• Technologie

Proč by vaše firma měla upřednostnit monitorování provozuschopnosti webových stránek?

  • Felix Rose-Collins
  • 1 min read
Proč by vaše firma měla upřednostnit monitorování provozuschopnosti webových stránek?

Úvodní stránka

Pro každou firmu na internetu není nic důležitějšího než marketing a propagační akce, které generují konverze a po nichž následuje zisk. Alespoň tak to vypadá u většiny uživatelů. Ale to nejdůležitější pro každou firmu, i když obvykle opomíjené, je sledování provozuschopnosti webových stránek.

Pokud správce webu tuto věc vynechá, všechny ostatní výše uvedené věci budou nedosažitelné. Nikdo se jistě nedozví, kdy a proč dojde k výpadku firemního webu, a nikdo nebude schopen problém co nejdříve vyřešit. Jednoduše řečeno, webové stránky budou bezbranné vůči všem možným hrozbám a podnikatel utrpí nejrůznější ztráty.

Proto je důležité zajistit co nejlepší sledování provozuschopnosti webových stránek a celkové monitorování. V opačném případě přijde veškeré vaše úsilí při vývoji, propagaci a marketingu vniveč, protože uživatelé nestabilní web určitě nenavštíví. A to znamená, že na web nebudou chodit potenciální zákazníci, čímž se sníží vaše potenciální zisky.

Důležitost dostupnosti a provozuschopnosti webových stránek

The Importance of Website Accessibility and Uptime (Zdroj obrázku)

Zaprvé, přístupnost webových stránek se obvykle skládá ze dvou částí: času nahoru (a dolů) a externí přístupnosti. Doba provozu v obecném smyslu je doba dostupnosti serveru k internetu od okamžiku jeho prvního nastavení a připojení. Je to neustále se měnící hodnota a měří se v procentech. Doba bezporuchového provozu se vypočítá jako poměr celkové doby provozu serveru k celkové době jeho vypnutí.

V nejlepším případě může být doba provozu až 99,99 %. Vždy totiž budou existovat servisní a údržbové prostoje, které se samozřejmě započítávají do celkové doby výpadku. Dosáhnout 100% doby provozuschopnosti je tedy doslova nemožné. Obvykle je však ještě o něco nižší než 99,99 %, protože výpadkům serveru z různých důvodů se nelze vyhnout.

Nicméně i s ohledem na výše uvedené se pojem uptime nevztahuje ani tak na zmíněné hodnoty popsané v technických termínech. Obvykle se vztahuje na celkovou nepřetržitou dostupnost webového zdroje pro jeho publikum z celého světa. I když právě takto obvykle definují uptime (a dostupnost) webových stránek vyhledávací a reklamní systémy.

Pro vyhledávací a reklamní služby je doba provozu velmi důležitým faktorem. U těchto systémů to obvykle znamená, že je webová stránka spolehlivá. V zásadě je to logické. Koneckonců pro běžného uživatele internetu není nic důležitějšího než možnost nepřetržitého a nepřerušovaného přístupu k webovým stránkám. Proto je pro majitele a správce webových stránek nesmírně důležité udržovat maximální dobu provozuschopnosti.

Co je monitorování webových stránek v kostce?

Pro každou webovou stránku na internetu je zásadní monitoring webových stránek. Bez neustálého monitorování je včasné řešení problémů s webovými stránkami doslova nemožné. Vždy se totiž objeví problémy, které musí webmaster co nejdříve diagnostikovat a odstranit pomocí různých dostupných prostředků.

What is Website Monitoring in a Nutshell? (Zdroj obrázku)

Od nedostupných webových stránek nebo serveru až po pomalé načítání - majitel nebo správce webových stránek, pokud takový existuje, se bude snažit najít zdroj každého problému. Existuje totiž celá řada důvodů, proč může dojít k výpadku webových stránek:

  • Porucha hardwaru, firmwaru nebo softwaru serveru.
  • Problémy se sítí, včetně problémů s poskytovatelem internetových služeb vašeho serveru nebo uživatele.
  • Problémy s kódem, databází nebo obsahem webových stránek.
  • Infekce malwarem na straně serveru a pokus o hackerský útok.
  • Různé problémy související s webhostingem.

