• Optimalizace pro vyhledávače (SEO) a uživatelská zkušenost (UX)

Úloha uživatelského zážitku (UX) v hodnocení SERP

  • Felix Rose-Collins
  • 8 min read
Úloha uživatelského zážitku (UX) v hodnocení SERP

Úvodní stránka

Získání přední pozice na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP) v dnešním hyperkonkurenčním digitálním prostředí vyžaduje strategie, které jdou nad rámec starých optimalizačních metod. Algoritmy používané nejoblíbenějšími vyhledávači, především Googlem, jsou stále složitější, a proto hlavní vyhledávače postupně kladou větší důraz na význam uživatelské zkušenosti (UX) jako primárního prvku hodnocení. Toto měnící se paradigma zdůrazňuje, že je třeba, aby podniky upravily své strategie a při plánování a realizaci digitálních iniciativ kladly důraz na uživatelskou zkušenost (UX). Tento článek se hlouběji zabývá souvislostí mezi uživatelskou zkušeností (UX) a umístěním na stránce s výsledky vyhledávání (SERP), osvětluje různé způsoby, jak se tyto dva faktory vzájemně prolínají, a zdůrazňuje, jak mohou být nástroje, jako je Ranktracker, důležité při pomoci podnikům v přesné a efektivní orientaci v této složité oblasti.

people

Zdroj:

1. Vývoj směrem k orientaci na uživatele:

Vyhledávače dnes přikládají ukazatelům zaměřeným na uživatele větší váhu než tradičním měřítkům. Webové stránky, které poskytují uživatelům jednoduchou navigaci, odpovídají na jejich dotazy a umožňují bezproblémovou návštěvu, získávají vyšší hodnocení ve vyhledávačích. Tyto nově vyvinuté algoritmy vytvářejí dojem, že robustnost SEO webu přímo souvisí s úrovní uživatelského zážitku, který web poskytuje. Kromě toho, když spolu společnosti soupeří o dominanci v digitálním prostředí, jsou to právě ty, které budují své strategie s ohledem na koncové uživatele, kdo nalezne dlouhodobý úspěch a dostane se před své soupeře.

Příklad: Příklad: Vynikající ilustrací designu zaměřeného na uživatele jsou oficiální webové stránky společnosti Apple. Má zjednodušený vzhled s čistým designem, přímočarou navigací a responzivními stránkami, což zajišťuje, že návštěvníci mohou jednoduše objevit a pochopit informace o produktech.

2. Základní webové vitální údaje: Nový zlatý standard:

Graham Grieve, zakladatel společnosti A1 SEO, prohlašuje: "Význam Core Web Vitals nelze ve světle nedávného kroku společnosti Google v oblasti konkrétních metrik UX přeceňovat. Webové stránky, které se podle těchto parametrů staví do výhodné pozice. Nejenže poskytují návštěvníkům výjimečný zážitek, ale jsou také v souladu s tím, co Google považuje za kvalitní web. Pochopení těchto základních parametrů a optimalizace webu pro ně se stane nezbytnou součástí každé strategie SEO, protože Google na tyto faktory klade stále větší důraz."

Příklad: New York Speeds se soustředil na vylepšení svých hlavních webových vitálních stránek, což vedlo k 12% nárůstu organické návštěvnosti v důsledku zlepšení rychlosti načítání stránek a většího zapojení uživatelů.

3. Tři pilíře základních webových životních funkcí:

Lieu Dang, marketingový manažer společnosti Ling App, vysvětluje: "Základní webové ukazatele jsou tvořeny celkem třemi různými indikátory. Každý ukazatel upozorňuje na podstatnou složku uživatelského prostředí, od doby načítání a interakce až po vizuální konzistenci a celkovou konzistenci. Nicméně tato měření nefungují izolovaně jedno od druhého. Vzájemně se doplňují a poskytují tak ucelený obraz o stavu webu. Zvládnutí těchto měřítek je pro podniky stále důležitější, protože jejich cílem je dosáhnout digitální dokonalosti, protože jim otevírá dveře k citlivé, poutavé a konzistentní online prezentaci."

Příklad: Shopify klade velký důraz na každý ze tří pilířů a dbá na to, aby se jejich webové stránky načítaly rychle (pomocí Largest Contentful Paint), byly interaktivní rychle (pomocí First Input Delay) a udržovaly vizuální stabilitu (pomocí Cumulative Layout Shift) po celou dobu práce se zákazníkem.

