• E-postmarkedsføring og analyse

Statistikk for e-postmarkedsføring: Viktige indikatorer for suksess og hvordan du kan utnytte dem

 • Felix Rose-Collins
 • 10 min read
Statistikk for e-postmarkedsføring: Viktige indikatorer for suksess og hvordan du kan utnytte dem

Introduksjon

I den digitale markedsføringsverdenen er e-postmarkedsføring et uunnværlig verktøy for bedrifter, som gjør det mulig for dem å komme i kontakt med målgruppen, stimulere salget og skape varige relasjoner. Hvor effektive e-postkampanjer er, avhenger imidlertid i stor grad av at man forstår og analyserer relevante måltall. Disse beregningene fungerer som et kompass som hjelper markedsførere med å ta informerte beslutninger, finjustere strategier og oppnå bedre resultater.

aweber Bildekilde \

E-postmarkedsføring har utviklet seg til å bli en viktig ressurs for bedrifter, og er en strømlinjeformet og kostnadseffektiv måte å engasjere kunder på. Det er imidlertid ikke nok bare å sende e-post. For å maksimere effekten av e-postkampanjer er det nødvendig med grundig sporing og analyse av nøkkeltall som gir uvurderlig innsikt i hvor vellykket kampanjen er og hvordan den kan forbedres. I denne artikkelen går vi nærmere inn på viktige indikatorer for e-postmarkedsføring, og gir deg omfattende veiledning i hvordan du kan utnytte dem for å oppnå resultater og forretningsmål. \

Forstå viktigheten av nøkkelindikatorer for suksess

Sporing og analyse av nøkkeltall er avgjørende for å lykkes med e-postmarkedsføringskampanjer. Disse indikatorene gir verdifull innsikt i kampanjenes resultater og gjør det mulig å ta datadrevne beslutninger. Ved å forstå viktigheten av disse indikatorene kan du identifisere hva som fungerer og hva som må forbedres, noe som til syvende og sist bidrar til at du oppnår bedre resultater og når forretningsmålene dine.

Viktigheten av nøkkelindikatorer for e-postmarkedsføring kan ikke overdrives når det gjelder å vurdere hvor vellykkede og effektive e-postkampanjer er. Disse indikatorene fungerer som viktige kontrollpunkter som gir verdifull innsikt i ulike aspekter ved kampanjens resultater. Det er flere grunner til at det er viktig å forstå og analysere disse indikatorene:

 1. Evaluering av ytelse: Nøkkelindikatorer som åpningsrater, klikkrater (CTR), konverteringsrater, avvisningsrater og avmeldingsrater gir et omfattende bilde av hvordan mottakerne engasjerer seg i e-postene dine. Disse dataene kan brukes til å evaluere effektiviteten til innholdet, emnelinjene og den overordnede kampanjestrategien.
 2. Muligheter for optimalisering: Ved å følge nøye med på disse beregningene kan markedsførere identifisere områder som krever forbedring. En lav åpningsrate kan for eksempel indikere at det er behov for mer overbevisende emnelinjer, mens en høy avvisningsrate kan være et tegn på problemer med kvaliteten på listene eller e-postleveringen.
 3. Datadrevet beslutningstaking: Ved å utnytte disse beregningene blir det mulig å ta datadrevne beslutninger. I stedet for å basere seg på antakelser eller gjetninger kan markedsførere ta informerte valg basert på konkrete data for å forbedre sine strategier for e-postmarkedsføring.
 4. **Økt publikumsengasjement: **Ved å forstå nøkkelindikatorene kan markedsførere skreddersy innhold, leveringstider og segmenteringsstrategier slik at de treffer målgruppen bedre. Denne personaliseringen fører til høyere engasjement og større sjanse for konvertering.
 5. **Kostnadseffektivitet: **Effektiv bruk av beregninger resulterer i optimaliserte kampanjer som gir høyere avkastning på investeringen. Det bidrar til en mer effektiv ressursallokering ved å fokusere på de strategiene som viser seg å være mest vellykkede.
 6. Kontinuerlig forbedring: Målinger fungerer som referansepunkter for kontinuerlig forbedring. Ved å analysere disse indikatorene er det mulig å foreta gjentatte forbedringer, slik at e-postmarkedsføringen hele tiden utvikler seg i takt med endringer i målgruppepreferanser og bransjetrender.