Když se na webu něco stane, zabere spoustu času vše najít a opravit. A pokud jde o situace, kdy je web nefunkční, počítá se každá vteřina výpadku. Protože každá sekunda výpadku povede ke snížení poměru provozuschopnosti. A to, jak jsme již zmínili, bude příčinou různých druhů ztrát.

Nejlepší přístup k monitorování webových stránek

Monitorování webových stránek v obecném slova smyslu je soubor pravidelných diagnostických postupů, jejichž cílem je co nejdříve odhalit problémy s webovými stránkami. Ve většině případů monitoring webových stránek zahrnuje průběžné používání sady nástrojů, jak je známo méně zkušeným webmasterům a začínajícím majitelům webových stránek.

Zkušení webmasteři obvykle doporučují používat tyto nástroje pouze pro podrobnou autodiagnostiku. Přednost dávají pokročilým monitorovacím systémům, jako je například služba HostTracker. Ušetří totiž spoustu úsilí a času při práci se všemi rutinními postupy a upozorněním webmastera v případě nouze.

Rychlá reakce na problémy s webovými stránkami

Fast Response to Website Issues (Zdroj obrázku)

Vzhledem k tomu, že monitorování webových stránek vyžaduje neustálou pozornost, je takový přístup nejvhodnější. Díky výše uvedenému systému budete vědět o všech problémech s provozuschopností webových stránek - host-tracker.com je snadno najde a bude vás o nich informovat.

Na druhou stranu můžete eliminovat lidský faktor z rutinní práce automatizací monitorování webových stránek. Šetří tedy čas, úsilí i peníze a umožňuje převést lidské zdroje na něco jiného než na monitorování webových stránek. A pomáhá také rychleji řešit a odstraňovat problémy.

Služba HostTracker má také funkční doplněk pro úplné protokolování všech výsledků testů a kontrol. Jedná se také o rychlý systém oznámení. A není to jen komunikátor, který je součástí platformy. Jedná se o plně funkční a přizpůsobitelnou službu, která upozorňuje webmastery na problémy.

Tento systém umí pracovat nejen s nejoblíbenějšími messengery. Systém je také schopen odeslat SMS zprávu na váš mobilní telefon. Nebo dokáže dokonce telefonicky informovat správce webu o situaci.

Udržování stabilního výkonu webových stránek a hostitelského serveru

Když mluvíme o tom, proč je monitorování klíčové, bez ohledu na složitost webových stránek nebo fázi jejich provozu, je třeba objasnit jednu jednoduchou věc. Ztráta peněz, času, úsilí a reputace je něco, co žádný majitel webových stránek nechce. A samozřejmě žádný majitel webových stránek nechce přijít o uživatele, tedy potenciální zákazníky.

Kromě toho budete moci pomocí správných monitorovacích rutin kontrolovat výkon serveru. To je užitečné zejména v případech, kdy webmaster nemá nad serverem přímou kontrolu a spoléhá se na poskytovatele hostingu. Někdy totiž dochází k nesrovnalostem mezi skutečným výkonem a specifiky deklarovanými hostingovou službou.

Předcházení důsledkům nízké doby provozu

Jednoduše řečeno: pokud má váš web nízkou dobu provozu, je to z mnoha důvodů velmi špatné. Pro začátek budou vyhledávače a reklamní služby považovat vaše webové stránky za nedůvěryhodné. Proto způsobí nejen dočasné pozastavení odesílání a vyřazení z front. Sníží to také hodnocení webu ve frontách.

Poté následuje znatelný pokles počtu příchozích návštěvníků na příslušné webové stránky. A pro podnikání spojené s vašimi webovými stránkami to samozřejmě povede ke snížení potenciálních zisků.

Navíc bez ohledu na důvod výpadku mohou vaši stálí uživatelé a zákazníci začít považovat vaše webové stránky za špatně udržované, a proto je opustí a budou hledat jiné. A výsledek bude stejný. Začnete přicházet o uživatele i o příjmy. Nemluvě o masivním poškození vaší pověsti.

