• Naučte se SEO

Jak generovat více kontaktů než konkurence

  • Felix Rose-Collins
  • 1 min read
Jak generovat více kontaktů než konkurence

Úvodní stránka

V dnešním konkurenčním prostředí není snadné získat náskok před konkurencí. Chcete-li přilákat potenciální zákazníky, musíte zaujmout komplexní přístup ke generování potenciálních zákazníků a zaměřit se na své publikum správným sdělením ve správný čas.

Neexistuje žádný zázračný nástroj pro generování kontaktů, ale existuje několik osvědčených metod, které můžete použít, abyste získali výhodu.

Chcete-li generovat více potenciálních zákazníků než vaše konkurence, musíte se zaměřit na vytvoření komplexní strategie příchozího marketingu, která přiláká návštěvníky na vaše webové stránky a přemění je na potenciální zákazníky. Váš plán by měl zahrnovat různé prvky, včetně optimalizace pro vyhledávače (SEO), marketingu obsahu, marketingu v sociálních médiích a lead nurturingu. Kromě toho musíte zajistit, abyste měli atraktivní nabídku a dobře navržené webové stránky optimalizované pro konverze.

Pokud toužíte po větším počtu potenciálních zákazníků, připojte se k nám a prozkoumejte taktiky, které můžete použít, abyste přelstili svou konkurenci.

Vytvoření přesvědčivé nabídky

Můžete mít ty nejlepší strategie na světě, ale daleko nedojdete, pokud nenabídnete něco, co vaše publikum skutečně chce. Vytvoření přesvědčivé nabídky spočívá v tom, že pochopíte, co váš cílový zákazník hledá, a pak mu to nabídnete způsobem, kterému těžko odolá.

Chcete-li vytvořit nabídku, která bude generovat potenciální zákazníky, začněte identifikací potřeb a bolestivých míst cílové skupiny. Jakmile zjistíte, s čím se potýkají, můžete vytvořit nabídku, která jim poskytne řešení. Ujistěte se, že je relevantní pro vaši cílovou skupinu a že je to něco, za co by byli ochotni vyměnit své kontaktní údaje.

Může být užitečné sledovat ceny a produkty konkurence, abyste zjistili, co v tomto ohledu dělají ostatní podniky ve vašem oboru. Více informací o tomto tématu získáte kliknutím na následující odkaz: https://brandly360.com/en/price-and-availability-tracking/.

Pokud zjistíte, že všichni vaši konkurenti nabízejí podobné věci, zkuste přijít s něčím, co je pro vaši firmu jedinečné. Pomůže vám to vyniknout a zatraktivnit vaši nabídku.

Vaše nabídka by také měla být časově citlivá a měla by mít smysl pro naléhavost, aby podnítila potenciální zákazníky k okamžité akci. Toho můžete docílit tím, že na vstupní stránku umístíte časovač odpočítávání nebo nabídnete časově omezenou nabídku.

Navrhněte webovou stránku, která bude generovat potenciální zákazníky

Design a Lead-Generating Website (Zdroj obrázku: Unsplash)

Vaše webové stránky jsou často prvním kontaktním bodem mezi vámi a potenciálním zákazníkem, proto je třeba je navrhnout s ohledem na generování potenciálních zákazníků.

Každá stránka na vašem webu by měla mít jasný účel a měla by být optimalizována tak, aby podporovala konverze. Například vaše domovská stránka by měla návštěvníkům usnadnit pochopení toho, čím se vaše firma zabývá a proč by se o ni měli zajímat. A vaše produktové stránky musí být navrženy tak, aby návštěvníky přesvědčily k dalšímu kroku v cestě kupujícího, s jasnými výzvami k akci (CTA), které je povzbudí k vyžádání dalších informací nebo naplánování konzultace.

