• Lær SEO

Alt du trenger å vite om Googles reaksjon på AI-innhold

  • Henrik Park
  • 9 min read
Alt du trenger å vite om Googles reaksjon på AI-innhold

Introduksjon

De siste årene har det vært en økende bekymring for bruken av kunstig intelligens (AI) til å lage falske nyheter eller generere villedende innhold. Dette har fått noen til å stille spørsmål ved om Google, som verdens største søkemotor, kan fange opp og straffe innhold skrevet av kunstig intelligens. Det er flere grunner til at dette er vanskelig for Google. For det første er AI-generert innhold ofte vanskelig å skille fra menneskeskapt innhold. For det andre, selv om Google kunne identifisere AI-genererte innhold, er det ikke klart hva slags straff, om noen, ville være passende. Når det er sagt, tar Google noen skritt for å løse problemet. I 2018 kunngjorde de et partnerskap med Jigsaw, et Alphabet-selskap som spesialiserer seg på teknologi og sikkerhet. Sammen jobber de med å utvikle nye måter å identifisere og flagge AI-genererte innhold på. Bare tiden vil vise om dette arbeidet lykkes. I mellomtiden er det viktig å være kritisk til innholdet du bruker på nettet, og stille spørsmål ved hvor det kommer fra.

Straffer Google innhold skrevet av AI?

Det er ingen tvil om at Google kan oppdage og straffe innhold skrevet av kunstig intelligens. Dette skyldes at Googles algoritmer er utformet for å identifisere og straffe atferdsmønstre som ikke er i tråd med retningslinjene deres. Hvis det for eksempel oppdages at et nettsted bruker automatisert programvare for å generere innhold, vil Google iverksette tiltak mot nettstedet. Dette kan omfatte å fjerne nettstedet fra søkeresultatene, eller til og med utestenge det helt fra nettverket. I tillegg jobber Google kontinuerlig med å forbedre algoritmene sine slik at de bedre kan oppdage og straffe innhold som ikke er i tråd med retningslinjene deres.

Virkningen av at Google fanger opp og straffer AI-skrevet innhold

Googles nylige beslutning om å fange opp og straffe AI-skrevet innhold har stor innvirkning på måten selskaper bruker AI til å generere innhold på. Tidligere har mange selskaper brukt AI til å generere store mengder innhold raskt og billig. Googles nye retningslinjer har imidlertid gjort det mye vanskeligere for selskaper å bruke AI til å generere innhold, og har i stedet tvunget dem til å fokusere på menneskeskapt innhold. Dette vil sannsynligvis ha stor innvirkning på kvaliteten på innholdet på internett, samt kostnadene ved innholdsproduksjon.

Tenk om AI ikke blir oppdaget og deretter skriver alle mulige artikler. Så når mennesker skriver innhold, vil de ha plagiert innhold. Dette ligner på Infinite Monkey Theorem som faktisk blir en realitet i nær fremtid.

Når du gjør SEO, er dette et stort problem sammenlignet med annonsering på Google. Generelt består SEO av å lage verdifullt innhold og dets rangering som et resultat. Dette er når søkemotoroptimalisering kan være i en nær blindvei.

Hvordan se om innhold er skrevet av kunstig intelligens

Når du ser på et stykke innhold, er det noen viktige ting å se etter som kan hjelpe deg med å avgjøre om det er skrevet av en AI. Først må du sjekke teksten for eventuelle feil eller skrivefeil. AI-generert innhold er ofte full av feil, ettersom algoritmene ennå ikke er perfekte. For det andre, se om skrivestilen er oppstyltet eller unaturlig. AI-generert innhold har ofte en hakkete, repeterende stil som kan være lett å få øye på. Se til slutt om innholdet ser ut til å mangle et menneskelig preg. AI-generert innhold mangler ofte følelser eller personlighet, siden det er generert av en maskin. Hvis du ser noen av disse røde flaggene, er det sannsynlig at innholdet du ser på, er skrevet av en kunstig intelligens.

For moro skyld prøvde jeg å skrive litt innhold til siden vår sammenlign beste forbrukslån, men jeg innså snart at det så ut som en 13-åring skrev det. Men bare det er imponerende i seg selv!

Hvordan AI-skrevet innhold kan forbedres

Kunstig intelligens har blitt brukt til å generere innhold en stund nå, men resultatene har ofte blitt kritisert for å være av dårlig kvalitet. Det finnes imidlertid måter å forbedre AI-skrevet innhold slik at det blir mer lesbart og nøyaktig. En måte å forbedre AI-skrevet innhold på er å bruke data av høyere kvalitet. Disse dataene kan samles inn fra kilder som er mer pålitelige og gir mer nøyaktig informasjon. I tillegg kan det være nyttig å bruke et større datasett slik at AI-en har mer informasjon å jobbe med. En annen måte å forbedre AI-skrevet innhold på er å bruke bedre algoritmer. Det er forsket en del på hvordan ulike algoritmer kan gi bedre resultater. Noen av disse algoritmene er i stand til å ta hensyn til konteksten til dataene og generere mer nøyaktige resultater. Til slutt er det også viktig å vurdere etterbehandlingen av innholdet. Etter at AI har generert innholdet, kan det redigeres og revideres av mennesker. Dette kan bidra til å sikre at innholdet holder høy kvalitet og er nøyaktig.

How AI-written content can be improved

Hvorfor Google må fange opp og straffe innhold skrevet av kunstig intelligens

Det er ingen tvil om at Google må gjøre mer for å fange opp og straffe innholdsgårder som bruker AI til å generere plagiert innhold av lav kvalitet. Her er fire grunner til hvorfor:

  1. Innholdsfarmene svekker kvaliteten på Googles søkeresultater.

  2. De utnytter Googles algoritmer for å lure systemet.

  3. De skader sjansene for at legitimt innhold av høy kvalitet blir funnet og rangert.

  4. De bidrar til spredning av falske nyheter og feilinformasjon. Innholdsfarmer har vært et problem for Google i årevis, men de har blitt stadig mer sofistikerte de siste årene, og bruker kunstig intelligens til å generere tusenvis av artikler av lav kvalitet som ofte ikke kan skilles fra ekte innhold. Dette har ført til en nedgang i kvaliteten på Googles søkeresultater, samt en økning i spredningen av falske nyheter og feilinformasjon. Google har tatt noen skritt for å prøve å bekjempe innholdsfarmer, men det må gjøres mer. De må utvikle bedre algoritmer for å identifisere og degradere innholdsfarmene, og de må gjøre mer for å straffe dem som misbruker systemet. Ellers vil innholdsfarmene fortsette å forringe kvaliteten på Googles søkeresultater, og det er dårlig for alle.

Sjekk også ut min andre spennende artikkel om Ranktracker: "Hvordan Google fungerer, og hvorfor fremtiden for søkefeltet kan være over for små bedrifter."

Why Google needs to catch and punish AI-written content

Farene ved AI-skrevet innhold

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens (AI) er i ferd med å revolusjonere måten vi lever og arbeider på. Fra førerløse biler til stemmestyrte assistenter blir kunstig intelligens i stadig større grad en del av hverdagen vår. Etter hvert som kunstig intelligens fortsetter å utvikle seg, er det imidlertid en økende bekymring for at dens evner kan utgjøre en trussel mot levesettet vårt. Et av de mest bekymringsfulle aspektene ved kunstig intelligens er dens evne til å generere falske nyheter og propaganda. Ved hjelp av naturlig språkbehandling (NLP) kan KI generere artikler, videoer og innlegg på sosiale medier som ser realistiske ut. Dette er en farlig utvikling, ettersom falske nyheter og propaganda lett kan brukes til å manipulere opinionen.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

En annen bekymring er at kunstig intelligens kan brukes til ondsinnede formål, for eksempel til å lage målrettede virus og skadevare. Etter hvert som KI blir bedre til å forstå og etterligne menneskelig atferd, kan den brukes til å skape mer sofistikerte og overbevisende angrep. Endelig er det en risiko for at KI kan bli ukontrollerbar og utgjøre en trussel mot menneskeheten. Etter hvert som KI blir smartere, kan den begynne å lære, utvikle seg og vokse på egen hånd. Hvis dette skjer, kan det bli svært vanskelig for mennesker å forstå eller kontrollere KI, noe som kan føre til en potensielt katastrofal situasjon. Alt i alt er det mange potensielle farer forbundet med kunstig intelligens. Selv om den har potensial til å forbedre livene våre på mange måter, må vi være klar over risikoene og treffe tiltak for å redusere dem.

Forestill deg hvor enkelt det ville være å bruke Ranktrackers søkeordfinner og importere søkeordlisten, og deretter la AI skrive alle de tusen søkeordene du ønsker.

The dangers of AI-written content

Google ønsker å fange opp og straffe AI-skrevet innhold

Google er på utkikk etter AI-skrevet innhold i et forsøk på å fange opp og straffe dem som bruker det. Søkemotorgiganten har oppdatert retningslinjene sine for å slå fast at de vil iverksette tiltak mot nettsteder som "driver med villedende praksis" ved å publisere "syntetisk eller manipulert" innhold. Dette inkluderer innhold som er generert av kunstig intelligens eller maskinlæring. Oppdateringen av Googles retningslinjer kommer når selskapet ønsker å slå ned på dem som bruker kunstig intelligens til å skrive innhold på en måte som er utformet for å lure søkemotorens algoritmer. Denne typen innhold er ofte designet for å rangere høyt i søkeresultatene, men det er ikke av samme kvalitet som manuelt skrevet innhold. Google sier at de vil ta en rekke faktorer i betraktning når de avgjør om innhold er syntetisk eller manipulert. Dette inkluderer bruk av "spinning"-teknikker for å generere flere versjoner av det samme innholdet, samt bruk av kunstig intelligens for å generere tekst som er utformet for å lure Googles algoritmer. Selskapet sier at det kan iverksette tiltak mot nettsteder som viser seg å publisere denne typen innhold, inkludert å fjerne dem fra søkeresultatene. Dette er et betydelig skritt fremover i kampen mot dem som bruker kunstig intelligens til å lure systemet.

Google wants to catch and punish AI-written content

Potensielle problemer med AI-skrevet innhold

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens (AI) er i ferd med å revolusjonere innholdsskriving. Det er imidlertid også potensielle problemer som kan oppstå som følge av den økende bruken av AI-skrevet innhold. Et potensielt problem er at AI-skrevet innhold kan bli for formelaktig og repeterende. Etter hvert som AI-algoritmene blir mer sofistikerte, vil de kunne identifisere mønstre i data mer effektivt. Dette kan føre til at AI-skrevet innhold blir mer og mer formelbasert, ettersom algoritmene identifiserer og replikerer vellykkede mønstre. Et annet potensielt problem er at AI-skrevet innhold kan mangle det menneskelige preget. Etter hvert som AI blir mer involvert i prosessen med å skrive innhold, er det en risiko for at innholdet kan miste varmen og personligheten som kommer av å være skrevet av et menneske. Til slutt er det en risiko for at AI-skrevet innhold kan brukes til å manipulere opinionen. Etter hvert som KI blir bedre til å forstå og gjenskape menneskelige følelser, kan den brukes til å skrive innhold som er utformet for å fremkalle en bestemt følelsesmessig reaksjon. Dette kan brukes til å manipulere opinionen i stor skala, med potensielt farlige konsekvenser. Alt i alt er det potensielle problemer som kan oppstå som følge av den økende bruken av AI-skrevet innhold. Det er imidlertid også viktig å huske at kunstig intelligens har potensial til å revolusjonere innholdsskriving, og at fordelene kan oppveie risikoen.

The potential problems with AI-written content

Fremtiden for AI-skrevet innhold

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens (AI) utvikler seg raskt og blir mer sofistikert for hver dag som går. Med den raske utvidelsen av AI-kapasiteten er det bare et spørsmål om tid før AI-skrevet innhold blir normen. AI-skrevet innhold har allerede begynt å dukke opp i form av automatiserte nyhetsartikler og innlegg i sosiale medier. Innholdet er imidlertid ennå ikke på et kvalitetsnivå som vil bli ansett som akseptabelt av folk flest. Dette vil sannsynligvis endre seg i nær fremtid etter hvert som AI-teknologien blir stadig bedre. Det er mange potensielle fordeler med AI-skrevet innhold. For eksempel kan artikler skrevet av kunstig intelligens produseres raskere og mer effektivt enn artikler skrevet av mennesker. AI-skrevet innhold kan også være mer nøyaktig, ettersom AI ikke er utsatt for de samme skjevhetene og feilene som mennesker er. AI-skrevet innhold kan ha stor innvirkning på innholdsmarkedsføringsbransjen. Automatisert innholdsgenerering kan gjøre det mulig for bedrifter å produsere store mengder innhold av høy kvalitet til en brøkdel av kostnadene ved tradisjonelle innholdsmarkedsføringsmetoder. Det er også noen potensielle risikoer forbundet med AI-skrevet innhold. Hvis for eksempel AI-skrevet innhold blir normen, kan det føre til massearbeidsledighet blant menneskelige innholdsforfattere. I tillegg kan AI-skrevet innhold brukes til å spre feilinformasjon hvis det ikke overvåkes ordentlig. Alt i alt er fremtiden for AI-skrevet innhold usikker. Det er imidlertid klart at AI-skrevet innhold har potensial til å revolusjonere innholdsmarkedsføringsbransjen.

The future of AI-written content

Fordelene med AI-skrevet innhold

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens (AI) utvikler seg raskt og blir mer sofistikert for hver dag som går. Og etter hvert som AI fortsetter å utvikle seg, øker også evnen til å generere skriftlig innhold som ikke bare er nøyaktig og feilfritt, men også engasjerende og overbevisende. Det er mange fordeler med å bruke innhold skrevet av kunstig intelligens, særlig for bedrifter og organisasjoner som trenger å produsere store mengder innhold regelmessig. Her er bare noen av fordelene ved å bruke AI til å generere skriftlig innhold:

  1. Økt nøyaktighet og færre feil: En av de viktigste fordelene ved å bruke AI til å skrive innholdet ditt er økt nøyaktighet. AI-skrevet innhold er fritt for stave- og grammatikkfeil som kan plage innhold skrevet av mennesker.

  2. Økt engasjement: En annen fordel med AI-skrevet innhold er at det ofte er mer engasjerende enn innhold skrevet av mennesker. Dette er fordi AI kan ta hensyn til målgruppens spesifikke interesser og generere innhold som er skreddersydd for dem.

  3. Økt produktivitet: Å bruke AI til å skrive innholdet ditt kan også øke produktiviteten din. Dette er fordi AI kan skrive innhold mye raskere enn et menneske kan, noe som betyr at du kan produsere mer innhold på kortere tid.

  4. Kostnadseffektivt: AI-skrevet innhold er også ofte mer kostnadseffektivt enn menneskeskrevet innhold. Dette er fordi du kan generere en stor mengde innhold uten å måtte betale en menneskelig skribent for deres tid. Alt i alt er det mange fordeler med å bruke AI-skrevet innhold. Hvis du leter etter en måte å øke nøyaktigheten, engasjementet og produktiviteten til det skriftlige innholdet ditt, er AI definitivt verdt å vurdere.

Henrik Park

Henrik Park

Founder, Marketin

is an SEO-specialist from Norway that has founded the SEO-agency Marketin.no - which delivers supreme rankings for both small and large businesses in Scandinavia. Henrik has made several businesses the most visible on Google within their industry. And he’s open to taking new clients.

Link: Marketin.no

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app