Betydningen av nøkkelindikatorer for e-postmarkedsføring ligger i deres evne til å gi innsikt som kan brukes til å ta bedre beslutninger, optimalisere kampanjeytelsen og i siste instans føre til økt engasjement og konvertering.

deskera Bildekilde

Viktige måleparametere for e-postmarkedsføring

For å kunne spore og analysere resultatene av e-postmarkedsføringskampanjene dine på en effektiv måte, er det viktig å forstå hvilke nøkkeltall du bør måle. Disse beregningene vil gi deg verdifull innsikt i hvor vellykkede kampanjene dine er, og hjelpe deg med å ta datadrevne beslutninger. Her er en oversikt over de viktigste beregningene for e-postmarkedsføring, forklart i punkter:

 • Åpningsfrekvens: Åpningsfrekvensen måler andelen mottakere som åpner e-posten din. Det er en viktig indikator på hvor engasjerende emnelinjene og innholdet i e-posten din er for mottakerne. En høy åpningsrate tyder vanligvis på stor interesse fra mottakerne og effektive emnelinjer.

 • Klikkfrekvens (CTR): CTR måler andelen mottakere som klikker på lenker eller CTA-er i e-posten din. Det viser hvor effektivt innholdet ditt er når det gjelder å oppfordre til handling, og om du har valgt riktig søkeord. En høyere CTR er et tegn på engasjerende innhold og en effektiv oppfordring til handling.

 • Konverteringsfrekvens: Denne beregningen viser hvor mange prosent av mottakerne som utfører en ønsket handling etter å ha mottatt e-posten din (f.eks. foretar et kjøp eller melder seg på et webinar). En høy konverteringsfrekvens viser hvor effektiv e-postkampanjen din er når det gjelder å skape konkrete resultater.

 • Avvisningsrate: Bounce rate er prosentandelen e-poster som ikke ble levert til mottakernes innbokser. Den viser potensielle problemer med e-postleverbarheten eller kvaliteten på e-postlisten din. En høy avvisningsrate krever oppmerksomhet for å opprettholde en ren og effektiv e-postliste.

 • Avmeldingsrate: Avmeldingsraten viser prosentandelen av mottakere som melder seg av eller avslutter abonnementet på flere e-poster. Det indikerer misnøye eller manglende interesse for innholdet ditt. Det er avgjørende at du har kontroll på denne andelen for å beholde en engasjert abonnentbase.

 • Vekstrate for listen: Denne beregningen måler hvor raskt e-postlisten din vokser eller krymper. Det gjenspeiler hvor effektive strategiene dine er når det gjelder å skaffe og beholde abonnenter. En god listevekst er et tegn på at arbeidet med å engasjere målgruppen har vært vellykket.

 • Videresendings-/delingsfrekvens: Videresendings-/delingsfrekvensen angir prosentandelen mottakere som videresender eller deler e-postinnholdet ditt. Det viser hvor engasjerte mottakerne er og hvor virale e-postkampanjene dine er, og viser at innholdet treffer målgruppen.

Keran Smith, en av grunnleggerne av LYFE Marketing, sier: "Å forstå og spore disse nøkkeltallene er avgjørende for å kunne vurdere resultatene av e-postmarkedsføringskampanjene dine. De gir innsikt i publikums engasjement, innholdseffektivitet og kampanjesuksess, noe som gir grunnlag for informerte beslutninger og strategiske optimaliseringer.

peppercontent Bildekilde

Utnytte åpningsfrekvensen for effektive e-postkampanjer

For å utnytte åpningsfrekvensen til effektive e-postkampanjer er det viktig å forstå hvilke faktorer som påvirker denne beregningen. Et viktig element er emnelinjen, som er førsteinntrykket og kan enten lokke eller avskrekke mottakerne fra å åpne e-posten.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

For å optimalisere åpningsfrekvensen kan du vurdere å tilpasse emnelinjene ved å bruke mottakerens navn eller referere til mottakerens siste interaksjon med varemerket ditt. I tillegg kan kortfattede og overbevisende emnelinjer som skaper en følelse av at det haster eller gir verdi, ha stor innvirkning på åpningsraten.

A/B-testing kan dessuten hjelpe deg med å finne ut hvilke emnelinjer som treffer målgruppen din best. Ved å sammenligne åpningsraten for ulike emnelinjer kan du finne ut hva som er mest effektivt, og tilpasse e-poststrategiene deretter.

Husk at åpningsfrekvensen gir viktig innsikt i den umiddelbare effekten av e-postkampanjene dine. Ved konsekvent å analysere og forbedre emnelinjene og eksperimentere med ulike strategier kan du utnytte åpningsraten til å øke engasjementet betraktelig. Denne prosessen, som vi kan beskrive som en "empower review" av tilnærmingen din, fører til slutt til at du oppnår større suksess med e-postmarkedsføring.

Klikkfrekvens: Engasjement og konvertering

Klikkfrekvens (CTR) er et annet viktig mål for e-postmarkedsføring som måler prosentandelen mottakere som klikker på en lenke i e-posten din. Det er en viktig indikator på engasjement og kan bidra til å måle effektiviteten til call-to-action (CTA) og det generelle innholdet i e-posten.

