• Netthandel

6 KPI-er som netthandelsbedrifter må følge opp i 2023

  • Sonu Yadav
  • 8 min read
6 KPI-er som netthandelsbedrifter må følge opp i 2023

Introduksjon

I dagens fartsfylte digitale tidsalder må netthandelsbedrifter følge nøye med på resultatene sine for å holde seg i forkant av konkurrentene. Derfor er det viktig å følge med på nøkkelindikatorer (KPI-er). Disse nøkkeltallene kan hjelpe deg med å måle fremgang, identifisere trender og avdekke forbedringsområder på tvers av virksomheten. I 2023 er det seks viktige KPI-er du bør følge med på.

Alle disse målingene er viktige for å forstå hvor godt nettbutikken din presterer økonomisk, og for å gi kundene en best mulig opplevelse når de bruker den. Det er verdt å merke seg at hver KPI har sin egen unike betydning, avhengig av hva du ønsker å oppnå med virksomheten din. Alle må imidlertid følges opp jevnlig for å kunne hevde seg blant konkurrentene!

1. Konverteringsfrekvens

Konverteringsfrekvensen viser hvor godt du konverterer besøkende på nettstedet til betalende kunder. Den forteller deg hvor mange prosent av besøkene som blir til bestillinger, og gir en god indikasjon på hvor effektive markedsføringskampanjene dine er når det gjelder å generere salg.

Konverteringsfrekvens er enkelt sagt prosentandelen av besøkende som fullfører en ønsket handling på nettstedet eller i appen din.

Hvis for eksempel 100 personer besøker nettbutikken din og fem av dem ender opp med å kjøpe noe, har du oppnådd en konverteringsrate på 5 %. Nå som vi har funnet ut hva dette betyr, kan vi diskutere hvordan vi måler denne raten. Formelen for å beregne konverteringsfrekvensen er enkel: del antall konverteringer med antall besøk på nettstedet multiplisert med 100 %.

Dette vil resultere i et lett forståelig prosenttall som viser hvor effektivt plattformen din tiltrekker seg målrettede handlinger fra brukerne. Nå som vi har vært inne på målingene, kan vi fokusere på forbedringsstrategier, for ikke bare bedre forståelse, men også kontinuerlig forbedring av ytelsen er avgjørende for å lykkes i dagens digitale miljø. Det finnes et utall verktøy og teknikker for å sikre optimalisering, men den minste motstands vei er fortsatt avgjørende.

Begynn med å foreta en grundig gjennomgang av brukeropplevelsen (UX) på både stasjonære og mobile enheter. Dette innebærer å vurdere designkompatibilitet, responsivitet, lastetider og innholdets relevans. Deretter følger A/B-testing, der ulike versjoner av nettsidene sammenlignes med hverandre for å finne ut hvilke elementer, for eksempel overskrifter eller oppfordringer til handling, som gir høyest konvertering.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Evaluer og test ulike tilnærminger til du finner de som gir best resultater. Det er flere faktorer som bidrar til høye eller lave priser, og derfor er det viktig å identifisere de områdene som har størst innvirkning, slik at man kan forstå betydningen og omsette bevisstheten til konkrete tiltak. Dette krever en detaljert analyse og en omfattende plan, som til syvende og sist bidrar til å øke engasjementet og tilfredsheten, og dermed øke inntektene og maksimere potensialet for fremtidig vekst.

2. Andel kunder som forlater handlekurven

Cart abandonment rate (CAR) måler hvor ofte kunder legger varer i handlekurven, men forlater den før de betaler. Dette tallet viser om kundene finner verdi på nettstedet eller om de forlater det uten å komme tilbake. Hvis butikken din har en høy CAR-prosent, betyr det at du mister potensielt salg på grunn av mislykkede kundereiser.

For å kunne måle og forbedre dette kritiske nøkkeltallet er det viktig å identifisere hvilke faktorer som bidrar til at kunder forlater handlekurven i nettbutikken. Ved å undersøke problemer knyttet til nettstedsdesign, brukeropplevelse (UX), flyt i betalingsprosessen, tilgjengelighet av betalingsalternativer eller åpenhet om fraktkostnader, kan du begynne å ta tak i disse utfordringene på en strategisk måte.

For å beregne andelen kunder som forlater handlekurven konsekvent, deler du det totale antallet fullførte kjøp på antall unike handlekurver som ble opprettet i løpet av en bestemt tidsperiode, og trekker deretter resultatet fra 100 %. Denne beregningen viser hvor effektivt salgstrakten din navigerer kjøperne gjennom de ulike fasene frem til de fullfører en bestilling.

Bruk verktøy som Google Analytics for å få inngående innsikt i kundereisen og finne de sidene der flest brukere har en tendens til å forlate handlekurven. En annen effektiv strategi er å ta i bruk varmekart som gir en visuell fremstilling av brukernes interaksjon på ulike nettsider, noe som bidrar til å avdekke potensielle problemer som påvirker konverteringen.

Vurder også å gjennomføre brukervennlighetstester med faktiske kunder som går gjennom kjøpsprosessen mens de blir observert eller filmet. På den måten kan du finne ut hvilke elementer som får folk til å forlate siden før de fullfører kjøpet, og du kan gjøre målrettede forbedringer for å redusere antallet kunder som forlater handlekurven. I tillegg kan du ta kontakt med kundene i kritiske øyeblikk ved hjelp av popup-vinduer og live chat-støttesystemer når de er i ferd med å forlate siden uten å fullføre kjøpet.

Alternativt kan du ta kontakt via oppfølgings-e-post etter ufullstendige transaksjoner.

3. Kundeanskaffelseskostnad

CAC er et viktig mål for å beregne hvor mye innsats og kostnader bedrifter investerer i å skaffe nye kunder - noe som er avgjørende for bedriftens vekst og suksess. Det tar hensyn til alle investeringer som gjøres for å tiltrekke seg potensielle kunder, for eksempel i form av reklame eller produktgaver.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

For bedrifter som ønsker å optimalisere markedsførings- og salgsstrategiene sine på en bærekraftig måte, er det avgjørende å forstå kundeanskaffelseskostnadene. Når du har innsikt i kundeanskaffelseskostnadene, blir det enklere å identifisere områder der utgiftene kan reduseres eller fordeles bedre, samtidig som du opprettholder et optimalt nivå av nye kunder.

Begynn med å beregne CAC ved hjelp av formelen: totale markedsføringskostnader dividert på antall nye kunder som erverves i løpet av en bestemt tidsperiode. Når du har dette utgangspunktet, kan du analysere hvilke markedsføringskanaler som er mest effektive når det gjelder å skaffe nye kunder.

alt_text (Kilde: KPIMax)

For å forbedre disse tallene bør du fokusere på strategier for å redusere kostnadene og samtidig opprettholde eller øke konverteringsraten. Effektiviser annonseringen ved hjelp av bedre målretting, slik at du finner de potensielle kundene som mest sannsynlig er interessert i produktet eller tjenesten din, i stedet for å gå bredt ut. I tillegg bør du utforske ulike vekstmetoder som er i tråd med bedriftens mål, og fortsette å eksperimentere til du finner taktikker som gir positive resultater.

Utvikling av sterke kunderelasjoner er også viktig for å redusere CAC over tid, ettersom lojale kunder krever mindre investeringer enn nyanskaffelser.

4. Gjennomsnittlig ordreverdi (AOV)

AOV hjelper netthandelsbedrifter med å identifisere hvor store inntekter hver enkelt kundeordre genererer. Det forteller dem også hva slags varer kundene kjøper og bruker på én gang, slik at de kan tilpasse markedsføringstiltakene deretter.

Du beregner AOV ved å dividere de totale inntektene som genereres i løpet av en bestemt periode, med antall bestillinger som er lagt inn i samme tidsrom. Denne verdifulle beregningen gir deg innsikt i kundenes kjøpsvaner og -mønstre, slik at du kan ta informerte beslutninger om markedsføringsstrategier, produktpriser og kampanjetilbud for å øke de samlede salgstallene.

Hvis bedriften din for eksempel tjener 20 000 dollar på 500 bestillinger i løpet av en måned, vil AOV være (20 000 dollar delt på 500) = 40 dollar per bestilling!

For å forbedre AOV på en effektiv måte bør du begynne med å analysere kundenes kjøpsatferd. Dette gjør det mulig å utvikle mer målrettede strategier, som mersalg eller kryssalg av relevante produkter til passende priser. Slå sammen populære varer og tilby dem som rabatterte pakker.

I tillegg til at det gir kjøperne en bedre verdioppfatning, oppmuntrer det også til flere kjøp i butikken din. Tilby gratis frakt på bestillinger over en viss grense, men sørg samtidig for at det er mulig uten at det går på bekostning av lønnsomheten. En annen taktikk er å opprette lojalitetsprogrammer som belønner kunder som kommer tilbake, basert på forbruksvanene deres over tid.

Disse insentivene skaper høyere verdier på grunn av den psykologiske motivasjonen for å oppnå belønningsmilepæler. Til slutt bør du vurdere å tilby eksepsjonell kundestøtte via live chat, slik at du får umiddelbar hjelp når du skal ta en kjøpsbeslutning. Hvis du får svar på spørsmål raskt, kan du unngå at handlekurven forlates, samtidig som du får flere muligheter til å gi produktanbefalinger som er skreddersydd til den enkelte brukers preferanser.

5. Kundens livstidsverdi (CLV)

CLV ser på den totale verdien av en kunde over tid. Dette gjør det mulig for bedrifter å fastslå hvor store inntekter hver enkelt kunde vil gi på lang sikt. Denne kunnskapen gjør det mulig for bedrifter å planlegge mer nøyaktig.

Å forstå kundenes livstidsverdi er avgjørende for bedrifter som ønsker å maksimere fortjenesten, beholde verdifulle kunder og utarbeide effektive markedsføringsstrategier. CLV refererer til den forventede inntekten en kunde vil generere gjennom hele kundeforholdet. Ved å beregne denne verdien får du innsikt i hvilke segmenter som er mest lukrative for bedriften, samtidig som du kan allokere ressursene mer effektivt til å tiltrekke deg og beholde verdifulle kunder.

For å beregne CLV nøyaktig må du identifisere nøkkelkomponentene: gjennomsnittlig kjøpsverdi, kjøpsfrekvens og kundens levetid. Først må du finne ut hvor mye kundene dine i gjennomsnitt bruker per transaksjon over en bestemt tidsperiode.

Deretter analyserer du hvor ofte de handler i samme tidsrom for å kartlegge kjøpsvanene deres. Til slutt evaluerer du hvor lenge kunden typisk har vært kunde i bedriften din, før du tar høyde for frafall. Når du har funnet disse faktorene, multipliserer du dem i denne rekkefølgen: Gjennomsnittlig kjøpsverdi x kjøpsfrekvens x kundens levetid = CLV.

På denne måten får du en helhetlig forståelse av hva den enkelte kunde bidrar med til bedriftens inntekter gjennom hele kundeforholdet. Forbedringsstrategier for å øke CLV bør fokusere på å øke hver komponent for seg, samtidig som de tre aspektene harmonerer med hverandre.

Å forbedre kundeopplevelsen er en effektiv strategi for å optimere og forbedre CLV. Ved å prioritere kundetilfredshet skaper du lojale, langsiktige kunder som bidrar betydelig til virksomhetens vekst.

Begynn med å innhente tilbakemeldinger fra eksisterende kunder gjennom spørreundersøkelser eller direkte samtaler. Dette vil bidra til å avdekke områder som må forbedres når det gjelder produktkvalitet, tjenesteleveranse, prisstrategier og annet. I tillegg kan du tilby personlige anbefalinger basert på individuelle preferanser for produkter eller tjenester ved hjelp av datadrevet innsikt fra tidligere interaksjoner med varemerket ditt. Belønningsprogrammer, for eksempel poengsystemer eller eksklusive medlemsfordeler, er også effektive for å oppmuntre til gjentatte kjøp. Dette er til fordel for begge parter, og forbrukerne får insentiver til å fortsette å velge deg fremfor konkurrentene, samtidig som det bidrar til økte inntekter.

6. Netto resultatmargin

Nettofortjenestemarginen er avgjørende for at virksomheten skal kunne gå fra middelmådig suksess til oppsiktsvekkende resultater. Dette nøkkeltallet måler og sammenligner nettofortjenesten med den totale omsetningen, slik at du får en bedre forståelse av lønnsomheten enn noen gang tidligere. Forskjellen mellom brutto- og nettomarginen kan brukes som en målestokk for hvor effektivt virksomheten fungerer.

Hvis bedriftens økonomi for eksempel har gått drastisk ned over tid, mens utgiftene har holdt seg stabile eller til og med økt, kan det være et tegn på at noe er ineffektivt fordelt. Kanskje er det behov for bedre lagerstyring eller nye markedsføringsstrategier. Ved å identifisere slike nøkkeltall kan du se nøyaktig hva som kan forbedres, slik at det feilsikre systemet kommer på rett spor igjen.

For å måle dette beregner du bedriftens nettofortjenestemargin ved hjelp av denne formelen: nettofortjeneste dividert på totale inntekter multiplisert med 100.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Dette gir deg en prosentandel som viser hvor mye faktisk fortjeneste som genereres per omsatt krone. For å forbedre nettofortjenestemarginen bør du fokusere på strategiske tiltak som å øke salgsvolumet, justere prisstrategien eller redusere kostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten. Analyser komponenter som variable utgifter, råvarer og lønnskostnader, samt faste utgifter som husleie og lønn.

Identifiser områder der det er mulig å gjøre innsparinger samtidig som effektiviteten opprettholdes. En annen tilnærming er å optimalisere produktiviteten i organisasjonen ved å strømlinjeforme prosesser, investere i teknologiske oppgraderinger eller opplæringsprogrammer for å øke prestasjonsnivået. Ved å øke den generelle arbeidseffektiviteten kan økt produksjon føre til bedre marginer over tid.

Overvåk bransjereferanser for å finne ut om nettofortjenestemarginen er innenfor akseptable grenser sammenlignet med konkurrentenes resultater. Overvåking av disse finansielle indikatorene kan gi verdifull innsikt i potensielle forbedringsmuligheter som venter på å bli implementert. Til slutt er det viktig å sette klare mål for å øke lønnsomheten basert på datadrevne beslutninger.

Med handlingsrettede analyser basert på relevante beregninger som spores frem til 2023 og utover, bør smarte bedrifter ikke forsømme å spore disse seks KPI-ene for å opprettholde en sunn økonomi slik at netthandelsbedriftene kan blomstre i morgen!

Sonu Yadav

Sonu Yadav

Certified Digital Marketing Manager at SEO Vendor

Sonu Yadav is a certified digital marketing manager at SEO Vendor. He has over eight years of experience in the field of digital marketing and has helped numerous businesses grow online. He is passionate about helping businesses succeed and enjoys seeing the results of his work.

Link: SEO Vendor

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app