• Technologie

Proč síť CDN neřeší všechny vaše potřeby výkonu

  • Jason Chow
  • 1 min read
Proč síť CDN neřeší všechny vaše potřeby výkonu

Úvodní stránka

Vaše podnikání by v minulosti vzkvétalo, kdybyste měli dobrý výrobek za rozumnou cenu, který by se prodával jen málo. Dnes je situace jiná. Neříkám, že kvalita výrobku a konkurenceschopná cena již nejsou rozhodující. Říkám, že kvůli rychlému technologickému pokroku se mnozí nalodili na internet. Proto se prostor pro online podnikání stal přeplněným a konkurence se stala těsnou.

Do hry vstupují i další faktory; jedním z nich je uživatelská zkušenost online. Mnoho z nich nyní prodává podobné produkty s konkurenčními cenami. Co vás odlišuje od konkurence? Dvě slova - uživatelská zkušenost.

Uživatelská zkušenost má mnoho aspektů, které je třeba zvážit. Na prvním místě seznamu jsou rychlost a výkon. Chcete poskytnout pozitivní a příjemný uživatelský zážitek. Proto se poohlížíte po špičkovém webhostingovém řešení, které vám s tím pomůže. Většina webových hostitelů nabízí sítě pro doručování obsahu (CDN ), které zajišťují kvalitní rychlost po celém světě.

Můžete si však všimnout, že i po nasazení sítě CDN můžete narazit na pomalý výkon. Síť CDN sice pomáhá zrychlit připojení, ale není to kouzelná stříbrná kulka, která vyřeší VŠECHNY problémy s výkonem.

CDN v kostce

A CDN helps deliver content fast to your users. Síť CDN pomáhá rychle doručovat obsah uživatelům. (Zdroj: Cloudflare)

CDN je obvykle síť geograficky rozmístěných serverů, které spolupracují na urychlení doručování internetového obsahu tím, že data přenášejí blíže k uživatelům. Tyto distribuované servery fungují jako proxy servery připojené k původnímu serveru. Proto místo toho, aby všichni přistupovali přímo k tomuto jednomu původnímu serveru, tyto proxy servery efektivně doručují obsah uživatelům na základě jejich umístění.

Představte si síť CDN jako síť serverů v různých výměnných bodech mezi různými sítěmi. Dostupnost těchto vysokorychlostních a složitě propojených míst pomáhá rozšířit globální dostupnost webových stránek, zkrátit dobu přenosu a vyřešit problémy s latencí.

CDN ukládají data, jako jsou webové stránky, obrázky a videa, do mezipaměti na těchto proxy serverech ve vaší blízkosti. Pokud byste měli vždy získávat obsah z původního serveru, čekání by bylo příliš dlouhé. Protože je však obsah již uložen v mezipaměti na blízkém serveru, získání z tohoto serveru dobu čekání výrazně zkrátí.

Výhody

Většina z nich používá sítě CDN ke zlepšení rychlosti načítání webových stránek. Získání obsahu z blízkého serveru CDN je rychlejší. Uživatelé tak mohou využívat rychlé webové stránky. Snižuje se míra odmítnutí a zvyšuje se míra konverze. Síť CDN zvládne díky své distribuované povaze velký provoz a selhání hardwaru.

Díky dalším optimalizacím mohou sítě CDN pomoci snížit objem dat, která zpracovává původní server. Proto klesá spotřeba šířky pásma hostitelského serveru, což pomáhá snížit náklady na webhosting. Síť CDN může při správné konfiguraci pomoci bránit se proti útokům DDOS (Distributed Denial of Service).

Proč síť CDN nevyřeší všechny vaše potřeby v oblasti výkonu - 5 oblastí

Je nepochybné, že začlenění sítě CDN do vaší infrastruktury zvyšuje rychlost, výkon a spolehlivost. Samotné použití sítě CDN však nemusí stačit. Abyste měli k dispozici konzistentní špičkové webové stránky, je třeba optimalizovat i další oblasti.