For å forbedre CTR er det avgjørende å ha en tydelig og overbevisende CTA som leder mottakerne til å utføre den ønskede handlingen. Enten det dreier seg om å kjøpe noe, melde seg på et nyhetsbrev eller laste ned en ressurs, bør CTA-en være lett synlig og fristende.

Brian Lim, CEO for e-handelsmerkene iHeartRaves og INTO THE AM, gir følgende tips:

"Bruk et handlingsorientert språk: Bruk handlingsverber for å skape et umiddelbart engasjement. Ord som "Kjøp", "Last ned", "Bli med", "Oppdag" eller "Start" oppfordrer brukerne til å handle. Sørg også for at CTA-en skiller seg ut visuelt i innholdet. Bruk kontrastfarger, fet skrift eller knapper for å trekke oppmerksomheten mot CTA-en."

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Du kan også øke CTR ved å segmentere e-postlisten basert på mottakernes preferanser og interesser. Ved å sende målrettede e-poster som samsvarer med mottakernes behov og preferanser, øker du sjansene for at de klikker seg videre og konverterer.

Regelmessig analyse og optimalisering av CTR kan gi verdifull innsikt i hvor effektive e-postkampanjene dine er. Eksperimenter med ulike CTA-er, plassering av lenker og e-postdesign for å finne ut hva som treffer målgruppen din best.

Husk at en høy CTR indikerer at innholdet i e-posten din er engasjerende og overbevisende, noe som fører til høyere konverteringsrate og til syvende og sist gjør e-postmarkedsføringen din mer vellykket.

thetechnostudiouk

Bildekilde

Konverteringsfrekvens: Sporing av avkastningen på investeringen

Konverteringsfrekvens er et viktig nøkkeltall som måler prosentandelen av e-postmottakere som fullfører en ønsket handling, for eksempel å gjennomføre et kjøp eller registrere seg for en tjeneste. Det er den ultimate indikatoren på suksess innen e-postmarkedsføring, fordi det er et direkte mål på avkastningen på investeringen (ROI).

For å øke konverteringsraten er det viktig å optimalisere hele brukeropplevelsen. Begynn med å sørge for at landingssidene stemmer overens med innholdet i e-posten og gir en sømløs overgang for mottakerne. Gjør den ønskede handlingen lett tilgjengelig, og fjern eventuelle hindringer eller distraksjoner som kan hindre konvertering.

Personalisering er avgjørende for å øke konverteringsraten. Skreddersy innholdet i e-postene dine med bilder, videoer og tilbud som er tilpasset mottakernes spesifikke behov og preferanser. Bruk dynamisk innhold og personlige anbefalinger for å skape en følelse av relevans og at det haster.

Regelmessig testing og analyse av ulike elementer i e-postkampanjene dine kan gi verdifull innsikt i hva som driver konverteringer. Eksperimenter med ulike emnelinjer, innholdsformater og tilbud for å finne den beste kombinasjonen for målgruppen din.

Ved å kontinuerlig overvåke og optimalisere konverteringsfrekvensen kan du finjustere e-postmarkedsføringen og maksimere den samlede suksessen. Husk at en høy konverteringsfrekvens er et tegn på at e-postene dine ikke bare er engasjerende, men at de også får mottakerne til å utføre de ønskede handlingene.

Analyse av avvisningsrate og avmeldingsrate

Avvisningsrate og avmeldingsrate er viktige mål for e-postmarkedsføring som gir verdifull innsikt i hvor effektive kampanjene dine er. Avvisningsfrekvensen måler prosentandelen e-poster som ikke blir levert til mottakerens innboks. En høy avvisningsrate kan være et tegn på problemer med kvaliteten på e-postlisten eller leveringssikkerheten.

For å redusere antall avvisninger bør du jevnlig rydde opp i e-postlisten din ved å fjerne ugyldige adresser og bruke dobbel opt-in for å sikre at mottakerne har bekreftet at de abonnerer. Overvåk leveringsgraden, og samarbeid med e-postleverandøren for å løse eventuelle leveringsproblemer.

Avmeldingsfrekvensen måler andelen mottakere som velger å avslutte abonnementet på e-postene dine. Selv om det er naturlig at noen melder seg av, kan en høy avmeldingsrate være et tegn på at innholdet eller frekvensen ikke treffer målgruppen din.

For å redusere antall avmeldinger må du sørge for at innholdet i e-postene dine er relevant og verdifullt for abonnentene. Vurder å gjennomføre en spørreundersøkelse for å finne ut hvilke preferanser og interesser mottakerne har, og bruk denne informasjonen til å skreddersy innholdet.

Ved å analysere avvisningsfrekvensen kan du identifisere forbedringsområder i markedsføringsstrategien din. Ved å jobbe aktivt for å minimere disse tallene kan du øke effektiviteten og engasjementet i e-postkampanjene dine.

deskera

Bildekilde

Tips for å forbedre målingene for e-postmarkedsføring

For å optimalisere e-postmarkedsføringskampanjen din er det viktig å forbedre avvisningsfrekvensen. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å forbedre disse målingene og oppnå større suksess:

 • Rydd opp i e-postlisten med jevne mellomrom: Ved å fjerne ugyldige eller inaktive e-postadresser kan du sikre at meldingene dine når frem til reelle mottakere. Dette vil bidra til å redusere antall avvisninger og øke leveringssikkerheten for e-postene dine.
 • Bruk dobbel opt-in: Ved å implementere en dobbel opt-in-prosess sikrer du at abonnentene har bekreftet at de abonnerer, noe som reduserer sjansen for at de markerer e-postene dine som søppelpost eller avslutter abonnementet.
 • Overvåk leveringsgraden: Følg nøye med på leveringsgraden, og samarbeid med e-postleverandøren for å løse eventuelle problemer som kan påvirke den. Dette vil bidra til å forhindre at e-postene dine spretter og når frem til de tiltenkte mottakerne.
 • Skreddersy innholdet til målgruppen: Gjennomfør spørreundersøkelser eller samle inn tilbakemeldinger for å forstå abonnentenes preferanser og interesser. Bruk denne informasjonen til å lage e-postinnhold som er relevant og verdifullt for dem, slik at du reduserer sannsynligheten for avmeldinger.
 • Test ulike frekvenser: Det kan være en utfordring å finne den rette balansen mellom å holde kontakten og ikke overvelde abonnentene. Eksperimenter med ulike e-postfrekvenser for å finne ut hva som fungerer best for akkurat din målgruppe. I tillegg kan du vurdere å tilpasse e-postkommunikasjonen med profesjonelle port rettbilder for å skape en sterkere kontakt med abonnentene.

Ved å ta i bruk disse tipsene og kontinuerlig analysere og optimalisere e-postmarkedsføringsmålingene dine, kan du oppnå høyere engasjementsrate og dermed større suksess med e-postkampanjene dine. Følg med i neste avsnitt, der vi skal se nærmere på en annen viktig målemetode for e-postmarkedsføring: åpningsraten.

Bruk A/B-testing for å optimalisere kampanjene dine

For å oppnå optimale resultater med e-postmarkedsføringskampanjen din er det viktig at du hele tiden eksperimenterer og forbedrer strategiene dine. A/B-testing er en effektiv teknikk som gjør det mulig å sammenligne to varianter av et bestemt element eller aspekt i e-postmarkedsføringen, for eksempel emnelinjer, call-to-action-knapper eller e-postdesign.

Ved å dele abonnentlisten din i to grupper og sende hver gruppe en annen versjon av e-posten, kan du måle hvilken variant som fungerer best. Resultatene av A/B-testing kan gi deg verdifull innsikt i hva som treffer målgruppen din best, slik at du kan ta datadrevne beslutninger.

Når du gjennomfører A/B-tester, må du huske å bare endre én variabel om gangen for å kunne måle effekten på e-postmarkedsføringen nøyaktig. Dette vil hjelpe deg med å identifisere de mest effektive taktikkene og forbedre kampanjene dine deretter.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

I neste avsnitt skal vi se nærmere på et annet viktig mål for e-postmarkedsføring, nemlig klikkfrekvensen, og diskutere strategier for å øke engasjementet og øke konverteringen.

Konklusjon

For å oppsummere er det viktig at du utnytter kraften i målingene for e-postmarkedsføring for å lykkes med kampanjene dine. Ved å utnytte indikatorer som åpningsfrekvens, klikkfrekvens og konverteringsfrekvens kan du få verdifull innsikt i hvor effektive e-postene dine er.

Ved hjelp av A/B-testing kan du eksperimentere med ulike elementer i e-postene dine og finne ut hvilke strategier som treffer målgruppen din best. Denne datadrevne tilnærmingen gir deg mulighet til å forbedre kampanjene dine, øke engasjementet og til syvende og sist få flere konverteringer.

Husk å analysere målingene jevnlig og foreta justeringer etter behov. Utforsk ulike strategier for å øke engasjementet, for eksempel personalisering, overbevisende emnelinjer og tydelige oppfordringsknapper. Overvåk og optimaliser e-postmarkedsføringen kontinuerlig for å ligge foran konkurrentene og nå bedriftens mål.

Ved å bruke e-postmarkedsføringsmålinger effektivt kan du sikre at kampanjene dine gir de ønskede resultatene og opprettholder en sterk kontakt med målgruppen. Så ta deg tid til å analysere og utnytte beregningene dine, og se hvordan e-postmarkedsføringen din blir mer vellykket.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app