• Markedsføring

Å bryte illusjonen: Avkoding av viktige KPI-er for markedsførere

  • Jarek Rozanski
  • 6 min read
Å bryte illusjonen: Avkoding av viktige KPI-er for markedsførere

Introduksjon

Markedsføringskampanjer på nettet er like mye kunst som vitenskap. Kunsten ligger i å skape overbevisende innhold og engasjerende design, mens vitenskapen ligger i tallene. Det er her KPI-ene kommer inn i bildet. De er selve hjertet i enhver markedsføringskampanje på nettet.

I det stadig voksende digitale markedsføringslandskapet spiller Key Performance Indicators (KPI-er) en avgjørende rolle når det gjelder å spore suksessen til nettkampanjer.

Som markedsfører må du sannsynligvis navigere i dette komplekse terrenget og forsøke å forstå de viktigste KPI-ene, verktøyene som kreves for å dekode dem, og hvordan du skal forholde deg til de ofte oversette aspektene personvern og AI-involvering. Men i takt med at det digitale landskapet endrer seg raskt, endres også KPI-ene som markedsførere må fokusere på.

Denne artikkelen tar sikte på å avkode de viktigste KPI-ene for 2023, med særlig vekt på personvern og rollen til kunstig intelligens. Det er en omfattende guide som hjelper deg med å ligge i forkant.

Forstå KPI-er

Forestill deg Key Performance Indicators (KPI-er) som tolkere av data som overvåker hvor effektivt et selskap når sine mål. I det digitale markedsføringsuniverset kan KPI-er fungere som detektivens forstørrelsesglass og avsløre detaljene i alt fra trafikk på nettstedet til konverteringsrater, belyse kampanjens resultater og styre fremtidige strategier.

Understanding KPIs (Kilde)

Husker du da besøk på nettstedet var trofeet markedsførere jaktet på? Et perfekt eksempel på dette er da bedrifter på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet ofte betraktet "antall besøk på nettstedet" som den hellige gral for suksess. Jo flere treff, jo bedre trodde de at de gjorde det.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

I dag er situasjonen en helt annen. Ta en moderne småbedrift, for eksempel en liten e-handelsbutikk. For dem har KPI-er som konverteringsfrekvens og kundenes livstidsverdi tatt over oppmerksomheten. I stedet for å være besatt av hvor mange som har besøkt nettstedet deres, fokuserer de på hvor mange som faktisk har gjennomført et kjøp, eller hvor ofte de kommer tilbake for å kjøpe igjen. De har innsett at det ikke lenger bare handler om å tiltrekke seg kunder, men også om å beholde dem og maksimere verdien av dem over tid.

Et annet talende eksempel er hvordan markedsføringsbyråer nå prioriterer engasjement i sosiale medier fremfor antall følgere: engasjementsraten gir et mer reelt bilde av hvor aktivt publikum interagerer med innholdet.

Dette perspektivskiftet understreker behovet for at markedsførere holder seg oppdatert på den skiftende rytmen i KPI-ene og justerer strategiene deretter. Ettersom den digitale verdenen utvikler seg raskt, er det viktig å være synkronisert med KPI-ene og kontinuerlig finjustere strategiene.

Viktige nøkkeltall for 2023

La oss starte diskusjonen med å dykke ned i de nøkkeltallene som kommer til å være avgjørende i 2023. Disse KPI-ene fungerer som fyrtårn som styrer markedsføringsskipet vårt gjennom den digitale verdenens urolige hav.

Brukerengasjement

Tenk på dette som en samtale på tomannshånd med nettpublikummet ditt. Den måler intensiteten i samspillet mellom brukerne og merkevaren din ved hjelp av indikatorer som sidevisninger, liggetid og fluktfrekvens. Når engasjementet øker, er det et tegn på at innholdet ditt treffer publikum.

Konverteringsrater

Applausen etter opptredenen. Denne KPI-en viser hvor stor andel av brukerne som reagerer på din digitale oppfordring til handling, enten det dreier seg om å gjennomføre et kjøp eller abonnere på et nyhetsbrev. Høye konverteringsrater betyr at markedsføringstaktikken din treffer blink.