Zde jsou některé z těchto dalších oblastí:

1. Zdroje serveru

Webový server, na kterém jsou vaše webové stránky umístěny, je původní server. CDN pravidelně komunikuje s vaším webovým serverem a zajišťuje ukládání nejnovějších statických dat do mezipaměti, aby mohla sloužit vašim uživatelům. Kromě obsluhy sítě CDN váš webový server zpracovává také dynamický obsah, který služba CDN nemusí zpracovávat.

Vzhledem k tomu, že webové stránky se dnes skládají ze statického a dynamického obsahu (generovaného v reálném čase), uživatel obvykle komunikuje s vaší sítí CDN a vaším původním serverem. Pokud váš webový server nemá dostatek prostředků, může vám síť CDN pomoci jen v omezené míře.

Proto se ujistěte, že je váš webový server dobře vybaven dostatečným úložištěm na pevném disku, procesorem a pamětí. Ujistěte se, že berete v úvahu špičkové požadavky. Vaše výpočetní zdroje musí bez problémů uspokojovat webové požadavky VŽDY. Proto často kontrolujte rychlost svého webového serveru a buďte ve střehu.

2. Síťové zdroje

Rychlost, jakou může síť CDN komunikovat a stahovat data z vašeho webového serveru, závisí na několika faktorech. Jedním z nich jsou vaše síťové prostředky, které spravují připojení mezi sítí CDN a webovým serverem. Nedostatek síťových prostředků (malá šířka pásma) zpomaluje přenos dat, což má negativní vliv na konečný výkon vašich webových stránek.

V současné době mnozí využívají multimediální řešení, aby rozšířili svou nabídku pro masy. Proto používají velké množství videostreamů a velkých vizualizací. Šířka pásma zvládá přenos takového náročného obsahu v síti. Bez ohledu na to, jak je vaše síť CDN schopná, je vám k ničemu, jakmile se vaše omezená šířka pásma stane úzkým hrdlem.

Zajistěte si proto vždy dostatečnou šířku pásma pro přenosy velkých souborů, a to i ve špičce. Vaše síťové zdroje jsou zásadní pro zajištění očekávaného výkonu mezi webovým serverem, sítí CDN a publikem.

3. Váš webový hostitel

Ranktracker uses Cloudflare as their CDN Ranktracker používá jako CDN službu Cloudflare. (Zdroj: WHSR Tool)

Váš webový hostitel rozhoduje o přežití vašeho podnikání; to nemohu dostatečně zdůraznit. S výše uvedenými body úzce souvisí i to, že váš webhosting rozhoduje o zdrojích, které získáte. Existují však i další oblasti, ve kterých váš webhostitel ovlivňuje výkon vašich webových stránek. Jednou z nich je bezpečnost. Pokud jsou bezpečnostní zásady vašeho webového hostitele volné a pochybné, je jen otázkou času, kdy budou vaše webové stránky napadeny hackery.

Po napadení se vaše webové stránky zpomalí nebo, což je ještě horší, stanou se nedostupnými. V tomto okamžiku se vaše CDN stává nepoužitelnou. Bez ohledu na to, jak moc se vaše síť CDN snaží komunikovat s vaším webovým serverem, nemůže. Váš výkon klesne na nulu. Vaši zákazníci půjdou jinam. Proto si vyberte spolehlivého a důvěryhodného webového hostitele. Vyberte si takového, který má záruku provozuschopnosti (cokoli pod 99,9 % není dobré).

Podívejte se na jejich bezpečnostní zásady. Ujistěte se, že jsou přísné a že jsou dodržovány všechny nezbytné osvědčené bezpečnostní postupy (firewally, antimalwarový software, šifrování a další). Součástí musí být ochrana SSL (Secure Socket Layer). Zálohování se provádí minimálně denně. Vysoce zabezpečená pevnost umožňuje bezproblémový provoz bez přerušení. A to je cílem každého majitele webových stránek.

