• Arbeidsområde

6 typer opplæring for å forbedre ansattes prestasjoner

  • Felix Rose-Collins
  • 5 min read
6 typer opplæring for å forbedre ansattes prestasjoner

Introduksjon

Alle har forskjellige styrker og svakheter, og alle ansatte har oppgaver de er gode på, og oppgaver der de kan forbedre seg. Å identifisere styrkene og svakhetene til de ansatte er det første skrittet mot å gi dem den type opplæring de trenger for å forbedre prestasjonene sine.

Seks typer opplæring for å forbedre ytelsen

Gode ledere anerkjenner ansatte som er klare til å påta seg mer ansvar på arbeidsplassen. Enten du leder ansatte på stedet eller hybridansatte, bør opplæring være en viktig oppgave for enhver bedrift, fordi det bidrar til å fremme kreativitet og samtidig bygge lagånd blant medarbeiderne.

Opplæring er hvordan du posisjonerer en ansatt for å lykkes i en ny rolle - men hvilken opplæringsmetode er mest effektiv?

Svaret avhenger av resultatet du ønsker å oppnå. Nedenfor finner du seks ulike typer opplæring for å forbedre de ansattes prestasjoner.

Six Types of Training To Improve Performance (Bildekilde: Envato Elements)

Lederopplæring

Er avdelingslederen din klar til å bli butikksjef? Er et medlem av ditt regionale team forberedt på å gå over til en mer betydningsfull nasjonal rolle? I så fall trenger du lederopplæring.

Et stort multinasjonalt selskap, "JJM", gjennomførte et unikt opplæringsperspektiv for å øke mangfoldet i ledergruppen. JJM utviklet et program som bare var åpent for kvinner og underrepresenterte minoriteter. Selskapet ansatte også en mangfolds- og inkluderingsansvarlig på toppnivå.

JJM brukte en rekke opplæringsprogrammer for mangfold, inkludert coaching, webinarer og personlige moduler. I dag er JJM-teamet mye mer diversifisert, med programmer for å sikre at mangfoldet fortsetter. Selskapet er også mye mer transparent med sine mangfoldsdata enn det pleide å være, og denne endringen i bedriftskulturen har resultert i høye karakterer på medarbeidervurderingssider som Glassdoor.

Opplæring av lærlinger

I en tid med digitale SOP-er og nettbaserte "læringsmoduler" er det lett å overse opplæring av lærlinger. Men en-til-en, praktisk opplæring med en erfaren fagperson er en av de raskeste og mest omfattende opplæringsmetodene. Gjennom læretid kan du tilegne deg et moralsk kompass og solide arbeidsvaner for god forretningspraksis.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Kompetanserådgiver Andrew McDermott brukte lærlingopplæring for å starte karrieren sin. Ved å ta en lærlingstilling som fritidsassistent på et sportssenter fikk McDermott lønn samtidig som han lærte alt om idrettstrening.

Han knyttet også en rekke kontakter med personer som senere hjalp ham videre i karrieren. McDermott har fortsatt et nært forhold til sin mentor 14 år senere.

Opplæring av lærlinger holder bedriftene i live og i forkant.

Oppfriskningsopplæring

Refresher Training (Bildekilde: Envato Elements)

Fra hjørnekontoret til vaktmesteravdelingen kan alle i organisasjonen din trenge et oppfriskningskurs for å hente frem og styrke tidligere tilegnede ferdigheter.

Business Industrial Network så på "halveringstiden" for opplæring av ansatte og bruker casestudier for å støtte oppfriskningsopplæring hvert par år.

En studie av driftsfeil ved et stort kjemisk anlegg viste at de fleste skyldtes feil opplæring. Selskapets investering på 60 000 dollar i oppfriskningsopplæring tjente seg inn på omtrent tre måneder i form av færre driftsfeil. BIN fant ut at feilfrekvensen ved det kjemiske anlegget sakte ville øke over tid. Oppfriskningskurs annethvert år fikk tallene tilbake på rett spor.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Opplæring av de ansatte i bruk av kontorutstyr vil spare deg for både tid og penger. For eksempel kan du enkelt spare penger for bedriften din ved å bestille utskriftsrekvisita fra nettforhandlere (som Toner Buzz, 123office.com og andre) i stedet for å kjøpe fra overprisede store butikker. Dette er en enkel og rask gevinst.

Men hvis det du har kjøpt til en lav pris ikke brukes riktig, kan det likevel bli kostbart. Derfor kan selv de enkleste formene for opplæring av ansatte, som å lære de ansatte hvordan de skal bruke kontorutstyr og rekvisita på riktig måte, føre til konkrete økonomiske fordeler for virksomheten din. \

Introduksjonsopplæring

Et av de viktigste - og glemte - aspektene ved virksomheten er introduksjon av ansatte. Hvis du lærer opp nyansatte riktig, vil du unngå mange dårlige arbeidsvaner og plagsom omskolering senere.

IBMs innovative tilnærming til introduksjonsopplæring for ansatte har fått gode skussmål blant forretningsanalytikere. IBMs introduksjonsprogram varer i hele to år og introduserer nyansatte til de tekniske, kulturelle og personlige aspektene ved jobben.

Det er dyrt å lære opp nye ansatte og holde dem på et høyt ytelsesnivå. Men god onboarding fører til god oppbevaring. IBMs introduksjonsopplæring fokuserer på selskapet og dets muligheter i stedet for bare jobbrollen. Denne inkluderende og altomfattende velkomsten fremmer en følelse av engasjement og fellesskap som utnytter hver enkelt ansattes personlige erfaring.

Opplæring i teamarbeid

La meg høre deg si det! TEAMARBEID FÅR DRØMMEN TIL Å GÅ I OPPFYLLELSE! Få de ansatte til å jobbe sammen mot et felles mål med teamarbeidstrening.

Ifølge Deloitte har team bedre evne enn enkeltpersoner til å lære og tilpasse seg mye raskere. Opplæring av de ansatte i et teammiljø hjelper deg ikke bare med å bygge bedre relasjoner med dem, men øker også engasjementet og produktiviteten.

En gruppe motiverte individer vil utfordre hverandre til å komme opp med nye ideer som aldri ville kunne oppnås alene - hva er viktigere enn å gi arbeidstakere muligheter for vekst?

Opplæring i tidsstyring

Time Management Training (Bildekilde: Envato Elements)

Få mest mulig ut av tiden og produktiviteten, og spre denne kulturen til alle avdelinger i virksomheten. Produktive ansatte får mest mulig ut av tiden sin og bruker den fornuftig.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Phil i Storbritannia lærte å prioritere tiden sin med tidsmatrisesystemet. Phil pleide å spise lunsj ved skrivebordet sitt og følte likevel at han alltid kom på etterskudd med arbeidsprosjekter. Å hjelpe kolleger tok opp en del av Phils typiske arbeidsdag.

Opplæring i tidsstyring hjalp Phil med å lære å prioritere tid og oppgaver og sette av tid til å stresse ned. Ved å dele opp arbeidsdagen i overkommelige oppgaver, ta i bruk et godt planleggingsprogram og lære å si nei til kolleger som trengte hjelp, ble Phil lykkeligere og mer effektiv på jobben.

Ulike opplæringsmetoder

  • Opplæringpå jobben - Denne metoden gjør det mulig for ansatte å lære praktisk mens de tjener penger. Opplæringsmetoder på arbeidsplassen kan variere fra opplæring i arbeidsinstruksjoner til coaching og jobbrotasjon, der de ansatte bytter på ulike roller i virksomheten for å få et bedre inntrykk av arbeidsflyten og medarbeidernes oppgaver.
  • Simuleringsopplæring - Å leke "la oss late som" fungerer for barnehagelærere, og det er en effektiv måte å lære opp personalet på. Rollespill er viktig ved opplæring av salgs- og kundeservicemedarbeidere. Ledelsesspill tar for seg forretningsteori og praktiske ferdigheter. Case-metoder sammenligner eksempler fra "den virkelige verden" for å finne den beste forretningspraksisen.
  • Kunnskapsbasert opplæring - Alle bedrifter har sitt eget fellesskap av kolleger og fagfolk. Bruk ressurser som forelesninger, seminarer og konferanser for å forbedre de ansattes prestasjoner, eller til og med salgsopplæring for salgsteamet ditt, slik at de også blir sertifisert.

Du kan også hjelpe de ansatte med å forbedre sine digitale ferdigheter ved å gi dem de riktige digitale verktøyene de trenger for å lykkes. Hvis de er sterkt involvert i nettbasert arbeid og ikke vet hvordan visse ting skal gjøres eller hvilken programvare som er best egnet for nybegynnere, kan du gi dem grunnleggende teknisk kunnskap om hvordan man bygger og redigerer nettsteder.

  • **Eksperimentelle metoder **- Nye og fremvoksende konsepter - som opplæring i sensitivitet og emosjonell intelligens - gjør arbeidsplassene tryggere, mer inkluderende og mer produktive. Studier viser en sammenheng mellom EI-opplæring og bedre STEM- (The Situational Test of Emotion Management) og STEU-resultater (The Situational Test of Emotion Understanding).

Veien til topp ytelse

The Road To Peak Performance (Bildekilde: Envato Elements)

Opplæring er en effektiv måte å forbedre de ansattes prestasjoner og øke produktiviteten på.

Profftips: Bruk digitale produktivitetsverktøy for å forbedre teamets effektivitet.

Ta hensyn til hver enkelt persons styrker og svakheter når du oppretter jobbroller og salgsmål. God opplæring gir de ansatte gode forutsetninger for å lykkes. Kontinuerlig læring - og oppfriskningskurs - er bra for bedriften!

Det er like viktig hva de ansatte mener om organisasjonen din. Du kan tiltrekke deg nye ansatte basert på medarbeideruttalelser - vis dem hvordan de kan forvente å bli behandlet. Det er veldig viktig å vise at du verdsetter de ansatte, det er slik du tiltrekker deg de beste talentene.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app