Kromě intuitivního designu by vaše webové stránky měly být rychlé, přívětivé pro mobilní zařízení a bezpečné. V dnešní době návštěvníci webových stránek očekávají bezproblémový zážitek bez ohledu na to, jaké zařízení používají, takže vývoj webu s ohledem na responzivní design je zásadní. Kromě toho se ujistěte, že je váš web chráněn šifrováním HTTPS, abyste v návštěvnících vzbudili důvěru a povzbudili je ke konverzi.

Získejte více kontaktů pomocí SEO

Pokud chcete na svých webových stránkách generovat potenciální zákazníky, musíte zajistit, aby se na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP) umístily na vysokých pozicích. K tomu slouží optimalizace pro vyhledávače (SEO).

SEO je proces optimalizace webových stránek tak, aby se v SERPu umisťovaly na vyšších pozicích pro relevantní klíčová slova a fráze. Když potenciální zákazníci hledají výrazy související s vaším podnikáním, chcete, aby se vaše webové stránky zobrazovaly co nejblíže horní části výsledků. Čím výše se umístíte, tím větší je pravděpodobnost, že budete generovat potenciální zákazníky.

Chcete-li zlepšit SEO svých webových stránek, začněte průzkumem klíčových slov, abyste zjistili, na jaká klíčová slova a fráze se zaměřit. Jakmile budete vědět, na jaká klíčová slova se zaměřit, můžete je začít implementovat do obsahu webu, titulních tagů, meta popisů a dalších prvků. Nejlepší by bylo zaměřit se také na budování zpětných odkazů na vaše webové stránky z vysoce kvalitních webových stránek, abyste zvýšili svou autoritu a sílu hodnocení.

Pokud jste malá firma, která se snaží proniknout ke svému publiku mezi silnou konkurencí, můžete zkusit lokalizovat svou firmu pomocí SEO. Pokud se vydáte touto cestou, můžete se zaměřit na získávání potenciálních zákazníků z vaší zeměpisné oblasti.

Pro začátek prozkoumejte klíčová slova relevantní pro vaši oblast a zkuste se umístit na dlouhá klíčová slova; tím, že budete konkrétnější, zúžíte cílovou skupinu, ale také snížíte počet svých konkurentů.

Pokud se Googlu bojíte, můžete zkusit štěstí s jinými vyhledávači, například Yahoo, Bing nebo DuckDuckGo.

Zjistěte, že jste na sociálních sítích

Sociální média jsou dalším mocným nástrojem pro generování potenciálních zákazníků, který vám pomůže oslovit cílovou skupinu.

Když potenciální zákazníci hledají informace o vašem oboru nebo produktech, je velká pravděpodobnost, že se nakonec obrátí na sociální média. Proto je nezbytné zajistit, aby vaše firma byla silně zastoupena na platformách sociálních médií, na kterých je vaše cílová skupina nejaktivnější. To je také důvod, proč je zásadní dobře znát svého cílového zákazníka. Jsou to dospělí aktivní na Instagramu, mládež projíždějící TikTok nebo podnikatelé navazující kontakty na LinkedIn?

Chcete-li z marketingu na sociálních sítích vytěžit maximum, musíte vytvářet kvalitní obsah bohatý na klíčová slova, který je relevantní pro vaše cílové publikum a přiměje ho k akci. Znamená to sdílet příspěvky na blogu, infografiky, obrázky a další typy obsahu, které jsou zajímavé a užitečné.

Nezapomeňte udržovat své profily na sociálních sítích aktuální a úplné a odkazovat na své webové stránky. Kromě toho můžete využít reklamu na sociálních sítích k laserově přesnému zacílení na potenciální zákazníky. Své šance na získání potenciálních zákazníků zvýšíte tím, že reklamu zacílíte na lidi, kteří mají o vaše produkty nebo služby největší zájem.

Pečujte o své potenciální zákazníky

I když vytvoříte mnoho potenciálních zákazníků, nebudou vám k ničemu, pokud o ně nebudete správně pečovat.