4. Aplikace/nástroje třetích stran

Každý web má své požadavky a cíle. Ať už je to cokoli, každý web vyžaduje sadu aplikací a softwarových komponent, aby fungoval a poskytoval publiku zamýšlený obsah. Tyto softwarové komponenty mohou být vyvinuty vlastními silami nebo zadány externím dodavatelům. Ať už je to cokoli, sledujte tyto závislosti na těchto komponentách, protože ovlivňují celkový výkon webu.

Vaše síť CDN se může spoléhat na to, že tyto komponenty budou fungovat a poskytovat očekávané služby vašemu publiku. Pokud se některá z těchto součástí nenačte nebo funguje nepřesně, vaše CDN nemůže fungovat podle očekávání. Sníží se výkon vašich webových stránek.

Proto byste měli tyto softwarové komponenty před spuštěním v produkčním prostředí otestovat v simulovaném prostředí. Poté je pravidelně sledujte a spravujte, abyste zajistili, že budou vždy ve špičkovém stavu a budou vašemu publiku vždy poskytovat očekávaný výkon.

5. Nastavení mezipaměti

Cache-control headers dictate how the cache is done Hlavičky Cache-control určují způsob ukládání do mezipaměti. (Zdroj: Cloudflare)

Celkový výkon sítě CDN mohou ovlivnit různé konfigurace mezipaměti. Například řízení mezipaměti. Jedná se o funkci mezipaměti prohlížeče, která ukládá prostředky do mezipaměti. Když uživatel znovu přistupuje k webové stránce, obsahuje řízení mezipaměti (hlavička HTTP) pravidla, která určují, zda prohlížeč odešle požadavek na službu na server, nebo zda data přijdou z místní mezipaměti.

Vývojáři mohou flexibilně řídit ukládání do mezipaměti prohlížeče, což znamená, že mohou řídit způsob ukládání jednotlivých prostředků do mezipaměti. Vývojáři mohou také nastavit pravidla pro služby třetích stran, včetně sítí CDN. Proto tyto hlavičky HTTP dobře optimalizujte, abyste obsah efektivně ukládali do mezipaměti a využili využití sítě CDN pro optimální výkon.

Některé z nich však mohou mít nekompatibilní konfiguraci mezipaměti, což má špatný dopad na celkový výkon. Proto je nutné provést konfiguraci, zátěžové testy a úpravy, abyste dosáhli optimální konfigurace mezipaměti CDN pro zvýšení a udržení vysokého výkonu.

6. Vizualizace

Pokud vaše webové stránky stojí na vizuálních prvcích, musíte zvážit jejich velikost. Můžete mít dostatečné výpočetní a síťové prostředky, ale mohou být nedostatečné, pokud na své webové stránky neustále přidáváte spoustu kriticky velkých souborů. Když se tak stane, vaše síť CDN toho může udělat jen tolik. V konečném důsledku tím trpí výkon vašich webových stránek. Proto zbytečně nezatěžujte svou síť prostředky a CDN.

Existují způsoby, jak optimalizovat vizuální stránku. Můžete zvážit jejich komprimaci do menších velikostí, aniž by došlo ke snížení jejich kvality. Nebo použijte responzivní obrázky, které se přizpůsobí velikosti obrazovky. Tyto jednoduché kroky výrazně pomáhají snížit zátěž a šířku pásma. Rychlost zpracování je pak vyšší a vaše publikum přistupuje k webu rychleji.

CDN se nakonec vyplatí

CDN je nepochybně osvědčený způsob, jak zvýšit stabilitu, zkrátit dobu načítání webových stránek a zvýšit výkon vašich webových stránek. Investice do sítě CDN je proto nerozhodná, zejména pokud se zaměřujete na globální uživatele. Samotné sítě CDN však nestačí k tomu, aby vaše webové stránky fungovaly vždy špičkově.

O konečném výkonu rozhodují další faktory, jako jsou výpočetní prostředky, síťové prostředky, software třetích stran, nastavení řízení mezipaměti a obrázky. Při vytváření webových stránek zvažte všechny tyto prvky. V konečném důsledku chcete svému publiku vždy poskytnout pozitivní uživatelský zážitek.

Vyzkoušejte si Ranktracker ZDARMA