4. Proč je UX pro SEO nedílnou součástí:

"Uživatelské prostředí lze považovat za srdce webu," říká Jeff Romero, zakladatel společnosti Octiv Digital. "Lepší uživatelská zkušenost vede k delším návštěvám webu, nižšímu počtu odchodů a většímu zapojení, což vyhledávače považují za pozitivní ukazatele. Když se všechny tyto aspekty spojí, posilují legitimitu webu v očích vyhledávacích algoritmů, což v konečném důsledku vede k vyššímu hodnocení. Mimo sféru algoritmů je solidní uživatelská zkušenost také svědectvím o oddanosti společnosti svému publiku, což se následně promítá do loajality, důvěry a konverzí."

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Příklad: redesign platformy Airbnb, který kladl důraz na jasné CTA a přímočaré vyhledávání, vedl k vyššímu zapojení uživatelů a následně k výraznému zlepšení viditelnosti v organickém vyhledávání.

5. Optimalizace pro mobilní zařízení: Naprostá nezbytnost:

phone

Zdroj:

V dnešní době probíhá značná část interakcí na webu, když se uživatel pohybuje. Ve struktuře digitální spotřeby si mobilní zařízení vydobyla dominantní prostor. Webové stránky, které nejsou optimalizovány pro mobilní zařízení, riskují, že se odcizí značné části svých čtenářů. Navíc vzhledem k tomu, že Google přechází na indexování podle mobilních zařízení, optimalizace pro mobilní zařízení již není jen o tom, jak oslovit publikum, ale spíše o tom, jak být vůbec viditelný. Ve své nejzákladnější podobě slouží mobilní optimalizace jako spojení mezi současností a budoucností digitálních interakcí.

Příklad: Díky zjednodušenému mobilnímu rozhraní společnosti Amazon, které v kombinaci s bleskurychlým načítáním a uživatelsky přívětivými platebními metodami umožňuje naprosté většině zákazníků nakupovat bez problémů pomocí mobilních telefonů.

6. Přijetí přístupnosti a inkluzivity:

Diego Cardini, zakladatel společnosti The Drum Ninja, zdůrazňuje: "V dnešní době rostoucí dostupnosti internetu by nikdo neměl zůstat pozadu. Inkluzivní webové stránky zajišťují, že všichni uživatelé, bez ohledu na jejich fyzická nebo kognitivní omezení, mohou využívat web v plné míře. Tento tlak na přístupnost není jen morální nutností, ale je také přínosný pro podnikání. Přístupný web přitahuje větší publikum, což vyhledávače zjistí a ocení. To dále spojuje uživatelskou zkušenost (UX) a optimalizaci pro vyhledávače (SEO)."

Příklad: Primární webové stránky společnosti Microsoft mají funkce pro přístupnost, jako je režim vysokého kontrastu a optimalizace pro čtečky obrazovky. Díky těmto prvkům jsou webové stránky použitelné pro osoby se zrakovým postižením a zajišťují, že se dostanou k širšímu publiku.

7. Nutnost zabezpečení webových stránek:

security Zdroj:

Shannon Coventry, marketingová manažerka společnosti First Vehicle Leasing, uvádí: "Prvek důvěry, který je základem rovnice digitální důvěry, je bezpečnost. Webové stránky, které kladou velký důraz na bezpečnost svých uživatelů, mají v dnešní době, kdy jsou úniky dat a další typy kyberkriminality stále častější, větší šanci na důvěru. Tato důvěra je zásadní jak pro udržení uživatelů, tak pro optimalizaci pro vyhledávače. Vyhledávače jsou k nebezpečným webovým stránkám nedůvěřivé; při absenci odpovídajících bezpečnostních opatření hrozí, že i ty webové stránky, které jsou nejvíce zaměřené na uživatele, budou ve výsledcích vyhledávání pohřbeny."

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Příklad: Finanční instituce, jako je Bank of America, vyvíjejí přísná bezpečnostní opatření, aby se ujistily, že jim uživatelé mohou důvěřovat a že jejich data jsou chráněna. Mezi tyto protokoly patří protokol HTTPS a dvoufaktorové ověřování.

