• Týmová spolupráce a produktivita

Osvědčené strategie pro skvělou týmovou spolupráci

 • Felix Rose-Collins
 • 5 min read
Osvědčené strategie pro skvělou týmovou spolupráci

Úvodní stránka

Pokud chcete dosáhnout obchodního úspěchu, je nezbytná skvělá týmová spolupráce. Pokud členové vašeho týmu dobře nespolupracují, může mít vaše firma v digitálním věku problémy s konkurencí. Jak tedy dosáhnout týmové spolupráce?

K dosažení skvělé týmové spolupráce ve vaší firmě je třeba použít několik strategií. Rovněž budete muset dobře pochopit, proč je týmová spolupráce důležitá. Přečtěte si další informace.

Proč je důležitá skvělá týmová spolupráce?

zippia

Zdroj:

Týmová spolupráce zajistí vaší společnosti několik výhod, včetně následujících;

Zvýšená ziskovost

Společné učení na pracovišti zajišťuje, že členové týmu pozitivně přispívají k ziskovosti vaší společnosti. Například pokud budou spolupracovat prodejní a marketingové týmy, může se vaše společnost těšit ze zvýšeného prodeje. Tento zvýšený prodej pro vás znamená vyšší zisk.

Zvýšená spokojenost zákazníků

Týmová spolupráce znamená, že vaši zaměstnanci budou spolupracovat a vytvářet vysoce kvalitní práci. Kvalitní práce pak vede k větší spokojenosti zákazníků. Výzkumy navíc ukazují, že týmová spolupráce může zvýšit hodnocení spokojenosti zákazníků až o 41 %.

Rychlé řešení konfliktů

Pokud členové týmu dobře spolupracují, řešení konfliktů bývá rychlé. Proč? Protože členové týmu spolupracují na důkladném řešení. Týmová spolupráce také umožňuje vašim zaměstnancům navázat silné mezilidské vztahy. To znamená, že se spoléhají jeden na druhého, pokud jde o podporu, zpětnou vazbu a pomoc.

*Další věc, kterou je třeba poznamenat, je, že spolupráce zajišťuje rychlé řešení konfliktů tím, že podporuje;

 • Minimální konkurence mezi zaměstnanci
 • Otevřená komunikace mezi členy týmu
 • Vzájemný respekt k ostatním
 • Vliv z více hledisek

Větší spokojenost s prací

Když budou vaši zaměstnanci spolupracovat, uvidí, jak jejich role ovlivňuje ostatní. Také získají přehled o tom, jak jsou pro vaši společnost důležití. Budou si tak více věřit, což může pozitivně přispět k morálce týmu.

Podpora spolupráce mezi zaměstnanci jim umožní uvědomit si vzájemnou provázanost jejich rolí ve firmě a podpoří hlubší pochopení jejich významu. Toto zvýšené povědomí může posílit jejich sebevědomí a v konečném důsledku zvýšit spokojenost s prací, což vede k pozitivnějšímu dopadu na morálku týmu.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Lidé, kteří mají ze své práce dobrý pocit, budou pravděpodobně spokojenější než ti, kteří ho nemají.

Výměna konstruktivní zpětné vazby

Konstruktivní zpětná vazba je pro rozvoj zaměstnanců nezbytná. Pokud tedy vaši zaměstnanci efektivně spolupracují, mohou poskytovat a přijímat konstruktivní zpětnou vazbu. Vaši zaměstnanci mohou zpětnou vazbu využít k překonání překážek a k pozitivním změnám. *To může usnadnit týmový i individuální růst.

Podporuje inkluzivitu

Inkluzivita je v dnešním moderním světě nezbytná. Proč? Povzbuzuje zaměstnance, aby vzájemně akceptovali své odlišnosti. Tato akceptace jim umožní využívat různé perspektivy k vyšší produktivitě.

Zlepšení kvality vyráběných produktů

Vynikající týmová spolupráce zajišťuje vyšší kvalitu služeb a produktů. Ke zlepšení kvality dochází proto, že spolupráce usnadňuje;

 • Zjednodušuje komunikaci

 • Rychlý a bezproblémový přístup ke zdrojům potřebným k výrobě služeb a zboží.

