• Doporučení pro hostování VPS

Jaké webové stránky by měly být hostovány na VPS?

  • Felix Rose-Collins
  • 8 min read
Jaké webové stránky by měly být hostovány na VPS?

Úvodní stránka

Ve světě webhostingu může výběr správné platformy významně ovlivnit výkon, zabezpečení a škálovatelnost webových stránek. Jednou z populárních možností hostingu, která si v posledních letech získala značnou pozornost, je virtuální privátní server (VPS). Jaké webové stránky jsou však pro hostingové řešení VPS nejvhodnější?

Co je VPS?

VPS je typ webhostingu, kdy je jeden fyzický server rozdělen na několik virtuálních serverů, z nichž každý má vlastní zdroje a možnosti.

Představte si, že máte velký dům s více místnostmi. V prostředí sdíleného hostingu by v jedné místnosti žilo více lidí, kteří by se o vše dělili. Ale u VPS má každý člověk svůj vlastní pokoj v rámci jednoho domu, s vlastním nábytkem, inženýrskými sítěmi a soukromím.

Jaké jsou výhody VPS?

Hlavními výhodami hostingu VPS (Virtual Private Server) jsou:

1. Vyhrazené zdroje

Jednou z hlavních výhod používání VPS jsou vyhrazené prostředky, které poskytuje. Na rozdíl od sdíleného hostingu, kde může být výkon vašich webových stránek ovlivněn činností jiných webových stránek na stejném serveru, vám VPS poskytuje vyhrazené přidělení procesoru, paměti RAM a úložných zdrojů. To znamená, že výkon vašich webových stránek nebude ovlivněn využitím zdrojů jiných webových stránek hostovaných na stejném fyzickém serveru. Toto vyhrazené přidělení prostředků zajišťuje, že výkon vašich webových stránek zůstane konzistentní a spolehlivý i v obdobích vysoké návštěvnosti nebo činností náročných na prostředky.

2. Přizpůsobení a ovládání

Další významnou výhodou hostingu VPS je úroveň přizpůsobení a kontroly, kterou nabízí. S VPS máte možnost instalovat vlastní software, upravovat nastavení serveru a dokonce mít přístup k virtuálnímu prostředí na úrovni roota. Tato podrobná kontrola vám umožní přizpůsobit server vašim specifickým potřebám a požadavkům, což z něj činí atraktivní volbu pro vývojáře, správce systému a uživatele se specializovanými technickými potřebami. Ať už požadujete specifický softwarový stack, vlastní konfigurace nebo možnost jemného doladění nastavení serveru, VPS poskytuje úroveň flexibility a kontroly, která sdílenému hostingu často chybí.

3. Škálovatelnost

VPS hosting také nabízí působivou škálovatelnost, která vám umožní snadno zvyšovat nebo snižovat zdroje podle toho, jak se mění potřeby vašich webových stránek. To je výhodné zejména pro webové stránky, u kterých dochází ke kolísání návštěvnosti nebo požadavků na zdroje. S VPS můžete obvykle přidat více procesoru, paměti RAM nebo úložiště, aniž byste museli přecházet na nový server, což zajistí, že se vaše webové stránky přizpůsobí růstu a zvládnou náhlé nárůsty provozu nebo využití zdrojů bez přerušení provozu.

4. Zabezpečení

Prostředí VPS navíc nabízejí lepší zabezpečení ve srovnání se sdílenými hostingovými řešeními. Váš virtuální server je izolován od ostatních virtuálních serverů na stejném fyzickém počítači, což snižuje riziko narušení bezpečnosti nebo zranitelnosti. Tato izolace pomáhá zabránit tomu, aby problémy na jednom VPS ovlivnily další instance VPS na stejném fyzickém serveru, čímž se zvyšuje celková bezpečnost vašich webových stránek nebo aplikací.

5. Nákladová efektivita

Cost-Effectiveness

Z hlediska efektivity nákladů je cena VPS obecně dostupnější než cena dedikovaného serveru, protože platíte pouze za potřebné zdroje. To z něj dělá vhodné řešení pro webové stránky, které vyžadují více prostředků a kontroly, než může poskytnout sdílený hostingový plán, aniž by se zvýšily náklady spojené s dedikovaným serverem. Možnost škálovat zdroje podle potřeby nahoru nebo dolů vám umožní optimalizovat výdaje a platit pouze za zdroje, které aktivně využíváte.