8. Propojení principů UX se strategií SEO:

Mark McShane, manažer elektrotechnického školení ve společnosti Skills Training Group, vysvětluje: "Spojením UX a SEO lze vytvořit synergickou digitální strategii. Zatímco SEO zaručuje zviditelnění, uživatelská zkušenost zaručuje udržení i zapojení. Tyto vzájemně propojené disciplíny, pokud jsou prováděny synchronizovaně, vytvářejí pozitivní cyklus: vynikající uživatelská zkušenost vede ke zlepšení optimalizace pro vyhledávače, což následně generuje návštěvnost, která dále zesiluje poptávku po vynikající uživatelské zkušenosti. Aby značky dosáhly dlouhodobého úspěchu v digitálních médiích, musí tuto složitou rovnováhu zdokonalit."

Příklad: HubSpot, špičkový nástroj pro příchozí marketing, kombinuje rozsáhlý materiál na blogu s uživatelsky přívětivým designem. To maximalizuje zapojení uživatelů a zároveň zvyšuje expozici ve vyhledávání.

9. Ranktracker: Navigace v SEO řízeném UX:

Nástroje, jako je Ranktracker, svítí ve složitém bludišti digitálních měření jako vodítka. Umožňuje firmám přesně upravit jejich plány, protože poskytuje detailní pohled na výkonnost a trendy klíčových slov. Bez ohledu na to, jak se prostředí vyhledávání v průběhu času mění, mohou si firmy udržet svou pružnost, rychlost reakce a zaměření na uživatele díky schopnosti nástroje Ranktracker bez námahy zapracovat změny UX na základě dat v reálném čase.

Příklad: Sousedská kavárna, která chtěla zvýšit svou viditelnost na internetu, využila Ranktracker k odhalení a odstranění problémů s uživatelským prostředím, které ovlivňovaly její pozice na klíčová slova. Následkem toho kavárna zaznamenala 25% nárůst návštěvnosti z místního vyhledávání.

10. Závazek k neustálému učení a přizpůsobování:

Derek Bruce, ředitel školení první pomoci ve společnosti Glasgow First Aid Courses, říká: " Ve světě digitálních technologií je stání na místě totéž, co couvání. Značky musí zajistit, aby byly vždy o krok napřed před měnícím se chováním uživatelů a vyvíjejícími se technologiemi. To obnáší nejen znalost nejefektivnějších technik UX a SEO, které jsou nyní k dispozici, ale také schopnost předvídat nadcházející změny. Oddanost celoživotnímu vzdělávání zajišťuje, že firemní značky budou i nadále aktuální, rezonující a připravené využívat nové možnosti, jakmile se objeví."

Příklad: Netflix neustále vylepšuje svůj algoritmus i uživatelské rozhraní, aby zákazníkům poskytl personalizovaný a bezchybný zážitek ze streamování. Reaguje tak na měnící se spotřebitelské návyky svých uživatelů.

11. Důležitost relevance a kvality obsahu:

The Importance of Content Relevance and Quality

Zdroj:

Přestože technologické aspekty, jako je doba načítání a odezva mobilních zařízení, jsou nesmírně důležité, obsah je stále na prvním místě. Záměr uživatele lze uspokojit relevantním a kvalitním obsahem, který návštěvníky podněcuje k delšímu pobytu na webu a k větší účasti. Pokud návštěvníci na určitou informaci silně reagují, dostávají vyhledávače silné indicie, že je daná webová stránka autoritativní a relevantní. V dnešní době, kdy se nepravdivé informace mohou šířit rychlostí světla, je více než kdy jindy důležité kontrolovat, zda je obsah, který poskytujete, přesný a spolehlivý. V kombinaci s uživatelským prostředím, které je snadno ovladatelné, lze výrazně zvýšit atraktivitu webových stránek pro lidi i vyhledávače.

Příklad: Webové stránky Mayo Clinic vynikají renomovanými a rozsáhlými informacemi o zdraví, které z nich dělají zdroj informací a zajišťují jim dobré umístění v SERP.

12. Vizuální design a jeho vliv na zapojení:

Matt Magnante, vedoucí marketingu ve společnosti FitnessVolt, zdůrazňuje: "Estetická hodnota webových stránek by se nikdy neměla podceňovat. Vytvoření intuitivního a nenápadného uživatelského prostředí je základem dobrého designu; estetika je pouze jedním z aspektů toho, co tvoří dobrý design. Důležitými faktory pro navigaci a udržení uživatele jsou mimo jiné barvy, písmo a rozestupy. Promyšleně navržené webové stránky mohou snížit mentální zátěž, a tím výrazně usnadnit přijímání informací. Souvislost mezi uživatelskou zkušeností a optimalizací pro vyhledávače podtrhuje i skutečnost, že vizuálně atraktivní webové stránky mají obvykle vyšší ukazatele zapojení uživatelů."

