovali.

Proč by měly agentury SEO využívat umělou inteligenci?

Umělá inteligence mění způsob, jakým jsou odborníci na SEO schopni poskytovat svým klientům výsledky.

A to je krásná věc!

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Agentury SEO mohou využít software AI SEO ke zvýšení rychlosti, přesnosti a výkonnosti strategií SEO.

Probereme si výhody a nevýhody používání umělé inteligence trochu podrobněji.

Vyšší efektivita díky AI a automatizaci SEO

Improved efficiency with AI and SEO automation (zdroj obrázku)

🛑 Přestaňte dělat opakované a časově náročné úkoly, jako je vyhledávání klíčových slov, analýza dat, tvorba obsahu a vytváření zpráv.

Zde je důvod:

Umělá inteligence dokáže prohledat spoustu dat o klíčových slovech a najít ta, která jsou pro webovou stránku nejrelevantnější. Dokáže také navrhnout dlouhá klíčová slova a související výrazy, které usnadňují optimalizaci obsahu pro vyhledávače.

Umělá inteligence je ideální pro vyhledávání nápadů na obsah a vytváření osnov, nadpisů a popisů, ale ne pro celé články.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Několikrát jsem zkusil použít AI k napsání celého článku. Osobně to nedělám, protože to narušuje můj tvůrčí tok, když se snažím vměstnat své myšlenky a zkušenosti, aby byl obsah originální. Raději používám AI k přepisování vět a odstavců, které jsem již napsal.

Jako profesionálové v oblasti SEO si všichni uvědomujeme, že dodržování standardů Google E-E-A-T je velmi důležité. Ani s umělou inteligencí se obsah nebude ve vyhledávačích dobře umisťovat, pokud nebude poskytovat dostatečnou hodnotu nebo jedinečnost.

Neliší se to od toho, co Google dělal dříve, aby zablokoval nekvalitní obsah a spam, jen je to v mnohem větším měřítku.

Analýzu dat, která by ručně trvala hodiny, lze provést během několika sekund a identifikovat příležitosti s webovou návštěvností, profily zpětných odkazů a dalšími klíčovými metrikami.

Nástroje pro tvorbu reportů SEO s umělou inteligencí mohou automatizovat rozsáhlé reporty, které shrnují a podrobně popisují klíčové metriky, trendy a oblasti, v nichž je třeba se zlepšit. To agenturám SEO šetří ještě více času a zdrojů.

Základní strategie růstu SEO lépe s umělou inteligencí

Zjistěte, proč základní strategie pro růst SEO 📈, jako je výzkum klíčových slov, on-page SEO a budování odkazů, fungují nejlépe v kombinaci s umělou inteligencí.

Super schopnosti výzkumu klíčových slov

Umělá inteligence může odborníkům na SEO pomoci s naváděním na klíčová slova tím, že pomocí umělé inteligence najde nejlepší klíčová slova, která je třeba do obsahu zahrnout.

Analýzou vyhledávacích dotazů uživatelů mohou nástroje pro analýzu klíčových slov poháněné umělou inteligencí identifikovat vysoce hodnotná klíčová slova, která s největší pravděpodobností povedou k návštěvnosti a zlepšení pozic.

Mohou také pomoci odborníkům na SEO identifikovat mezery v obsahu v jejich oboru, což jim umožní vytvářet cílenější a hodnotnější obsah pro jejich publikum.

Umělá inteligence může agenturám SEO pomoci vytvářet lepší obsah, který bude mít vyšší pozice a přiláká správnou návštěvnost.

Vytvořte úžasný obsah na stránce

Umělá inteligence může pomoci s optimalizací obsahu tím, že se zaměří například na záměr vyhledávání, relevantní klíčová slova a strukturu obsahu.

Díky stručnému obsahu s umělou inteligencí můžete získat návrhy, jaká témata pokrýt a jak strukturovat obsah.

Kromě toho vám umělá inteligence může poskytnout nápady na související fráze, které můžete zahrnout do svého obsahu, a navrhnout nejlepší způsoby použití klíčových slov.

Je to obsahový marketing, který milují jak lidé, tak vyhledávače, což vám může pomoci získat vyšší pozice a také větší návštěvnost.

AI: "Chybějící článek" k budování odkazů

Nástroje pro budování odkazů poháněné umělou inteligencí využívají inovativní technologie k vyhodnocování kvality zpětných odkazů a vyhledávání příležitostí k propojení, které mohou zvýšit hodnocení webových stránek ve vyhledávačích.