6. Spolehlivost

A konečně, VPS hosting obvykle nabízí lepší provozuschopnost a spolehlivost ve srovnání se sdíleným hostingem. Fyzická infrastruktura serveru je spravována poskytovatelem hostingu, což zajišťuje, že vaše webové stránky zůstanou online a dostupné i v případě problémů s hardwarem nebo sítí. Tato úroveň spolehlivosti a dostupnosti je klíčová pro firmy a jednotlivce, kteří spoléhají na stálý výkon svých webových stránek.

Jaké webové stránky by měly být hostovány na VPS?

1. Webové stránky s vysokou návštěvností

Pokud jsou vaše webové stránky zatíženy velkým objemem provozu, může být VPS (virtuální privátní server) vynikající volbou. VPS hosting totiž poskytuje více vyhrazených zdrojů, jako je procesor (výpočetní výkon), paměť RAM a úložiště, ve srovnání se sdílenými hostingovými plány.

V prostředí sdíleného hostingu může být výkon vašich webových stránek ovlivněn činností a využíváním zdrojů jiných webových stránek na stejném fyzickém serveru. V případě VPS však máte k dispozici vlastní vyhrazenou část prostředků serveru, což znamená, že vaše webové stránky mohou zvládnout zvýšený provoz, aniž by docházelo k problémům s výkonem nebo výpadkům.

To je důležité zejména pro webové stránky, které zaznamenávají náhlé nárůsty návštěvnosti, například během událostí, propagačních akcí nebo virálního obsahu. Dodatečné zdroje, které poskytuje VPS, mohou zajistit, že vaše webové stránky budou reagovat a budou přístupné i při velkém zatížení, což zabrání frustraci návštěvníků a potenciálním ztrátám pro vaši firmu.

2. Webové stránky náročné na zdroje

Webové stránky, které vyžadují značné množství serverových prostředků, jako jsou stránky s náročným multimediálním obsahem (např. obrázky, videa nebo zvukové soubory ve vysokém rozlišení), složité aplikace nebo rozsáhlé databáze, mohou mít z rozšířených prostředků poskytovaných VPS velký prospěch.

V prostředí sdíleného hostingu mohou být prostředky serveru sdíleny mezi mnoha webovými stránkami, což může vést k problémům s výkonem webových stránek náročných na prostředky. To může mít za následek pomalé načítání, vyrovnávací paměť nebo dokonce pády, což má negativní dopad na uživatelský zážitek.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

S VPS máte přístup k vyhrazenému přídělu procesoru, paměti RAM a úložišti, které jsou vyhrazeny pouze pro vaše webové stránky. To znamená, že váš obsah a aplikace náročné na zdroje mohou běžet hladce, aniž by byly ovlivněny požadavky jiných webových stránek na stejném fyzickém serveru.

To je výhodné zejména pro webové stránky, které využívají multimédia, složité funkce elektronického obchodování nebo rozsáhlé databáze, protože tyto prvky vyžadují k efektivnímu fungování větší výpočetní výkon a úložiště.

3. Webové stránky elektronického obchodu

E-commerce Websites

Webové stránky elektronického obchodu často potřebují zpracovávat různé úkoly spojené se zpracováním plateb, spravovat údaje zákazníků a udržovat bezpečné prostředí. VPS může nabídnout potřebné zdroje a možnosti přizpůsobení, které zajistí hladký a bezpečný provoz internetového obchodu.

V prostředí elektronického obchodování jsou rozhodujícími faktory výkonnost, bezpečnost a spolehlivost webových stránek. VPS může poskytnout vyhrazené zdroje, jako je výpočetní výkon, paměť a úložiště, pro zpracování různých úloh a transakcí spojených s internetovým obchodem.

VPS navíc umožňuje větší přizpůsobení a kontrolu nad prostředím serveru, což je důležité pro zajištění bezpečnosti citlivých informací o zákaznících a platebních údajů. Můžete nainstalovat specifický bezpečnostní software, nakonfigurovat brány firewall a optimalizovat nastavení serveru, abyste ochránili své webové stránky elektronického obchodu před hrozbami.