Příklad: Behance, platforma vyvinutá společností Adobe, je dobrým příkladem toho, jak může být estetický design účinný, protože vizuální portfolia této platformy jsou zodpovědná za vysokou míru zapojení a udržení uživatelů.

13. Úloha sociálních signálů v hodnocení SERP:

!["Úloha sociálních signálů v hodnocení SERP: "](images/image5.png ""Úloha sociálních signálů v hodnocení SERP: "")

Zdroj:

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Vliv sociálních médií nelze v kontextu dnešního propojeného digitálního světa ignorovat. Zapojení na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter nebo LinkedIn, jako jsou sdílení, lajky a komentáře, může mít nepřímý vliv na umístění na stránce s výsledky vyhledávání. Aktivní přítomnost na sociálních sítích může zvýšit autoritu domény, podpořit zviditelnění značky a přivést návštěvníky, přestože vyhledávače tyto prvky nepoužívají jako základní faktory hodnocení. Digitální význam webových stránek lze zvýšit spojením výkonné strategie sociálních médií s vynikající uživatelskou zkušeností (UX).

Příklad: Rozšíření "Ice Bucket Challenge" na platformách sociálních médií vedlo ke zvýšení návštěvnosti webových stránek asociace ALS, což následně vedlo ke zvýšení viditelnosti asociace ve vyhledávačích.

14. Optimalizace hlasového vyhledávání a budoucnost UX:

Optimalizace uživatelského prostředí pro hlasové vyhledávání je stále důležitější, protože hlasoví asistenti a chytré reproduktory se v domácnostech stávají stále běžnějšími. Hlasové vyhledávání je přirozeně jedinečné; často je více konverzační a vyžaduje stručné a výstižné odpovědi. Tuto rozšiřující se uživatelskou základnu mohou uspokojit webové stránky, které jsou optimalizovány pro hlasové vyhledávání a obsahují strukturovaná data, konverzační obsah a rychlé načítání. To je příkladem neustále se vyvíjející povahy designu uživatelského prostředí v digitálním věku.

Příklad: Domino's Pizza přidala do své aplikace hlasové objednávky v reakci na rostoucí počet zákazníků, kteří dávají přednost hlasovým příkazům před tradičním způsobem vyhledávání.

15. Synergie mezi zpětnou vazbou od uživatelů a zlepšením SERP:

Rhodes Perry, majitel společnosti IceBike, vysvětluje: "Sami spotřebitelé jsou těmi nejlepšími lidmi, kteří mohou informovat o vylepšeních uživatelské zkušenosti. Začlenění nástrojů, jako jsou formuláře zpětné vazby, ankety nebo uživatelské testování, může poskytnout přínosné poznatky o oblastech, ve kterých by bylo možné provést zlepšení. Díky této přímé zpětné vazbě mohou podniky lépe přizpůsobit své digitální služby požadavkům svých zákazníků. Zlepšení umístění na stránce s výsledky vyhledávání (SERP) je přímým důsledkem toho, že vyhledávače rozpoznají a odmění vylepšení zaměřená na uživatele."

Příklad: Dropbox bude pravidelně vyzývat uživatele, aby v rámci aplikace poskytli zpětnou vazbu k jeho službám. Společnost na základě této zpětné vazby přijala opatření, která vedla nejen k vylepšení produktu, ale také ke zlepšení uživatelské zkušenosti a vyššímu hodnocení ve vyhledávání.

Závěr:

Souhrnně řečeno, jak se digitální tapiserie stává hustší, vlákna uživatelského prostředí a optimalizace pro vyhledávače se vzájemně proplétají. Skutečnost, že uživatelská zkušenost hraje roli při určování umístění webu na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP), je důkazem toho, že budoucnost webu bude zaměřena na potřeby jeho uživatelů. Podniky nyní mají díky řešením, jako je Ranktracker, k dispozici prostředky, které jim umožní projít tímto složitým prostředím a které jim nejen zajistí další existenci, ale také jim umožní uspět v tomto rychle se rozvíjejícím digitálním světě.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app