• Μάθετε SEO

Σύγχρονες στοίβες δεδομένων και πώς βοηθούν στη βελτίωση της κατάταξης SEO

 • Nonyerem Ibiam
 • 1 min read
Σύγχρονες στοίβες δεδομένων και πώς βοηθούν στη βελτίωση της κατάταξης SEO

Εισαγωγή

Πρόσφατα, ορισμένοι επιτυχημένοι εμπειρογνώμονες SEO ανακάλυψαν ότι οι σύγχρονες στοίβες δεδομένων μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις προσπάθειες SEO (Search Engine Optimization), καθώς μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συλλέγουν, να αναλύουν και να ενεργούν με βάση τα δεδομένα που μπορούν να ενημερώσουν και να βελτιώσουν τις τεχνικές SEO τους.

Οι ειδικοί των επιχειρήσεων συνεχίζουν να μιλούν για το ρόλο των έξυπνων στρατηγικών SEO στην ενίσχυση των διαδικτυακών πωλήσεων και του κέρδους των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με μια έρευνα, η οργανική αναζήτηση είναι η πιο κυρίαρχη πηγή παρακολούθησης της επισκεψιμότητας και αντιπροσωπεύει το 53% της συνολικής επισκεψιμότητας του ιστότοπου.

Αν, όπως πολλοί άνθρωποι, δεν γνωρίζετε ακόμη τι είναι οι σύγχρονες στοίβες δεδομένων (MDS), μην ανησυχείτε. Σας έχουμε καλύψει.

Τι είναι λοιπόν οι σύγχρονες στοίβες δεδομένων;

Οι σύγχρονες στοίβες δεδομένων συνήθως περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση διαφόρων εργαλείων και τεχνολογιών για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σε πολλαπλά κανάλια και σημεία επαφής, συμπεριλαμβανομένης της επισκεψιμότητας του ιστότοπου, της συμπεριφοράς των χρηστών, της εμπλοκής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα. Αξιοποιώντας αυτά τα εργαλεία, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το κοινό-στόχος τους αλληλεπιδρά με τον ιστότοπό τους και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορούν να ενημερώσουν τις στρατηγικές SEO με διάφορους τρόπους.

So What Are Modern Data Stacks

Για παράδειγμα, τα δεδομένα από μια σύγχρονη στοίβα δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν ποιες λέξεις-κλειδιά και όρους αναζήτησης χρησιμοποιεί το κοινό-στόχος τους για να βρει τον ιστότοπό τους, γεγονός που μπορεί να ενημερώσει τις προσπάθειες βελτιστοποίησης εντός της σελίδας, όπως η βελτιστοποίηση των ετικετών τίτλου, των μετα-περιγραφών και του περιεχομένου. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό μοτίβων και τάσεων στη συμπεριφορά των χρηστών, τα οποία μπορούν να ενημερώσουν τις προσπάθειες βελτιστοποίησης εκτός σελίδας, όπως:

 • Βελτιστοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας συνδέσμων
 • σχεδιασμός προώθησης περιεχομένου.
 • Παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου,
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των κατατάξεων στις μηχανές αναζήτησης, βελτιώνοντας έτσι τη δημιουργία πρωτοπόρων και την αύξηση των πωλήσεων.

Εάν το προσωπικό της ομάδας SEO/marketing δεν έχει γνώση των Modern Data Stacks, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας στρατηγικής προσλήψεων που θα στοχεύει στους κατάλληλους υποψηφίους με τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία. Επιπλέον, εάν υπάρχουν κενά δεξιοτήτων στο υπάρχον εργατικό δυναμικό SEO, η ομάδα προγραμματισμού προσωπικού θα πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης.

Παρακάτω παρατίθενται και απαριθμούνται συγκεκριμένοι σίγουροι τρόποι με τους οποίους η ομάδα SEO σας μπορεί να χρησιμοποιήσει στοίβες δεδομένων για να βελτιώσει την κατάταξη SEO του ιστότοπου.

Διόρθωση των τεχνικών ζητημάτων του ιστοτόπου

Μια μελέτη της Serpstat ανακάλυψε ότι το 70 τοις εκατό των σφαλμάτων ιστοτόπων σχετίζονται με τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με meta tags, markup, .com domains, ευρετηρίαση και πολυμέσα.

Rectify Website’s Technical Issues

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα τεχνικά ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την κατάταξή σας στο SEO περιλαμβάνουν:

 • Κακή πλοήγηση
 • Σπασμένοι σύνδεσμοι
 • Διπλό περιεχόμενο
 • Μη τροποποιημένα αρχεία Javascript και CSS
 • Ζητήματα ευρετηρίασης
 • Απουσία σήμανσης σχήματος
 • Αργές σελίδες φόρτωσης
 • Σελίδες σφάλματος 404
 • Ο ιστότοπος δεν είναι φιλικός προς τα κινητά

Οι σύγχρονες στοίβες δεδομένων μπορούν να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα περισσότερα από αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Για παράδειγμα, οι σύγχρονες στοίβες δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιούν ανιχνευτές ιστού για να εντοπίζουν αργές σελίδες και σπασμένους συνδέσμους σε έναν ιστότοπο. Η ανίχνευση ιστού περιλαμβάνει τη χρήση ενός προγράμματος για την πλοήγηση και την αναζήτηση στις σελίδες ενός ιστότοπου.

Οι στοίβες δεδομένων μπορούν να παρέχουν λύσεις προσωρινής αποθήκευσης για τη μείωση των φορτίων στις βάσεις δεδομένων, την επιτάχυνση των ιστότοπων και την αποθήκευση συχνά χρησιμοποιούμενων δεδομένων. Οι στοίβες δεδομένων, όπως τα εργαλεία διαχείρισης για την Oracle, μπορούν να δημιουργήσουν API για την παρακολούθηση της λειτουργικότητας των backend συστημάτων.

Τα τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας του ιστότοπου και στην κατανομή της κυκλοφορίας σε πολλούς διακομιστές. Για παράδειγμα, οι στοίβες δεδομένων, όπως η SQLite και η MongoDB, έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απόδοση του ιστότοπου με τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Επίσης, τεχνολογικά εργαλεία όπως το Cloudfare μπορούν να διανείμουν αποτελεσματικά το περιεχόμενο ενός ιστότοπου, να μειώσουν την καθυστέρηση και να βελτιώσουν το χρόνο φόρτωσης για τους χρήστες του ιστότοπου.

Οι ιστότοποι μπορούν να προσαρμόζουν τον αριθμό των πόρων που καταναλώνουν ανάλογα με τη ζήτηση, για να αυξάνουν την απόδοση σε περιόδους αιχμής. Τεχνικά εργαλεία όπως το ELK Stack μπορούν να παρακολουθούν την απόδοση ενός ιστότοπου, να εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα.

Παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόδοση του ιστοτόπου

Οι στοίβες δεδομένων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του ιστότοπου αναλύοντας τα διάφορα δεδομένα που παράγονται από συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναλύσεις ιστού.

Καμία επιχείρηση δεν επιθυμεί έναν ιστότοπο με κακή απόδοση, επειδή δεν προσφέρει καλή εμπειρία χρήσης στους πελάτες. Όταν οι επιχειρήσεις αποκτούν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των ιστότοπων τους, αυτό τις βοηθά να βελτιστοποιήσουν τους ιστότοπούς τους για να προσελκύσουν περισσότερη επισκεψιμότητα.

Σύμφωνα με έρευνα της Semrush του 2018, πάνω από το 80% των ιστότοπων έχουν προβλήματα που επηρεάζουν σημαντικά την απόδοσή τους.

Μια άλλη μελέτη της Google διαπίστωσε ότι οι ιστότοποι που φορτώνουν γρήγορα έχουν υψηλότερα ποσοστά δέσμευσης και μετατροπής από εκείνους που φορτώνουν αργά. Οι ομάδες SEO που προσανατολίζονται στη λεπτομέρεια μπορούν να αξιοποιήσουν την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθούν την απόδοση του ιστότοπού τους και να εντοπίζουν ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάζουν τους χρόνους φόρτωσης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να κάνουν γρήγορα προσαρμογές για να βελτιώσουν την απόδοση του ιστότοπου και τελικά να οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα SEO.

Οι σύγχρονες στοίβες δεδομένων μπορούν να λειτουργήσουν ως μια συλλογή αποτελεσματικών εργαλείων για τον εντοπισμό και τη βελτίωση των επιδόσεων ταχύτητας ενός ιστότοπου.

Provide Insight Into Website Performance

Οι στοίβες δεδομένων μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις ταχύτητας του ιστότοπού σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Η αποθήκευση των δεδομένων του ιστότοπού σας στα οποία γίνεται συχνή πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο στο δίσκο θα βελτιώσει την ταχύτητα με την οποία ο διακομιστής σας μπορεί να διαβάζει και να γράφει πληροφορίες.
 • Μειώνει τον όγκο των δεδομένων που πρέπει να μεταφερθούν μεταξύ διακομιστή και πελάτη.
 • Οι στοίβες δεδομένων μπορούν να σας βοηθήσουν να διανείμετε το περιεχόμενο σε πολλούς διακομιστές και να αυξήσετε την ταχύτητα πρόσβασης των χρηστών του ιστότοπου.
 • Μειώστε το χρόνο μεταφοράς δεδομένων συμπιέζοντας τα μεγάλα αρχεία του ιστότοπού σας.
 • Κατανέμει ομοιόμορφα την κυκλοφορία κατευθύνοντας την εισερχόμενη κυκλοφορία σε πολλούς διακομιστές.

Μειώνοντας την καθυστέρηση και τον όγκο των δεδομένων που πρέπει να μεταδοθούν, οι στοίβες δεδομένων μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις επιδόσεις ταχύτητας ενός ιστότοπου.

Οι στοίβες δεδομένων διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου και ένα επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης. Αυτά τα στοιχεία επιτρέπουν στις στοίβες δεδομένων να αποθηκεύουν και να ανακτούν αποτελεσματικά δεδομένα και να μειώνουν την καταπόνηση του διακομιστή που επιβραδύνει τον ιστότοπό σας.

Καθορισμός της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών SEO

Οι στρατηγικές SEO είναι συνεχείς διαδικασίες. Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να είναι και να διατηρήσουν τη θέση τους στις πρώτες σελίδες των μηχανών αναζήτησης, πρέπει να ενημερώνουν συνεχώς τις στρατηγικές SEO τους.

Κάθε διαχειριστής επιχείρησης πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο των εκστρατειών SEO. Ευτυχώς, οι σύγχρονες στοίβες δεδομένων, όπως η Google Search Console, μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση βασικών μετρήσεων SEO, όπως η κατάταξη του ιστότοπου και η οργανική επισκεψιμότητα αναζήτησης.

Αν και οι εκστρατείες SEO μπορούν να ενισχύσουν την κατάταξή σας στις μηχανές αναζήτησης, δεν είναι όλες επιτυχείς. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 90 τοις εκατό των σελίδων στο Google δεν έχουν καμία οργανική επισκεψιμότητα αναζήτησης.

Ο προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών SEO μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι η χρήση ενός τηλεφωνικού συστήματος για την παρακολούθηση και ανάλυση διαφόρων μετρήσεων.

Επομένως, πρέπει να ελέγχετε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών SEO για να διαπιστώσετε αν βρίσκεστε στο σωστό δρόμο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύγχρονα πακέτα δεδομένων για να προσδιορίσετε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών σας SEO με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Τα εργαλεία ανάλυσης ιστού παρέχουν δεδομένα SEO, όπως ποσοστό αναπήδησης, ποσοστό μετατροπής και επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο.
 • Τα τεχνικά εργαλεία μπορούν να σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε την κατάταξη του ιστότοπού σας και την αποτελεσματικότητα των λέξεων-κλειδιών σας.
 • Μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε και να παρακολουθήσετε τον αριθμό και την ποιότητα των backlinks προς έναν ιστότοπο.
 • Οι στοίβες δεδομένων μπορούν να σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε την κυκλοφορία και τις λέξεις-κλειδιά των ανταγωνιστών σας.

Οι πληροφορίες από τα σύγχρονα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη βελτίωση της κατάταξης του ιστότοπου. Είναι ευκολότερο να παρακολουθείτε και να βελτιώνετε την πρόοδο της ιστοσελίδας σας με τεχνολογικά εργαλεία.

Βελτίωση της δομής του ιστότοπου

Η δομή του ιστοτόπου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το SEO και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανές αναζήτησης ανακαλύπτουν το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας.

Εκτός από την ορατότητα των μηχανών αναζήτησης, η δομή του ιστοτόπου σας καθορίζει το είδος της εμπειρίας που θα έχουν οι επισκέπτες σας όταν προσγειώνονται στις σελίδες σας.

Μια καλή δομή του ιστότοπου σημαίνει ότι οι χρήστες του ιστότοπού σας μπορούν να περιηγηθούν εύκολα και να βρουν τις πληροφορίες που θέλουν.

Improve Website Structure

Μια κακή δομή του ιστότοπου εμποδίζει τις μηχανές αναζήτησης να βρουν, να ευρετηριάσουν και να κατατάξουν τις σελίδες του ιστότοπου.

Οι στοίβες δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν μια καλή δομή ιστοτόπου, παρέχοντας έναν σαφή και οργανωμένο τρόπο διαχείρισης και πρόσβασης στα δεδομένα του ιστοτόπου.

Ένας τρόπος με τον οποίο πολλές διαδικτυακές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν στοίβες δεδομένων για την οικοδόμηση μιας δομής ιστότοπου είναι η χρήση τόσο front-end όσο και back-end τεχνολογιών. Η HTML, η JavaScript και η CSS είναι δημοφιλείς γλώσσες κωδικοποίησης front-end για τη δημιουργία διαδραστικών ιστοσελίδων.

Τεχνολογίες όπως η Python και η SQL χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του back end ενός δικτυακού τόπου που περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων, έναν διακομιστή και μια εφαρμογή. Αυτές οι στοίβες δεδομένων βοηθούν τους προγραμματιστές ιστότοπων να δημιουργήσουν την τεχνολογία που καθιστά τον ιστότοπό τους φιλικό προς τον χρήστη.

Οι περισσότερες σύγχρονες στοίβες δεδομένων διαθέτουν συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση δομημένων δεδομένων και ένα σύστημα εφαρμογών για την πρόσβαση και τον χειρισμό των δεδομένων. Αυτά τα συστήματα βελτιώνουν τη δομή ενός ιστότοπου παρέχοντας καλύτερες εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων.

Ορισμένα σημαντικά στοιχεία ενός καλά δομημένου ιστότοπου που συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάταξης SEO περιλαμβάνουν:

 • Καλή ιεραρχία επικεφαλίδων
 • Σήμανση σχήματος
 • Meta Tags
 • Οργανωμένο περιεχόμενο

Η βελτίωση της δομής του ιστοτόπου σας μπορεί να ενισχύσει την κατάταξή σας στο SEO και να σας ωθήσει στην κορυφή των μηχανών αναζήτησης.

Ενισχύστε την απόδοση των λέξεων-κλειδιών και των φράσεων

Οι λέξεις-κλειδιά και οι φράσεις είναι σημαντικές για το SEO, επειδή βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να κατευθύνουν τους χρήστες του διαδικτύου σε σχετικό περιεχόμενο.

Δυστυχώς, πολλές επιχειρήσεις δεν εκμεταλλεύονται αυτόν τον πολύ σημαντικό παράγοντα στη στρατηγική μάρκετινγκ.

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Ahrefs, περίπου το 94,74% των λέξεων-κλειδιών έχουν λιγότερες από δέκα αναζητήσεις το μήνα.

Boost the Performance of Keywords and Phrases

Η συμπερίληψη σχετικών λέξεων-κλειδιών και φράσεων σε στρατηγικά σημεία του ιστότοπού σας, όπως οι μετα-ετικέτες, το περιεχόμενο και οι διευθύνσεις URL, μπορεί να προσελκύσει περισσότερη επισκεψιμότητα και να βελτιώσει την κατάταξη SEO.

Οι στοίβες δεδομένων βελτιώνουν το SEO σας βοηθώντας σας να αναλύσετε την απόδοση των λέξεων-κλειδιών και των φράσεών σας. Για παράδειγμα, εάν η ανάλυσή σας δείχνει ότι οι λέξεις-κλειδιά και οι φράσεις σας έχουν χαμηλό όγκο αναζήτησης, πρέπει να τις βελτιστοποιήσετε ή να τις αλλάξετε.

Οι στοίβες δεδομένων χρησιμοποιούν αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό τάσεων στις επιδόσεις των λέξεων-κλειδιών/φράσεων, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τις στρατηγικές τους.

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένοι τρόποι για να χρησιμοποιήσετε στοίβες δεδομένων για να αυξήσετε την απόδοση των λέξεων-κλειδιών και των φράσεων:

 • Χρήση τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) για τον εντοπισμό σχετικών λέξεων-κλειδιών και φράσεων.
 • Αξιοποιήστε πηγές δεδομένων για να βελτιώσετε το πλαίσιο και το νόημα των λέξεων-κλειδιών και των φράσεων.
 • Χρησιμοποιήστε τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων για να εντοπίσετε μοτίβα που μπορούν να αυξήσουν την απόδοση των λέξεων-κλειδιών και των φράσεων.
 • Εφαρμόστε εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων για τον καθαρισμό άσχετων λέξεων-κλειδιών και φράσεων

Η δυνατότητα εξαγωγής σχετικών λέξεων-κλειδιών για προϊόντα και υπηρεσίες μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν καλύτερες στρατηγικές μάρκετινγκ. Ωστόσο, δεν μπορείτε να τα πετύχετε αυτά, παρά μόνο αν το εργατικό δυναμικό SEO σας είναι εκπαιδευμένο στη χρήση αυτών των εργαλείων.

Βελτίωση της ποιότητας των Backlinks

Οι backlinks είναι απλά σύνδεσμοι από έναν ιστότοπο σε έναν άλλο. Σύμφωνα με το Forbes, οι backlinks είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που συμβάλλει στην υψηλή κατάταξη.

Improve the Quality of Backlinks

Οι backlinks δείχνουν στις μηχανές αναζήτησης πόσο σχετικό και πολύτιμο είναι το περιεχόμενο του ιστότοπου. Όταν άλλοι ιστότοποι παραπέμπουν σε έναν ιστότοπο, οι μηχανές αναζήτησης θεωρούν ότι αυτός ο ιστότοπος αξίζει να κοινοποιηθεί και τον κατατάσσουν υψηλότερα.

Παρόλο που οι backlinks είναι σημαντικοί, οι μηχανές αναζήτησης θεωρούν τους συνδέσμους που προέρχονται από έγκυρους ιστότοπους πιο πολύτιμους από εκείνους που προέρχονται από ιστότοπους χαμηλής ποιότητας. Από την άλλη πλευρά, οι backlinks από ιστότοπους χαμηλής ποιότητας και spam μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά παρά να βελτιώσουν την κατάταξή σας στο SEO.

Με τις σύγχρονες στοίβες δεδομένων, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν τον αριθμό και την ποιότητα των backlinks προς τους ιστότοπούς τους. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να αποκαλύψουν τις πηγές των backlinks και τον αντίκτυπό τους στο SEO.

Η παρακολούθηση και η διαχείριση των backlinks σας είναι ευκολότερη με τις σύγχρονες στοίβες δεδομένων. Εκτός από την παροχή μιας κεντρικής τοποθεσίας, οι στοίβες δεδομένων παρέχουν αγωγούς δεδομένων και εργαλεία οπτικοποίησης. Τα εργαλεία οπτικοποίησης των στοίβων δεδομένων, όπως τα γραφήματα και τα ταμπλό, μπορούν να επιτρέψουν στους εμπόρους να εντοπίσουν μοτίβα λέξεων-κλειδιών για καλύτερη κατάταξη στο SEO.

Οι στοίβες δεδομένων διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να αποφασίσουν ποιους συνδέσμους θα ακολουθήσουν για να βελτιώσουν την κατάταξή τους στο SEO.

Ενίσχυση του μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αν και το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί άμεσο παράγοντα για την κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, μπορεί να συμβάλει σε μια ολιστική στρατηγική SEO. Με τη σωστή στρατηγική, μπορείτε να βελτιώσετε την κατάταξή σας στο SEO με το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι στοίβες δεδομένων ενισχύουν το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχοντας εργαλεία στους εμπόρους για την τμηματοποίηση του κοινού τους και την εξατομίκευση των εκστρατειών μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Τεχνολογικά εργαλεία όπως το Mailchimp μπορούν να ενισχύσουν το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βοηθώντας τους εμπόρους με την αποθήκευση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παραδοσιμότητα.