A pokud zajišťujete správné monitorování webových stránek a používáte k tomu správné nástroje, pak budete schopni zabránit všemu, co bylo zmíněno výše. Pokud totiž budete rychle reagovat na každý jednotlivý problém, který by se mohl s vaším webem vyskytnout, pak výrazně minimalizujete pokles doby provozu. Proto budete šetřit peníze, pověst i publikum své firmy.

Předcházení pokusům o hackerské útoky**

Útoky DDoS, malware, viry a další záškodnické pokusy o narušení provozu webových stránek nebo serveru mohou mít pro každou firmu fatální následky. A monitorování webových stránek, pokud je správně nastaveno, pomůže správci webu zabránit jakýmkoli škodám způsobeným zmíněnými útoky.

Jednoduše řečeno, samotné monitorování je rutina, která pomůže najít a odstranit nejen "přirozené" problémy, ale také problémy způsobené člověkem. Pokud existuje možnost útoku DDoS, existují užitečné nástroje, které jim mohou zabránit.

Pokud dojde ke škodlivé aktivitě a někdo se pokusí nabourat do serveru - pak existují nástroje, které takovou aktivitu odhalí. Například monitorování portů a SSL pomocí sady nástrojů HostTracker si s takovými úkoly snadno poradí.

Kontrola různých věcí, na které všichni zapomínají

Mnoho webmasterů a majitelů webových stránek zapomíná na jednu jednoduchou skutečnost - platnost certifikátů SSL a názvů domén v určitém okamžiku vyprší a stanou se neplatnými. Proto je důležité je čas od času zkontrolovat. A pokud na to obvykle zapomínáte, pomohou vám vhodné monitorovací nástroje.

HostTracker například nabízí užitečné sledování doménového jména, které zabrání jeho zneplatnění v důsledku vypršení časového limitu pronájmu. Sledovač domén HostTracker pro sledování názvů dom én je velmi užitečný pro ty majitele webových stránek nebo webmastery, kteří mají tendenci zapomínat na prodloužení domény webových stránek. A je také užitečné sledovat názvy domén, které chcete získat pro webové stránky, ale nemůžete, protože ty jsou stále pronajaty někým jiným.

Checking on Miscellaneous Things Everyone Tends to Forget About (Zdroj obrázku)

Správce webu bude mít také přístup k nástrojům pro kontrolu černých listin. Je totiž nutné sledovat blacklisty, i když jste si stoprocentně jisti, že se nic nestane. Použití takového monitorovacího nástroje na HostTracker umožní webmasterovi zabránit tomu, aby se web dostal na černou listinu. Nebo z nich web rychle odstranit, což je důležité zejména pro uživatele sdíleného hostingu.

Nejlepší nástroje pro monitorování webových stránek pro začátečníky a profesionály

Když mluvíme o tom, které služby monitorování webových stránek je nejlepší používat pro maximální efektivitu, HostTracker si zaslouží vaši pozornost. Nejenže nabízí širokou škálu nástrojů, ale patří k nejlepším v této oblasti. V tomto případě je možné nejen bez předchozí platby, ale dokonce i bez registrace na platformě vyzkoušet funkčnost různých funkcí této služby.

Většinu funkcí této monitorovací platformy můžete vyzkoušet nezávisle na registraci u HostTrackeru. online nástroj pro monitorování webových stránek - host-tracker.com/en/ic. Samotná registrace je navíc poměrně snadný proces, který končí bez nutnosti zadávat jakékoliv osobní údaje nebo pověření. I když ty budou vyžadovány, až se rozhodnete vybrat nejvhodnější plán služeb pro vaše potřeby a zaplatit za něj.

Po registraci získáte automaticky přístup k 30dennímu zkušebnímu období, které je plně funkční. Nepotřebujete žádné platební údaje a máte plný přístup k platformě. Počínaje základní kontrolou dostupnosti webových stránek nebo serveru získá uživatel plný přístup ke všem funkcím. A to až po všechny druhy diagnostiky databází, ověřování a validace obsahu a monitorování hardwaru serveru.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app
Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů