• Forretningsteknologi og automatisering

Automatiser kundehåndteringen med CRM: Effektivisering av forretningsprosessene

 • Firmao
 • 4 min read
Automatiser kundehåndteringen med CRM: Effektivisering av forretningsprosessene

Introduksjon

computer with charts

Automatisering av kundeadministrasjonsprosesser er i ferd med å bli et sentralt element i den voksende dynamikken i moderne virksomheter. I en tid med digitalisering og økende konkurranse er effektiv kundeadministrasjon (CRM) ikke bare en fordel, men en nødvendighet for bedrifter som ønsker å opprettholde og utvide kundebasen. Riktig bruk av et CRM-system forenkler ikke bare arbeidet til salgsteamet, men har også stor betydning for kvaliteten på kundeservicen, noe som i det lange løp vil resultere i økt lønnsomhet for bedriften.

Formålet med denne artikkelen er å presentere praktiske måter å automatisere kundehåndteringsprosesser på ved hjelp av avanserte CRM-verktøy for å forbedre markedsførings-, salgs- og kundeserviceaktiviteter. Vi viser hvordan automatiserte mekanismer kan erstatte manuelle oppgaver, slik at du kan bruke ressursene dine mer effektivt og fokusere på de strategiske aspektene ved virksomheten.

Hva er automatisering av kundebehandlingsprosesser?

Med automatisering av kundebehandlingsprosesser menes bruk av teknologi og verktøy, for eksempel CRM-systemer, for å effektivisere og forenkle kundebehandlingen. Kort sagt innebærer det å erstatte manuelle og repetitive oppgaver med datasystemer som opererer i henhold til forhåndsdefinerte regler og scenarier. Automatiseringen av CRM-prosesser skal øke effektiviteten, eliminere feil og gjøre det mulig for de ansatte å fokusere på mer verdifulle aspekter ved kundekontakten.

Viktige prosesser som kan automatiseres ved hjelp av et CRM-system

 1. Kontaktadministrasjon: Automatiseringen kan omfatte innsamling og lagring av informasjon om kundene, deres kjøpshistorikk, preferanser og interaksjon med selskapet.
 2. Håndtering av forespørsler: Tildel automatisk forespørsler til de rette medarbeiderne, overvåk status for forespørsler og generer varsler til kunden.
 3. Markedsføringskampanjer: Opprett, planlegg og overvåk markedsføringskampanjer, inkludert automatisk utsendelse av personlig tilpasset e-post, SMS eller andre former for kommunikasjon.

Eksempel: E-postkampanjer

Du kan automatisere utsendelsen av personlige e-poster til ulike kundesegmenter basert på kjøpshistorikk, preferanser eller atferd på nettstedet.

 1. Salgsprosesser: Følg salgstrakten, generer automatisk tilbud og kontrakter og påminnelser om viktige milepæler i salgsprosessen.
 2. Kontraktsadministrasjon: Bruk CRM-systemet til automatisk å sende påminnelser om kommende betalinger, kontrakter eller tidsfrister.
 3. Betalingsbehandling: Automatisk generering av fakturaer, overvåking av betalinger og påminnelser om forfalte betalinger.

Implementering av automatisering i praksis

 • Definere prosesser: Det første trinnet er å identifisere prosesser som kan automatiseres. Det kan være salgsprosesser, billettbehandling, markedsføringskampanjer eller betalingsbehandling.
 • Konfigurering av CRM-systemet: Når prosessene er identifisert, konfigureres CRM-systemet slik at det kan reagere på ulike situasjoner. Dette innebærer blant annet å opprette regler, scenarier og automatiske varsler.
 • Testing og optimalisering: Etter implementeringen bør automatiseringsprosessene testes grundig og justeres avhengig av resultater og tilbakemeldinger fra brukerne.

firmao

CRM-integrasjoner - hvorfor er de viktige?

CRM-integrasjoner spiller en nøkkelrolle når det gjelder å optimalisere og automatisere ulike aspekter av kundebehandlingen. De innebærer at ulike applikasjoner, verktøy eller plattformer kobles til CRM-systemet for å utveksle data og funksjonalitet. Her er noen grunner til at integrasjoner er så viktige:

 • Sentralisering av data: Ved å integrere ulike verktøy og plattformer (f.eks. e-post, sosiale medier, dataanalyseverktøy osv.) med et CRM-system kan all kundeinformasjon samles på ett sted. Dette gjør det igjen enklere å analysere data og ta beslutninger.
 • Automatisering av prosesser: Med integrasjoner kan mange rutineoppgaver (som dataregistrering, sortering av leads og kommunikasjon med kunder) automatiseres, noe som sparer tid og ressurser.
 • Forbedret kundeservice: Integrasjon med kundeserviceverktøy som chatbots gir raskere og mer effektiv håndtering av kundeforespørsler og -henvendelser.
 • Forbedret intern kommunikasjon: Integrering av CRM med bedriftens interne systemer (f.eks. ERP, prosjektstyringssystemer) kan bidra til å forbedre kommunikasjonen mellom ulike avdelinger, noe som i siste instans kan føre til mer konsekvent og effektivt arbeid.
 • Analyse og rapportering: Tilgang til integrerte data fra en rekke ulike kilder gjør det enklere å lage omfattende rapporter og analyser, noe som er avgjørende for å kunne ta strategiske forretningsbeslutninger.
 • Skalerbarhet: Gjennom integrasjoner kan et CRM-system enkelt skaleres og tilpasses bedriftens skiftende behov. Hvis et selskap for eksempel bestemmer seg for å innføre en ny salgskanal, kan den enkelt integreres i det eksisterende CRM-systemet.
 • Personalisering: Integrerte systemer gjør det også mulig å tilpasse kundekommunikasjonen bedre, ettersom de har tilgang til et større datasett (f.eks. kjøpshistorikk, preferanser, interaksjoner på nettstedet).
 • Datasikkerhet: Godt integrerte systemer kan også tilby bedre datasikkerhetsløsninger, for eksempel ved å bruke enhetlige sikkerhetsstandarder og protokoller.
 • Kostnader: Selv om integrering av ulike systemer kan kreve en del penger i starten, kan det på sikt føre til betydelige besparelser ved å automatisere og optimalisere ulike prosesser.
 • Konkurransekraft: Bedrifter som effektivt integrerer og utnytter CRM-systemene sine, har en tendens til å få et konkurransefortrinn fordi de er i stand til å reagere raskere og mer effektivt på markeds- og kundebehov.

Mobilitet til fingerspissene

En mobilapplikasjon for et CRM-system kan øke produktiviteten og effektiviteten i kundehåndteringen betraktelig. Mobilitet gir deg tilgang til databasen og kundeinformasjonen uansett hvor du befinner deg. I tillegg er mobilapplikasjonen uunnværlig i situasjoner der rask tilgang til kundedata er avgjørende (for eksempel under møter, presentasjoner eller telefonsamtaler). Mobilapper har ofte funksjoner for automatisk dataregistrering, som skanning av visittkort og kalendersynkronisering, noe som øker produktiviteten.

Med muligheten til å jobbe mens man er på reise eller venter på et møte, kan de ansatte disponere tiden sin mer effektivt. Noen apper gjør det mulig å kontakte kunder direkte via e-post, SMS eller telefonsamtaler direkte fra appens grensesnitt. Moderne mobilapper er som regel designet for å være intuitive og enkle å bruke, noe som gir en bedre brukeropplevelse.

phone

Sammendrag

Automatisering av kundebehandlingsprosessene ved hjelp av et CRM-system er nøkkelen til effektiv håndtering av forretningsrelasjoner. Ved å eliminere repetitive oppgaver, redusere antall feil og gjøre kommunikasjonen mer personlig, kan bedriftene fokusere på å bygge varige og tillitsfulle relasjoner med kundene. Det er imidlertid verdt å huske på at automatisering er et verktøy som støtter, ikke erstatter, menneskelig interaksjon og ekspertise. Til syvende og sist er det den rette kombinasjonen av automatisering, menneskelig empati og strategi som fører til overlegen kundeservice.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Hvis du ennå ikke bruker et CRM-system for å automatisere kundehåndteringen, bør du vurdere å implementere det så snart som mulig - fordelene kan være betydelige.

Firmao

Firmao

CRM/WMS

This article was created in collaboration with Firmao, a Polish CRM/WMS process automation software available in the cloud. Firmao is dedicated to small and medium-sized service, sales and manufacturing companies, and thanks to its modular design, it provides a unique ability to quickly and easily adapt to the specific needs of any company. It’s a European alternative to American systems such as SalesForce, Hubspot, Indian Zoho or Russian Bitrix24.

Link: Firmao

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app