Škálovatelnost VPS navíc umožňuje e-shopům přizpůsobit se růstu návštěvnosti a prodejů a přidávat další zdroje podle potřeby, aby byl zachován bezproblémový nákupní zážitek pro zákazníky.

4. Webové stránky se specifickými požadavky na software

Pokud vaše webové stránky vyžadují instalaci nebo konfiguraci specifického softwaru, například specializovaných systémů pro správu obsahu (CMS), vlastních aplikací nebo vyhrazených skriptů na straně serveru, může VPS poskytnout flexibilitu při instalaci a správě těchto nástrojů bez omezení sdíleného hostingového prostředí.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Ve sdíleném hostingovém prostředí můžete být omezeni v softwaru a konfiguracích, které můžete implementovat, protože poskytovatel hostingu obvykle udržuje standardizované nastavení, aby zajistil stabilitu a bezpečnost sdíleného serveru.

S VPS máte k virtuálnímu serveru přístup na úrovni roota, což vám umožňuje instalovat, konfigurovat a přizpůsobovat software a nastavení serveru vašim jedinečným požadavkům. To může být výhodné zejména pro webové stránky, které se spoléhají na specializované platformy CMS, aplikace vytvořené na zakázku nebo složité skripty na straně serveru, které vyžadují specifické konfigurace.

Flexibilita VPS umožňuje přizpůsobit hostingové prostředí jedinečným potřebám vašich webových stránek a zajistit optimální výkon a funkčnost pro vaše návštěvníky.

5. Webové stránky s rostoucími potřebami

S rostoucí velikostí a složitostí webu se mohou zvyšovat i jeho požadavky na hosting. VPS umožňuje snadnou škálovatelnost, takže můžete přidávat další zdroje (např. procesor, paměť RAM, úložiště) podle toho, jak se vyvíjejí potřeby webu, a zajistit tak, aby váš web držel krok s rozvojem vašeho podnikání.

V prostředí sdíleného hostingu mohou existovat omezení prostředků, které můžete svým webovým stránkám přidělit. Jak vaše webové stránky rostou, mohou nakonec přerůst možnosti sdíleného hostingového plánu, což může vést k problémům s výkonem nebo k nutnosti přejít na dražší hostingové řešení.

S VPS máte možnost škálovat zdroje podle toho, jak se zvyšují nároky vašich webových stránek. To lze provést jednoduchým upgradem plánu VPS, který obvykle zahrnuje několik kliknutí v ovládacím panelu poskytovatele hostingu. To vám umožní přizpůsobit se růstu návštěvnosti, mediálního obsahu, velikosti databáze nebo jakýmkoli jiným aspektům webu náročným na zdroje.

Škálovatelnost VPS zajišťuje, že vaše webové stránky budou i nadále dobře fungovat a poskytovat bezproblémové uživatelské prostředí, i když se vaše podnikání a online prezentace časem rozšíří.

6. Webové stránky vyžadující přizpůsobení

Websites Requiring Customization

VPS hosting nabízí ve srovnání se sdíleným hostingem vyšší míru přizpůsobení, což vám umožní přizpůsobit prostředí serveru vašim konkrétním potřebám, například vybrat operační systém, nainstalovat vlastní software a nakonfigurovat nastavení serveru.

V prostředí sdíleného hostingu poskytovatel hostingu obvykle udržuje standardizované nastavení, aby zajistil stabilitu a bezpečnost sdíleného serveru. To může omezit vaši možnost přizpůsobit prostředí serveru vašim konkrétním požadavkům.

U VPS máte přístup k virtuálnímu serveru na úrovni roota, což znamená, že si můžete vybrat operační systém (např. Linux, Windows), instalovat a konfigurovat konkrétní software a upravovat různá nastavení serveru, abyste optimalizovali výkon a funkčnost svých webových stránek.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Tato možnost přizpůsobení je výhodná zejména pro webové stránky, které vyžadují specializovaný software, vlastní aplikace nebo jedinečné konfigurace serveru, aby splnily své obchodní potřeby. Díky flexibilitě přizpůsobení hostingového prostředí můžete zajistit, aby vaše webové stránky fungovaly co nejlépe, s potřebnými nástroji a konfiguracemi.