Nástroje nejprve shromažďují a studují údaje o profilu zpětných odkazů na webových stránkách a sledují například počet a relevanci odkazů.

Poté tyto údaje porovnají se sadou standardů, aby určili kvalitu zpětného odkazu, včetně autority domény odkazující webové stránky a textu kotvy.

Nástroj pak dokáže pomocí různých metrik určit kvalitní příležitosti k propojení, aby vyhodnotil zpětné odkazy. Může například navrhnout zpětný odkaz z respektovaného webu s vysokou autoritou domény a relevantním textem kotvy.

Nástroje s umělou inteligencí tak mohou agenturám SEO pomoci ušetřit čas a úsilí tím, že automaticky identifikují vysoce kvalitní příležitosti k propojení, které zvyšují DR, DA a UR skóre, což vede k vyšší organické a referenční návštěvnosti.

Uvolnění síly umělé inteligence: vylepšení strategií SEO pro agentury

Pojďme si prozkoumat 🧭 několik praktických způsobů využití umělé inteligence pro SEO strategie a taktiky, které můžete ve své agentuře implementovat hned teď.

Vyzkoušejte si výzkum klíčových slov, on-page SEO a budování odkazů nově pomocí nástrojů AI SEO.

Strategie výzkumu klíčových slov

Zde je několik praktických nápadů, které může vaše firma SEO použít při provádění výzkumu nebo analýzy klíčových slov.

Zpracování přirozeného jazyka (NLP):

Analyzujte dotazy zákazníků pomocí NLP a vytvořte seznam klíčových slov na základě jejich záměru vyhledávání. Usnadní vám to identifikaci dlouhých klíčových slov, která vaše cílová skupina vyhledává, a jejich následné zahrnutí do obsahu.

Analýza sentimentu:

Identifikujte emoce spojené s konkrétními klíčovými slovy pomocí analýzy sentimentu, abyste mohli pochopit, co vaši zákazníci cítí, a přizpůsobit tomu svůj obsah.

Analýza konkurence:

Pomocí nástrojů s umělou inteligencí můžete analyzovat klíčová slova konkurence a zjistit nedostatky ve své vlastní strategii klíčových slov. Budete tak mít k dispozici ucelený seznam klíčových slov, který vám umožní optimalizovat obsah pro širší škálu klíčových slov.

Optimalizace hlasového vyhledávání:

Analyzujte hlasové vyhledávací dotazy pomocí umělé inteligence a poté vytvořte seznam dlouhých klíčových slov, která jsou relevantní pro vaši cílovou skupinu, což může zlepšit vaše pozice ve vyhledávačích.

Optimalizace vyhledávání obrázků:

Pomocí umělé inteligence analyzujte dotazy na vyhledávání obrázků a vytvořte seznam relevantních klíčových slov, abyste optimalizovali své obrázky pro vyhledávače a zlepšili celkovou strategii SEO.

Strategie optimalizace na stránce pomocí umělé inteligence

Pokud jste agentura SEO, která chce získat náskok před konkurencí, může vám využití síly umělé inteligence poskytnout výhodu, pokud jde o optimalizaci na stránce.

Optimalizujte obsah webových stránek svých klientů, jejich názvy, meta popisy, obrázky, interní odkazy, uživatelské prostředí a značení schémat efektivněji a účinněji než konkurence pomocí nástrojů umělé inteligence.

Nástroje pro optimalizaci obsahu vybavené umělou inteligencí vám pomohou rychle identifikovat a odstranit nedostatky v obsahu a příležitosti k optimalizaci, což vám umožní udržet si náskok před konkurencí, pokud jde o hodnotu SEO.

Podobně vám nástroj pro optimalizaci nadpisů a meta popisů s umělou inteligencí pomůže vytvořit přesvědčivější a optimalizovanější nadpisy a popisy, které vyniknou ve výsledcích vyhledávání.

Nástroje prooptimalizaci obrázků řízené umělou inteligencí vám pomohou zrychlit webové stránky vašich klientů a zlepšit jejich uživatelskou zkušenost. Získáte tak konkurenční výhodu oproti agenturám, které stále potřebují optimalizovat obrázky svých klientů.

Nástroje **pro optimalizaci vnitřních odkazů** s umělou inteligencí vám pomohou vytvořit strukturovanější a relevantnější webové stránky, zlepšit uživatelský zážitek a prohledávatelnost vyhledávači.

Pomocí nástrojů pro optimalizaci uživatelského prostředí s využitím umělé inteligence můžete optimalizovat webové stránky svých klientů podle vzorců chování a preferencí uživatelů, což povede k vyššímu zapojení, konverzím a nakonec i k lepšímu umístění ve vyhledávačích.