 • Skvělá týmová spolupráce může zlepšit kvalitu produktů o 34 %. Také může usnadnit lepší vývoj produktu o 30 %. Ať už jde o velkou nebo malou firmu, zajištění skvělé týmové spolupráce by mělo být základním kamenem při zlepšování rozvoje značky pro firmy všech velikostí.

Otestované strategie pro vynikající týmovou spolupráci

Jak vidíte, efektivní týmová spolupráce bude pro vaši společnost přínosem. Jak tedy můžete této působivé týmové spolupráce dosáhnout? Níže uvádíme několik osvědčených strategií, jak zajistit skvělou týmovou spolupráci;

Popište poslání svého týmu

Poslání vašeho týmu je hlavním důvodem jeho existence. Nejdříve je tedy třeba popsat cíle vašeho týmu. Toto poslání členům vašeho týmu jasně naznačí, co mají dělat a jak mají spolupracovat.

Mělo by to být něco, co umožní členům vašeho týmu pracovat společně pro společný cíl. Poslání týmu by se také mělo vyznačovat následujícími prvky;

 • Mělo by být silné, krátké a snadno zapamatovatelné.
 • Měla by popisovat cíl vaší společnosti způsobem, který všechny nadchne.
 • Měla by obsahovat časový rámec, kdy by měl tým dosáhnout svých cílů.
 • Měla by mít metriky pro měření úspěšnosti týmové spolupráce.

Jakmile popíšete poslání svého týmu, bude pro vás snadné uspět.

 • Skvělý vedoucí potřebuje čas, aby definoval poslání týmu. Toto poslání zajistí, že váš tým bude mít konkrétní účel a že každý bude mít cíl, na kterém bude pracovat.

Vytvoření prostředí pro nové nápady

zipdo

Zdroj:

Každý zaměstnanec má nápady. Některé jsou špatné, jiné dobré a některé ještě nikdo neslyšel. Proto by pomohlo, kdybyste každému umožnili vyjádřit své nápady. Ve skvělém prostředí spolupráce by členové vašeho týmu měli mít možnost navrhovat nápady bez obav z odsouzení. Také by měli být schopni nabídnout zpětnou vazbu na nápady ostatních.

 • Realizace těchto nápadů představuje vynikající způsob, jak;

 • Zvyšování inkluzivity

 • Poskytnutí pocitu vlastnictví

 • Zajištění ochoty dosahovat nejlepších výsledků

Chcete-li tedy vytvořit prostředí spolupráce, povzbuzujte své zaměstnance, aby "mysleli jinak". Tato spolupráce může vést k působivým inovacím, zejména pokud je vaše společnost zaměřena na inovace. Společnosti, které upřednostňují inovace, rostou o 16 % rychleji než ty, které je neupřednostňují.

Podporovat kulturu spolupráce

Pokud se zaměstnanci cítí nedoceněni, je velmi pravděpodobné, že si budou hledat jiné pracovní příležitosti. Podle Gallupovy zprávy to platí zejména pro mileniály. Pokud tedy chcete zajistit udržení zaměstnanců a lepší pracovní spolupráci, podporujte kulturu spolupráce.

Jak ale tuto kulturu spolupráce nastavit?

 • Nastavení kancelářských prostor pro spolupráci
 • Mít podpůrné systémy
 • Mít různorodé členy týmu

*Tato firemní kultura založená na spolupráci povede k následujícím výsledkům;

 • Zvýšené nasazení pracovníků
 • Zlepšený smysl pro komunitu
 • Zvýšená produktivita
 • Zlepšená míra inovací
 • Spokojenost zaměstnanců
 • Zvýšená míra udržení zaměstnanců

Podporovat otevřenou komunikaci

Základem vynikající týmové spolupráce je komunikace. Proč? Protože upřímná a otevřená komunikace buduje důvěru a umožňuje týmům identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Jak tedy můžete podporovat otevřenou komunikaci na pracovišti?