7. Webové stránky vyžadující vyhrazené zdroje

Pokud vaše webové stránky potřebují garantované množství zdrojů (např. procesor, paměť RAM, úložiště) pro udržení stálého výkonu, může VPS poskytnout vyhrazené zdroje potřebné k zajištění spolehlivého a předvídatelného provozu webových stránek.

V prostředí sdíleného hostingu jsou dostupné prostředky sdíleny mezi více webových stránek, což může vést ke kolísání výkonu a nepředvídatelným dobám načítání, zejména v období dopravní špičky. To může být problém pro webové stránky, které vyžadují určitou úroveň přidělení prostředků, aby fungovaly optimálně.

S VPS máte vyhrazenou část prostředků serveru, která je vyhrazena pouze pro vaše webové stránky. To znamená, že se můžete spolehnout na stálou úroveň výkonu procesoru, paměti a úložiště, což může být důležité zejména pro kritické webové stránky, platformy elektronického obchodování nebo aplikace, které vyžadují stabilní a spolehlivý výkon.

Díky přístupu k vyhrazeným prostředkům můžete zajistit, že výkon vašich webových stránek zůstane konzistentní bez ohledu na aktivitu nebo požadavky na prostředky jiných webových stránek na stejném fyzickém serveru. To může být výhodné zejména pro firmy, které potřebují udržet vysokou úroveň provozuschopnosti a odezvy pro své zákazníky nebo uživatele.

Oblíbení poskytovatelé hostingu VPS

Zde je několik příkladů oblíbených poskytovatelů hostingu VPS a jejich typických nabídek:

  • Cloudzy: Cloudzy je jednou z nejlepších společností, které poskytují hosting virtuálních privátních serverů (VPS). Nabízí snadno použitelné a nastavitelné virtuální servery. Plány VPS společnosti Cloudzy začínají na 3 dolarech měsíčně. Poskytují mnoho různých možností operačních systémů, ze kterých si můžete vybrat. Společnost Cloudzy má také datová centra (místa, kde jsou umístěny jejich servery) v mnoha různých částech světa.
  • DigitalOcean: DigitalOcean je dalším významným hráčem na trhu VPS hostingu, který nabízí jednoduché a škálovatelné virtuální servery. Jejich plány VPS začínají na 5 dolarech měsíčně a poskytují 1 vCPU, 1 GB RAM a 25GB SSD úložiště. Nabízí širokou škálu operačních systémů, včetně Ubuntu, CentOS, Debian a dalších.
  • Linode: Linode je známý poskytovatel VPS, který nabízí vysoce výkonné virtuální servery. Jejich plány VPS začínají na 5 dolarech měsíčně a poskytují 1 vCPU, 1 GB RAM a 25GB SSD úložiště. Linode podporuje různé distribuce Linuxu, včetně Debianu, CentOS, Fedory a dalších.
  • AWS Lightsail: AWS Lightsail je služba VPS nabízená společností Amazon Web Services (AWS). Její plány VPS začínají na 3,50 USD/měsíc a poskytují 1 vCPU, 512 MB RAM a 20GB SSD úložiště. Lightsail podporuje operační systémy Linux (Ubuntu, Amazon Linux 2) a Windows Server.
  • Google Cloud Compute Engine: Google Cloud Compute Engine je hostingová služba VPS společnosti Google, která je součástí širší platformy Google Cloud Platform. Jejich plány VPS, známé jako instance "Compute Engine", začínají na 4,37 USD/měsíc za sdílené jádro, 0,5 GB RAM a 10GB úložiště SSD. Mezi podporované operační systémy patří různé distribuce Linuxu a Windows Server.
  • Vultr: Vultr je dalším oblíbeným poskytovatelem VPS hostingu, který je známý svými robustními a spolehlivými virtuálními servery. Jejich plány VPS začínají na 2,50 USD/měsíc a poskytují 1 vCPU, 512 MB RAM a 10GB SSD úložiště. Vultr podporuje širokou škálu operačních systémů, včetně distribucí Linux, Windows a BSD.

Závěr

VPS hosting je vynikající volbou pro širokou škálu webových stránek, které vyžadují více prostředků, přizpůsobení a kontroly, než může poskytnout tradiční sdílený hosting. Výběrem správného plánu a poskytovatele VPS mohou majitelé webových stránek zajistit, aby jejich online prezentace byla připravena zvládnout výzvy a příležitosti digitálního prostředí.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app