• Technologie

Reactjs vs. React Native - kterou možnost je lepší zvážit pro mobilní aplikace?

 • Felix Rose-Collins
 • 5 min read
Reactjs vs. React Native - kterou možnost je lepší zvážit pro mobilní aplikace?

Úvodní stránka

Tým společnosti Facebook potřeboval vytvořit výkonné a dynamické uživatelské rozhraní, a tak v roce 2011 přišel s ReactJS. Tato vývojová platforma je javascriptová knihovna, která se skládá z rychlosti javascriptu a má inovativní způsob vykreslování stránek.

Platforma se okamžitě stala úspěšnou a s její rostoucí popularitou tým Facebooku dva roky po jejím prvním vydání otevřel ReactJS. A v roce 2015 Facebook spustil React Native.

Obě platformy mají mnoho podobností i rozdílů. Otázkou však je, která z nich bude pro vývoj mobilních aplikací vhodnější. A k tomu je třeba projít podrobné srovnání ReactJS a React Native. V současné době mají podniky tendenci najímat pro své softwarové projekty vývojáře ReactJS v Indii, ale předtím musí vědět, co jsou tyto platformy zač a jaké jsou jejich možnosti.

V tomto blogu o ReactJS vs. React Native proto probereme základy této platformy, její výhody a nevýhody a poté se podíváme na klíčové faktory, které tyto platformy odlišují. A nakonec dojdeme k závěru, která z těchto platforem je pro vývoj mobilních aplikací vhodnější. Abyste tedy znali odpověď a mohli se informovaně rozhodnout, musíte si přečíst celý blog až do konce.

Reactjs

Reactjs je knihovna jazyka JavaScript. Umožňuje deklarativně vytvořit aplikaci nebo její libovolnou část a poté za běhu upravovat její vzhled. Pomocí stejného kódu, který napíšete v Reactjs, můžete vytvářet aplikace, které vypadají přesně tak, jak běží v prohlížeči.

Reactjs se skládá ze dvou částí: jazyka šablon a virtuálního algoritmu pro rozlišování DOM. První z nich slouží k vytváření virtuálních komponent, které může framework vykreslovat za běhu; to nám umožňuje vytvářet opakovaně použitelné prvky uživatelského rozhraní, které není nutné pokaždé vytvářet od začátku. Druhá část je zodpovědná za porovnávání různých verzí těchto komponent a v případě potřeby odpovídajícím způsobem aktualizuje jejich DOM.

Reactjs byl vytvořen inženýry společnosti Facebook a od roku 2013 je open-source pod licencí MIT/BSD.

Výhody Reactjs:

 • Pomocí virtuálního DOM můžete vytvářet dynamická uživatelská rozhraní, což urychluje načítání aplikace. Virtuální DOM také usnadňuje údržbu kódu, protože se nemusíte starat o aktualizaci celých komponent najednou, pokud jsou ovlivněny změnami dat nebo jiné části uživatelského rozhraní.
 • Díky absenci složité syntaxe je pro začátečníky snazší pochopit, jak věci v Reactjs fungují, ve srovnání s jinými frameworky, jako je Angular nebo Ember.
 • Snadno se ho naučíte, protože používá pouze JavaScript a HTML, takže se nemusíte učit žádný další jazyk.
 • Má mírnou křivku učení, takže můžete začít vytvářet webové stránky ihned, aniž byste se museli znovu učit programovat.
 • Tento jazyk je moderní a oblíbený, takže mnoho nástrojů usnadňuje vývoj.
 • Komunita kolem Reactu je rozsáhlá a aktivní a nabízí spoustu online zdrojů, které vám pomohou dozvědět se o Reactu více nebo vytvořit aplikaci od začátku.

Nevýhody Reactjs:

Reactjs neposkytuje žádnou specifickou implementaci vrstvy zobrazení. Místo toho se spoléhá na některé implementace Virtual DOM pro vykreslování. Tyto implementace se liší z hlediska výkonu a možností.

React Native

React Native je rychlý, lehký a flexibilní framework, který vývojářům umožňuje vytvářet aplikace pro iOS, Android a web. To znamená, že můžete potenciálně vytvořit aplikaci pro kteroukoli z těchto platforem s jedinou základnou kódu. Budete mít také možnost sdílet komponenty mezi různými platformami.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Jedná se o velmi oblíbenou možnost pro ty, kteří se chtějí naučit vytvářet mobilní aplikace, aniž by museli trávit čas učením se Objective-C nebo Javy. Je to také možnost, která je přístupná většině vývojářů, ať už mají s Reactem nějaké zkušenosti, nebo ne.

React Native zahrnuje vykreslovací komponenty React, ReactDOM a JSX, které jsou vyvíjeny pomocí stejného rozhraní API jako JavaScript. Nabízí také blokový přístup k vývoji mobilních aplikací. Jde o to, abyste jako hlavní jazyk pro front end aplikace používali JavaScript a nativní komponenty vytvářeli pomocí React Native.

Výhody React Native:

 • Opětovné použití kódu: Poznatky z ReactJS lze využít i v React Native. Podle oficiální dokumentace "React Native používá k vykreslování pohledů a správě stavu stejné jádro API jako React".
 • Přenositelnost: Stejný kód lze díky React Native použít pro nativní i webové aplikace. To pomáhá vývojářům pracovat na obou platformách bez duplikace kódu nebo problémů s kompilací/překladem.
 • Rychlý výkon: Výkon mobilní aplikace vytvořené pomocí react-native je podobný výkonu nativní aplikace vytvořené pomocí Xcode nebo Android Studia (v závislosti na systému sestavení). To znamená, že při přenosu aplikace z jedné platformy na druhou nemusíte dělat kompromisy ohledně výkonu.
 • Velká komunita: React Native má neuvěřitelně velkou komunitu vývojářů, kteří pro něj neustále vytvářejí nové knihovny, nástroje a pluginy, které usnadňují práci s ním. Stejně tak mnoho služeb třetích stran nabízí velkou přidanou hodnotu, jako je integrace se službami Stripe nebo Firebase nebo implementace ověřování prostřednictvím autentizace Google.
 • Krátká křivka učení: Pokud již JavaScript znáte, budete se při práci s React Native cítit jako doma. Kromě toho, protože pracuje prostřednictvím JavaScriptu, můžete při učení React Native v případě potřeby využít většinu svých stávajících znalostí!

Nevýhody React Native:

 • Kompatibilita s ostatními platformami je stále problémem. Podpora systému Android se objeví brzy, ale podpora iPhonu byla odložena na rok 2020.
 • Už nejde jen o vytváření aplikací, ale o psaní aplikací, které vypadají jako nativní aplikace. To znamená, že je třeba používat stejné zásady a standardy návrhu uživatelského rozhraní, jaké vývojáři iOS/Androidu používají už léta.

Hlavní rozdíly mezi Reactjs a React Native

Reactjs a React Native jsou dva různé, ale příbuzné rámce JavaScriptu pro vytváření uživatelských rozhraní.

Nejdříve je třeba si uvědomit, že React Native není jen odnož ReactJS, ale stejný framework s novou knihovnou uživatelského rozhraní nazvanou RN (React Native), která poskytuje přístup k nativním rozhraním API z jazyka JavaScript. To znamená, že můžete psát aplikace v ReactJS a spouštět je v systémech iOS a Android, aniž byste museli kód přepisovat tak, aby byl zaměřen zvlášť na iOS nebo Android.

React Native podporuje vždy pouze jedno hlavní vlákno, zatímco ReactJS podporuje více vykreslovacích vláken. To znamená, že v některých případech může být nutné počkat na změny dat před aktualizací uživatelského rozhraní nebo provést jiné úlohy zcela mimo pořadí.

Dalším klíčovým rozdílem mezi React Native a React je, že React Native používá stejné rozhraní API jako React, ale je navržen pro více platforem: iOS, Android a desktop.

Můžeme také rozlišit, že Reactjs používá syntaxi JSX, zatímco Reactnative používá syntaxi swift.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

React Native má oproti Reactu výhodu také v tom, že umožňuje vytvářet jednostránkové aplikace s více funkcemi, než nabízí AngularJS nebo Vue.js. Patří sem například push notifikace a datové vazby, které nejsou k dispozici v Angularu nebo Vue.js, ale jsou k dispozici v React Native.

Závěr

Víme, že React Native se používá k vytváření nativních, multiplatformních mobilních aplikací, zatímco ReactJS se používá k vytváření vysoce výkonných uživatelských rozhraní.

Viděli jsme, že React Native a ReactJS jsou velmi podobné platformy. Má všechny syntaxe a principy Reactu a jejich křivky učení jsou také podobné. Rozdíly se objevují u vývojové platformy. Zatímco React používá virtuální DOM pro generování kódu prohlížeče, React Native využívá Native API pro vytváření komponent pro mobilní aplikace.

Pokud znáte HTML nebo CSS, můžete s Reactem pracovat, ale v případě React Native to neplatí, musíte znát syntaxi React Native. Musíte rozumět tomu, jak používat animované API k vytváření různých komponent pro nativní aplikace.

Z výše uvedeného vyplývá, že ReactJS je ideální volbou pro vývoj vysoce výkonných, dynamických a responzivních uživatelských rozhraní pro vaše webové stránky, zatímco React Native je ideální pro vývoj nativních mobilních aplikací.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app