Toho můžete dosáhnout tím, že budete podporovat členy týmu, aby se vyjadřovali ke svým nápadům, pocitům a myšlenkám. Také by pomohlo, kdybyste je povzbuzovali, aby se vyjadřovali ke své kritice. Ujistěte se, že pozorně nasloucháte tomu, co členové vašeho týmu potřebují říci, aniž byste je rozptylovali nebo přerušovali.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Jako vedoucí pracovník tím dáte najevo, že vás zajímá, co vám členové vašeho týmu říkají. Také se od nich budete moci učit a získat nové pohledy, které mohou pozitivně přispět k úspěchu vašeho týmu.

*Otevřená komunikace navíc povede k následujícím výhodám;

Prolomí komunikační bariéry

 • Předejde se tak stresu a vyhoření pracovníků, protože nedorozumění budou méně častá.
 • Zlepšuje tok informací.
 • Otevírá prostor pro inovace, protože členové vašeho týmu se budou cítit pohodlněji, když se zapojí do diskuze.
 • Snižuje se tak pravděpodobnost časových ztrát a zpoždění výroby, protože problémy budou včas oznámeny.

Chvalte a oceňujte efektivní týmovou spolupráci

springworks

Zdroj:

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Každý má rád, když ho někdo ocení nebo mu vyjádří uznání za dobře odvedenou práci. Výzkumy navíc ukazují, že 69 % zaměstnanců bude pracovat usilovněji, pokud jejich úsilí oceníte. Zajistěte tedy, abyste svým zaměstnancům věnovali pozornost, pochvalu a uznání, které si zaslouží.

Dejte jim příležitost vysvětlit, jak dobře spolupracovali a spolupracují na dosažení svých cílů. Také by jim mělo být umožněno vysvětlit, co udělali správně.

Jděte příkladem

Je snadné mít spolupracující tým, když vedoucí není? Ne, není. Zaměstnanci budou s velkou pravděpodobností následovat tempo, které nastaví jejich vedoucí. Pokud tedy v pracovním prostředí spolupracujete, budou spolupracovat i vaši zaměstnanci.

K této spolupráci dochází proto, že;

 • Činy vedoucích pracovníků inspirují zaměstnance kolem nich
 • Vedoucí pracovníci řídí etické konvence na pracovišti
 • Vedoucí pracovníci určují základy přijatelného chování
 • Vedoucí pracovníci jsou zodpovědní za vytváření firemní kultury.

Jak tedy můžete jít příkladem?

 • Dodržujte pravidla
 • Buďte transparentní
 • Uvědomte si svůj vliv

Zapojte všechny do řešení problémů

Řešení problémů na pracovišti by mělo být založeno na spolupráci. Jako vedoucí pracovník byste tedy neměli nikoho nechat stranou, když se objeví problém. Vaši zaměstnanci mohou mít překvapivé nápady, které vám mohou zajistit velmi rychlé vyřešení problémů.

Jak ale můžete do řešení problémů zapojit všechny?

 • Představte svůj problém týmu
 • Požádejte každého člena, aby přišel s jedinečným řešením.
 • Požádejte členy týmu, aby předložili nové nápady a otevřeně hovořili o problémech, se kterými se setkali.
 • Požádejte členy týmu o upřímnou zpětnou vazbu.

Stanovte si jasné cíle

Když stanovíte jasné cíle, členové vašeho týmu budou vědět, čeho mají dosáhnout. Cíle mohou být úkoly, kterých musí každý tým dosáhnout. Takové stanovení cílů pomůže k následujícímu;

 • Zvýší motivaci
 • Zabrání frustraci z nejasných očekávání.
 • Pomůže vašim zaměstnancům být produktivnější a soustředěnější.
 • Zkrátí se tím ztracený čas a zdvojnásobí práce.

Jak si tedy můžete stanovit jasné cíle?

 • Mít zvládnutelné úkoly
 • Nabídněte podrobné popisy úkolů
 • Vypracujte pokyny pro spolupráci a komunikaci ve vašem týmu.
 • Informujte své zaměstnance

Závěrečné myšlenky

Skvělá týmová spolupráce je základem inovativního a úspěšného podnikání. Může zajistit, že vaši zaměstnanci budou spolupracovat na dosažení společného cíle. Vaším cílem jako vedoucího pracovníka by tedy mělo být jít příkladem a zajistit spolupracující pracovní prostředí.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app