Taktiky budování odkazů s umělou inteligencí

Budování odkazů je nejobtížnější, protože obvykle vyžaduje spoustu oslovování a budování vztahů. Proto je důležitější než obsah, protože budování důvěryhodnosti domény je těžší.

Vyzkoušejte tyto techniky budování odkazů pomocí umělé inteligence s využitím služby Chat GPT a zvyšte důvěryhodnost svých agentur. Ať vyhraje SEO firma s nejkvalitnějšími a nejrelevantnějšími zpětnými odkazy.

AI Link-Building Tactics

Metoda: Šablony pro budování odkazů ve velkém měřítku

Krok 1: Najděte si šablonu pro oslovení, kterou chcete napodobit online. Může být z jiného odvětví.

Krok 2: Zadejte tento příkaz do aplikace Chat GPT a poté pod něj zkopírujte a vložte ukázkovou šablonu: "Vytvořte jedinečnou e-mailovou šablonu na základě níže uvedené šablony, ALE místo toho z ní udělejte šablonu pro oslovení v odvětví SEO." *Přidá do zástupných znaků, tj. (vaše jméno ) nebo (jejich URL ), a přizpůsobí ji na základě údajů, které mu zadáte.

Krok 3: V případě potřeby požádejte Chat GPT o provedení úprav, např.: "udělejte to vtipnější", "zkraťte e-mail" nebo "použijte neformálnější jazyk".

Krok 4: Řekněte službě Chat GPT, aby pro vás vytvořila také několik následných e-mailů.

Krok 5: Pomocí tabulky sledujte a přiřaďte hodnotu zástupným symbolům a poté ji vložte do nástroje pro oslovování, jako je Hunter, abyste mohli škálovat e-maily pro budování odkazů.

Link Building Outreach Templates at Scale

Metoda: Sniper Link Building s personalizovaným oslovením

Tato taktika vám pomůže přizpůsobit oslovovací e-maily tak, aby měli pocit, že je již znáte.

Krok 1: Vyberte si influencera, se kterým chcete navázat vztah a získat od něj zpětné odkazy.

Krok 2: Přejděte na jejich stránku na sociálních sítích a vyškrábejte (zkopírujte) všechny informace z jejich profilu tak, že je zvýrazníte stisknutím klávesy "ctrl nebo příkaz A".

Krok 3: Požádejte Chat GPT o "vytvoření personalizovaného oslovovacího e-mailu (jméno influencera ) a přesvědčte ho, aby přidal odkaz na můj web ze svého". Poté pod výzvu vložte obsah profilu.

Krok 4: Řekněte společnosti Chat GPT, aby "e-mail zkrátila, zestručnila a přizpůsobila jej svým potřebám". Pokud již víte, jak dlouhý má e-mail být, můžete Chat GPT sdělit všechny tyto informace v kroku 3. Čím podrobnější příkaz zadáte, tím lepší bude výstup.

Krok 5: (volitelně) Požádejte Chat GPT o "Vytvoření DM pomocí výše uvedené e-mailové šablony". Tyto personalizované zprávy můžete posílat na sociální sítě pro weby s DR50+, abyste zvýšili šanci na získání odpovědi.

Agentury SEO mohou tyto taktiky budování odkazů využít k rychlému vytvoření personalizovaných e-mailů a DM, aby dosáhly většího rozsahu oslovení než copywriter.

Zabalte to

Stručně řečeno, agentury SEO, které chtějí překonat své konkurenty, mohou využít AI k získání konkurenční výhody.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Nástroje a technologie využívající umělou inteligenci pomáhají agenturám SEO efektivněji analyzovat velké množství dat a rychleji přijímat informovaná rozhodnutí.

Výsledkem mohou být lepší strategie SEO, lepší optimalizace obsahu a klíčových slov a vyšší pozice ve vyhledávačích.

Pokud agentury SEO nezmění způsob svého fungování, hrozí jim konec podnikání.

Proto musí profesionálové v oblasti SEO používat umělou inteligenci, aby si v tomto světě SEO, kde se žere pes za psem, udrželi náskok před konkurencí.

Marc Bovenzi

Marc Bovenzi

Founder at MarcBovenzi.com

Marc Bovenzi is an entrepreneur, digital marketing, and sales expert in the SaaS industry who writes about trending topics such as business strategy, sales, marketing, AI, and automation at MarcBovenzi.com

Link: MarcBovenzi.com

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app