Lead nurturing je proces rozvíjení vztahů s potenciálními zákazníky dlouho předtím, než jsou připraveni k nákupu. Zasíláním cíleného obsahu a nabídek v každé fázi cesty kupujícího můžete udržet svou firmu v povědomí a nakonec z potenciálních zákazníků udělat zákazníky.

Existuje několik různých způsobů, jak se můžete starat o své potenciální zákazníky. Jednou z oblíbených metod je lead scoring. Ta spočívá v přiřazení skóre každému potenciálnímu zákazníkovi na základě úrovně jeho zapojení, což vám umožní stanovit priority a zaměřit své úsilí na ty, u nichž je větší pravděpodobnost konverze. Své leady můžete také segmentovat do různých seznamů a posílat jim cílený obsah na základě jejich zájmů a potřeb.

Bez ohledu na zvolenou metodu je cílem lead nurturingu budování vztahů a důvěry s potenciálními zákazníky, aby se nakonec rozhodli s vámi obchodovat.

Automatizovat, automatizovat, automatizovat

Automate, Automate, Automate (Zdroj obrázku: Unsplash)

Chcete-li zvýšit efektivitu a účinnost svých strategií generování potenciálních zákazníků, můžete zkusit zavést automatizaci mnoha manuálních úkolů a procesů.

Lidský přístup je samozřejmě pro navazování kontaktů a budování vztahů zásadní, takže nelze vše automatizovat. Se správným softwarem a nástroji však můžete zefektivnit pracovní postupy automatizací průzkumu trhu, sběru dat, analýzy, reportování, úsilí o SEO a dalších činností.

Automatizační nástroje se hodí hned od začátku, protože některé z nich vám mohou poskytnout komplexní srovnání různých relevantních nástrojů a pomoci vám vybrat ty nejvhodnější pro vaše podnikání.

Se správným softwarem si ušetříte hodiny strávené na internetu, zkoumáním trhů a konkurentů, porovnáváním nabídek a cen a vytvářením nesčetných průzkumů a otázek pro rozhovory. Pomůže vám také analyzovat jejich výsledky a hledat vzorce, trendy a anomálie. Některé analytické nástroje jsou dokonce programy pro strojové učení, což znamená, že se mohou učit ze všeho, co do nich vložíte, a poskytovat stále lepší a lepší efekty.

Pokud jste skeptičtí ohledně používání automatizace ve svém podnikání, můžete začít implementací chatbotů a virtuálních asistentů. Tato řešení vám mohou pomoci shromáždit předběžné údaje o vašich potenciálních zákaznících, odpovědět na základní otázky a přesměrovat je na příslušné zaměstnance v závislosti na jejich potřebách. Tyto nástroje mohou také zapojit vaše návštěvníky a pečovat o stávající potenciální zákazníky, čímž přispívají k procesu generování potenciálních zákazníků na více než jedné úrovni.

Automatizované nástroje mohou často odhalit vzory a odhalit data, která by člověk nezachytil. Pokud tedy zkombinujete práci svých talentovaných zaměstnanců se správným softwarem a programy, můžete v dlouhodobém horizontu očekávat fantastické výsledky.

Závěrečná slova

Generování potenciálních zákazníků je pro každou firmu, která chce růst, zásadní, ale není to vždy snadné. Vzhledem k velké konkurenci se musíte ujistit, že používáte správné strategie, abyste přilákali potenciální zákazníky a přeměnili je na potenciální zákazníky.

Začněte tím, že vytvoříte přesvědčivou nabídku, navrhnete webovou stránku, která bude generovat potenciální zákazníky, a zlepšíte SEO. Poté využijte sociální média a lead nurturing k budování vztahů s potenciálními zákazníky a proměňte je ve věrné fanoušky. Tímto způsobem si zajistíte větší šanci na získání dalších obchodů.

Nezapomeňte, že výsledky se dostaví až po určité době a úsilí. Buďte trpěliví, soustřeďte se na své cíle a nakonec uvidíte, že se vám ovoce vaší práce vyplácí.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app
Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů