Søknadens milepæler

2023 Q3

Fram til utgangen av 3. kvartal

PLANLAGT
 • Byråets verktøy
 • Ranktracker mobilapp
 • Legg til flere søkemotorer (YouTube, Amazon, Google Shopping og flere...)

2023 Q2

Fram til slutten av 2. kvartal

PLANLAGT
 • Nettstedsoppslagsverktøy
 • Rapporter om forbedringer
 • Innholdsverktøy
 • Global liste over nøkkelord

2023 Q1

Fram til slutten av 1. kvartal

PLANLAGT
 • Planlagt rangering (ukentlig, månedlig osv.)
 • Noter til diagrammer
 • Nye autorisasjonsmetoder: LinkedIn, AppleID
 • Ranktracker DEMO-konto
 • Integrering av Google Analytics og Search Console

2023 Q1

Februar

AVSLUTTET
 • Ny 7-dagers prøveperiode
 • Nye autorisasjonsmetoder: Google, Facebook, Microsoft

2022 Q3

September

AVSLUTTET
 • Nettstedsrevisjon 2.0

2022 Q2

Juni

AVSLUTTET
 • Verktøyet Backlink Monitor
 • Forbedringer av revisjonsverktøyet for nettsteder
 • Internasjonalisering av Ranktracker.com

2022 Q1

mars

AVSLUTTET
 • Ranktracker nøkkelord detaljside
 • Forbedringer av søkeordfinneren
 • Verktøy for tilbakekoblingskontroll

2022 Q1

Ranktracker 3.0

AVSLUTTET
 • Nytt mobilvennlig brukergrensesnitt
 • Oppdatert dashbord-layout
 • Enhetlige og oppdaterte popup-vinduer i appen
 • Nytt varslingssystem for apper
 • Nye brødsmuler
 • Ny side Navigasjon
 • Bryter for mørk modus/lys modus
 • Oppdatert filterlinje
 • Forenklede radutvidere
 • Forbedret funksjonalitet for SERP-funksjoner
 • Rank Tracker - Tags - forbedret gjennomføring
 • Keyword Finder - oppdatert 1. skjermbilde med nyere historikk og lister
 • SERP Checker - oppdatert første skjermbilde med nyere historikk
 • SERP Checker - lagt til flere tabelldata
 • SEO-sjekkliste - lagt til trekkspill, oppdatering av brukergrensesnittet
 • Rapporter - løst problem med rapportkonfiguratoren
 • Web Audit - forbedret layout
 • Webrevisjon - fast datapresentasjon for få delkomponenter
 • Veiviser - forbedret layout
 • Ren presentasjon av verktøytipsdata
 • Oppdaterte alle skjelettlastere
 • Tilpassede tabeller
 • Oppdaterte skjemaer og tilbakemeldinger
 • Nytt design for rene diagrammer
 • Implementering av nye tabeller
 • Nedtrekksmeny for ny konto
 • Oppdaterte nedtrekksmenyer for navigering
 • WhiteLabel - funksjonsbase
 • Mindre kodekorrigeringer

2021 Q4

Oktober

AVSLUTTET
 • Bing, Yandex, Yahoo! søkevolumer
 • E-postvarsler
 • SEO-veiledning

2021 Q3

14. juli

AVSLUTTET
 • Nettstedsrevisjon 1.0 lansert

2021 Q2

1. juni

AVSLUTTET
 • Ranktracker 2.0 lansert.
 • Søkeord 1.0 lansert
 • SERP Checker 1.0 lansert

2019 Q1

23. mars

AVSLUTTET
 • Ranktracker 1.0 lansert
 • Søkeordfinner beta lansert
 • SERP Checker beta lansert
 • Betaversjon av nettstedsrevisjon lansert
 • SEO-sjekkliste 1.0 lansert

2016 Q4

7. desember

AVSLUTTET
 • Ranktracker beta lansert

2015 Q2

1. mai

AVSLUTTET
 • Ranktracker alpha utgitt