• Naučte se SEO

Co je adresa URL

  • Felix Rose-Collins
  • 2 min read
Co je adresa URL

Úvodní stránka

Adresa URL je zkratka pro Uniform Resource Locator. Jednotný identifikátor zdroje identifikuje dostupné zdroje a mechanismy, které je načítají. Adresa URL je lidsky čitelný obsah, který nahrazuje adresu IP používanou počítači ke komunikaci se servery. Adresy URL by měly v případě potřeby používat pomlčky k oddělení slov, aby se podpořila jejich čitelnost, protože nadměrné používání pomlček může upozornit na spamová upozornění společnosti Google. Adresy URL by neměly být delší než 2048 znaků, jinak se správně nenačtou do prohlížeče Internet Explorer. Snažte se vyhnout používání parametrů, ale pokud jsou nezbytně nutné, omezte je na dva. Adresy URL vhodné pro SEO by měly splňovat tři věci: být přímé, smysluplné a cílené.

Přímé

Adresy URL by měly být na webu uspořádané a bez matoucích přesměrování. Pokud některá z adres URL obsahuje duplicitní obsah, měly by být zavedeny kanonické adresy URL, aby se chyby odstranily.

Smysluplné

Názvy adres URL by měly obsahovat klíčová slova, která dávají smysl, a neměly by se skládat z nesmyslných čísel a interpunkčních znamének.

Zaměřeno na

Pokud jde o adresy URL vhodné pro SEO, ne všechny názvy jsou stejné. Některé stránky je třeba skrýt před vyhledávači, pokud nejsou pro web užitečné. Stránky, které by měly být přístupné robotům, by měly být kompletně dostupné pro indexaci a snadno lokalizovatelné. Měla by existovat cílená strategie plánu SEO pro web.

Nejlepší taktiky SEO: URL adresy

Adresy URL jsou popisné nástroje, které návštěvníkům webu poskytují představu o tom, co najdou na indexovaných stránkách. Klíčem k úspěšným a dobře hodnoceným adresám URL je udržovat je relevantní a přesvědčivé. Adresy URL webových dokumentů by měly být co nejstručnější a nejlépe popisné. Například struktura webu by měla mít úrovně navigace a soubory s adresami URL, které odrážejí tuto organizaci pomocí složek a podsložek. Pro zdatnou optimalizaci pro vyhledávače je přínosné a nezbytné, aby názvy URL byly stručné. Vyhledávací inženýři navrhli, že u adres URL s více než dvěma parametry může hrozit, že je roboti vyhledávačů neprohledají. V zásadě platí, že adresy URL musí být popisné, aniž by byly přehnaně popisné. Návštěvník by měl být schopen vidět adresu URL, měl by mít představu o tom, že se na stránce nachází.

Hlavní výhody adres URL

Sémantika

vhodně napsaná adresa URL by měla dávat sémantický smysl. Lidští čtenáři i roboti vyhledávačů by měli snadno najít předmět adresy URL jejím rychlým prozkoumáním.

Relevance

stejně jako tagy title by dobře napsaná adresa URL měla využívat vrstvení klíčových slov, které lze použít k určení relevance a hodnocení. Výhodou správně formulované adresy URL je, že díky klíčovým slovům v adrese URL je pravděpodobnější, že získá další návštěvnost.

Odkazy

Adresy URL také mohou fungovat jako kotevní text, pokud jsou na webu použity jako externí odkaz.

Adresy URL dodávají webovým stránkám relevanci a jsou důležité pro strukturu vyhledávačů a jejich fungování. Adresy URL a kotevní texty plní podobnou funkci z marketingového a reklamního hlediska pro popularitu přidružených stránek. Uživatelé mají větší zájem o zapojení do URL, které obsahují relevantní klíčová slova, jež odrážejí obsah webových stránek a jsou pro uživatele lákavé z výpisů SERP.

Slova v adrese URL ovlivňují relevanci přidružených stránek, protože fráze nebo klíčová slova budou porovnávána a analyzována s obsahem webu při hledání překrývajících se souvislostí. Mnoho faktorů v SEO má přímý dopad na konečné výsledky hodnocení. Adresy URL nemají bezprostřední vliv na popularitu a hodnocení webu. Adresy URL jsou pro web důležité kvůli jejich vlivu na uživatelský zážitek, relevanci a marketing v sociálních médiích.

Sdílení stránky vytváří pro stránku impuls, který v konečném důsledku ovlivní důvěryhodnost a důvěryhodnost webu.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app