Conversion rates (Kilde)

Kundeanskaffelseskostnad (CAC)

Prislappen for å få en ny kunde. Målet ditt er å holde denne kostnaden lav, mens verdien og lønnsomheten som kunden leverer, er høy.

Avkastning på investeringen (ROI)

Frukten av markedsføringsarbeidet. Ved å dividere nettofortjenesten fra en kampanje med de totale kostnadene, gir ROI et klart bilde av lønnsomheten i markedsføringsarbeidet.

Return on Investment (Kilde)

Kundens livstidsverdi (CLV)

Den gylne gås. Dette er den totale fortjenesten du forventer å få fra en kunde gjennom hele kundeforholdet. Jo høyere CLV, desto mer verdifull og lønnsom er kunden for virksomheten.

Customer Lifetime Value (Kilde)

Engasjement i sosiale medier

Den digitale applausen. Den kvantifiserer interaksjoner som likes, delinger og kommentarer på sosiale medier. Når engasjementet øker, er det et tegn på at merkevaren din blir stadig mer synlig og lojal.

Trafikk og atferd på nettstedet

Sporene de besøkende etterlater seg. Tall som antall besøkende, besøkte sider og tid brukt på nettstedet gir verdifull innsikt i brukernes atferd og preferanser, slik at du kan skreddersy tilnærmingen din deretter.

Webanalyseverktøyenes rolle i avkodingen av KPI-er

Nettanalyseverktøy hjelper oss i jakten på å tyde KPI-er. Verktøyene kan spore og analysere disse nøkkelindikatorene og gir oss tilgang til uvurderlige sanntidsdata, trender og dyp innsikt i brukeratferd.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

The role of web analytics tools in decoding KPIs (Kilde)

Disse verktøyene er ikke bare et middel til å måle KPI-er. De er et potent arsenal for markedsførere som gir innsikt, hjelper til med å ta beslutninger og bidrar til å stake ut kursen for den digitale markedsføringsstrategien. En vellykket bruk av disse verktøyene er imidlertid ikke bare en plug-and-play-affære.

Begynn med å sette et klart mål - et definert mål fungerer som et fyrtårn som styrer analysen. Uten et spesifikt mål risikerer du å drukne i et hav av data som ikke tjener et meningsfylt formål. Enten målet er å øke konverteringen, forbedre brukerengasjementet eller redusere kostnadene ved å skaffe nye kunder, må målet være krystallklart.

Velg deretter KPI-ene dine med omhu. De er lakmustestene som gir deg viktig informasjon om dine resultater. Husk at relevans er avgjørende her. De valgte KPI-ene bør gjenspeile de målene du har satt deg. Hvis du ønsker å øke konverteringen, kan konverteringsraten være en relevant KPI. Hvis det handler om å få en bedre forståelse av målgruppen din, er det kanskje brukerengasjement som gjelder.

Til slutt må du ikke glemme mantraet "gjennomgå og forbedre". For å henge med i svingene på markedsføringsarenaen må du jevnlig gjennomgå strategien din basert på bevisene - dataene dine. Ser du en økning i brukerengasjementet? Finn ut hva som fungerer, og gjør mer av det. Går konverteringsraten ned? Analyser og juster taktikken.

Personvernhensyn ved sporing av KPI-er

Personvern blir stadig viktigere for hver dag som går. Personvernhensyn kan skape utfordringer, men de gir også bedrifter muligheter til å vise at de er opptatt av etisk datapraksis. I arbeidet med å tolke og bruke KPI-er på en effektiv måte er det viktig å ta hensyn til de potensielle personvernproblemene som dukker opp.

Den digitale tidsalderens personvernparadigme

  • Bekymring: Den digitale tidsalderen blir ofte sett på som en enorm, åpen database, med en nyvunnet mulighet til å få tilgang til personlig informasjon som aldri før. Selv om vi som markedsførere lengter etter innsiktsfulle data, må vi også være oppmerksomme på det økende fokuset på personvern.
  • Løsning: Det er viktig å finne en balanse. Bruk data på en ansvarlig måte, samle bare inn det som er nødvendig, og sørg alltid for åpenhet rundt innsamling og bruk av data. Denne tilnærmingen reduserer ikke bare personvernproblemer, men bygger også tillit hos publikum.

Påvirkning fra lover og forskrifter om personvern

  • Bekymring: Personvern står i sentrum, og lover og forskrifter er i rask utvikling. Dette kan ha stor innvirkning på hvordan vi sporer og tolker KPI-er. Manglende overholdelse er ikke bare risikabelt - det kan også bli kostbart.
  • Løsning: Hold deg oppdatert på personvernlover som er relevante for din virksomhet og ditt geografiske område. Sørg for at rutinene for sporing og håndtering av data er i samsvar med loven. Hvis du er i tvil, bør du rådføre deg med en juridisk ekspert som kan hjelpe deg med å navigere i dette farvannet.

Effektiv KPI-sporing med respekt for brukernes personvern

  • Bekymring: Etter hvert som bevisstheten om personvern øker, øker også utfordringen med å spore KPI-er på en effektiv måte uten å krenke brukernes personvern.
  • Løsning: Respekter brukernes valg og rettigheter. Tilby tydelige alternativer for datadeling og fravalg. Bruk anonymiserings- eller pseudonymiseringsteknikker der det er mulig for å beskytte brukernes identitet. Husk at effektiv KPI-sporing og respekt for brukernes personvern ikke utelukker hverandre - de kan og bør gå hånd i hånd.

Fremtidens KPI-er: AI og maskinlæring

KPI-sporing og -analyse står foran en revolusjonerende endring, og katalysatorene er ingen ringere enn kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML).

AI og ML er ikke bare moteord; de er den dynamiske duoen som omformer KPI-sporing og -analyse. De gjør dataanalysen mer sofistikert og analyserer enorme datamengder lynraskt. Med denne kapasiteten kan markedsførere raskt identifisere mønstre og trender som ellers kunne ha gått ubemerket hen, noe som gjør det mulig å ta mer nøyaktige, tidsriktige og datadrevne beslutninger.

AI-algoritmer kan effektivt avkode KPI-er ved å identifisere underliggende mønstre og sammenhenger. Et AI-verktøy kan for eksempel analysere brukeratferd og forutsi konverteringsrater, eller vurdere kundeinteraksjoner og forutsi frafall. Det handler like mye om å forutse fremtidige trender og håndtere potensielle utfordringer i forkant som det handler om fortiden.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Det er åpenbart at AI og ML vil fortsette å omdefinere KPI-sporing. Vi ser for oss at AI-verktøyene vil bli enda mer intelligente og intuitive og gi KPI-oppdateringer og prediktiv innsikt i sanntid. Etter hvert som disse verktøyene utvikler seg, kan vi bli vitne til en fremvekst av prediktive KPI-er, som gjør det mulig for bedrifter ikke bare å reagere på nåværende resultater, men også proaktivt å forme fremtidige resultater.

Konklusjon

I det stadig skiftende digitale markedsføringslandskapet står KPI-ene sterkt og hjelper oss med å måle effektiviteten, styre strategiene og drive virksomheten fremover.

Samtidig som vi streber etter innsikt og suksess, må vi aldri glemme verdien av brukernes personvern. Det er en hårfin balansegang vi som markedsførere må mestre - å balansere mellom effektiv KPI-sporing og hensynet til brukernes personvern. Ved å sikre åpenhet og etisk praksis i datahåndteringen kan vi ikke bare overholde regelverket, men også gjøre oss fortjent til publikums tillit og lojalitet.

Når vi nå tar steget inn i fremtidens KPI-analyse, gir transformativ teknologi oss muligheten til å forvandle data til visdom - ikke bare forstå, men også forutse, ikke bare reagere, men proaktivt forme forretningsfortellingen vår.

KPI-arbeidet er like utfordrende som det er givende. Det er en reise med kontinuerlig læring, tilpasning og vekst. Så la oss forbli nysgjerrige, holde oss etiske og fortsette å innovere, for det er den sanne ånden til en markedsfører - å omfavne eventyret, feire det man lærer og alltid, alltid bevege seg fremover.

Jarek Rozanski

Jarek Rozanski

Founder of Wide Angle Analytics

Jarek Rozanski is the Founder of Wide Angle Analytics. After a successful career in investment banking and financial services, he decided to explore the world of start-ups and eventually start his own. Privacy, one of our basic human rights, needs strong protection according to Jarek.

Link: Wide Angle Analytics

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app