Μια μελέτη της MailChimp διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τμηματοποίηση και αυτοματοποίηση στις εκστρατείες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους είδαν αύξηση 14,31% στα ποσοστά ανοίγματος και 100,95% στα ποσοστά κλικ. Το λογισμικό διαχείρισης ηγεσίας μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να τμηματοποιήσουν τους πελάτες τους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως δημογραφικά στοιχεία, συμπεριφορά ή προηγούμενες αλληλεπιδράσεις με το εμπορικό σήμα, επιτρέποντας πιο στοχευμένες και σχετικές εκστρατείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο οι στοίβες δεδομένων ενισχύουν το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν τους έμπορους να στέλνουν στοχευμένα μηνύματα, γεγονός που οδηγεί σε καλύτερα ποσοστά μετατροπής.

Οι στοίβες δεδομένων ενισχύουν το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας βοηθώντας σας να διατηρήσετε τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθαρή. Μια καθαρή λίστα email μειώνει τον κίνδυνο αναπήδησης email, η οποία μπορεί να επηρεάσει την παραδοσιμότητα email και τα ποσοστά δέσμευσης. Όταν προσεγγίζετε περισσότερους ανθρώπους με τις εκστρατείες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μπορείτε να οδηγήσετε περισσότερη επισκεψιμότητα στον ιστότοπό σας και να βελτιώσετε την κατάταξή σας στο SEO.

Οι συνδρομητές σας μπορούν επίσης να μοιραστούν και να προωθήσουν το περιεχόμενό σας στους ιστότοπούς τους, γεγονός που μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε backlinks και να βελτιώσετε την κατάταξή σας στις μηχανές αναζήτησης.

Οι στοίβες δεδομένων μπορούν να επαληθεύσουν τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποτρέψουν την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε λάθος διευθύνσεις, οι οποίες επηρεάζουν την παραδοσιμότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Τελικές σκέψεις για τις σύγχρονες στοίβες δεδομένων.

Εν κατακλείδι, οι σύγχρονες στοίβες δεδομένων είναι απαραίτητες. Κάθε ομάδα μάρκετινγκ SEO τα χρειάζεται για να βελτιώσει τις δραστηριότητές της. Σε περίπτωση που το εργατικό δυναμικό SEO δεν διαθέτει την τεχνική τεχνογνωσία, οι υπεύθυνοι προγραμματισμού προσωπικού θα πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση στο προσωπικό.

Οι σύγχρονες συστοιχίες δεδομένων βοηθούν τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν και να μετρούν την απόδοση των προσπαθειών τους για SEO, επιτρέποντάς τους να προσαρμόζουν τις στρατηγικές και τις τακτικές τους ανάλογα με τις ανάγκες τους με βάση τα δεδομένα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες SEO είναι αποτελεσματικές και με αντίκτυπο μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με μια έρευνα, η οργανική αναζήτηση είναι η πιο κυρίαρχη πηγή παρακολούθησης της επισκεψιμότητας και αντιπροσωπεύει το 53% της συνολικής επισκεψιμότητας του ιστότοπου.

Η οργανική αναζήτηση είναι ο λόγος για τον οποίο πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις επενδύουν τόσο πολύ στο SEO για να αυξήσουν την προβολή τους στις μηχανές αναζήτησης και να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες.

Τελικά, η επένδυση σε σύγχρονες στοίβες δεδομένων για τη βελτίωση της κατάταξής σας στο SEO είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μείνετε μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το Ranktracker... Δωρεάν!

Μάθετε τι εμποδίζει την κατάταξη του ιστότοπού σας.

Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό

Ή Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας

Different views of Ranktracker app
Γνωρίστε το Ranktracker

Η All-in-One πλατφόρμα για αποτελεσματικό SEO

Πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση βρίσκεται μια ισχυρή εκστρατεία SEO. Αλλά με αμέτρητα εργαλεία και τεχνικές βελτιστοποίησης εκεί έξω για να διαλέξετε, μπορεί να είναι δύσκολο να ξέρετε από πού να ξεκινήσετε. Λοιπόν, μη φοβάστε άλλο, γιατί έχω ακριβώς αυτό που θα σας βοηθήσει. Παρουσιάζοντας την πλατφόρμα Ranktracker all-in-one για αποτελεσματικό SEO

Έχουμε επιτέλους ανοίξει την εγγραφή στο Ranktracker εντελώς δωρεάν!

Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό

Ή Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας